Пошук по сайту


Сукупна сума винагороди членів наглядової ради і виконавчого органу (грн) - Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента

Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента

Сторінка8/29
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   29

Сукупна сума винагороди членів наглядової ради і виконавчого органу (грн)

Вид виплати

Наглядова рада

Виконавчий орган

Разом

2011

2010

2009

2011

2010

2009

2011

2010

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Основна заробітна плата

721665.00

438522.67

248500.00

7605821.77

8301141.63

3957763.75

8327486.77

8739644.30

4206263.75

Премії
Компенсаційні виплати
Виплати у натуральній формі
Інші виплати (зазначити)
Усього

721665.00

438522.67

248500.00

7605821.77

8301141.63

3957763.75

8327486.77

8739664.30

4206263.75


 

Розділ ІХ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

            9.1. Інформація про засновників емітента.

      Двадцять найбільших акціонерів Банку станом на кінець дня 31.12.2011р. (контролюють 99,9362% статутного капіталу Банку):

      1. Держава Україна (в особі Міністерства фінансів України) - 9 299 981 000 шт. акцій, що становить 92,9998%.

      2. ТОВ "Фінансово-інвестиційний альянс" - 281 383 246 шт. акцій, що становить 2,8138%.

      3. ТОВ "Компанія "Укргазінвест плюс" - 133 882 655 шт. акцій, що становить 1,3388%.

      4. ТОВ "Інвестаналітик" - 54 596 776 шт. акцій, що становить 0,5460%.

      5. ТОВ "Українська компанія розвитку проектів" - 52 942 764 шт. акцій, що становить 0,5294%.

      6. ТОВ "Український венчурний капітал" - 47 488 820 шт. акцій, що становить 0,4749%.

      7. ПрАТ "Брокiнвест-Лаерт" - 27 545 050 шт. акцій, що становить 0,2755%.

      8. ТОВ "Арсенал-Інвест" - 27 421 039 шт. акцій, що становить 0,2742%.

      9. ТОВ "Українські будівельні іноваціі" - 27 168 463 шт. акцій, що становить 0,2717%.

      10. Горбаль Василь Михайлович - 17 854 210 шт. акцій, що становить 0,1785%.

      11. НАК "Нафтогаз України" - 8 791 596 шт. акцій, що становить 0,0879%.

      12. ПАТ "Iвекс Капітал" - 3 268 401 шт. акцій, що становить 0,0327%.

      13. Roinko Enterprises Limited - 3 109 330 шт. акцій, що становить 0,0311%.

      14. ТОВ "ПУЛЬТ" - 2 242 779 шт. акцій, що становить 0,0224%.

      15. Foyіl Capіtal Lіmіted - 2 082 209 шт. акцій, що становить 0,0208%.

      16. Супруненко Антон Олександрович - 795 000 шт. акцій, що становить 0,0080%.

      17. ТОВ "Дунай-Транс Лтд"- 792 000 шт. акцій, що становить 0,0079%.

      18. ТОВ "Аваль-Брок" - 780 000 шт. акцій, що становить 0,0078%.

      19. Полiщук Геннадiй Миколайович - 750 741 шт. акцій, що становить 0,0075%.

      20. Кізілов Сергій Олександрович - 750 000 шт. акцій, що становить 0,0075%.

     

      9.2. Інформація про загальну кількість учасників емітента на кінець звітного року.

      Станом на кінець звітного року загальна кількість акціонерів емітента складає 1 516 осіб. Загальна кількість акцій, що перебувають в обігу - 10 000 000 000 штук.

Власники істотної участі емітента станом на 31 грудня звітного року

Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі

Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента

Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів

у прямому
володінні


через
афілійованих
осіб


разом

1

2

3

4

5

6

7

Держава (Міністерство фінансів України)

00013480

9299981000

0

9299981000

92.9998

93.0042

      Єдиним власником істотної участі в статутному капіталі емітента є держава України в особі Міністерства фінансів України.

            9.4. Інформація про зміни серед власників істотної участі емітента, які відбулися протягом звітного року.

      Протягом звітного року не відбувалися зміни серед власників істотної участі емітента.  

Розділ Х. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

      10.1. Інформація про всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку.

      Всі правочини, у разі їх укладення з власниками істотної участі, членами Наглядової ради або членами Правління, відповідають вимогам банківського законодавства щодо угод з інсайдерами Банку (Постанова НБУ №368 від 28.08.2001р.).

     

      Протягом звітного року АБ «Укргазбанк» укладено наступні правочини з власниками істотної участі в банку:

      1. Договір про придбання акцій в процесі закритого (приватного) розміщення від 16.06.2011р. – придбання акцій емітента в процесі закритого (приватного) розміщення, укладений з Міністерством фінансів України, що є уповноваженим органом держави та діє від імені держави.

      2. Договір про придбання акцій на другому етапі в процесі закритого (приватного) розміщення від 29.06.2011р. – придбання акцій емітента в процесі закритого (приватного) розміщення, укладений з Міністерством фінансів України, що є уповноваженим органом держави та діє від імені держави.

     

      Протягом звітного року АБ «Укргазбанк» укладено наступні правочини з членами наглядової ради:

      1. рахунки фізичних осіб з використанням платіжних карток – 1 договір.

     

      Протягом звітного року АБ «Укргазбанк» укладено наступні правочини з членами виконавчого органу:

      1. рахунки фізичних осіб з використанням платіжних карток – 9 договорів.

      2. поточні рахунки фізичних осіб – 1 договір.

      3. короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб – 2 договори.

     

      Протягом звітного року АБ «Укргазбанк» укладено наступні правочини з афілійованими особами відносно членів Наглядової ради та виконавчого органу;

      1. рахунки фізичних осіб з використанням платіжних карток – 1 договір.

      2. поточні рахунки фізичних осіб – 1 договір.

      3. короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб – 6 договорів.

     

      10.2. Інформація про операцій з афілійованими особами:

      Станом на кінець дня 31.12.2011 року операції з афілійованими особами представлена наступним чином:

      - Держава (Міністерство фінансів України, 00013480):

      • обсяг облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) станом на кінець дня 31.12.2011 року складає 100% торгового портфелю цінних паперів банку;

      • обсяг облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) станом на кінець дня 31.12.2011 року складає 87% портфелю цінних паперів на продаж банку.

      Протягом першого звітного року Міністерство фінансів України:

      • зарахувало купонного доходу за цими цінними паперами у сумі 245,72 млн. грн.,

      • здійснило часткове або повне погашення у сумі 32,08 млн. грн.

      Операції з цінними паперами оцінюються по справедливої вартості.

     

      За операціями з афілійованими особами суми дебіторської та кредиторської заборгованості відсутні.

 

Розділ ХІ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

     

      11.1. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору (які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента, меншого з цих двох показників), у яких учасниками виступають емітент, його дочірні підприємства, відокремлені підрозділи, члени наглядової ради чи виконавчого органу, інші посадові особи емітента та які стосуються господарської або фінансової діяльності емітента.

      Судові процеси, процедури досудового врегулювання спору (які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів), у яких учасниками виступають емітент, відокремлені підрозділи, члени наглядової ради чи виконавчого органу, інші посадові особи емітента та які стосуються господарської або фінансової діяльності емітента - відсутні.

      Справ про банкрутство (незалежно від розміру вимог), стосовно емітента, протягом звітного року порушено не було.

      Емітентом протягом звітного 2011 року було подано 910 позовних заяв (в тому числі 812 позовів до фізичних осіб та 98 до юридичних осіб) на загальну суму, що еквівалентно 1 802 667 732,82 грн.

      Кількість судових процесів, що завершились протягом звітного 2011 року складає 1245 справ: з них 1041 – позивачем виступає емітент, 204 – відповідачем виступає емітент. Наслідки по судовим процесам, які завершились протягом 2011 року для емітента:

      - на користь емітента – 1206 рішень (позивачем виступав емітент – 1041, відповідачем виступав емітент – 165) з загальним обсягом вимог на суму, що еквівалентно 3 168 243 222, 85 грн.);

      - на користь іншої сторони – 39 рішень з загальним обсягом вимог на суму, що еквівалентно 623 780 641,66 грн. (дана сума включає в себе суми, що підлягають стягненню з емітента на користь інших осіб, та суми, у стягненні яких на користь емітента відмовлено).

     

      11.2. Інформація про факти виплати емітентом, його відокремленими підрозділами, дочірніми підприємствами протягом звітного року штрафних санкцій.

      Загальний розмір штрафних санкцій, що були застосовані до емітента у 2011 році склав 140 608,05 грн. та 17 104 022,38 грн., що було сплачено згідно рішення суду за невиконання банком умов договору.

 

Розділ ХІІ. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів – акціонерних товариств)

     

      12.1. Дату прийняття кодексу (принципів, правил) корпоративного управління та орган емітента, що його затвердив, дату та джерело оприлюднення.

      Рішенням загальних зборів АБ «Укргазбанк» (протокол від 28.04.2011р. №1) внесено зміни до Кодексу корпоративного управління АБ «Укргазбанк» шляхом викладення його у новій редакції.

      Кодекс корпоративного управління АБ «Укргазбанк» розміщено за адресою http://ukrgasbank.com/ukr/corporate_management/kodeks/

     

      12.2. Інформація про вищий орган емітента.

      12.2.1. Інформація про порядок проведення загальних зборів.

      Загальні збори є вищим органом управління АБ «Укргазбанк».

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   29

Схожі:

Нака з
Сокаль, вул. М. Шашкевича,86, ☎ (8-03257) 7-20-73. e-mail: код єдрпоу 02144789

Україна
Шевченка, 34, м. Чернігів, 14013, тел. (046-22) 3-33-37, факс (046-2) 67-57-54,, код єдрпоу 02147351

У країна дніпропетровська обласна державна адміністрація управління преси та інформації
Кірова,1, м. Дніпропетровськ, 49004, тел./факс (056)742-70-70, e-mail:, код єдрпоу 33717066

Загальні відомості про Банк. Повне офіційне найменування
Україна, 36020, місто Полтава, вулиця Паризької Комуни, 40-а, мфо 331489, код єдрпоу 09807595, e-mail:, телефон (05322) 2-78-63,...

Карта Теофіпольського району (міста)
...

Опитувальник клієнта юридичної особи резидента
Наявність рахунків в інших банках (вказати № рахунку, код банку та найменування банку)

План напряму підготовки 130102 «Соціальна допмога» Галузь знань(код)
Сертифікати зно : історія України; українська мова та література; географія або іноземна мова

Розділ I. Основні відомості про емітента
...

Примітки та розкриття інформації до фінансової звітності за 2015...
Повне найменування емітента: приватне акціонерне товариство «Агро-Спектр» (надалі по тексту – Товариство)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка