Пошук по сайту


7. Опис діяльності Емітента станом на 31 березня 2006 року - Інформація про випуск облігацій відкритого акціонерного...

Інформація про випуск облігацій відкритого акціонерного товариства акціонерний банк "укргазбанк"

Сторінка4/8
1   2   3   4   5   6   7   8


7. Опис діяльності Емітента станом на 31 березня 2006 року
Загальні тенденції та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність Емітент

Економічні тенденції 2005 – І кварталу 2006 років сприяли розвитку банківської системи України. Вимоги банків за наданими кредитами у 2005 році зросли на 62,5 % і склали 143 млрд. грн. Високими темпами зростало довгострокове кредитування: обсяг кредитів, наданих на строк більше 1 року, збільшився на 84,58% - до рівня 88,5 млрд. грн. (61,7 % сукупного обсягу кредитних вкладень в економіку України). Обсяги залучених банками коштів корпоративних і приватних клієнтів зросли на 60 % - до рівня 132,7 млрд. грн. У 2005 році пріоритетом для банківської системи було подальше збільшення капіталу банків. Протягом року сукупний капітал українських банків збільшився на 4,5 млрд. грн. або на 38,8%. Результатом діяльності банків у 2005 році став чистий прибуток у розмірі 2,11 млрд. грн., що на 0,85 млрд. грн. більше, ніж у 2004 році.

Основними засадами грошово-кредитної політики на 2006 рік, схваленими рішенням Ради НБУ № 17 від 09.09.2005 року, передбачено утримання рівня інфляції в межах 8,5 – 9,5 відсотків, забезпечення стабільності реального ефективного обмінного курсу (на рівні 5,0 – 5,2 грн. за долар США). Для досягнення цінової стабільності вживатимуться заходи щодо забезпечення довіри до грошової одиниці та банківської системи, створюватимуться умови для перетікання коштів зі споживчого ринку в інші сегменти економіки. Для забезпечення цього важливим є розвиток малого та середнього бізнесу, а також усіх сегментів фінансового ринку. Враховуючи прогнозоване зростання ВВП і гальмування тенденції до підвищення рівня монетизації економіки, забезпечення інфляційного орієнтиру потребує більш жорсткої монетарної політики, а саме зростання монетарної бази протягом року на 22 – 27%, грошової маси – на 27 – 32%.

Основні особливості функціонування кредитно-фінансового ринку України:

 1. велика кількість банків, зареєстрованих на території України;

 2. невеликий обсяг загальних активів та капіталу банківської системи України по відношенню до ВВП;

 3. достатньо жорсткий нагляд з боку державних контролюючих органів;

 4. великий попит економіки та населення країни в кредитних коштах, що дає підстави стверджувати про ненасиченість даного економічного сегмента та його потенційну привабливість для інвесторів.


Об'єм реалізації основних видів послуг, що надає Емітент
Кредитні операції

Обсяг кредитних вкладень банку за результатами I кварталу 2006 року збільшився порівняно з початком року на 210,8 млн. грн., або на 17,5 %, до 1411,3 млн. грн. Обсяг кредитів, наданих роздрібному бізнесу, зростав дещо більшими темпами порівняно з кредитами, наданими корпоративному бізнесу: сума кредитів, наданих приватним клієнтам, збільшилася на 75,2 млн. грн. або на 34 % до 220,9 млн. грн., корпоративним клієнтам – на 135,6 млн. грн. або на 12,8 % до 1 190,4 млн. грн.

За даними Асоціації українських банків за станом на 31.03.2006р. ВАТ АБ "Укргазбанк" посів 23 місце серед банків України за розміром кредитного портфелю юридичних осіб та 22 місце серед банків України за розміром кредитного портфелю фізичних осіб.

Значному зростанню кредитного портфелю фізичних осіб сприяло кардинальне оновлення та розширення Банком переліку програм роздрібного кредитування. На сьогоднішній день асортимент роздрібних стандартизованих продуктів Банку представлено наступними кредитними програмами:

1. Програми кредитування для придбання транспортних засобів.

2. Програми кредитування для придбання нерухомості (як житлової, так і "комерційної").

3. Програми кредитування на споживчі потреби.

4. Програми кредитування за кредитними картками.

5. Інші кредитні програми.
Депозитні операції

Банк розглядає кошти корпоративних клієнтів як важливу складову частину пасивів Банку і створює привабливі умови розрахунково-касового обслуговування та депозитних продуктів. Станом на 31.03.2006р. депозити юридичних осіб склали 176,8 млн. грн., кошти до запитання юридичних осіб — 413,0 млн. грн. (приріст за І кв. 2006р. — 130,4 млн. грн. або 31,57%)
Банк пропонує клієнтам різноманітні депозитні продукти, як класичні депозити з виплатою відсотків щомісячно або в кінці строку, так і продукти з можливістю поповнення та часткового зняття коштів із збільшенням відсоткової ставки в залежності від терміну знаходження коштів на депозитному рахунку.

За даними Асоціації українських банків ВАТ АБ "Укргазбанк" зайняв 13 місце серед банків України за розміром депозитного портфелю фізичних осіб. Станом на 01.04.2006р. депозитний портфель фізичних осіб складав 981,5 млн. грн. (приріст депозитного портфелю протягом І кв. 2006р. склав – 87,6 млн.грн. або 8,93%). Кошти до запитання фізичних осіб — 155,3 (приріст за Ікв. 2006р. – 0,5 млн. грн.).
Операції Банку з пластиковими картками

Зарплатні проекти.

Банк продовжує розвивати зарплатні проекти та корпоративні платіжні картки — як окремі продукти, так і як елемент комплексного обслуговування клієнтів. Протягом 2005 р. Банк запровадив 168 нових зарплатних проектів.

Операції з платіжними картками.

В Україні стрімко зростає популярність міжнародних платіжних карток, тому зусилля Банку у частині карткового бізнесу були спрямовані на розширення присутності на цьому ринку у першу чергу шляхом збільшення обсягів реалізації карткових проектів для всіх верств населення. За даними Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЕМА Банк посідає 13 місце серед банків України за обсягами емісії карток. Підставою для активної діяльності на ринку є постійне зростання інфраструктури з обслуговування карток та принципове членство ВАТ АБ "Укргазбанк" в трьох міжнародних платіжних системах:

- MasterCard International (з 2000 року),

- Visa International (з 2002 року),

- Укркарт (з 2002 року).

Обслуговування здійснює процесингова компанія ВАТ "Укркарт", співвласником якої є ВАТ АБ "Укргазбанк". Оперативне обслуговування клієнтів здійснюється 7 днів на тиждень при забезпеченні цілодобової інформаційної та сервісної підтримки службами Банку.

Внаслідок активної політики в сфері платіжних карток ВАТ АБ "Укргазбанк" є лідером українського карткового бізнесу по впровадженню новітніх технологій, завдяки яким платіжні картки від ВАТ АБ "Укргазбанк" стали не тільки безпечними, але й набули нових функціональних можливостей, що не мають звичайні картки з магнітною смугою. ВАТ АБ "Укргазбанк" першим в Україні розпочав еквайрінг чіпових платіжних карток обох платіжних систем Visa та MasterCard, першим розпочав масову емісію чіпових карток та станом на 31.03.2006р. використовує технологію запису на чіп картки нефінансового додатку.

З метою створення найбільш зручних умов для клієнтів Банку відбувається розвиток інфраструктури для обслуговування платіжних карток як шляхом збільшення кількості банкоматів та пунктів видачі готівки, так і шляхом збільшення кількості банків-партнерів. Банком залучено до співпраці 30 банків-партнерів (протягом 2005 року було залучено до співпраці 4 банка-партнера). Внаслідок цього стало можливим:

- отримання готівкових коштів більш ніж в 630 банкоматах без сплати додаткових комісій;

- загальна інфраструктура мережі банкоматів та відділень Банку та банків-партнерів склала більш ніж 1350 пунктів видачі готівки по всій території України.

На сьогоднішній день ВАТ АБ "Укргазбанк" може запропонувати клієнтам 18 різних карткових продуктів платіжних систем Visa та MasterCard на будь-який смак та для будь-яких цілей.

За 2005 рік Банком було впроваджено ряд додаткових послуг, які надаються власникам платіжних карток на їх вимогу:

- М_банкінг — послуга, яка дозволяє клієнту управляти своїм картковим рахунком за допомогою мобільного телефону, а саме: дізнатися про баланс, сформувати міні-звіт, поставити в стоп-лист, активізувати картку, отримати оперативні повідомлення на телефон про проведення операції по картці;

- SMS_report — отримання звіту про баланс рахунку та звіту по останнім 5 операціям, що були проведенні по рахунку.

Станом на 31.03.2006р. кошти на карткових рахунках клієнтів складали 148,7 млн.грн. (зростання за рік склало 4,9 млн.грн. або 3,3%).
Комісійні продукти

Грошові перекази.

Обсяг доходів від здійснення переказів фізичних осіб по системі Western Union збільшився на 34% в порівнянні з доходами від цієї послуги, отриманими в 2004 році. Загальний обсяг виплачених та відправлених за цією системою переказів протягом 2005 року зріс на 58% і склав майже 3,5 млн. дол. США, кількість трансакцій зросла на 68%. Протягом 2005 року в системі Банку було відкрито 23 нових пункти відправлення та виплати переказів по системі Western Union. Протягом 2006 року Банк планує розширити співробітництво з міжнародними системами переказу коштів за рахунок залучення до співпраці таких регіональних лідерів в цій галузі, як системи переказів Contact, Anelik та VMT.

Операції з дорожніми чеками.

Доходи від здійснення операцій з дорожніми чеками в 2005 році в порівнянні з доходами, отриманими в 2004 році, зросли більше, ніж в 2,3 рази. Протягом 2006 року Банк планує стати прямим агентом компанії American Express в галузі продажу дорожніх чеків та активізувати роботу з іменними чеками.

Продаж монет

В 2005 році також розпочато продаж ювілейних та пам'ятних монет НБУ за комерційними цінами. В 2006 році Банк планує стати одним з офіційних дистриб'юторів НБУ в галузі продажу ювілейних та пам'ятних монет.

Операції з банківськими металами є одним з перспективних напрямків діяльності ВАТ АБ "Укргазбанк". Обсяги присутності Банку на ринку банківських металів України постійно зростають. За друге півріччя 2005 року був значно розширений асортимент зливків, який може задовольнити потреби найвибагливіших клієнтів. З грудня 2005 року ВАТ АБ "Укргазбанк" почав самостійно імпортувати банківські метали в Україну, що дозволило значно удосконалити цю систему та задовольнити потреби найрізноманітнішої категорії споживачів, запропонувавши їм метали за конкурентними ринковими цінами. На сьогодні Банк продає своїм клієнтам зливки банківського золота та срібла, а за замовленням клієнта можлива також поставка зливків платини та паладію. Завдяки широкій мережі філій та відділень Банк створив найзручніші умови для купівлі зливків золота та срібла по всім регіонам країни, та в 2006 році планує стати одним з основних операторів ринку банківських металів України.

Операції Банку з цінними паперами

Банк здійснює з цінними паперами усі операції, передбачені чинним законодавством України, на підставі ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, що включає в себе діяльність по випуску та обігу цінних паперів, а також депозитарну діяльність зберігача цінних паперів (серія АБ №124927 від 09.02.2005р.). Банк має багаторічний досвід роботи на ринку цінних паперів, перший дозвіл на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів Міністерства фінансів України було отримано у 1996 році.

Банк розвивав діяльність по випуску та розміщенню цінних паперів (андеррайтинг). За результатами 2005 року Банк здійснив випуск і розміщення цінних паперів на суму 225 млн. грн.
Сезонний характер виробництва: відсутній.
Ринки збуту, основні споживачі послуг, що надає Емітент

У 2005 році ВАТ АБ "Укргазбанк" продовжив своє подальше зростання та зміцнив свої позиції на ринку банківських послуг, що підтверджується рейтингом Асоціації українських банків на 31 березня 2006 року, банк займає наступні позиції:

- за розміром загальних активів — 17 позицію (за станом на 01.01.2005 – 20 позиція);

- за розміром капіталу — 20 позицію;

- за розміром кредитно-інвестиційного портфелю — 18 позицію;

- за залученням депозитів фізичних осіб — 15 позицію;

- за кількістю емітованих міжнародних платіжних карток — 13 позицію.
Корпоративний бізнес (клієнти - юридичні особи).

Цільові сегменти:

 • малі і середні підприємства (будівництво/нерухомість, оптова та роздрібна торгівля, сільське господарство та підприємства АПК, транспорт, видобування та переробка енергоносіїв, машинобудування, обробна промисловість, ЗМІ та реклама, надання послуг);

 • фінансові установи;

 • бюджетні і громадські організації.

Станом на 31.03.2006р. клієнтами Банку є понад 13 тис. юридичних осіб.

Банк планує збільшити свою частку на ринку обслуговування корпоративних клієнтів в Україні, продовжуючи підвищувати якість сервісу і розширюючи спектр послуг. Банк планує збільшити кількість клієнтів – юридичних осіб до кінця 2006 року до 14 тис.
Банк надає корпоративним клієнтам широкий спектр послуг, серед яких:

 • обслуговування поточних рахунків у національній та іноземній валюті;

 • платежі і різні форми розрахунків, у тому числі міжнародні розрахунки;

 • документарні акредитиви, банківські гарантії;

 • касове обслуговування та інкасація;

 • строкові депозити;

 • різні форми кредитування;

 • зарплатні проекти з використанням міжнародних платіжних карт;

 • операції з цінними паперами (брокерські послуги на ринку цінних паперів, купівля-продаж за дорученням клієнтів корпоративних облігацій, акцій, векселів та інших цінних паперів; діяльність по випуску та обігу цінних паперів, здійснення депозитарної діяльності зберігача);

 • надання в оренду індивідуальних банківських сейфів;

 • консультаційні послуги.

Роздрібний бізнес (клієнти – фізичні особи).

Цільові сегменти:

 • представники середнього класу (робітники приватних підприємств, висококваліфіковані фахівці, державні службовці і військовослужбовці, керівники вищої і середньої ланки приватних підприємств, бізнесмени, підприємці, власники бізнесу, державні службовці вищої ланки, висококваліфіковані робітники виробничої і невиробничої сфер);

 • пенсіонери;

 • молодь (учні, студенти);

 • нерезиденти.

Продукти (послуги) для роздрібних клієнтів:

 • Розрахункове обслуговування: грошові перекази в національній та іноземній валютах, обслуговування поточних рахунків, виплата пенсій і грошової допомоги.

 • Депозити: короткострокові і довгострокові депозити в національній та в інших валютах, розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів.

 • Кредити: споживчі кредити, кредити на купівлю нерухомості, авто-кредитування, кредити на навчання.

 • Платіжні карти: дебетові, кредитні, предоплачені.

 • Неторгові операції: купівля-продаж іноземної валюті, конвертація іноземних валют, купівля-продаж зливків банківських металів, купівля-продаж дорожніх чеків, купівля-продаж іменних чеків, інкасо зношених і ушкоджених купюр іноземних валют, продаж ювілейних і пам'ятних монет.

 • Надання в оренду сейфів для збереження цінностей і документів.

ВАТ АБ "Укргазбанк" обслуговує понад 210 тис. приватних і корпоративних клієнтів по всій території України, серед яких лідери української економіки: ЗАТ "Єврокар", ВАТ "Миронівський хлібопродукт" (ТМ "Наша ряба"), ВАТ "Ексімнафтопродукт", ТОВ "Формула Мотор Україна", ВАТ трест "Київміськбуд-1" ім.М.П. Загороднього". Емітент кредитує підприємства таких галузей економіки України, як нафтогазовий комплекс, деревообробна, целюлозно-паперова, харчова та легка промисловість, електроенергетика, машинобудування та металообробка, сільське та лісове господарство, будівництво, торгівля, сфера послуг, страхування тощо. Емітент розвиває роздрібне та іпотечне кредитування фізичних осіб.

Мережа продажів Банка станом на 31.03.2006 р. представлена 21 філією і 106 відділеннями в 22 регіонах України. З метою розширення присутності банку на ринку України у 2005 році Банк відкрив філію в м. Кіровоград, 26 відділень в різних регіонах України, зокрема у місті Києві, Вінниці, Івано-Франківську, Запоріжжі, Луганську, Миколаєві, Одесі, Луцьку, Сімферополі, Черкасах на Київщині, Луганщині, Львівщині, Одещині, Рівненщині, Черкащині, у Криму та в Закарпатті.

Таким чином емітент має розгалужену мережу філій та відділень і є присутнім практично у всіх географічних областях України.
Основні конкуренти Емітента
Однією з тенденцій розвитку фінансового ринку в найближчі роки є укрупнення банківського сектору, у першу чергу, за рахунок поглинання банків іноземним капіталом. Ці процеси будуть сприяти значному збільшенню конкуренції в банківської системі України. За прогнозами експертів до 2010 року частка західних банків в Україні складе більш ніж 50%.

Для визначення основних конкурентів був проведений аналіз у наступних напрямках:

- Аналіз конкурентів за фінансово-економічними показниками;

 • Аналіз конкурентів за рівнем активності на роздрібному і корпоративному ринках банківських послуг;

 • Аналіз конкурентів за рівнем розвитку мережі продажів.

Основними конкурентами банку виступають: АБ "Південний", ТОВ "Банк "Фінанси та Кредит", АКБ "Форум", АКБ "Мрія", АБ "ІНГ Банк Україна", ВАТ "Кредитпромбанк", АКБ "ТАС-Комерцбанк", "", АКБ "Правекс-Банк", ТОВ "Укрпромбанк", АТ "Індекс-банк", ВАТ КБ "НАДРА", "", АТ "ВАБанк", АБ "Брокбизнесбанк", ЗАТ ПУМБ.
Обсяги та напрями інвестиційної діяльності Емітента
У 2005р. банком проводилась активна політика по підвищенню доходності операцій з цінними паперами, покращенню структури інвестиційного портфелю та зменшенню рівня ризику. Банк здійснював операції в усіх сегментах ринку цінних паперів. Питома вага різних видів цінних паперів в структурі обсягів торгівлі за 2005 рік:

- Акції - 20,2%

- Інвестиційні сертифікати - 1,7%

- Облігації корпоративні - 58,5%

- Державні облігації - 16,6%

- Векселі - 3,0%

Банк при веденні інвестиційного бізнесу враховує специфіку українського ринку цінних паперів, намагається бути серед лідерів цього ринку.

Обсяг угод купівлі-продажу облігацій, здійснених Банком у 2005 році, досяг 4 млрд. грн. Поряд з облігаціями у 2005 році Банк купував і продавав також акції (паї) та інвестиційні сертифікати. Обсяг угод за ними склав понад 1,5 млрд. грн..

У 2005 році Банк здійснював операції з акціями таких емітентів: ВАТ "Новомосковський трубний завод", ВАТ "МК "Азовсталь", ВАТ "Укртелеком". Серед боргових цінних паперів у 2005 році Банк найбільш активно здійснював операції з облігаціями ТОВ "Фоззі-Фуд", ВАТ "ВО Київ-Конті", ТОВ "Житломаркет КМБ-1".

Станом на 31 березня 2006 року Емітент інвестував кошти в цінні папери на загальну суму 195 357 042,51 грн.
Політика щодо досліджень та розробок
З метою проведення неупередженої та об’єктивної комплексної системної оцінки ринкової діяльності Банку, виявлення основних ринкових тенденцій розвитку банківської галузі Управлінням маркетингу ВАТ АБ "Укргазбанк" регулярно проводяться власні дослідження та залучаються до співпраці спеціалізовані дослідницькі компанії.

На протязі 2005 року Управлінням маркетингу ВАТ АБ "Укргазбанк" було організовано та проведено низку досліджень з вивчення корпоративних та роздрібних (як реальних, так і потенційних) клієнтів:

    • Дослідження корпоративних клієнтів ВАТ АБ "Укргазбанк" (Центральний офіс, філії).

    • Дослідження приватних клієнтів – держателів платіжних карт ВАТ АБ "Укргазбанк".

    • Дослідження роздрібних клієнтів – депонентів Центрального офісу та філій ВАТ АБ "Укргазбанк" (депозитна акція "Особливості національних депозитів").

    • Дослідження ефективності акції для корпоративних клієнтів (акція "Більше…").

    • Дослідження роздрібних клієнтів – депонентів Центрального офісу та філій ВАТ АБ "Укргазбанк" (депозитна акція "Зими не буде – 3").

У 2006 році організовано та проведено дослідження з визначення якості обслуговування клієнтів працівниками фронт-офісу ВАТ АБ "Укргазбанк" (метод дослідження - Mystery Shopping)

Окрім цього на 2006 рік заплановано організацію та проведення наступних досліджень:

    • ""Дослідження іміджу ВАТ АБ "Укргазбанк".

    • Поточні дослідження ефективності акцій ВАТ АБ "Укргазбанк".

    • Щорічне регулярне дослідження українського ринку банківських послуг для юридичних осіб (виконавець – дослідницька агенція).

    • Регулярне дослідження українського ринку банківських послуг для фізичних осіб (виконавець – дослідницька агенція).

Продуктовий ряд Банку та рівень розвитку нових продуктів відповідає рівню універсальної банківської установи, що здатна максимально повно задовольнити потреби клієнтів в продуктах та послугах.

ВАТ АБ "Укргазбанк" на систематичній основі здійснює розвиток та оновлення банківських продуктів як для корпоративних, так і для роздрібних клієнтів.
8. Можливі фактори ризику в господарській діяльності Емітента

Існуюча в АБ "Укргазбанк" система управління ризиками побудована з дотриманням міжнародних принципів організації ризик-менеджменту у банківській сфері. Банком розроблена система формування та втілення політики у відношенні прийнятого рівня банківського ризику. Банком забезпечено керованість наступними банківськими ризиками: кредитний ризик, ринковий ризик, операційний ризик.

Основні функції управління кредитним ризиком покладено на Кредитний комітет банку, який діє в межах своїх повноважень встановлених Спостережною радою. Основним інструментом управління кредитними ризиками в банку є система лімітування, що включає ліміти трьох типів: ліміти індивідуального кредитного ризику, ліміти портфельного кредитного ризику, ліміти повноважень. В рамках оцінки кредитних ризиків, що відносяться до інвестиційної діяльності, банк оцінює й аналізує інвестиційні заявки банку по корпоративних облігаціях аналогічно аналізу кредитних заявок. Банк проводить моніторинг фінансового стану емітентів і пов'язаних з ними компаній, перспективи погашення, а також аналізує їхню репутацію, наявність ринкових ризиків цих паперів. У випадку покупки акцій аналізується як фінансовий стан емітента, так і ліквідність цих акцій (наявність котирувань, встановлені ліміти на папери іншими банками і компаніями), ринкові ризики. У банку створена Комісія якості активів, що на постійній основі робить моніторинг кредитних портфелів підрозділів банку.

Контролюючим органом банку в сфері управління ринковим ризиком ( ризик ліквідності, валютний ризик, ризик зміни відсоткових ставок) є Комітет з питань управління активами та пасивами (КУАП). Основним завданням діяльності Комітету є прийняття управлінських рішень з оптимізації структури активів і пасивів, рівня ліквідності , мінімізації банківських ризиків у діяльності банку. Процес управління ризиком ліквідності є постійним. Казначейство банку здійснює щоденний моніторинг поточної схильності банку ризику ліквідності. При управлінні ринковим ризиком використовується такий інструмент оцінки поточних потенційних втрат за казначейськими позиціями як VAR (вартість під ризиком).

ВАТ АБ "Укргазбанк" зазнає впливу операційного ризику, що виникає через недоліки в системі корпоративного управління, систем внутрішнього контролю або інформаційних технологій і процесів обробки інформації. З метою якісного управління операційним ризиком відповідно до внутрішніх актів локального регулювання, ВАТ АБ "Укргазбанк" здійснює ідентифікацію, оцінку, моніторинг та застосовує засоби запобігання операційного ризику, що передбачає:

детальний опис основних видів операційних ризиків та форм їх прояву, згрупованих за відповідною ознакою факторів ризику за причинами їх виникнення;

постійний нагляд та контроль за дотриманням встановлених процедур запобігання операційних ризиків;

постійний нагляд та застосування засобів запобігання або зниження операційних ризиків.
9. Перспективи діяльності Емітента на 2006 рік та наступні роки

Згідно рейтингових показників Асоціації українських банків ВАТ АБ "Укргазбанк" поліпшив свої позиції і на початку 2006 року посів 17 місце за розмірами активів. Метою Банку на період 2006-2008 років є не тільки підтвердження статусу "великого банку", але і підвищення його рейтингу в межах другої десятки банків.

До кінця 2008 року планується збільшити активи Банку втричі - до 6 млрд. грн. Це буде відповідати питомій вазі Банку в прогнозованих активах банківської системи України на рівні 1,8-2 % - що складає майже вдвічі перевищить частку Банку в активах банківської системи України в 2005 році.

Для досягнення цієї мети ВАТ АБ "Укргазбанк" має розвиватися більш високими темпами, ніж Банки своєї групи і демонструвати найкращі показники ефективності. Збільшення прибутковості планується за рахунок реалізації ряду заходів щодо скорочення витрат, здешевлення ресурсної бази і збільшенню продажів у найбільш прибуткових сегментах.

У 2006 році планується приріст активів на рівні 45-50%, при цьому мінімальний клієнтський кредитний портфель складатиме біля 2 050 млн. грн. Частка фізичних осіб у кредитному портфелі складатиме 19,3%.

Основними завданнями по розвитку банківських послуг в 2006 – 2008 роках будуть:

 • посилення позицій Банку на ринку послуг, що надаються підприємствам та організаціям – учасникам зовнішньо економічної діяльності;

 • визначення приоритетних клієнтських сегментів (за соціальними, галузевими, інш. Ознаками) та здійснення комплексного обслуговування таких клієнтів; перехід від продажу клієнту одного продукту/послуги до пакетних/перехресних продажів;

 • збільшення частки Банку на ринку платежів юридичних осіб в національній та іноземній валютах. Участь в обслуговуванні грошових потоків органів державної влади та бюджетних організацій;

 • збільшення частки Банку на ринку обслуговування безготівкових грошових потоків населення, включаючи соціальні трансферти та перерахування заробітної плати. Розширення участі в операціях з обслуговування роздрібного товарообігу та сфери послуг, збільшення частки Банку на ринку операцій з банківськими платіжними картками. Збереження частки валютно-обмінних операцій;

 • участь Банку на ринку банківських операцій довірчого управління, обслуговування угод купівлі-продажу майна;

 • реалізація спільних з підприємствами-клієнтами Банку або з іншими банками проектів, спрямованих на надання клієнтам Банку додаткових фінансових послуг, які на даний час не надаються Банком або є невластивими для банків.


10. Фінансова звітність Емітента за 2003 р., 2004 р., 2005 рік та перший квартал 2006 року
Баланс ВАТ АБ "Укргазбанк" за станом на 31 грудня 2003 року (тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

2003 рік

2002 рік
АКТИВИ
1

Грошові кошти та залишки в Національному банку України

115108

31989

2

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком України

4

8

3

Кошти в інших банках

150674

96816

4

Цінні папери на продаж

272

45

5

Кредити та заборгованість клієнтів

688210

262024

6

Інвестиційні цінні папери

10194

3106

7

Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії

115

233

8

Основні засоби та нематеріальні активи

62608

44201

9

Нараховані доходи до отримання

26986

12568

10

Інші активи

26843

16442

11

Усього активів

1081014

467432

 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ12

Кошти банків:

91075

82812

13

Кошти клієнтів

865291

299833

14

Інші депозити

0

0

15

Боргові цінні папери, емітовані банком

0

0

16

Нараховані витрати до сплати

6332

2584

17

Інші зобов’язання

12052

4131

18

Усього зобов'язань

974750

389360

 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ19

Статутний капітал

90000

64567

20

Капіталізовані дивіденди

0

0

21

Акції, викуплені в акціонерів

(2057)

(2714)

22

Емісійні різниці

2025

2025

23

Резерви та інші фонди банку

10959

10896

24

Результати переоцінки необоротних активів

319

319

25

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років, у тому числі:

1711

1710

26

Прибуток/збиток звітного року

3307

1269

27

Усього власного капіталу

106264

78072

28

Усього пасивів

1081014

467432
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Загальна інформація про діяльність Банку
Найменування Банку: Публічне акціонерне товариство акціонерний банк “Укргазбанк”, скорочена назва – аб “Укргазбанк”

Загальна інформація про діяльність Банку
Найменування Банку: Публічне акціонерне товариство акціонерний банк “Укргазбанк”, скорочена назва – аб “Укргазбанк”

2. 1 Основа підготовки фінансово звітності
«Товариство» зареєстровано 08 серпня 1994 року відповідно до чинного законодавства України. Юридична адреса Товариства: вул. Електриків,...

Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк»
Місцезнаходження: Україна, м. Київ, Солом'янський район, вул. Єреванська, 1, індекс 03087

Проспект емісії акцій публiчного акцiонерного товариства банку «меркурiй»,...
Надалi публічне акціонерне товариство банк «меркурій» також згадується як Банк, або Емітент

Звіт незалежного аудитора
Публічного Акціонерного Товариства „Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд

Примітки та розкриття інформації до фінансової звітності за 2015...
Повне найменування емітента: приватне акціонерне товариство «Агро-Спектр» (надалі по тексту – Товариство)

Примітки що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та...
Фінансова звітність публічного акціонерного товариства «закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд«богдан-капітал»...

Правила надання та обслуговування кредитів за програмою «Еко оселя» в аб "укргазбанк"
НК» (кредитний договір) (надалі – Договір), інформацією про сукупну вартість кредиту є договором про надання банківських послуг між...

Всесвітня мережа Інтернет надає можливість науковцям зробити результати...
Науковець може розмістити примірник своєї статті в архіві чи репозитарії відкритого доступу або опублікувати її в журналі відкритого...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка