Пошук по сайту


Баланс ВАТ АБ "Укргазбанк" - Інформація про випуск облігацій відкритого акціонерного товариства акціонерний банк "укргазбанк"

Інформація про випуск облігацій відкритого акціонерного товариства акціонерний банк "укргазбанк"

Сторінка7/8
1   2   3   4   5   6   7   8


Баланс ВАТ АБ "Укргазбанк"

станом на 31 березня 2006 р. (тис. грн.)

Рядок

Найменування статті


На 31.03.2006р.

На 31.12.2005р.
АКТИВИ

1

Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку

289 960

299 693

2

Цінні папери, що рефінансуються Національним банком України

3 429

957

2.1

Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України

0

0

2.2

Резерви у відсотках до активу

0

0

3

Кошти в інших банках

622 054

570 100

3.1

Резерви під заборгованість інших банків

(4 628)

(3 093)

3.2

Резерви у відсотках до активу

0,74

0,54

4

Цінні папери в торговому портфелі банку

58 430

0

5

Цінні папери в портфелі банку на продаж

124 794

214 996

5.1

Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

(344)

(738)

5.2

Резерви у відсотках до активу

0,28

0,34

6

Кредити, що надані:

1 411 325

1 200 492

6.1

Юридичним особам

1 190 375

1 054 774

6.2

Фізичним особам

220 950

145 718

6.3

Резерви під заборгованість за кредитами

(61 387)

(63 077)

6.4

Резерви у відсотках до активу

4,35

5,25

7

Цінні папери, що утримуються до погашення

0

0

7.1

Резерви під знецінення цінних паперів, що утримуються до погашення

0

0

7.2

Резерви у відсотках до активу

0

0

8

Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії

0

0

9

Основні засоби

151 742

142 467

10

Нематеріальні активи

501

573

11

Нараховані доходи до отримання:

24 200

16 483

11.1

У тому числі прострочені нараховані доходи

5 840

4 295

11.2

У тому числі сумнівні нараховані доходи

2 554

2 554

11.3

Резерви під заборгованість за нарахованими доходами

(8 291)

(6 608)

11.4

Резерви у відсотках до активу

98,77

96,49

12

Відстрочений податковий актив

0

0

13

Інші активи

20 852

15 316

13.1

Резерви під інші активи

(1 398)

(813)

13.2

Резерви у відсотках до активу

11,42

13,32

14

Довгострокові активи, що призначені для продажу

517

517

14.1

Резерви під зменшення корисності інвестицій в асоційовані й дочірні компанії, що утримуються з метою продажу

0

0

14.2

Резерви у відсотках до активу

0

0

15

Усього активів

2 631 756

2 387 265
16

Кошти банків

564 365

531 527

17

Кошти юридичних осіб

593 461

482 184

18

Кошти фізичних осіб

1 138 135

1 049 611

19

Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

11 260

4 382

20

Боргові цінні папери, емітовані банком

0

0

21

Нараховані витрати, що мають бути сплачені

33 290

28 055

22

Відстрочені податкові зобов’язання

3 624

3 624

23

Інші зобов’язання

66 021

70 899

24

Усього зобов`язань

2 410 156

2 170 282
25

Статутний капітал

170 000

170 000

26

Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)

(184)

(184)

27

Емісійні різниці

2 025

2 025

28

Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку

26 425

26 425

29

Резерви переоцінки основних засобів, у тому числі :

299

302

29.1

Резерви переоцінки нерухомості

0

0

29.2

Резерви переоцінки нематеріальних активів

0

0

30

Резерви переоцінки цінних паперів

374

0

31

Прибуток/збиток минулих років

15 528

1 733

32

Прибуток/збиток поточного року

7 133

16 682

33

Усього власного капіталу

221 600

216 983

34

Усього пасивів

2 631 756

2 387 265
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Загальна інформація про діяльність Банку
Найменування Банку: Публічне акціонерне товариство акціонерний банк “Укргазбанк”, скорочена назва – аб “Укргазбанк”

Загальна інформація про діяльність Банку
Найменування Банку: Публічне акціонерне товариство акціонерний банк “Укргазбанк”, скорочена назва – аб “Укргазбанк”

2. 1 Основа підготовки фінансово звітності
«Товариство» зареєстровано 08 серпня 1994 року відповідно до чинного законодавства України. Юридична адреса Товариства: вул. Електриків,...

Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк»
Місцезнаходження: Україна, м. Київ, Солом'янський район, вул. Єреванська, 1, індекс 03087

Проспект емісії акцій публiчного акцiонерного товариства банку «меркурiй»,...
Надалi публічне акціонерне товариство банк «меркурій» також згадується як Банк, або Емітент

Звіт незалежного аудитора
Публічного Акціонерного Товариства „Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд

Примітки та розкриття інформації до фінансової звітності за 2015...
Повне найменування емітента: приватне акціонерне товариство «Агро-Спектр» (надалі по тексту – Товариство)

Примітки що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та...
Фінансова звітність публічного акціонерного товариства «закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд«богдан-капітал»...

Правила надання та обслуговування кредитів за програмою «Еко оселя» в аб "укргазбанк"
НК» (кредитний договір) (надалі – Договір), інформацією про сукупну вартість кредиту є договором про надання банківських послуг між...

Всесвітня мережа Інтернет надає можливість науковцям зробити результати...
Науковець може розмістити примірник своєї статті в архіві чи репозитарії відкритого доступу або опублікувати її в журналі відкритого...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка