Пошук по сайту


Основні дані про посадових осіб емітента - Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента

Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента

Сторінка7/29
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   29

Основні дані про посадових осіб емітента

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів

Посада (кількість років на посаді)

Рік народження*

Освіта*

Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн)

Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента

Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належною посадовій особі, у загальній кількості голосів

Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)**

Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)

у прямому
воло-дінні


через
афі-
лійо-
ваних
осіб


разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Мамедов Сергій Геннадійович

-

Голова Правління (7 місяців)

1975

вища

-

-

-

-

-

-

-

Шлапак Станіслав Валерійович

-

Перший заступник Голови Правління - член Правління (2 роки 3 місяці)

1978

вища

-

-

-

-

-

-

-

Гаврилюк Наталія Борисівна

-

Член Правління (2 роки 3 місяці)

1961

вища

-

-

-

-

-

-

-

Лечехліб Руслана Василівна

-

Заступник Голови Правління - член Правління (1 рік 3 місяці)

1967

вища

-

-

-

-

-

-

-

Дмітрієва Олена Михайлівна

-

Заступник Голови Правління - член Правління (6 місяців)

1972

вища

-

-

-

-

-

-

-

Крихтін Олексій Євгенович

-

Заступник Голови Правління - член Правління (6 місяців)

1960

вища

-

-

-

-

-

-

-

Рогачов Олександр Миколайович

-

Член Правління (1 рік 3 місяці)

1972

вища

-

-

-

-

-

-

-

Шаповал Володимир Васильович

-

Заступник Голови Правління - член Правління (6 місяців)

1973

вища

-

-

-

-

-

-

-

Івченко Віктор Анатолійович

-

Голова Наглядової ради (1 рік 6 місяців)

1950

вища

-

-

-

-

-

-

Заступник Голови Державного агенства з питань науки, інновації та інформації України (код ЄДРПОУ 37200303)

Сисоєва Тетяна Петрівна

-

Заступник Голови Наглядової ради (8 місяців)

1965

вища

-

-

-

-

-

-

Директор Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України (код ЄДРПОУ 00013480)

Романов Іван Володимирович

-

Член Наглядової ради (8 місяців)

1984

вища

-

-

-

-

-

-

Заступник директора Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) Міністерства фінансів України (код ЄДРПОУ 00013480)

Страшний Андрій Іванович

-

Член Наглядової ради (8 місяців)

1975

вища

-

-

-

-

-

-

Заступник директора Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України (код ЄДРПОУ 00013480)

Гліманн Бренд Клаус

-

Незалежний член Наглядової ради (8 місяців)

1941

вища

-

-

-

-

-

-

Член Наглядової ради ПрАТ "Український фондовий холдинг" (JSC "Ukraine Securities Holdings")

Матузка Ярослав Васильович

-

Член Наглядової ради (1 рік 6 місяців)

1974

вища

-

-

-

-

-

-

Директор Юридичного департаменту Міністерства фінансів України (код ЄДРПОУ 00013480)

Москаленко Сергій Іванович

-

Член Наглядової ради (2 місяці)

1958

вища

50

0

50

0.0000005

0.0000005

0

Заступник Голови Правління АБ "Укргазбанк" (код ЄДРПОУ 23697280)

Глущенко Юлія Миколаївна

-

Голова Ревізійної комісії (8 місяців)

1978

вища

-

-

-

-

-

-

Начальник відділу аналітичної роботи та управління ризиками Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України (код ЄДРПОУ 00013480)

Линник Вадим Валентинович

-

Член Ревізійної комісії (1 рік 3 місяці)

1974

вища

-

-

-

-

-

-

Заступник директора Департаменту інспектування у сфері матеріального виробництва та фінансових послуг Головного контрольно - ревізійного управління України (код ЄДРПОУ 03741091)

Страхова Наталія Борисівна

-

Член Ревізійної комісії (2 роки 1 місяць)

1972

вища

-

-

-

-

-

-

Начальник відділу з питань банківських послуг та координації взаємодії з НБУ Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України (код ЄДРПОУ 00013480)

Ільницька Наталія Геннадіївна (з 03.01.2012 прізвище змінено на Хрустальова)

-

Головний бухгалтер АБ "Укргазбанк" (3 роки 1 місяць)

1970

вища

2500

0

2500

0.000025

0.000025

0

-


Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх / залежних підприємствах емітента

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів

Посада в емітента

Повне найменування дочірнього/ залежного підприємства

Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства емітента (грн)

Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства

Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/ залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів

Кількість акцій дочірнього/ залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/ залежного підприємства*

1

2

3

4

5

6

7

8

    

      7.4. У зв’язку з відсутністю дочірніх/залежних підприємств емітента, інформація про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах - відсутня.

     

      7.5. Опис у хронологічному порядку попередніх посад (у тому числі за сумісництвом) та роботодавців, професійного досвіду посадової особи, інформація щодо якої надана в таблиці, наведеній у підпункті 7.3 цього розділу, протягом п'яти останніх років.

     

      Мамедов Сергій Геннадійович

      Професійний досвід - 15 років 4 місяці.

      Інформація про попередні посади за останні 5 років:

      12.2006 - 10.2010 – заступник Голови Правління АБ «Укргазбанк»;

      12.2010 - 05.2011 – радник Голови Правління з питань стратегічного розвитку Публічного акціонерного товариства «Комерційного банку «Глобус»;

      З 05.2011 – Голова Правління АБ «Укргазбанк».

     

      Шлапак Станіслав Валерійович

      Професійний досвід - 8 років 2 місяці.

      Інформація про попередні посади за останні 5 років:

      02.2007 - 06.2007 – начальник управління стратегічного розвитку ВАТ «Ощадбанк»;

      06.2007 - 05.2008 – банкір, ЄБРР;

      05.2008 - 11.2008 – старший консультант з економічних питань, ТОВ «Тройка-Діалог»;

      01.2009 - 03.2009 – начальник відділу ринку боргового капіталу та інструментів з фіксованою прибутковістю, ЗАТ «Альтана Капітал»;

      03.2009 - 09.2009 – начальник відділу торгівлі цінними паперами ТОВ Фенікс-Капітал;

      09.2009 - 06.2011 – заступник Голови Правління АБ «Укргазбанк»;

      З 06.2011 – перший заступник Голови Правління АБ «Укргазбанк».

     

      Гаврилюк Наталія Борисівна

      Професійний досвід - 29 років 2 місяці.

      Інформація про попередні посади за останні 5 років:

      01.2007 - 08.2008 – начальник Операційного управління Промінвестбанку;

      08.2008 - 06.2009 – заступник Голови Правління-начальник Операційного управління Промінвестбанку;

      09.2009 - 01.2012 – заступник Голови Правління АБ «Укргазбанк».

     

      Лечехліб Руслана Василівна

      Професійний досвід - 23 роки 6 місяців

      Інформація про попередні посади за останні 5 років:

      12.2005 - 03.2008 – головний бухгалтер АБ «Укргазбанк»;

      04.2008 - 01.2009 – директор Фінансово-економічного департаменту головного офісу НАСК «Оранта»;

      01.2009 - 11.2009 – в.о. заступника Голови Правління НАСК «Оранта»;

      11.2009 - 02.2010 – заступник Голови Правління НАСК «Оранта»;

      02.2010 - 09.2010 – радник Голови Правління АБ «Укргазбанк»;

      З 09.2010 – заступник Голови Правління АБ «Укргазбанк».

     

      Дмітрієва Олена Михайлівна

      Професійний досвід - 17 років 6 місяців

      Інформація про попередні посади за останні 5 років:

      11.2006 - 07.2010 – заступник Голови Правління АБ «Укргазбанк»;

      07.2010 - 08.2010 – радник Голови Правління АБ «Укргазбанк»;

      01.10.2010 - 15.10.2010 – помічник-консультант народного депутата України Горіної І.А, апарат Верховної ради України;

      18.10.2010 - 12.2010 – начальник відділу правового забезпечення управління правового забезпечення та експертизи правових актів, Головне управління комунальної власності м.Києва;

      12.2010 - 06.2011 – заступник начальника Головного управління комунальної власності м.Києва – начальник управління орендних відносин та експертної оцінки нерухомості;

      06.2011 – заступник Голови Правління АБ «Укргазбанк».

     

      Крихтін Олексій Євгенович

      Професійний досвід - 28 років

      Інформація про попередні посади за останні 5 років:

      06.2007 - 05.2009 – президент ВАТ КБ «Володимирський»;

      05.2009 - 06.2011 – Голова Правління ТОВ «Фонд підтримки земельної реформи в Україні»;

      З 06.2011 – заступник Голови Правління АБ «Укргазбанк».

     

      Рогачов Олександр Миколайович

      Професійний досвід - 18 років 3 місяці

      Інформація про попередні посади за останні 5 років:

      06.2006 - 07.2009 – заступник Голови Правління-директор Кредитного департаменту АКБ «Національний кредит»;

      07.2009 - 12.2009 – начальник Управління по роботі з корпоративним бізнесом Східного регіону Промінвестбанку;

      12.2009 - 03.2010 – заступник директора дирекції VIP-банкінгу АБ «Укргазбанк»;

      03.2010 - 07.2010 – директор дирекції VIP-банкінгу АБ «Укргазбанк»;

      07.2010 - 02.2012 – начальник служби фінансового моніторингу АБ «Укргазбанк».

     

      Шаповал Володимир Васильович

      Професійний досвід - 16 років 8 місяців

      Інформація про попередні посади за останні 5 років:

      02.2005 - 11.2008 – заступник Голови Правління ВАТ «Кредитпромбанк»;

      03.2009 - 09.2009 – заступник Голови Правління ВАТ «КБ «Актив-Банк»;

      04.2010 - 07.2010 – директор Казначейства Публічного акціонерного товариства «Акціонерного комерційного банку «Київ»;

      07.2010 - 05.2011 – заступник Голови Правління Публічного акціонерного товариства «Акціонерного комерційного банку «Київ»;

      З 06.2011 – заступник Голови Правління АБ «Укргазбанк».

     

      Івченко Віктор Анатолійович

      Професійний досвід - 38 років 6 місяців

      Інформація про попередні посади за останні 5 років:

      12.2005 - 08.2009 – Голова Державного агентства з інвестицій та інновацій;

      04.2010 - 01.2011 – заступник Міністра освіти і науки України;

      01.2011- до цього часу - заступник Голови Державного агентства з питань науки, інновації та інформації України.

     

      Сисоєва Тетяна Петрівна

      Професійний досвід - 24 роки 6 місяців

      Інформація про попередні посади за останні 5 років:

      08.2005 - 05.2010 - директор Департаменту контролю за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД ДПА України;

      05.2010 - 06.2010 – помічник Міністра відділу організаційного забезпечення (апарат Міністра) Департаменту забезпечення діяльності Міністра Міністерства фінансів України (патронатна служба);

      06.2010 - 02.2011 – Директор Департаменту з питань участі держави у капіталізації банків Міністерства фінансів України;

      02.2011 до цього часу - Директор Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України.

     

      Романов Іван Володимирович

      Професійний досвід - 2 роки 8 місяців

      Інформація про попередні посади за останні 5 років:

      08.2008 – 06.2009 – аудитор відділу аудиту ЗАТ «Делойт енд Туш ЮСК»;

      16.06.2009 - 23.06.2010 – головний спеціаліст відділу експертної роботи Департаменту забезпечення діяльності Міністра Міністерства фінансів України (патронатна служба);

      06.2009 - 02.2010 – головний спеціаліст аналітичного відділу Департаменту забезпечення діяльності Міністра Міністерства фінансів України (патронатна служба);

      02.2010 - 03.2010 – помічник Міністра аналітичного відділу Департаменту забезпечення діяльності Міністра Міністерства фінансів України(патронатна служба);

      03.2010 - 05.2010 – помічник Міністра відділу експертної роботи Департаменту забезпечення діяльності Міністра Міністерства фінансів України (патронатна служба);

      05.2010 - 12.2010 – помічника Міністра відділу експертної роботи Департаменту забезпечення діяльності Міністра Міністерства фінансів України (патронатна служба);

      12.2010 - 03.2011- начальник інформаційно-аналітичного відділу Департаменту з питань участі держави у капіталізації банків Міністерства фінансів України;

      03.2011 до цього часу – заступник директора Департаменту забезпечення діяльності Міністра Міністерства фінансів України (патронатна служба).

     

      Страшний Андрій Іванович

      Професійний досвід - 18 років 2 місяці

      Інформація про попередні посади за останні 5 років:

      08.2005 - 04.2011– начальник відділу організації перевірок небанківських установ Департаменту контролю за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД Державної податкової адміністрації України;

      04.2011 по теперішній час – заступник директора Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України.

     

      Гліманн Бернд Клаус

      Професійний досвід - більше 20 років

      Інформація про попередні посади за останні 5 років:

      03.2007- до цього часу ПрАТ «Український фондовий холдинг» (JSC “Ukraine Securities Holdings”), член Наглядової ради.

     

      Матузка Ярослав Васильович

      Професійний досвід - 11 років

      Інформація про попередні посади за останні 5 років:

      02.2008 - 10.2008 – заступник директора Юридичного департаменту ТОВ «Міжрегіональний інвестиційний союз», м. Київ;

      02.2008 - 11.2008 – начальник юридичного відділу ТОВ «Реле-Інвест» за сумісництвом, м. Київ;

      11.2008 - 04.2009 – начальник юридичного відділу ТОВ «Мол Менеджмент», м. Київ;

      04.2009 - 05.2009 – заступник директора Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) - начальник аналітичного відділу Міністерства фінансів України;

      з 05.2009 - 08.2010– заступник директора Департаменту з питань участі держави у капіталізації банків-начальник відділу контролю за банківськими установами Міністерства фінансів України;

      з 08.2010 – Директор Юридичного департаменту Міністерства фінансів України.

     

      Москаленко Сергій Іванович

      Професійний досвід - 31 рік 1 місяць

      Інформація про попередні посади за останні 5 років:

      10.2007 - 05.2009 – перший заступник Голови Правління Державної іпотечної установи;

      06.2009 - 09.2009 – радник Міністра відділу експертної роботи Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) Міністерства фінансів України;

      09.2009 - 06.2010 – заступник Голови Правління АБ «Укргазбанк»;

      06.2010 - 04.2011 – член Наглядової ради АБ «Укргазбанк»;

      З 06.2011 – заступник Голови Правління АБ «Укргазбанк».

     

      Глущенко Юлія Миколаївна

      Професійний досвід - 7 років 6 місяців

      Інформація про попередні посади за останні 5 років:

      02.2007 - 06.2007 – заступник директора Департаменту з управління ризиками – начальник відділу управління кредитним ризиком Державної іпотечної установи;

      06.2007 - 12.2007 – заступник директора Департаменту з управління ризиками – начальник відділу управління ринковими ризиками Державної іпотечної установи;

      12.2007 - 09.2009 – директор Департаменту з управління ризиками Державної іпотечної установи;

      09.2009 - 08.2010 – заступник директора Департаменту фінансово-економічного планування та управління ризиками Державної іпотечної установи;

      08.2010 - 09.2010 – радник Міністра відділу забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) Департаменту забезпечення діяльності Міністра Міністерства фінансів України;

      09.2010 - 03.2010 – начальник відділу управління ризиками Департаменту з питань участі держави у капіталізації банків Міністерства фінансів України;

      З 03.2011 обіймає посаду начальника відділу управління ризиками Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України.

     

      Линник Вадим Валентинович

      Професійний досвід - інформація відсутня

      Інформація про попередні посади за останні 5 років:

      09.2005 - 06.2008 – Президент ТОВ "АФ Київська аудиторська група";

      06.2008 - 05.2010 – Директор ТОВ "Росава ЛТД";

      05.2010 - 2011 – заступник директора департаменту інспектування у сфері матеріального виробництва та фінансових послуг ГоловКРУ України ;

      З 2011 року начальник Управління контролю в сфері державних закупівель Державної фінансової інспекції.

     

      Страхова Наталія Борисівна

      Професійний досвід - інформація відсутня

      Інформація про попередні посади за останні 5 років:

      09.2005 - 03.2011 – заступник директора Департаменту-начальник відділу банківської діяльності та координації взаємодії з НБУ Департаменту політики розвитку ринку фінансових послуг Міністерства фінансів України;

      З 03.03.2011 обіймає посаду начальника відділу з питань банківських послуг та координації взаємодії з НБУ Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України.

     

      Ільницька Наталія Геннадіївна (з 03.01.2012 прізвище змінено на Хрустальова)

      Професійний досвід - 21 рік 5 місяців

      Інформація про попередні посади за останні 5 років:

      08.2006 - 03.2008 – заступник головного бухгалтера-директор департаменту супроводження та підтримки операційної діяльності АБ «Укргазбанк»;

      03.2008 - 07.2008 – в.о. головного бухгалтера АБ «Укргазбанк»;

      07.2008 - 07.2010 – головний бухгалтер АБ «Укргазбанк»;

      07.2010 - 11.2010 – радник Голови Правління АБ «Укргазбанк», в.о. головного бухгалтера АБ «Укргазбанк» в порядку суміщення;

      11.2010 - 12.2010 – в.о. головного бухгалтера АБ «Укргазбанк»;

      З 12.2010 – головний бухгалтер АБ «Укргазбанк».

     

      7.6. До суб'єктів підприємницької діяльності, в яких посадова особа емітента була засновником, учасником чи посадовою особою, процедури банкрутства - не застосовувались. Посадові особи емітента не мають непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

 

Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   29

Схожі:

Нака з
Сокаль, вул. М. Шашкевича,86, ☎ (8-03257) 7-20-73. e-mail: код єдрпоу 02144789

Україна
Шевченка, 34, м. Чернігів, 14013, тел. (046-22) 3-33-37, факс (046-2) 67-57-54,, код єдрпоу 02147351

У країна дніпропетровська обласна державна адміністрація управління преси та інформації
Кірова,1, м. Дніпропетровськ, 49004, тел./факс (056)742-70-70, e-mail:, код єдрпоу 33717066

Загальні відомості про Банк. Повне офіційне найменування
Україна, 36020, місто Полтава, вулиця Паризької Комуни, 40-а, мфо 331489, код єдрпоу 09807595, e-mail:, телефон (05322) 2-78-63,...

Карта Теофіпольського району (міста)
...

Опитувальник клієнта юридичної особи резидента
Наявність рахунків в інших банках (вказати № рахунку, код банку та найменування банку)

План напряму підготовки 130102 «Соціальна допмога» Галузь знань(код)
Сертифікати зно : історія України; українська мова та література; географія або іноземна мова

Розділ I. Основні відомості про емітента
...

Примітки та розкриття інформації до фінансової звітності за 2015...
Повне найменування емітента: приватне акціонерне товариство «Агро-Спектр» (надалі по тексту – Товариство)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка