Пошук по сайту


Навчально-методичний посібник до курсу «Новітні технології в управлінні освітою»

Навчально-методичний посібник до курсу «Новітні технології в управлінні освітою»

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Геолого-географічний факультет

Кафедра фізичної географії та картографії


В.Е. Лунячек, С.В. Багач

Управління туристсько-краєзнавчою роботою у загальноосвітніх навчальних закладах


Навчально-методичний посібник

до курсу «Новітні технології в управлінні освітою»

Харків 2011

УДК 37.014

ББК 74.04 (4)

Л84
Затверджено на засіданні Вченої ради геолого-географічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (протокол № 8 від 25 травня 2011 р.)

Рецензент: Редіна В.А., директор Харківської обласної станції юних туристів, к.геогр.н, доцент.

?

Лунячек В.Е., Багач С.В. Управління туристсько-краєзнавчою роботою у загальноосвітніх навчальних закладах: Навчально-методичний посібник до курсу «Новітні технології в управлінні освітою». – Харків:ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2011. – 43с.

Навчально-методичний посібник містить теоретичний матеріал до курсу «Новітні технології в управлінні освітою», методичні рекомендації щодо управління туристсько-краєзнавчою роботою у загальноосвітніх навчальних закладах. Посібник призначений для студентів спеціальності «Географія», викладачів та учителів ЗНЗ.

УДК

ББК
Харківський національний університет

імені В.Н. Каразіна, 2011

©Лунячек В.Е., 2011

© Багач С.В, 2011

ЗМІСТ

ВСТУП.......................................................................................................

4

ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ..................................................................

5

Лекція 1. Теоретичні основи туристсько–краєзнавчої роботи у загальноосвітніх навчальних закладах………………………….......


5

Лекція 2. Проблеми туристсько–краєзнавчої роботи в загальноосвітніх навчальних закладах………………………………...


9

Лекція 3. Шляхи вирішення проблем туристсько–краєзнавчої роботи на рівні загальноосвітніх навчальних закладів………………


13

Лекція 4. Рекомендації щодо удосконалення управління туристсько–краєзнавчою роботою в загальноосвітніх навчальних закладах….................................................................................................18

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ……………………………………………........................22

Практичне заняття : Організація краєзнавчої стежки………………..


22

Практичне заняття: Вивчення підприємства………………………….

27

Практичне заняття: Пошуково-дослідницька робота музею…………

30

Практичне заняття: Організація туристських походів………………..

36

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.......................................................

42


ВСТУПНа сучасному етапі державного і духовного відродження України впровадження в життя концепції національного виховання дітей та молоді націлює школу і виші навчальні заклади на цілеспрямовану роботу по залученню школярів і студентів до українознавчо-краєзнавчої діяльності і туризму.

Краєзнавча освіта, як один з важливих засобів створення культуротворчого середовища у навчально-виховному процесі, відкриває учню навколишній світ з усією багатогранністю складних взаємовідносин природи, суспільства і особистості, задовольняє потреби у самопізнанні, самореалізації, сприяє формуванню особистісних якостей та ціннісних орієнтацій. Відповідно у нормативно-правових матеріалах освіти визначається і стратегія стосовно краєзнавчої освіти.

Для повного оволодіння студентами знаннями з теми «Управління туристсько-краєзнавчою роботою у загальноосвітніх навчальних закладах» передбачається засвоєння ними матеріалу лекцій, виконання практичних робіт та самостійне вивчення матеріалу, в тому числі за допомогою пропонованого навчально-методичного посібника.

На лекціях подається основний теоретичний матеріал, який відпрацьовується на практичних заняттях.
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Навчально-методичний комплекс курсу «філософія»
Навчально-методичний комплекс курсу. Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка. 2009 р с. 47

Навчально-методичний комплекс курсу «філософія»
Навчально-методичний комплекс курсу. Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка. 2012 р с. 50

Навчально-методичний посібник з курсу “історія україни”
Студентам також пропонується завдання та запитання для індивідуальних занять І самостійної роботи в контексті тїєї чи іншої теми...

Велосипедний туризм
Навчально-методичний посібник розрахований на керівників профільних гуртків загальноосвітніх шкіл області, позашкільних навчально-виховних...

Соціологія Навчально-методичний посібник для студентів всіх напрямків
Мирський Р. Я., доктор філософських наук, професор Національного університету “Львівська політехніка”

Соціологія Навчально-методичний посібник для студентів всіх напрямків
Мирський Р. Я., доктор філософських наук, професор Національного університету “Львівська політехніка”

Навчально-методичний комплекс курсу
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри філософії та політології Кіровоградського державного педагогічного університету...

П 57 Роль бібліотеки у формуванні інформаційної культури студентів
...

Навчально-методичний комплекс курсу «Релігієзнавство»
Рецензенти: (профільна кафедра іншого внз та два рецензенти: з установи, в якій викладається навчальний курс, та з іншого внз або...

Навчально-методичний комплекс курсу «Соціологія»
Рецензенти: (профільна кафедра іншого внз та два рецензенти: з установи, в якій викладається навчальний курс, та з іншого внз або...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка