Пошук по сайту


Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента - Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента

Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента

Сторінка5/29
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента

     

      4.1. Основним видом діяльності емітента за КВЕД є "Інше грошове посередництво" - 65.12.0.

     

      4.2. Інформація про основні види продукції.

      Оскільки емітент є банківською установою, який виконує функцію надання фінансових послуг юридичним та фізичним особам, основними продуктами є: залучення депозитів, надання кредитів фізичним та юридичним особам, інвестиційна діяльність (діяльність на фондовому ринку), діяльність на міжбанківському ринку. Саме за рахунок цих продуктів емітент отримав значну частку свого доходу.

     

      Нові види продукції (роботи, послуги), що впроваджені емітентом протягом звітного року.

      Протягом 2011 року банком не впроваджувались нові продукти роздрібного бізнесу.

      Протягом 2011 року банком впроваджені наступні програми кредитування корпоративного бізнесу:

      1) Кредитна програма «Кредитування операційного циклу юридичних осіб». Тип кредиту – кредит, відновлювальна або невідновлювальна кредитна лінія. Строк кредитування – до 18 місяців. Відсоткова ставка – клас А – 21,5 % річних; клас Б – 22,0 % річних; клас В – 22,5 % річних. Разова комісія – 0,5% від суми кредиту (ліміту кредитування), для відновлювальних ліній – щомісячна комісія 0,1% річних від суми невикористаного ліміту.

      2) Кредитна програма «Кредитування на придбання транспортних засобів, у межах співпраці з ЗАТ «Бориспільський автозавод». Тип кредиту – кредит. Строк кредитування – до 36 місяців. Відсоткова ставка –22 % річних. Комісія – відсутня. Забезпечення - транспортний засіб що придбавається за рахунок кредитних коштів.

      3) Кредитна програма «Бланковий овердрафт для клієнтів АБ «Укргазбанк». Розмір кредиту не перевищує 25% від середньомісячних чистих надходжень на рахунки за 3 останніх місяці. Строк кредитування – до 1 року. Відсоткова ставка – 20,5% річних, разова комісія – 0,5% від суми, комісія за збільшення ліміту – 0,5% від суми збільшення, щомісячна комісія – 0,13% від ліміту овердрафту.

      4) Кредитна програма «Кредитування операційного циклу юридичних осіб – державних підприємств лісового господарства». Спеціалізована програма для підприємств, які входять до сферу управління Державного агентства лісових ресурсів України. Тип кредиту – кредит, відновлювальна або невідновлювальна кредитна лінія. Строк кредитування – до 18 місяців. Відсоткова ставка – клас А – 21,5 % річних; клас Б – 22,0 % річних; клас В – 22,5 % річних. Разова комісія – 0,5%, для відновлювальних ліній – щомісячна комісія 0,1% річних від суми невикористаного ліміту. Застава – товари в обігу (лісопродукція).

      5) Програма овердрафтного кредитування «Овердрафт для державних підприємств лісового господарства». Спеціалізована програма для підприємств, які входять до сферу управління Державного агентства лісових ресурсів України. Строк кредитування – до 1 року. Відсоткова ставка – клас А – 21,5 % річних; клас Б – 22,0 % річних; клас В – 22,5 % річних. Разова комісія – 0,5% від суми (для овердрафтів із забезпеченням), 1% - для овердрафтів без забезпечення, комісія за збільшення ліміту – 0,5% від суми (для овердрафтів із забезпеченням), 1% - для овердрафтів без забезпечення. Бланковий, або під заставу товарів в обігу.

      6) Програма овердрафтного кредитування «Гривня авансом». Особливість програми – дозволяє використовувати грошові кошти у національній валюті за умови наявності на поточному рахунку позичальника валюти що буде продаватися, до моменту надходження гривні від продажу такої валюти. Строк кредитування – до 3 днів. Відсоткова ставка – 18% річних. Розмір комісій – за рішенням колегіального органу.

      7) Кредитна програма «Бланковий овердрафт для VIP–клієнтів АБ «Укргазбанк». Розмір кредиту - 30% від середньомісячних чистих надходжень на рахунки за 3 останніх місяці але не більше 20 млн. грн. Строк кредитування – до 1 року. Відсоткова ставка – 22% річних. Розмір комісії – за рішенням колегіального органу. Обов’язкова порука засновників.

      8) Кредитна програма «Бланкове кредитування VIP–клієнтів». Тип кредиту – кредит, відновлювальна або невідновлювальна кредитна лінія. Строк кредитування – до 3 місяців. Відсоткова ставка: при кредитуванні строком: від 1 дня по 31 день – 22 % річних; від 32 днів по 62 день – 22,5 % річних; від 63 днів по 92 дні – 23 % річних. Розмір комісії – за рішенням колегіального органу. Обов’язкова порука засновників.

      9) Кредитна програма «Придбання комерційної нерухомості». Тип кредиту – кредит, невідновлювальна кредитна лінія. Строк кредитування – до 60 місяців. Відсоткова ставка: при кредитуванні строком: не більше 12 місяців – 21,5 % річних; 12 (плюс 1 день) – 24 місяців – 22,0 % річних; 24 (плюс 1 день) – 36 місяці – 22,4 % річних; 36 (плюс 1 день) – 60 місяців – 22,8 річних. Разова комісія – 0,5 % від суми кредиту (ліміту кредитування). Обов’язкова порука засновників.

      10) Кредитна програма «Придбання нової сільськогосподарської техніки». Тип кредиту – кредит, невідновлювальна кредитна лінія. Строк кредитування – до 48 місяців. Відсоткова ставка: при кредитуванні строком: не більше 12 місяців – 21,5 % річних; 12 (плюс 1 день) – 24 місяців – 22,0 % річних; 24 (плюс 1 день) – 36 місяці – 22,4 % річних; 36 (плюс 1 день) – 48 місяців – 22,8 річних. Разова комісія – 0,5 % від суми кредиту (ліміту кредитування). Обов’язкова порука засновників.

      11) Кредитна програма «Придбання нового обладнання/устаткування для бізнесу». Тип кредиту – кредит, невідновлювальна кредитна лінія. Строк кредитування – до 60 місяців. Відсоткова ставка: при кредитуванні строком: не більше 12 місяців – 21,5 % річних; 12 (плюс 1 день) – 24 місяців – 22,0 % річних; 24 (плюс 1 день) – 36 місяці – 22,4 % річних; 36 (плюс 1 день) – 60 місяців – 22,8 % річних. Разова комісія – 0,5 % від суми кредиту (ліміту кредитування). Обов’язкова порука засновників.

     

      Протягом 2011 року банком впроваджені наступні депозитні продукти корпоративного бізнесу:

      1) Депозит «Стрімке зростання» в межах акції «Святкуємо разом з «Укргазбанком», що діяла в період з 20.07.2011р. по 20.10.2011р. (включно), для нових та діючих клієнтів АБ «Укргазбанк»:

     - Сума мінімального внеску – 50 тис. грн. / 5 тис. доларів США / 5 тис. євро;

     - Максимальна ставка в національній валюті - 12,5% річних; в доларах США - 7,5% річних; в євро - 6,5% річних;

     - Строк депозиту – 6 місяців (183 дні);

     - Щомісячне підвищення процентної ставки;

     - Можливість поповнення вкладу на протязі перших 3-х місяців;

     - Гнучка система дострокового повернення частини або всього вкладу.

     

      2) Акція «Постійний вкладник» для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що діяла в період з 20.04.2011р. по 20.01.2012р.

      Для клієнтів АБ «Укргазбанк», які є вкладниками банку, процентна ставка збільшується на 0,5% процентних пункти в національній валюті; на 0,3% процентних пункти в іноземній валюті.

      Ставка збільшується від встановленої на певний строк процентної ставки, яка діє на момент здійснення пролонгації.

      Основні умови участі в Акції:

     - Першочергове розміщення в АБ «Укргазбанк» коштів на умовах Депозиту «Стандарт»;

     - Пролонгація вкладу протягом строку дії Акції на суму від 100 000 (сто тисяч ) грн. (або еквівалент);

     - Мінімальний строк пролонгації - від 3 місяці (92 календарних днів);

     - Ставка діє до дати повернення суми вкладу;

     - Гнучка система перерахунку процентів при достроковому повному або частковому поверненні вкладу.

     

      3) Депозит «Строковий-Новорічний» в межах акції «Найкраща Новорічна пропозиція від «Укргазбанку», що діяла з 01.12.2011р. по 15.01.2012р. (включно), для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців:

     - Строк вкладу від 31 до 60 днів (включно);

     - Мінімальна сума депозиту 100 000 грн.;

     - Процентна ставка за депозитом 19%.

     

      4) Депозит «Прибутковий-Новорічний» в межах акції «Найкраща Новорічна пропозиція від «Укргазбанку», що діяла з 01.12.2011р. по 15.01.2012р. (включно) для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців:

     - Строк депозиту від 7 до 60 днів (включно);

     - Можливість поповнення депозиту протягом дії договору (але не пізніше ніж за 5 календарних днів до закінчення строку дії договору):

     - Мінімальна сума початкового внеску 50 000 грн.;

     - Максимальна сума депозиту 10 000 000 грн.;

     - Процентна ставка за депозитом 10%.

     

      5) Депозит «Ощадний депозитний сертифікат» - альтернатива класичним видам депозитів:

     - Строк депозиту від 1 місяця (30 днів) до 18 місяців (548 днів);

     - Валюта депозиту гривня, Долар США, Євро;

     - Сума початкового внеску не менш ніж 50 000 гривень, не менш ніж 10 000 доларів США, не менш ніж 10 000 євро;

     - Сплата відсотків при погашенні сертифікату;

     - Максимальна ставка в національній валюті - 13,5% річних; в доларах США - 8,0% річних; в євро - 7,0% річних.

     

      Протягом 2011 року банком впроваджені наступні комісійні продукти корпоративного бізнесу:

      1) Акція «Святкуємо разом з «Укргазбанком», що діяла з 20.07.2011р. по 20.10.2011р. (включно), для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

     

      Для нових клієнтів АБ «Укргазбанк»

      Тарифний пакет «Стартовий», який включає такі акційні тарифи:

      «Стартовий РКО»:

     - Відкриття поточного рахунку – 1 грн.

     - Платіжне доручення через «Клієнт-Інтернет-Банк» – 1 грн.

     - Плата за щоденні залишки національної валюти на поточному рахунку Клієнта – до 2,0% річних.

      «Клієнт –Інтернет - Банк» - «Економ»:

     - Підключення до системи «Клієнт-Інтернет-Банк» – 1 грн.

      «Стартовий - корпоративна картка»:

     - Відкриття рахунку з оформленням корпоративної картки – 1 грн.

     - Видача готівки за допомогою корпоративної картки – 0,5% від суми.

      Клієнт має можливість придбати тарифний пакет цілком, з трьох акційних тарифів, або на свій вибір включити до пакету не менше двох із запропонованих акційних тарифів.

     

      Для діючих клієнтів АБ «Укргазбанк»

      Тарифний план «Заохочувальний»:

      Плата за щоденні залишки по рахунку в національній валюті – до 4,0% річних;

      Видача готівки по чеку - від 0,5% до 1,0% залежно від суми.

     

      2) Послуга із зберігання та обліку валютних цінностей (крім цінних паперів), вилучених в юридичних та фізичних осіб правоохоронними органами.

      Плата за щоденні залишки по рахунку в національній валюті – 2,0% річних.

     

      3) Тарифний план "Єдиний внесок 2" для обслуговування окремих рахунків для зарахування страхових коштів клієнтів.

     

      4) Тарифний план «Підприємець» для клієнтів - фізичних осіб-підприємців.

      Плата за щоденні залишки по рахунку в національній валюті – 0,3% річних.

     

      5) Тарифний план «Фенікс» для підприємств, що здійснюють продаж природного газу газопостачальним підприємствам.

      Плата за щоденні залишки по рахунку в національній валюті – до 2,0% річних.

     

      6) З вересня 2011 року банком впроваджено послугу для юридичних осіб, яка дає можливість клієнту банку здавати виручку в будь-якому відділенні мережі банку. Для цього юридичній особі, яка має поточний рахунок в АБ «Укргазбанк», необхідно укласти Договір на прийом готівкової виручки через каси Укргазбанку. Договір укладається юридичною особою в тій установі Укргазбанку, де проводиться її розрахунково-касове обслуговування. Після укладення Договору відокремлені підрозділи юридичної особи мають можливість здавати готівкову виручку в будь-якому з відділень Укргазбанку.

     

      7) Виграно конкурс з визначення банків України, які залучатимуться до касового обслуговування з метою оплати готівкою чеків органів державного казначейства України у 2012 – 2014 рр.

     

      Протягом 2011 року департаментом інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу були запропоновані нові види банківських продуктів:

      - Купівля-продаж індексованих ОВДП;

      - Купівля-продаж ОВДП, номінованих у іноземній валюті.

     

      4.3. Інформація про основні тенденції розвитку.

      У 2011 році зовнішнє середовище було досить нестабільним для ведення банківської діяльності. Умовно минулий рік можна розділити на два періоди. На початку 2011 року в результаті відповідної кон’юнктури на світових фінансових і товарних ринках підвищилася пропозиція іноземної валюти, що сприяло пожвавленню кредитної діяльність банків та, відповідно, загостренню конкуренції між фінансовими установами. Починаючи з ІІ півріччя, зростання зовнішньоекономічних ризиків негативно відображалося на очікуваннях економічних суб’єктів і зумовило підвищений попит на іноземну валюту та коливання депозитної активності вкладників банків. Внаслідок проведення необхідної у цей час жорсткої грошово-кредитної політики ліквідність банківської системи значно скоротилась. Так, через відсутність ресурсів до кінця року деякі фінустанови були змушені призупинити кредитні програми. Проте в цілому за рік банківському ринку вдалось забезпечити приріст депозитів на 19,4% та активізувати кредитування. Загальний обсяг кредитів та заборгованості клієнтів банківської системи протягом року зріс на 8,4%.

      Cтаном на 01.01.2012р. ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків України. Кількість банків з іноземним капіталом – 53, їх доля в банківській системі становить 41,9%. Активи банківської системи в цілому за 2011 рік зросли на 11,9%, натомість активи АБ “Укргазбанк” зросли на 4,3 млрд грн (або на 31,2%) і становили 18,2 млрд грн станом на 01.01.2012р.

     

      4.4. Інформація про систему збуту продукції.

      АБ «Укргазбанк» через розгалужену мережу своїх відділень надає широкий перелік послуг клієнтам корпоративного, малого, середнього бізнесу та фізичним особам. Під час розробки та впровадження нових продуктів АБ «Укргазбанк» враховує як потреби різноманітних сегментів (великих, середніх, малих підприємств та фізичних осіб-підприємців), а також вид діяльності цих клієнтів. В цілому діяльність АБ «Укргазбанк» не є сезонною, але вона певною мірою залежить від сезонності діяльності клієнтів. Так, на залучення депозитів впливає той факт, що наприкінці фінансового року грошові кошти місцевих бюджетів та бюджетних установ підлягають поверненню на рахунки, відкриті в органах УДК. Потреба клієнтів, які займаються сільськогосподарською діяльністю, у кредитних коштах також залежить від сезонності.

     

      4.5. Інформація про основних клієнтів емітента (ті клієнти, через яких було отримано 10 або більше відсотків доходу).

      Протягом 2011 року державна не фінансова корпорація принесла більше 10% доходу емітента згідно з умовами договорів кредитування.

     

      Доходи АБ "Укргазбанк".

      Загальні доходи Банку в 2011 році склали 2 048,3 млн грн (2 340,3 млн грн за 2010 рік), у тому числі процентні доходи – 1 866,5 млн грн (2 216,1 млн грн у 2010 році), комісійні – 129,0 млн грн (119,1 млн грн у 2010 році), інші доходи – 52,8 млн грн (6,4 млн грн у 2010 році).

      Найбільшу питому вагу в структурі доходів Банку традиційно мають процентні доходи, розмір яких за 2011 рік зменшився на 349,6 млн грн та станом на кінець дня 31.12.2011 року становив 1 866,5 млн грн. Найбільший обсяг процентних доходів у 2011 році, як і в попередні роки, Банк отримав від кредитування клієнтів (1 396,6 млн грн), у тому числі 1 132,5 млн грн процентних доходів отримано від кредитування юридичних осіб та 264,1 млн грн – від кредитування роздрібних клієнтів.

      У 2011 році, як і в попередні звітні роки, найбільшу частку процентного доходу (60,7%) Банк отримав від корпоративного банкінгу. Зниження обсягу процентних доходів, отриманих від корпоративного банкінгу, на 281,7 млн грн у 2011 році та, відповідно, зменшення їх питомої ваги у загальному обсязі процентних доходів Банку на 3,1 в. п. пояснюється призупиненням у 2011 році нарахування процентів за простроченими кредитами корпоративних клієнтів.

      За підсумками 2011 року Банком отримано 129,0 млн грн комісійних доходів (6,3% загальних доходів), що на 9,9 млн грн, або 8,3%, більше, ніж у минулому році.

      Збільшення обсягу комісійних доходів у 2011 році відбулось завдяки інтенсифікації діяльності Банку у сфері розрахунково-касового обслуговування корпоративних та роздрібних клієнтів.

     

      4.6. Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами.

      Емітент спільної діяльності з іншими підприємствами, установами, організаціями не здійснював.

     

      4.7. Інформація про дозволи, ліцензії.

      На підставі банківської ліцензії № 123 від 06.10.2011 року, виданої Національним банком України (строк (термін) дії банківської ліцензії - безстроково). Банк має право здійснювати наступні банківські послуги:

      1) залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб;

      2) відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах;

      3) розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

      06 жовтня 2011 року Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк» отримав Генеральну ліцензію № 123 та додаток до Генеральної ліцензії, відповідно до яких АБ «Укргазбанк» має право здійснювати наступні валютні операції:

      - неторговельні операції з валютними цінностями;

      - операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін ,прийняття та інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;

      - операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами;

      - ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

      - ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;

      - ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;

      - відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операції за ними;

      - відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

      - залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

      - залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

      - торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком операцій з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін), що здійснюється в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків і агентів);

      - торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;

      - залучення та розміщення банківських металів на валютному ринку України;

      - залучення та розміщення банківських металів на міжнародних ринках;

      - торгівля банківськими металами на валютному ринку України;

      - торгівля банківськими металами на міжнародних ринках;

      - валютні операції на валютному ринку України, які належать до фінансових послуг згідно зі статтею 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та не зазначені в абзацах другому – сімнадцятому розділу другого Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою правління національного банку України від 15.08.2011р. № 281;

      - валютні операції на міжнародних ринках, які належать до фінансових послуг згідно зі статтею 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та не зазначені в абзацах другому – сімнадцятому розділу другого Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.08.2011р. № 281.

     

      Крім того, емітент має наступні ліцензії:

      - ліцензія Серії АВ №520288, видану Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України 10.02.2010 року строком дії до 10.02.2015 року на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами Брокерська діяльність;

      - ліцензія Серії АВ №520289, видану Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України 10.02.2010 року строком дії до 10.02.2015 року, на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами Дилерська діяльність;

      - ліцензія Серії АВ №520290, видану Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України 10.02.2010 року строком дії до 10.02.2015 року на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами Андеррайтинг;

      - ліцензія Серії АВ №520291, видану Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України 10.02.2010 року строком дії до 10.02.2015 року, на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами Діяльність з управління цінними паперами;

      - ліцензія Серії АВ №520292, видану Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України 10.02.2010 року строком дії до 10.02.2015 року, на здійснення Професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.

     

      4.8. Інформація про об'єкти права інтелектуальної власності емітента.

      Об'єктами права інтелектуальної власності емітента є:

      1. ТОВАРНИЙ ЗНАК "Укргазбанк", свідоцтво № 28368 видане Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України 15.11.2002р. з строком дії до 21.01.2022р. (всі послуги, що включені до 36 класу (страхування, фінансова діяльність, кредитно-грошові операції, операції з нерухомістю та ін.). Охорона прав інтелектуальної власності відсутня.

      2. ТОВАРНИЙ ЗНАК "ЕНЕРГІЯ", свідоцтво № 28673 видане Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України 16.12.2002р. з строком дії до 06.07.2010р. (всі послуги, що включені до 35 класу (реклама,керування справами, ділове адміністрування, діловодство та ін.), до 36 класу (страхування, фінансова діяльність, кредитно-грошові операції, операції з нерухомістю та ін.) та до 38 класу (зв'язок та ін.). Охорона прав інтелектуальної власності відсутня.

      3. Знак для товарів і послуг "Кредитний магазин", свідоцтво № 90229 видане Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України 10.04.2008р. з строком дії до 22.01.2018р. (всі послуги, що включені до 35 класу (реклама, керування справами, ділове адміністрування, діловодство та ін.) та до 36 класу (страхування, фінансова діяльність, кредитно-грошові операції, операції з нерухомістю та ін.). Охорона прав інтелектуальної власності відсутня.

      4. Знак для товарів і послуг "Кредитний магазин", свідоцтво № 90230 видане Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України 10.04.2008р. з строком дії до 22.01.2018р. (всі послуги, що включені до 35 класу (реклама, керування справами, ділове адміністрування, діловодство та ін.) та до 36 класу (страхування, фінансова діяльність, кредитно-грошові операції, операції з нерухомістю та ін.). Охорона прав інтелектуальної власності відсутня.

      5. Знак для товарів і послуг "Кредитний магазин", свідоцтво № 90231 видане Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України 10.04.2008р. з строком дії до 22.01.2018р. (всі послуги, що включені до 35 класу (реклама,керування справами, ділове адміністрування, діловодство та ін.) та до 36 класу (страхування, фінансова діяльність, кредитно-грошові операції, операції з нерухомістю та ін.). Охорона прав інтелектуальної власності відсутня.

      6. Знак для товарів і послуг "ProЗапас"(комбіноване) , свідоцтво № 118167 видане Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України 10.02.2010р. з строком дії до 07.08.2018р. (всі послуги, що включені до 35 класу (реклама, керування справами, ділове адміністрування, діловодство та ін.) та до 36 класу (страхування, фінансова діяльність, кредитно-грошові операції, операції з нерухомістю та ін.). Охорона прав інтелектуальної власності відсутня.

      7. Знак для товарів і послуг "депозитка!"(комбіноване), свідоцтво № 118168 видане Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України 10.02.2010р. з строком дії до 07.08.2018р. (всі послуги, що включені до 35 класу (реклама, керування справами, ділове адміністрування, діловодство та ін.) та до 36 класу (страхування, фінансова діяльність, кредитно-грошові операції, операції з нерухомістю та ін.). Охорона прав інтелектуальної власності відсутня.

      8. Знак для товарів і послуг "просто так!"(комбіноване), свідоцтво № 118169 видане Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України 10.02.2010р. з строком дії до 07.08.2018р. (всі послуги, що включені до 35 класу (реклама, керування справами, ділове адміністрування, діловодство та ін.) та до 36 класу (страхування, фінансова діяльність, кредитно-грошові операції, операції з нерухомістю та ін.). Охорона прав інтелектуальної власності відсутня.

      9. Знак для товарів і послуг "просто так!", свідоцтво № 118170 (видане Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України 10.02.2010р. з строком дії до 07.08.2018р. всі послуги, що включені до 35 класу (реклама, керування справами, ділове адміністрування, діловодство та ін.) та до 36 класу (страхування, фінансова діяльність, кредитно-грошові операції, операції з нерухомістю та ін.). Охорона прав інтелектуальної власності відсутня.

      10. Знак для товарів і послуг "депозитка!", свідоцтво № 118171 (видане Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України 10.02.2010р. з строком дії до 07.08.2018р. всі послуги, що включені до 35 класу (реклама, керування справами, ділове адміністрування, діловодство та ін.) та до 36 класу (страхування, фінансова діяльність, кредитно-грошові операції, операції з нерухомістю та ін.). Охорона прав інтелектуальної власності відсутня.

      11. Знак для товарів і послуг "VIP банкінг"(комбіноване), свідоцтво № 118172 (видане Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України 10.02.2010р. з строком дії до 07.08.2018р. всі послуги, що включені до 35 класу (реклама, керування справами, ділове адміністрування, діловодство та ін.) та до 36 класу (страхування, фінансова діяльність, кредитно-грошові операції, операції з нерухомістю та ін.). Охорона прав інтелектуальної власності відсутня.

      12. Знак для товарів і послуг "VIP банкінг", свідоцтво № 118173 (видане Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України 10.02.2010р. з строком дії до 07.08.2018р. всі послуги, що включені до 35 класу (реклама, керування справами, ділове адміністрування, діловодство та ін.) та до 36 класу (страхування, фінансова діяльність, кредитно-грошові операції, операції з нерухомістю та ін.). Охорона прав інтелектуальної власності відсутня.

      13. Знак для товарів і послуг "ProЗапас", свідоцтво № 118174 (видане Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України 10.02.2010р. з строком дії до 07.08.2018р. всі послуги, що включені до 35 класу (реклама, керування справами, ділове адміністрування, діловодство та ін.) та до 36 класу (страхування, фінансова діяльність, кредитно-грошові операції, операції з нерухомістю та ін.). Охорона прав інтелектуальної власності відсутня.

      14. Знак для товарів і послуг "Заробляйте граючи!", свідоцтво № 118175 (видане Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України 10.02.2010р. з строком дії до 07.08.2018р. всі послуги, що включені до 35 класу (реклама, керування справами, ділове адміністрування, діловодство та ін.) та до 36 класу (страхування, фінансова діяльність, кредитно-грошові операції, операції з нерухомістю та ін.). Охорона прав інтелектуальної власності відсутня.

      15. Знак для товарів і послуг "Статус має значення", свідоцтво № 118176 (видане Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України 10.02.2010р. з строком дії до 07.08.2018р. всі послуги, що включені до 35 класу (реклама, керування справами, ділове адміністрування, діловодство та ін.) та до 36 класу (страхування, фінансова діяльність, кредитно-грошові операції, операції з нерухомістю та ін.). Охорона прав інтелектуальної власності відсутня.

      16. Знак для товарів і послуг "Народний брокер", свідоцтво № 118177 (видане Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України 10.02.2010р. з строком дії до 07.08.2018р. всі послуги, що включені до 35 класу (реклама, керування справами, ділове адміністрування, діловодство та ін.) та до 36 класу (страхування, фінансова діяльність, кредитно-грошові операції, операції з нерухомістю та ін.). Охорона прав інтелектуальної власності відсутня.

      17. Знак для товарів і послуг "Гроші люблять Тишу...", свідоцтво № 118178 (видане Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України 10.02.2010р. з строком дії до 07.08.2018р. всі послуги, що включені до 35 класу (реклама, керування справами, ділове адміністрування, діловодство та ін.) та до 36 класу (страхування, фінансова діяльність, кредитно-грошові операції, операції з нерухомістю та ін.). Охорона прав інтелектуальної власності відсутня.

      18. Знак для товарів і послуг "Зими не буде", свідоцтво № 118179 (видане Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України 10.02.2010р. з строком дії до 07.08.2018р. всі послуги, що включені до 35 класу (реклама, керування справами, ділове адміністрування, діловодство та ін.) та до 36 класу (страхування, фінансова діяльність, кредитно-грошові операції, операції з нерухомістю та ін.). Охорона прав інтелектуальної власності відсутня.

      19. Знак для товарів і послуг "Особливості національних депозитів", свідоцтво № 118180 (видане Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України 10.02.2010р. з строком дії до 07.08.2018р. всі послуги, що включені до 35 класу (реклама, керування справами, ділове адміністрування, діловодство та ін.) та до 36 класу (страхування, фінансова діяльність, кредитно-грошові операції, операції з нерухомістю та ін.). Охорона прав інтелектуальної власності відсутня.

      20. Знак для товарів і послуг "Кредитна абетка", свідоцтво № 118181 (видане Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України 10.02.2010р. з строком дії до 07.08.2018р. всі послуги, що включені до 35 класу (реклама, керування справами, ділове адміністрування, діловодство та ін.) та до 36 класу (страхування, фінансова діяльність, кредитно-грошові операції, операції з нерухомістю та ін.). Охорона прав інтелектуальної власності відсутня.

      21. Знак для товарів і послуг "Переваги зростання", свідоцтво № 121681 (видане Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України 26.04.2010р. з строком дії до 17.09.2018р. всі послуги, що включені до 35 класу (реклама, керування справами, ділове адміністрування, діловодство та ін.) та до 36 класу (страхування, фінансова діяльність, кредитно-грошові операції, операції з нерухомістю та ін.). Охорона прав інтелектуальної власності відсутня.

      22. Знак для товарів і послуг "Націлений на лідерство", свідоцтво № 121682 (видане Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України 26.04.2010р. з строком дії до 17.09.2018р. всі послуги, що включені до 35 класу (реклама, керування справами, ділове адміністрування, діловодство та ін.) та до 36 класу (страхування, фінансова діяльність, кредитно-грошові операції, операції з нерухомістю та ін.). Охорона прав інтелектуальної власності відсутня.

      23. Знак для товарів і послуг "Гнучкість рішень", свідоцтво № 121683 (видане Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України 26.04.2010р. з строком дії до 17.09.2018р. всі послуги, що включені до 35 класу (реклама, керування справами, ділове адміністрування, діловодство та ін.) та до 36 класу (страхування, фінансова діяльність, кредитно-грошові операції, операції з нерухомістю та ін.). Охорона прав інтелектуальної власності відсутня.

      24. Знак для товарів і послуг "Фабрика бізнес-ідей" (комбіноване), свідоцтво № 121684 (видане Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України 26.04.2010р. з строком дії до 017.09.2018р. всі послуги, що включені до 35 класу (реклама, керування справами, ділове адміністрування, діловодство та ін.) та до 36 класу (страхування, фінансова діяльність, кредитно-грошові операції, операції з нерухомістю та ін.). Охорона прав інтелектуальної власності відсутня.

      25. Знак для товарів і послуг "Я зможу все!" (з логотипом), свідоцтво № 126719 (видане Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України 10.08.2010р. з строком дії до 01.04.2019р. всі послуги, що включені до 35 класу (реклама, керування справами, ділове адміністрування, діловодство та ін.) та до 36 класу (страхування, фінансова діяльність, кредитно-грошові операції, операції з нерухомістю та ін.). Охорона прав інтелектуальної власності відсутня.

      26. Знак для товарів і послуг "eXpress'o", свідоцтво № 130171 (видане Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України 25.10.2010р. з строком дії до 07.08.2018р. всі послуги, що включені до 36 класу (страхування, фінансова діяльність, кредитно-грошові операції, операції з нерухомістю та ін.). Охорона прав інтелектуальної власності відсутня.

      27. Знак для товарів і послуг "eXpress'o" (комбіноване), свідоцтво № 130172 (видане Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України 25.10.2010р. з строком дії до 07.08.2018р. всі послуги, що включені до 36 класу (страхування, фінансова діяльність, кредитно-грошові операції, операції з нерухомістю та ін.). Охорона прав інтелектуальної власності відсутня.

     

      4.9. Вплив чинного законодавства, актів органів державної влади на діяльність емітента.

      Інформація про вплив чинного законодавства, актів органів державної влади на діяльність емітента - відсутня.

     

      4.10. Інформація про науково-дослідну політику емітента у звітному та попередньому роках.

      Протягом звітного року та попередніх роках науково-дослідна діяльність не проводилась.

     

      4.11. Інформація про будь-які суттєві капітальні та/або фінансові інвестиції, що пов'язані з господарською діяльністю емітента, які емітент здійснив протягом звітного року.

      Протягом 12 місяців 2011 року емітентом було витрачено 15 920 614,60 (п’ятнадцять мільйонів дев’ятсот двадцять тисяч шістсот чотирнадцять) грн. 60 коп. на капітальні інвестиції в необоротні активи.

      Серед основних витрат можна виділити наступні:

      1. Броньовані відгороджувальні конструкції до касових вузлів, згідно вимог НБУ - 2 130 243,31 грн. Фактичний відтік грошових коштів - січень-березень 2011 року;

      2. Меблі - 66 015,00 грн. Фактичний відтік грошових коштів - 28.01.2011 року;

      3. Джерела безперебійного живлення - 477 504,00 грн. Фактичний відтік грошових коштів - 18.02.2011 року та 16.03.2011 року;

      4. Ремонтно-будівельні роботи з перепланування приміщення - 72 320,40 грн. Фактичний відтік грошових коштів - 04.03.2011 року та 31.03.2011 року;

      5. Монтаж системи відеонагляду - 49 430,00 грн. Фактичний відтік грошових коштів - 16.03.2011 року;

      6. Ліцензії "Microsoft" на 2011 рік - 4 781 797,05 грн. Фактичний відтік грошових коштів - 30.03.2011 року;

      7. Роботи по влаштуванню благоустрою території – 45 208,00 грн. Фактичний відтік грошових коштів - 06.04.2011 року;

      8. Ліцензії ПЗ Symantek Endpoint Protection, Kaspersky – 157 760,00 грн. Фактичний відтік грошових коштів - 08.04.2011 року;

      9. Ліцензії на 500 корпоративних клієнтів - ПЗ "iBank 2 UA"– 131 100,00 грн. Фактичний відтік грошових коштів - 08.04.2011 року;

      10. Електромонтажні роботи у відділеннях банку – 39 185,37 грн. Фактичний відтік грошових коштів - 12.04.2011 року;

      11. Відеокамери, відеореєстратори для систем відеоспостереження – 96 000,05 грн. Фактичний відтік грошових коштів - 20.04.2011 року;

      12. Ліцензії "Комплексної системи "Парус-Підприємство"– 253 440,00 грн. Фактичний відтік грошових коштів - 23.06.2011 року;

      13. Складання протипожеженої проектної документації – 43 455,53 грн. Фактичний відтік грошових коштів - 24.06.2011 року;

      14. Обладнання, проектні роботи з оновлення теплопунктів у власних приміщеннях - 552 286,20 грн. Фактичний відтік грошових коштів - 22.08.2011 року та 26.09.2011 року;

      15. Кабельна продукція - 656 569,20 грн. Фактичний відтік грошових коштів - 20.09.2011 року;

      16. Дообладнання робочих місць касирів (елеваторами, лотками) на 149 об’єктах - 606 571,35 грн. Фактичний відтік грошових коштів - 03.10.2011 року;

      17. Невиключна ліцензія на ПЗ"Система термінових переказів SCOnline-2" - 39 861,50 грн. Фактичний відтік грошових коштів- 07.10.2011 року;

      18. Встановлення системи супутнікового моніторингу на інкасаторські автомобілі - 66 240,00 грн. Фактичний відтік грошових коштів - 07.10.2011 року;

      19. Термопрінтер - 63 529,25 грн. Фактичний відтік грошових коштів - 14.10.2011 року;

      20. Броньовані відгороджувальні конструкції до касових вузлів, згідно вимог НБУ - 1 036 697,64 грн. Фактичний відтік грошових коштів - жовтень-грудень 2011 року;

      21. Лічильники банкнот – 84 600,00 грн. Фактичний відтік грошових коштів - 21.10.2011 року;

      22. Оформлення права власності на приміщення за адресою: м. Одеса, Дніпропетровська дорога,120 - 52 864,23 грн. Фактичний відтік грошових коштів – жовтень, грудень 2011 року;

      23. Невиключна ліцензія на ПЗ (On-line заявки) - 119 584,50 грн. Фактичний відтік грошових коштів - 02.11.2011 року та 26.12.2011 року;

      24. Касова техніка – 219 996,00 грн. Фактичний відтік грошових коштів - 04.11.2011 року та 13.12.2011 року;

      25. Доробка ПрЕОМ "iBank 2 UA" – 49 937,50 грн. Фактичний відтік грошових коштів - 18.11.2011 року;

      26. Маршрутизатори, модеми (70 шт.) для банкоматів – 164 820,60 грн. Фактичний відтік грошових коштів - 18.11.2011 року;

      27. Меблі конторські металеві – 97 999,68 грн. Фактичний відтік грошових коштів - 21.11.2011 року та 05.12.2011 року;

      28. Продовження ліцензії на використання ПП McAffee Web Gateway v.6.8 - 199 728,00 грн. Фактичний відтік грошових коштів - 22.11.2011 року;

      29. Монтаж обладнання дизель-генератора за адресою: м.Київ, вул.Червоноармійська, 39-А – 84 528,62 грн. Фактичний відтік грошових коштів - 06.12.2011 року;

      30. Розробка підсистеми "Інтерфейс BCZ Card.DWH" – 40 800,00 грн. Фактичний відтік грошових коштів - 08.12.2011 року та 12.12.2011 року;

      31. Комунікаційне обладнання для побудови СКМ – 174 964,67 грн. Фактичний відтік грошових коштів - 19.12.2011 року та 28.12.2011 року;

      32. Ремонтно-будівельні роботи в новому приміщенні (м.Київ, вул.Дніпровська наб.25-а) – 42 830,77 грн. Фактичний відтік грошових коштів - 20.12.2011 року;

      33. Сканери – 95 700,00 грн. Фактичний відтік грошових коштів - 20.12.2011 року та 26.12.2011 року;

      34. Ліцензія на ПЗ DeviceLock версія 7.1. та DeviceLock Search Server – 219 960,00 грн. Фактичний відтік грошових коштів - 22.12.2011 року;

      35. Носії інформації з записом ПЗ СЕД "ДокС" - 197 820,00 грн. Фактичний відтік грошових коштів - 22.12.2011 року;

      36. Комунікаційне обладнання для POS-терміналів – 46 785,60 грн. Фактичний відтік грошових коштів - 22.12.2011 року;

      37. Оперативні запам'ятовувальні пристрої – 87 118,08 грн. Фактичний відтік грошових коштів - 23.12.2011 року;

      38. Жорсткі диски – 148 000,00 грн. Фактичний відтік грошових коштів - 23.12.2011 року;

      39. Надання невиключного права користування КП "Колекторська служба" – 39 794,00 грн. Фактичний відтік грошових коштів - 26.12.2011 року;

      40. Ліцензії на користування ПП Select Plus Agreement – 1 275 767,82 грн. Фактичний відтік грошових коштів - 27.12.2011 року.

      Джерела фінансування за всіма капітальними інвестиціями – власні кошти.

     

      4.12. Екологічне законодавство, дія якого поширюється на емітента і встановлює обмеження чи в інший спосіб впливає на його діяльність, додержання емітентом норм цього законодавства та витрати емітента на екологічні заходи.

      Інформація про екологічне законодавство, дія якого поширюється на емітента і встановлює обмеження чи в інший спосіб впливає на його діяльність - відсутня.

     

      4.13. Емітент, не має дочірніх підприємств.

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Схожі:

Нака з
Сокаль, вул. М. Шашкевича,86, ☎ (8-03257) 7-20-73. e-mail: код єдрпоу 02144789

Україна
Шевченка, 34, м. Чернігів, 14013, тел. (046-22) 3-33-37, факс (046-2) 67-57-54,, код єдрпоу 02147351

У країна дніпропетровська обласна державна адміністрація управління преси та інформації
Кірова,1, м. Дніпропетровськ, 49004, тел./факс (056)742-70-70, e-mail:, код єдрпоу 33717066

Загальні відомості про Банк. Повне офіційне найменування
Україна, 36020, місто Полтава, вулиця Паризької Комуни, 40-а, мфо 331489, код єдрпоу 09807595, e-mail:, телефон (05322) 2-78-63,...

Карта Теофіпольського району (міста)
...

Опитувальник клієнта юридичної особи резидента
Наявність рахунків в інших банках (вказати № рахунку, код банку та найменування банку)

План напряму підготовки 130102 «Соціальна допмога» Галузь знань(код)
Сертифікати зно : історія України; українська мова та література; географія або іноземна мова

Розділ I. Основні відомості про емітента
...

Примітки та розкриття інформації до фінансової звітності за 2015...
Повне найменування емітента: приватне акціонерне товариство «Агро-Спектр» (надалі по тексту – Товариство)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка