Пошук по сайту


«Білківський професійний аграрний ліцей»

«Білківський професійний аграрний ліцей»

Передумови виникнення Першої світової війни. Війна та її наслідки
Методична розробка уроку узагальнення

Марина Бровді

викладач історії ДПТНЗ

«Білківський професійний аграрний ліцей»

Важливим компонентом процесу навчання історії було і залишається оцінювання результатів навчальної діяльності учнів. Оцінювання виступає метою перевірки якості засвоєння учнями необхідних знань, умінь і навичок.

Пропонована робота, містить завдання для тест-контролю навчальних досягнень з Всесвітньої історії по темах «Передумови виникнення Першої світової війни. Війна та її наслідки», «Повоєнне облаштування світу. Версальсько-Вашингтонська система договорів». Передбачено для першого курсу професійно-технічного навчального закладу і укладено відповідно до чинної програми.

Кожен варіант складається з одинадцяти завдань:

 • завдання 1- 4 потребують обрати одну правильну відповідь ;

 • завдання 5 – розташувати у хронологічній послідовності події або встановити відповідність;

 • завдання 6 – розкрити зміст поняття;

 • завдання 7- 9 – коротко відповісти запитання;

 • завдання 10- заповнити таблицю;

 • завдання 11- обґрунтовано з висвітленням власної точки зору відповісти запитання.

Мета даної розробки полягає в тому, що її можна застосовувати не тільки як завдання на тест-контроль, а також як завдання на семінарське заняття по даним темам.

Розробка покликана допомогти учням у самостійній роботі над певною темою, сприяти кращому опрацюванню навчального матеріалу.

Послідовність завдань дає можливість викладачу об’єктивно оцінити знання учнів з відповідного матеріалу (орієнтовано : 1-4 завдання – по 0,5 балу, 5-9 завдання – по 1бал, 10-11 завдання по 1,5).
Варіант І

Рівень І

1. До складу Антанти входили :

А) США, Велика Британія, Німеччина;

Б) Франція, Італія, Болгарія;

В) Франція, Велика Британія, Росія.

2. Приводом до початку Першої світової війни стало:

А) вбивство ексгерцога Франца-Фердинанта;

Б) створення Антанти;

В) Балканські війни.

3. Які імперії розпалися в Європі після Першої світової війни :

А) Російська, Австро-Угорська, Німецька;

Б) Російська, Італійська, Австро-Угорська;

В) Російська, Італійська, Німецька.

4. До якої держави внаслідок війни відійшли Ельзас і Лотарингія :

А) до Франції; Б) до Німеччини; В) до Італії.

Рівень ІІ

5. Вкажіть яка подія з названих трьох сталася пізніше :

А) Паризька мирна конференція;

Б) Генуезька конференція;

В) Локарнська конференція.

6. Протекторат – це ____________.

7. Які держави уклали Рапалльський договір?

8. Що стало приводом для вступу США у війну?

9. Де і коли німецькі війська вперше вдало застосували хімічні речовини в бою?

Рівень ІІІ.

10. Заповніть таблицю « Міжнародні конференції «20-х рр..» (дві на вибір).


Назва конференції,

місце проведення

Дата

Учасники

Питання, що обговорювалось

Результати

11. Як Перша світова війна вплинула на внутрішнє становище країн ? Які держави виявились найменш підготовленими до війни ?
Варіант ІІ

Рівень І

 1. «План Шліффена» у першу чергу передбачав розгром :

А) Росії; Б) Франції; В) Англії; Г)Німеччини.

2. До якого року Першої світової війни відносяться вказані події : битва під Капоретто; вступ у війну США; укладення першого сепаратного миру :

А) 1915 р; Б) 1916 р; В) 1917 р; Г) 1918р.

3. Головнокомандуючий союзними військами країн Антанти на завершальному етапі війни був :

А) Ф.Фош; Б) Дж.Першинг; В) Ж. Жофр.

4. Яка країна зазнала найбільших людських втрат у Першій світовій війні?

А) Англія; Б)Франція; В)Росія; Г) Німеччина.

Рівень ІІ

5. Установіть послідовність подій :

А) вступ у війну США;

Б) Галицька битва;

В) перша в історії хімічна атака;

Г) російсько – японська війна.

6. Сепаратний мир – це

7. Які держави утворили Малу Антанту?

8. Чому битва під Верденом отримала назву «верденська м’ясорубка»?

9. Позначте назву приміщення у якому було підписано Комп’єнське перемир’я :

А) вагон; Б) музей; В) палац культури; Г) театр.

Рівень ІІІ.

10. Порівняйте три великі битви Першої світової війни на вибір.


Назва, де відбулася

Дата

Учасники

Людські втрати

Наслідки

1

2

3


11. Проаналізуйте результати та історичне значення Версальсько-Вашингтонської системи повоєнного врегулювання міжнародного становища.
Варіант ІІІ

Рівень І

 1. Позначте назву поді, що відбулася 28 червня 1914 р.

А) вступ у війну США;

Б) «Диво на Марні;

В) Комп’єнське перемир’я;

Г) Сараєвське вбивство.

2. Позначте назву договору, який стосувався Китаю:

А) «договір чотирьох»;

Б) «договір п’яти»;

В) «договір семи»;

Г) «договір дев’яти».

3. Делегацію Великої Британії на Паризькій мирній конференції представляв:

А) Д.Лойд-Джордж; Б) Ж.Клемансо; В) В.Черчіль; Г) В.Вільсон.

4. Перша світова війна тривала:

А) 28.06.1914-20.101918рр.; Б)01.09.1914-01.12.1918рр.;

В) 01.08.1914-11.12.1918рр.; Г)01.08.1914-11.11.1918рр.

Рівень ІІ

5. Установіть відповідність:

А. Сомма; 1.місце поразки німецьких армій під Парижем;

Б. Мазурські 2. фортеця, що довго оборонялася від німецького натиску;

озера;

В. Сарикамиш; 3. річка в битві на якій вперше використали танки;

Г.Верден. 4. місце оточення і знищення російського корпусу

А.Самсонова;

5. місце битви на російсько-німецькому фронті, де

перемогла Росія.

6. Репарації – це .

7. «План Шліффена» передбачав….

8. Який день і чому вважають «найчорнішим днем в історії німецької армії»?

9. Продовжіть думку: О.О.Брусилов (1853-1926) – головнокомандувач……..

Рівень ІІІ

10. Опишіть основні стратегічні плани супротивників напередодні Першої світової війни.

Країна

Взаємні претензії

Росія
Франція
Англія
Німеччина

11. Чи вважаєте ви, що в ході Першої світової війни змінилася роль жінки. Якщо так, то в чому це проявилося після війни. Відповідь обґрунтуйте.
Варіант ІV

Рівень І

 1. Документ, який висунула Австро-Угорщина Сербії 23 липня 1914р. називається :

А) ультиматум; Б) сепаратний мир; В) анексія.

2. Битва під Верденом відбулася :

А. 1914 р; Б. 1915 р; В.1916 р.

3. Який з договорів Вашингтонської конференції стосувався військово-морських роззброєнь?

А) «договір чотирьох»;

Б) «договір п’яти»;

В) «договір семи»;

Г) «договір дев’яти».

4. Брестський мир було укладено між :

А) Румунією і країнами Четвертного союзу;

Б) між Росією і країнами Четвертного союзу;

В) Антантою і четвертним союзом.

Рівень ІІ

5. Установіть відповідність з якою державою був підписаний договір:

1. Версальський А. з Австрією;

2.Сен-Жерменський Б. з Туреччиною;

3. Тріанонський В. з Німеччиною;

4. Севрський Г. з Болгарією;

5. Нейїський Д.Угорщиною.

6. Ліга Націй – це

7. За Лозаннським договором 1923 р. переглядалися умови попереднього договору з…(країна).

8. Основним питанням Вашингтонської конференції було впорядкування розбіжностей щодо поділу сфер впливу у ….. (регіон).

9. «План Юнга» - це..

Рівень ІІІ

10. Автором «14 пунктів» є ……. . Напишіть 8 з них.

11. Проаналізуйте значення реалізації планів Дауеса і Юнга для Єврипи та США.
Варіант V

Рівень І

1. Італія вступила у Першу світову війну :

А) 1914 р; Б) 1915 р; В) 1917 р.

2. Пакт Бріана - Келлога було прийнято :

А) 1926 р; Б) 1927 р; В) 1928 р.

3. Паризька мирна конференція розпочала роботу :

А) листопаді 1918 р; Б) вересні 1919 р;

В) січні 1919 р; Г) червні 1919 р.

4. Позначте прізвище терориста, який вбив ексгерцога Франца-Фердинанта:

А) Гаврило Принцип ; Б) Філіп Петен;

В) Фердинант Фош; Г) Кирило Доміно.

Рівень ІІ

5. Позначте події, які відбулися на Східному фронті у 1914 р. :

1. Верденська битва;

2. вторгнення німецьких військ у Бельгію та Люксембург;

3. вступ у війну США;

4. «Диво на Марні»;

5. Австро-Угорщина оголосила війну Сербії.

6. Індустріалізація – це…

7. Яка держава за Версальськими домовленостями отримала значну частину німецької «спадщини» в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні ?

8. Якою була кількість населення світу в 1900 р.?

9. Продовжіть речення : Фердинант Фош ( 1815-1929) у роки першої світової війни прославився як……

Рівень ІІІ

10. Опишіть вплив Першої світової війни на переосмислення системи загальнолюдських цінностей.

11. Якими були характерні риси народонаселення світу на початку ХХ століття?
Список використаної літератури:


 1. Померун О., Фрейман Г. Методика навчання історії в школі. – К.: Генеза, 2005. – 328 с.

 2. Померун О., Власов В. Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів : формальне виставлення тематичного бала чи система контрольних процедур з теми? // Історія в школах України. – 2009.- № 1-2. – С.3.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Дптнз «Білківський професійний аграрний ліцей» 2012р. Методична карта
Освіта: вища Ужгородський державний університет 2000р; Дрогобицький педагогічний університет 2005р

Звіт директора днз «Професійний ліцей м. Українки»
У 2015 – 2016 навчальному році педагогічний та учнівський колективи працювали організовано, системно, технологічно, інноваційно,...

Історія днз «Професійний ліцей м. Українки» починається з 1972 року,...
Урср за №57/ 93 було видано спільний наказ «Про відкриття в смт. Українка, Обухівського району, Київської області міського професійно-технічного...

Коростишівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа...
...

Донецький медичний ліцей
Українська І зарубіжна культура. Навчальний посібник / Під заг ред. Заблоцької К. В. Донецьк: "Східний видавничий дім", 2001. 372...

Н. М. Довбій, Шелудьківський ліцей ім. Ю. Є. Кравцова, Харківська обл
України, своїх батьків; спонукати учнів до усвідомлення ними необхідності бути корисними своїй державі; виховувати любов до рідної...

«Загальноосвітня школа І -іі ст та ліцей»
Одним із засобів розвитку пізнавальної активності учнів є розширення форм самостійної роботи, а також міжпредметних зв’язків. Залежно...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка