Пошук по сайту


Загальні відомості про Банк. Повне офіційне найменування

Загальні відомості про Банк. Повне офіційне найменування

Сторінка1/36
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36


Загальні відомості про Банк.

Повне офіційне найменування.

Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”;

Public Joint Stock Company “Poltava-bank”.

Скорочене офіційне найменування.

ПАТ “Полтава-банк”;

PJSC “Poltava-bank”.

Місцезнаходження.

Україна, 36020, місто Полтава, вулиця Паризької Комуни, 40-а.

Головний офіс.

Україна, 36020, місто Полтава, вулиця Паризької Комуни, 40-а, МФО 331489, код ЄДРПОУ 09807595, e-mail: office@poltavabank.com, телефон (05322) 2-78-63, факс (05322) 2-78-63, інформаційний центр - телефон (0532) 61-00-02.

Дані про реєстрацію.

Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк” є правонаступником Полтавського акціонерного банку “Полтава-банк”, створеного у вигляді відкритого акціонерного товариства, правонаступника Полтавського комерційного банку “Полтава-банк”, зареєстрованого в Державному банку СРСР 22 березня 1990 року, реєстраційний номер 259 та перереєстрованого в Національному банку України 16 жовтня 1991 року за номером 37.

У 1993 році Банк здійснив першу емісію 110 000 простих іменних акцій, на суму 11 тис. грн.,

статутний капітал Банку складав 11 тис. грн.

У квітні 1995 року Банк завершив другу емісію 1700 000 простих іменних акцій, на загальну суму 170 тис. грн., статутний капітал Банку збільшився і складав 181 тис. грн.

У грудні 1995 року Банк завершив третю емісію 9 590 000 простих іменних акцій на суму 959 тис. грн. та 100 000 привілейованих іменних акцій на суму 10 тис. грн., загальна сума емісії 969 тис. грн. Статутний капітал Банку збільшився і становив 1150 тис. грн.

У січні 1997 року Банк завершив четверту емісію 1 835 000 простих іменних акцiй на суму

1 835 тис. грн. та 150 000 привілейованих іменних акцій на суму 15 тис. грн., загальна сума

емісії 1 850 тис. грн. Статутний капітал Банку збільшився і становив 3 млн. грн.

У червні 1998 року Банк завершив п’яту емісію 25 000 000 простих іменних акцій, на загальну

суму 2,5 млн. грн., статутний капітал Банку збільшився і складав 5,5 млн. грн.

У липні 1999 року Банк завершив шосту емісію 18 000 000 простих іменних акцій, на загальну

суму 1,8 млн. грн., статутний капітал Банку збільшився і складав 7,3 млн. грн.

У січні 2000 року Банк завершив сьому емісію 24 000 000 простих іменних акцій, на загальну

суму 2,4 млн. грн., статутний капітал Банку збільшився і складав 9,7 млн. грн.

У грудні 2000 року Банк завершив восьму емісію 36 000 000 простих іменних акцій, на

загальну суму 3,6 млн. грн., статутний капітал Банку збільшився і складав 13,3 млн. грн.

У серпні 2004 року Банк завершив дев’яту емісію 67 000 000 простих іменних акцій, на

загальну суму 6,7 млн. грн., статутний капітал Банку збільшився і складав 20 млн. грн.

У липні 2006 року Банк завершив десяту емісію 105 000 000 простих іменних акцій, на

загальну суму 10,5 млн. грн., статутний капітал Банку збільшився і складав 30,5 млн. грн.

У січні 2007 року Банк завершив одинадцяту емісію 100 000 000 простих іменних акцій, на загальну суму 10 млн. грн., статутний капітал Банку збільшився і складав 40,5 млн. грн.

У листопаді 2007 року Банк завершив дванадцяту емісію 300 000 000 простих іменних акцій,

на загальну суму 30 млн. грн., статутний капітал Банку збільшився і складає 70,5 млн. грн.

Станом на 31 грудня 2012 року розмір статутного капіталу Банку становив 70 500 000 (сімдесят мільйонів п’ятсот тисяч грн.).

Акціонери.

Станом на 31 грудня 2012 року чисельність акціонерів Публічного акціонерного товариства “Полтава-банк” складала 2754 фізичних та юридичних осіб.

Ліцензії, які має Банк.

- Банківська ліцензії Національного банку України № 73 від 20 жовтня 2011 року на право надання банківських послуг.

- Генеральна ліцензія Національного банку України на здійснення валютних операцій від 20 жовтня 2011 року № 73;

- Додаток до Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій Національного банку України від 20 жовтня 2011 року № 73. Генеральна ліцензія не дійсна без додатка.

Також Банк має ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

- на провадження діяльності з торгівлі цінними паперами:

- Серія АВ № 581269 – брокерська діяльність;

- Серія АВ № 581270 – дилерська діяльність;

- Серія АВ № 581271 – андеррайтинг;

- Серія АВ № 581272 – діяльність з управління цінними паперами,

від 21.10.2009 р., строк дії ліцензій 21.10.2009 р. – 21.10.2014 р.

- на провадження депозитарної діяльності:

- Серія АВ № 581273 – депозитарна діяльність зберігача цінних паперів,

від 10.02.2011 р., строк дії ліцензії від 10.02.2011 р. – 10.02.2016 р.

Членство/участь в міжбанківських обєднаннях, біржах, асоціаціях та міжнародних організаціях.

- Всеукраїнська громадська організація “Асоціація платників податків України”;

- Асоціація фондове партнерство;

- Асоціація “Українські фондові торговці”;

- Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД);

- Visa international Services Association.

- S.W.I.F.T.;

- Western Union Financial Services Inc;

- Українська міжбанківська валютна біржа;

- Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

- ПАТ “Фондова біржа ПФТС”;

- ПАТ “Національний депозитарій України”

- Уповноважений банк Пенсійного фонду України.

Аудитори Банку.

Аудитором банку є аудиторська фірма ТОВ “Фінком–аудит”, що здійснює аудит Банку згідно з вимогами законодавства України.

Аудиторська фірма ТОВ ”Фінком–аудит” діє на підставі Свідоцтва АПУ про внесення в Реєстр суб`єктів аудиторської діяльності № 0618 та Свідоцтва НБУ про внесення до реєстру аудиторів банку до реєстру аудиторів банків за № 0000028 чинного до 01 січня 2015 року та сертифікату аудиторів № 0005 чинного до 01 січня 2015 року виданий Мазур Оксані Аркадіївні на право здійснення аудиту банків.

Договір № 29 від 17.09.2012 року на виконання аудиторських послуг ПАТ “Полтава-банк” за 2012 рік.

Від імені наглядової ради

Уже 22 рік ПАТ “Полтава-банк” справедливо вважають одним із найнадійніших. Тестування на надійність ми гідно пройшли і 2012 року, свідченням чого стало збільшення кількості клієнтів, зростання активів тощо. Зокрема, щомісяця ПАТ “Полтава-банк” залучає 80 мільйонів гривень депозитів фізичних осіб та щоденно відкриває 10 рахунків юридичних осіб.

Завдяки створенню прийнятних умов для обслуговування рахунків підприємств у національній та іноземних валютах, забезпеченню їх необхідними ресурсами, підтримці інвестиційних програм ми значно розширили коло клієнтів у всіх галузях виробництва. Зростає також кількість клієнтів-фізичних осіб. Це свідчить про бездоганну репутацію ПАТ “Полтава-банк”, який є надійним і стабільним партнером.

Наші відділення успішно працюють майже в усіх обласних центрах України, надаючи повний спектр банківських послуг.

Ми проводимо кредитування будівництва, сільського господарства, промислових підприємств, збільшуємо обсяги споживчого кредитування фізичних осіб. Зарплатні проекти ПАТ “Полтава-банк” надають можливість отримати кредит шляхом отримання овердрафту по картковому рахунку (від 100 % до 300 % від заробітної плати).

Ми використовуємо у своїй роботі найпрогресивніші досягнення у банківській сфері, надаючи нашим клієнтам можливість найоперативніше вирішувати різноманітні фінансові питання. Наш банк є асоційованим членом платіжної системи Укр-Карт і учасником міжнародної некомерційної платіжної системи VISA, що дає можливість безперешкодно користуватись платіжними картками ПАТ “Полтава-банк” як в Україні, так і у світі.

Нашою метою завжди були, є і будуть партнерські відносини з клієнтами, побудовані на взаємній довірі. Ми застосовуємо індивідуальний підхід до кожного, радо допомагаємо освоїтися у світі банківських послуг, обрати з-поміж них саме ті, що найбільше задовольнять потреби. “Клієнт понад усе!” – цей принцип ПАТ “Полтава-банк” незмінно застосовує від самого початку своєї діяльності.

Від імені Наглядової Ради хочу висловити щиру подяку нашім акціонерам, поважним клієнтам, колективу високопрофесійних спеціалістів і керівників ПАТ «Полтава-банк».

Дякую, що вибрали ПАТ «Полтава-банк» в якості фінансового партнера, а також дякую за Вашу незмінну підтримку в подальші роки.

Голова наглядової ради О.В. Некрасов
Система управління

Централізація підрозділів банку, що забезпечують підтримку бізнес – направлень, дозволяє нашим відділенням , управлінням повністю сконцентруватись на інтересах клієнтів та іх безпосередньому обслуговуванню, що забезпечує для наших клієнтів оперативний, ефективний і вигідний сервіс.

Організаційна структура управління Банку знаходиться в динамічному розвитку, оперативно реагує на потребу наших клієнтів, змінює стратегічні направлення, та забезпечує високий сервіс клієнтів і надійність фінансових операцій наших клієнтів .Схема 2. Організаційно - управлінська структура ПАТ «Полтава-банк»Управління корпоративних фінансів
Корпоративне управління банком.

Органи управління.

1. Загальні збори акціонерів Банку (вищий орган управління).

2. Наглядова рада Банку.

3. Правління Банку.

Склад наглядової ради Банку:

Члени наглядової ради Банку обираються загальними зборами акціонерів Банку з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб  акціонерів строком на 3 (три) роки у кількості 5 (п’яти) осіб – голова, заступник і 3 (три) члени. Заступник та секретар обираються наглядовою радою з свого складу. Наглядова рада здійснює свої повноваження до обрання нового складу наглядової ради.

Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами акціонерів Банку.

Член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Банком та відповідно до Статуту Банку, а представник акціонера – члена наглядової ради Банку здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого представляє у наглядовій раді.

Голова наглядової ради Банку обирається та відкликається загальними зборами акціонерів Банку. За рішенням загальних зборів акціонерів повноваження голови наглядової ради припиняються.

Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори акціонерів, організовує обрання секретаря загальних зборів акціонерів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про наглядову раду.

У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює заступник.

Відповідальність наглядової ради Банку.

Наглядова рада несе відповідальність за здійснення нею своїх повноважень.

Наглядова рада Банку здійснює такі функції:

До виключної компетенції наглядової ради Банку належить:

 1. - затвердження положень про правління, про службу внутрішнього аудиту, про комітети та інші робочі органи наглядової ради, про конфлікт інтересів, затвердження внутрішніх нормативних документів Банку ( в тому числі змін та доповнень до них), якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Банку, затвердження яких вимагається наглядовою радою відповідно до норм чинного законодавства України або рішень загальних зборів акціонерів Банку, а також інших положень в межах своєї компетенції;

 2. - контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Банку, ухвалення стратегії Банку, погодження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення, контролю за їх реалізацією;

 3. - погодження проекту річного та квартального фінансових звітів Банку до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальним зборам акціонерів;

 4. - прийняття рішень щодо використання фондів Банку;

 5. - затвердження ринкової вартості майна (у тому числі акцій Банку) у випадках, передбачених чинним законодавством України;

 6. - прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» та правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством України;

 7. - визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

 8. - прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів, затвердження їх статутів і положень;

 9. - визначення організаційної структури Банку;

 10. - призначення та звільнення голови та членів правління, керівника служби внутрішнього аудиту Банку;

 11. - прийняття рішення про призначення особи, тимчасово виконуючої обов’язки голови правління Банку;

 12. - прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління від виконання його повноважень;

 13. - контроль за діяльністю правління Банку;

 14. - визначення умов оплати праці та матеріального стимулювання членів правління Банку шляхом затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами правління, встановлення розміру їх винагороди;

 15. - прийняття рішень щодо притягнення до відповідальності голови правління та членів правління Банку;

 16. - оцінка роботи голови правління та правління Банку як колегіального органу;

 17. - призначення та звільнення корпоративного секретаря та затвердження Положення про корпоративного секретаря Банку;

 18. - прийняття рішень про участь Банку у створенні банківських груп, заснування інших юридичних осіб з дотриманням вимог чинного законодавства України;

 19. - прийняття рішень щодо укладення Банком угод з інсайдерами, які передбачають сприятливіші умови, ніж угоди, що укладені з іншими особами (у тому числі, які передбачають нарахування відсотків і комісійних при здійсненні банківських операцій, які менші, ніж звичайні);

 20. - прийняття рішення за результатами розгляду пропозицій, викладених у зверненні відповідального працівника Банку, який очолює внутрішньобанківську систему запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у разі відхилення зазначених пропозицій правлінням Банку;

 21. - забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку, що включає (але не обмежується) виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення, здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об’єктивністю та незалежністю аудитора, здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок ревізійною комісією Банку, службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором;

 22. - визначення аудиторської фірми, розгляд її висновку та підготовка рекомендацій загальним зборам акціонерів для прийняття рішення щодо нього;

 23. - визначення умов договору, що укладається з аудиторською фірмою, в тому числі погодження розміру оплати її послуг;

 24. - ініціювання проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Банку внутрішнім аудитом та /або зовнішнім аудитором;

 25. - встановлення порядку проведення перевірок систем внутрішнього контролю Банку (проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку);

 26. - приймає рішення щодо покриття збитків;

 27. - готує пропозиції щодо питань, які виносяться на загальні збори акціонерів;

 28. - визначає форми контролю за діяльністю правління Банку;

 29. - підготовка порядку денного загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів акціонерів;

 30. - прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Банку та у випадках, встановлених Законом України “Про акціонерні товариства”;

 31. - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів та мають право на участь у загальних зборах;

 32. - призначення голови загальних зборів акціонерів Банку;

 33. - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, передбачених Законом України “Про акціонерні товариства”;

 34. - прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Банку або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

 35. - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Банком акцій;

 36. - прийняття рішення про розміщення Банком цінних паперів (крім акцій);

 37. - прийняття рішення про викуп розміщених Банком цінних паперів (крім акцій);

 38. - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України “Про акціонерні товариства”;

 39. - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

 40. - надсилання акціонерам пропозицій про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій Банку відповідно до Закону України “Про акціонерні товариства”;

 41. - вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України “Про акціонерні товариства”, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Банку.

Наглядова рада Банку здійснює інші повноваження та приймає рішення з усіх питань що делеговані їй загальними зборами акціонерів Банку.

Порядок обрання, організації роботи, виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначається Статутом Банку, Положенням про наглядову раду Банку, а також договорами, що укладаються з членами наглядової ради. Такі договори від імені Банку підписуються головою правління. Такі договори можуть бути або оплатними, або безоплатними.

Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання наглядової ради проводитися у формі спільної присутності членів наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування.

Наглядова рада повноважна приймати рішення з усіх питань, що винесені на її розгляд, якщо в засіданні приймає участь більше половини загальної кількості її членів.

Рішення наглядової ради Банку приймаються простою більшістю голосів. Кожний член наглядової ради при голосуванні володіє одним голосом. При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував голова наглядової ради.

 1. Рішення наглядової ради оформлюються протоколами засідань наглядової ради, які мають оформлюватись протягом п’яти днів після проведення засідання. Голова наглядової ради організує ведення протоколів засідань.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Інформація про випуск облігацій відкритого акціонерного товариства акціонерний банк "укргазбанк"
Повне найменування: Відкрите акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк"

Конспекти уроків
Тема. Загальні відомості про українську національну кухню. Раціональне харчування

Примітки та розкриття інформації до фінансової звітності за 2015...
Повне найменування емітента: приватне акціонерне товариство «Агро-Спектр» (надалі по тексту – Товариство)

І. Загальні відомості про студента Прізвище, ім’я та по батькові: Вайпан Віолета Василівна
Адреса постійного місця проживання: с. Припруття, Новоселецький район, Чекрнівецька область

Загальна інформація про діяльність Банку
Найменування Банку: Публічне акціонерне товариство акціонерний банк “Укргазбанк”, скорочена назва – аб “Укргазбанк”

Загальна інформація про діяльність Банку
Найменування Банку: Публічне акціонерне товариство акціонерний банк “Укргазбанк”, скорочена назва – аб “Укргазбанк”

Проспект емісії акцій публiчного акцiонерного товариства банку «меркурiй»,...
Надалi публічне акціонерне товариство банк «меркурій» також згадується як Банк, або Емітент

Пат «банк «київська русь» м. Харків 08. 09. 2016 11: 20
Протокол №81(ает) лот №1652 про визначення учасників першого аукціону з продажу активів пат «банк «київська русь» від 06. 09. 2016...

Протокол №105 (ает) лот №1870 про визначення переможця повторних...
Протокол №105 (ает) лоти №1869, 1870 про визначення учасників повторного аукціону з продажу активів пат «банк «київська русь» від...

Протокол №105 (ает) лот №1869 про визначення переможця повторних...
Протокол №105 (ает) лоти №1869, 1870 про визначення учасників повторного аукціону з продажу активів пат «банк «київська русь» від...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка