Пошук по сайту


П’ятихатської районної державної адміністрації

П’ятихатської районної державної адміністрації


П’ЯТИХАТСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ВІДДІЛ ОСВІТИН А К А З
03.03.2015 м. П’ятихатки № 47
Про проведення

державної підсумкової атестації

учнів (вихованців) у системі

загальної середньої освіти у

2014/2015 навчальному році.
Відповідго до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 30 грудня 2014 року №1547 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за №157/26602, наказів Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2015 року № 192 « Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2014/2015 навчальному році», від 01.10.2014 №1120 « Про деякі питання проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної, для осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2015 році», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 08.10.2014 за № 1208/ 25985,листа Міністерства освіти і науки України від 11.06.2014 №1/9-303 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року», наказу департаменту освіти і науки облдержадміністріції від 03.03.2015 № 132/0/212-15« Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах Дніпропетровської області у 2014/2015 навчальному році» та з метою організованого проведення державної підсумкової атестації
НАКАЗУЮ:


  1. Головному спеціалісту відділу освіти райдержадміністрації Січовій З.І.:

    1. Здійснити протягом квітня-червня 2015 року контроль за організацією та проведенням державної підсумкової атестації учнів у загальноосвітніх навчальних закладах району.

    2. Розмістити даний наказ на сайті відділу освіти райдержадміністрації.

    3. Подати до департаменту освіти і науки облдержадміністрації наступні документи:

- наказ про організацію і проведення річного оцінювання та державної підсумкової

атестації екстернів у 2014/2015 навчальному році до 13 березня 2015 року;

- графіки проведення державної підсумкової атестації у 9, 11 класах (за 2 тижні до проведення ДПА), затверджений керівником відділу освіти;

- списки випускників, які пройшли державну підсумкову атестацію екстерном та

відповідні накази – до 15 червня 2015 року;

    1. Інформацію подати у відділ загальної середньої освіти у паперовому та

електронному вигляді у визначені терміни.
2.Директору комунальної науково-методичної установи « П’ятихатський районний

методичний кабінет» Пономаренко Н.І.:

2.1. Провести засідання районних методоб’єднань з базових дисциплін з питань

проведення державної підсумкової атестації протягом березня- квітня 2015 року.

2.2. Розмістити даний наказ на сайті КНМЗ «П’ятихатський районний методичний

кабінет ».


  1. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів району:

3.1.Забезпечити проведення протягом березня-квітня поточного року роз’яснювальну

роботу серед вчителів, учнів, батьківської громадськості, членів піклувальних рад тощо:

3.2. Забезпечити своєчасне виконання навчальних планів і програм у загальноосвітніх

навчальних закладах.

3.3. Тримати на постійному контролі питання щодо річного оцінювання навчальних

досягнень учнів та проведення державної підсумкової атестації учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

3.4. Забезпечити проведення державної підсумкової атестації відповідно до чинного

законодавства України:

у 4-х класах з 12 травня по 21 травня 2015 року з 3-х предметів у письмовій формі:

з української мови( мова і читання ) та математики у формі підсумкових контрольних робіт. У загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин крім атестації з української мови ( мова і читання) атестації можуть підлягати результати навчальної діяльності учнів з мови навчання ( мова і читання).

у 9-х класах з 1 червня по 8 червня 2015 року з 3-х предметів у письмовій формі, з них:

1 червня – українська мова ( контрольний текстовий диктант);

4 червня – математика ( алгебра і геометрія);

8 червня – предмет за вибором навчального закладу.

у 11-х класах у два етапи: 24 квітня у пунктах тестування, з 22 травня по 28 травня 2015 року – у навчальних закладах з 3-х предметів у письмовій формі, з них:

24 квітня – українська мова у формі зовнішнього незалежного оцінювання;

22 травня – математика ( алгебра та початки аналізу і геометрія) або історія України;

26,27 травня – з предметів за вибором випусників 11-х класів загальноосвітніх навчальних акладів.

3.5. Для складання завдань державної підсумкової атестації залучити вчителів

відповідного фаху, завдання погодити на педагогічній раді навчального закладу та затвердити наказом керівника навчального закладу.

3.6. Здійснити проведення державної підсумкової атестації з навчальних предметів

інваріантноїх складової робочих навчальних планів у письмовій формі.

3.7. Державну підсумкову атестацію розпочинати відповідно до правил внутрішньо

шкільного розпорядку.

3.8. Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі

загальної середньої освіти звільнити від атестації:

- учасників міжнародних предметних олімпіад та фінальних етапів турнірів,

конкурсів, які відповідно до законодавства України мають статус міжнародних, та учасники ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, у яких вони стали переможцями у відповідних випускних класах ( за винятком предметів, атестація з яких проводиться у формі ЗНО). У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту та атестата про повну загальну середню освіту виставити атестаційний бал з цих предметів – 12 балів;

- учасників ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт

Малої академії наук ( у відповідних випускних класах) звільнити від атестації з предмета, який є базовим для оцінюваннянавчальних досягнень учнів під час конкурсу ( за винятком предметів, атестація з яких проводиться у формі ЗНО). У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту та атестата про повну загальну середню освіту виставити атестаційний бал з цих предметів – 12 балів.

3.9. При складанні розкладу проведення державної підсумкової атестації передбачити, щоб для підготовки до кожної з атестацій учні мали не менше двох-трьох днів, для учнів 11-х класів надати час для підготовки до атестації з української мови терміном на 2 дні.

3.10. Провести атестацію з української мови в 11 класі для учнів, які не з’явилися для

її проходження через поважні причини (смерть членів сім’ї чи близьких родичів, надзвичайні ситуації природного та техногенного походження, інші обставини, які об'єктивно унеможливлюють участь у атестації), учнів вечірніх шкіл, які не будуть вступати до вищих навчальних закладів у навчальному закладі у формі переказу.

3.11. Бали за державну підсумкову атестацію в основній та старшій школі виставити

у класному журналі в колонку з написом «ДПА» без зазначення дати після колонки з написом «Річна» та у додатки до свідоцтв про базову загальну середню освіту та до атестатів про повну загальну середню освіту у графі «державна підсумкова атестація» та враховувати при визначенні середнього балу атестата.

3.12. Випускникам, які звільнені від проходження державної підсумкової атестації,

зробити запис (звільнений (а)).

3.13. Зобов'язати учнів 9-х та 11-х класів, які хворіли під час проведення державної

підсумкової атестації, надати медичну довідку, на підставі якої дозволити пройти атестацію в інші терміни.

3.14. Категорично заборонити збір коштів з батьків, учнів та централізовану

закупівлю збірників завдань, посібників з окремих предметів для проведення державної підсумкової атестації та покласти відповідальність за незаконне збирання коштів на керівників закладів освіти.

3.15. Здійснювати проведення державної підсумкової атестації екстернів відповідно

до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

3.16. Подати до відділу освіти райдержадміністрації наступні документи:

- наказ про допуск екстернів до державної підсумкової атестації до 10 травня 2015 року;

- графіки проведення державної підсумкової атестації у 4, 9,11 класах до 10 травня 2015 року;

- списки випускників, які пройшли державну підсумкову атестацію екстерном та

відповідні накази – до 10 червня 2015 року.

4. Координацію роботи покласти на головного спеціаліста відділу освіти райдержадміністрації Січову З.І., контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Начальник відділу освіти Н.В.МАЛКОВА

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Відділ освіти Криворізької районної державної адміністрації
Т. А. Ланчковська – директор Комунальної установи «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради Дніпропетровської...

Міністерство освіти та науки україни управління освіти дніпропетровської...
Ще у стародавні часи вчені та філософи стверджували діалектичний характер усіх явиш дійсності: "Omnia mutabantur, mutantur et mutabuntur"...

Т. А. Ланчковська завідуюча районним методичним кабінетом відділу...
Т. А. Ланчковська – завідуюча районним методичним кабінетом відділу освіти Криворізької районної державної адміністрації

Розпорядження
Затвердити розподіл обов’язків між головою, першим заступником, заступником голови, керівником апарату районної державної адміністрації...

Розпорядження
Відділ освіти спільно зі структурними підрозділам районної державної адміністрації забезпечують виконання вимог основних державних...

Робочий навчальний план Валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
«Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», листа відділу освіти Валківської...

Відділ освіти Білоцерківської районної державної адміністрації Методичний кабінет рідне слово
Матеріал підготувала вчитель початкових класів Розаліївського нво «зош І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Осадча Інна Михайлівна

«Реалізація теоретичних та практичних засад випереджаючої освіти...
Т. А. Ланчковська – завідуюча районним методичним кабінетом відділу освіти Криворізької районної державної адміністрації

Самоосвіти
Нагороди: Дипломи Департаменту освіти І науки, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації, грамоти районного відділу...

Дніпропетровський обласний інститут п іслядипломної педагогічної...
Розділ І аналіз результатів діяльності методичного кабінету за 2013-2014 н р та завдання на 2014-2015 н рБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка