Пошук по сайту


«Анкета для оцінювання вчителем своєї діяльності»

«Анкета для оцінювання вчителем своєї діяльності»

Довідка

про підсумки моніторингу ефективності

науково – методичної роботи

у 2012/2013 н.р.
Відповідно до наказу по навчальному закладу від 07 вересня 2012 року № 185 був проведений моніторинг ефективності науково - методичної роботи, метою якого було вивчення рівня науково - методичної роботи для професійного зростання та розвитку творчого потенціалу педагогічних працівників закладу.

Для успішного проведення моніторингу було створено експертну групу у складі 10 осіб:

1. Погорєла Т.М., голова методичної ради

2. Іщенко І.В.

3. Ющенко П.С.

4. ШеферЛ.М.

5. Лазарчук Г.О.

6. Хомич Л.М.

7. Лісайчук Н.С.

8. Дудник Н.В.

9. Ляхович І.Б.

Були розроблені заходи щодо здійснення моніторингу науково – методичної роботи, які реалізовувалися в 4 етапи.

Експертною комісією був підготовлений інструментарій для здійснення моніторингу: тести, анкети для вчителів, анкети для учнів, підібрані критерії оцінювання моніторингу та створено кваліметричну модель ефективності науково - методичної роботи школи.

Протягом навчального року було проведено анкетування та діагностування педагогічних працівників на тему:

- « Діагностична карта підвищення рівня методичної кваліфікації вчителя»;

- «Діагностична карта вчителя»;

- «Анкета для оцінювання вчителем своєї діяльності»;

- «Анкета по вивченню задоволеності педагогів системою роботи методичної служби»;

- "Використання інтерактивних технологій у навчально - виховному процесі школи",

- «Формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умов»;

- "Які форми методичної роботи вас цікавлять?";

- "Моя проблема";

- "Оцінка рівня інноваційного потенціалу педагогічного потенціалу";

- "Рівень професійної підготовки";

- "Оцінка реалізації потреб педагогів у розвитку й саморозвитку";

- «Оцінка та самооцінка готовності вчителя до саморозвитку»;

Адміністрація школи відвідала 112 уроків, 37 виховних заходів та 5 методичних заходів, з метою впровадження інноваційних технологій в навчально - виховний процес та впровадження допрофільного та профільного навчання у Володимирівському освітньому окрузі..

Члени педагогічного колективу школи протягом року відвідували методичні заходи різного спрямування, які зареєстровані в методичних щоденниках кожного педагога.

Слід відзначити покращення роботи методичної ради, яка працювала над проблемою: «Формування потреби, умінь і навичок самостійної роботи учнів у навчально – виховному процесі – одна з важливих умов розвитку творчої особистості».

У школі працює 3 шкільних методичних об'єднання: вчителів початкових класів, вчителів філологічного циклу та класних керівників.

Згідно з планом роботи закладу та, враховуючи дані діагностичних анкет професійної підготовки вчителів, були складені плани роботи всіх методичних об'єднань. Основними формами їх діяльності було обговорення актуальних питань реалізації програмових вимог, застосування інтерактивних методів навчання на різних етапах уроку, підготовка методичних розробок уроків з використанням інноваційних методів навчання, взаємовідвідування вчителями уроків, проведення відкритих уроків та заходів, виготовлення наочного та дидактичного матеріалу, індивідуальна робота над окремими темами.

Так, члени методоб'єднання вчителів філологічного циклу, які працювали над проблемою: «Реалізація групової та індивідуальної форм навчання як передумова підвищення ефективного навчально - виховного процесу", спрямували свою роботу на реалізацію завдань росту професійної майстерності, приділяли увагу практичному спрямуванню уроку, використанню інноваційних підходів до навчання і виховання учнів, підготовці випускників до ЗНО, відвідування уроків з наступним обговоренням.

Метою роботи вчителів ШМО є підвищення фахової майстерності вчителів.

Завдання :

1.Реалізація Державних освітніх стандартів і впровадження інноваційних технологій в роботі.

2.Активізація роботи по виконанню положень програми «Обдарована дитина».

3.Сворення умов для розкриття духовного і творчого потенціалу учнів.

4.Здійснення нових підходів до організації навчання й виховання

5.Вивчення, вдосконалення та впровадження кращого педагогічного досвіду.

Учителі відвідували уроки англійської мови у Гуцаленко Т.В., яка проходить стажування в поточному навчальному році.

На високому методичному рівні пройшов тиждень української мови та літератури "Калинова мова", протягом якого було проведено цілий ряд заходів: інтелектуальна гра "Знавці української мови", літературна гра "Знавець рідної мови".

Члени методоб'єднання відвідували уроки читання та української мови в 4 класі (вчитель шефер Л.М.) з питань вивчення наступності у навчанні молодших та середніх школярів з рідної мови. Слід відмітити, що в 2012/2013 н.р. вчителі - філологи відвідали значно більше уроків своїх колег, приймали активну участь в їх обговоренні, успішно робили самоаналіз проведених уроків, покращили роботу в позаурочний час, систематично проводили додаткові та індивідуальні заняття з учнями. Результатом цих занять є:

- ІІІ місце учениці 10 Боднарчук Юлії на районній предметній олімпіаді із російської мови та літератури (вчитель Гаврилова В.О.);

- IIІ місце учениці 7 класу Бурмак Анни на районній предметній олімпіаді з української мови (вчитель Ющенко П.С.).

Учні школи прийняли участь у районному етапі Міжнородного конкурсу юних знавців української мови імені П.Яцика, де отримали ІІІ місця (Дарчук Оксана, 5 клас, Бурмак Анна, 7 клас).

Було здобуто І місце при проведенні районного конкурсу «Благослови, мати».

Слід відмітити активну участь Гаврилової В.О., учителя російської мови, у районному етапі конкурсу «Учитель року-2013» в номінації «Російська мова».

Але поряд з позитивними результатами роботи є і недоліки. Вчителям потрібно більше приділяти уваги роботі зі здібними учнями, щоб результативність була не лише на районних олімпіадах, а і в обласних. Необхідно звернути увагу на підвищення рівня навченості з усіх предметів гуманітарного циклу. Тому членам ШМО філологічного циклу необхідно систематично повторювати раніше вивчений матеріал з учнями, урізноманітнювати види повторення та закріплення вивченого.

Вчителі початкових класів, працюючи над проблемою "Використання елементів інноваційних та проектних технологій у початкових класах", провели 4 засідання, на яких були опрацьовані методичні рекомендації щодо організації навчально - виховного процесу у початковій школі та щодо оформлення записів у шкільних журналах, підготовлені матеріали для шкільних предметних олімпіад з української мови та математики, матеріали контрольних зрізів, розроблені диференційовані завдання з математики по темі "Складання і розв'язування задач з логічним навантаженням".

Вчителі початкових класів впроваджують у навчальний процес передові педагогічні технології: інтегроване навчання, інтерактивні технології.

На засіданнях методичних об’єднань педагоги обговорювали питання вивчення та аналізу стану викладання, рівня та якості навчальних досягнень школярів з окремих предметів, рівня вихованості учнів та шляхи вдосконалення виховного процесу, розглядалися питання застосування нових педтехнологій, обмінювались власним досвідом, знайомились з новинками методичної літератури. Дієвою формою обміну досвідом було проведення відкритих уроків, відкритих виховних годин, заходів, свят. Як правило це були нестандартні уроки, нестандартні форми проведення заходів.

Члени МО обговорили результати предметних районних олімпіад, де учень 4 класу Цендра Яким (учитель Шефер Л.М.) та учениця 3 класу Цендра Дарина (учитель Погорєла Т.М.) здобули IIІ місця на районній предметній олімпіаді з математики, а учениця 4 класу Маркевічус Юлія (учитель Шефкр Л.М.) – ІІІ місце з української мови, звернули увагу на результати контрольних зрізів та виробили рекомендації по подоланню недоліків. Слід відмітити участь учнів 2-4 класів у Міжнародному математичному конкурсі "Кенгуру" (Маркевічус Юлія, Швед Юлія, Цендра Яким – учні 4 класу; Цендра Дарина, Ткач Діана, Ровінська Єлизавета. Ужва Кирило – учні 3 класу; Бурмак Михайло, Ясінська Анна, Тонян Владислав, Чугурян Олег – учні 2 класу ) та у Всеукраїнському природничому інтерактивному конкурсі "Колосок", де «Золотий сертифікат» отримали Дроботенко Руслана, Швед Валентин, Когут Захар, Цендра Яким (учні 4 класу), а «Срібні колоски» - Студзінський Віталій (4 клас), Цендра Дарина, Ткач Діана, Ужва Кирило (учні 3 класу), Бурмак Михайло, Чугурян Олег, Філюк Владислав (учні 2 класу).

Систематично обговорювалися новинки методичної літератури, що друкувалися в фаховому журналі "Початкова школа". Вчителі Прошко О.В., Кращенко О.В. та Шефер Л.М. отримали Сертифікати, які засвідчували, що їхні уроки розміщені на порталі «Учительський журнал on – lain. Велику увагу було приділено проведенню ДПА учнів 4 класу з математики та української мови та читання, розроблені «пілотні» тестові завдання з цих предметів.

Учні 3 та 4 класів в цьому році прийняли участь у Міжнародному конкурсі юних знавців української мови, але призових місць, на жаль, не вибороли.

Але в роботі ШМО вчителів початкових класів були і недоліки: не були розроблені тести для перевірки теоретичних знань з математики в 3 та 4 класах.

У навчальному закладі 11 класних керівників, які об'єдналися у МО класних керівників, яким керує Прошко О.В. Це методичне об'єднання працювало над проблемою «Майстерність педагога, його творча ініціатива, удосконалення методів і форм роботи з учнями». Тому і вся робота його членів була направлена на реалізацію даної проблеми. Протягом року було проведено 4 засідання. В роботі ШМО класних керівників використовувалися різні форми роботи: практичне заняття, обмін досвідом, семінар – практикум, тренінг, мозковий штурм, представлення візитних карток класних керівників.

Методичне об’єднання класних керівників в цьому навчальному року працювало над реалізацією творчих здібностей, нахилів, уподобань кожної дитини шляхом індивідуально-особистісного підходу під час організації навчально - виховного процесу. За основу в своїй роботі брали Програму «Основні орієнтири виховання учнів загальноосвітніх закладів», використовуючи такі форми роботи: години спілкування, диспути, конкурси, ділові зустрічі з людьми різних професій, етичні бесіди, анкети думок, тематичні конференції.

Класні керівники ставили перед собою такі завдання:

1. Виховання високоморального підростаючого покоління, формування у нього українського менталітету на основі відродження національних традицій свого народу.

2.Спрямувати виховну роботу на розвиток творчих здібностей учнів в умовах особистісного підходу до навчання.

3.Дбати про шляхи та методи вдосконалення індивідуальної роботи з учнями.

4.Допомога у становленні особистості учня, створення умов для збагачення його внутрішніх сил, інтересів і здібностей.

5.Залучати учнів до участі у загально-шкільних конкурсах,олімпіадах, святах, змаганнях.

6.Протягом навчального року організовувати цікаві зустрічі.

А також звернути увагу на правову освіту учнів і батьків. Формувати активну позицію у правовій сфері. Тобто нетерпимого відношення до правопорушень, прагнення взяти участь у боротьбі з негативними явищами.

З метою стимуляції активної творчої праці учнів у процесі навчання, громадсько-організаційної, культурно-мистецької, спортивної діяльності, пошуку обдарованих учнів і створення умов для їхнього подальшого творчого зростання; розвиваючи професійну компетентність, набуття нових навичок та знань, оволодівання новими напрямками діяльності; виховання громадянина, якому притаманне гармонійне поєднання духовного багатства, моральної гідності та фізичної досконалості. Класним керівником року, за результатами моніторингу діяльності класних керівників, стала класний керівник 8 класу Лісайчук Н.С.

Активізації творчого потенціалу педпрацівників сприяла участь учителів в підготовці та проведенні шкільної виставки методичних надбань, в семінарах шкільного та районного рівнів.

Аналізуючи діяльність школи слід відмітити, що педагогічним колективом досягнуто якісних результатів навчання і виховання: проблема результативності навчально-виховного процесу, загальна характеристика його продуктивності, їх оцінювальний контроль, система роботи вчителів, практичне спрямування уроків були під постійним контролем адміністрації.

Значним успіхам школярів та й самих вчителів у діяльності сприяє й якісний склад педпрацівників та кадрове забезпечення.Моніторинг професійного росту педагогічних

працівників школи

Кадрове забезпечення за освітоюКадрове забезпечення за стажем роботи

Зріс рівень педагогічної майстерності учителів. Цьому сприяла система атестації педагогічних кадрів, яка активізувала творчу діяльність, стимулювала неперервну фахову та загальнометодичну освіту вчителів, підвищувала їх персональну відповідальність за результати навчання і виховання учнів.

У 2012/2013 н.р. 10 вчителів пройшли курси підвищення кваліфікації:ПІБ

педагога

Освіта

З якого предмету проходив курси?

Які

предмети

викладає?

Яку

категорію

має?

Яке

педзвання

має?

1

Марченко

Володимир Іванович

вища

фізика

ЗВ

фізична культура

спеціаліст

-

2

Лазарчук

Галина Олександрівна

вища

інформатика

математика

вища

Старший учитель

3

Ляхович

Ірина Богданівна

вища

основи здоров’я

географія

вища

-

4

Ляхович

Ірина Богданівна

вища

географія

основи здоров’я

вища

-

5

Тузніченко

Валентина Іванівна

вища

початкові класи

бібліотекар

спеціаліст

-

6

Шкуратько

Світлана Анатоліївна

вища

трудове навчання

педагог-організатор

ІІ категорія

-

7

Хомич

Людмила Миколаївна

вища

хімія,

біологія

-

І категорія

-

8

Погорєла

Тетяна Миколаївна

вища

заступник директора з н-в роботи

початкові класи

вища

-

9

Лісайчук

Наталія Сергіївна

вища

математика

фізика

вища

-

10

Гуковська

Світлана Віталіївна

сер-спец

вихователь ГПД

-

спеціаліст

-


Згідно з планом роботи школи та відповідно до наказу “Про затвердження списку вчителів, що підлягають атестації в 2012/2013 н.р.” від 29 жовтня 2012 року № 241 атестацію проходили:

  • Ляхович Ірина Богданівна, учитель географії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії;

  • Марченко Володимир Іванович, учитель фізики, спеціаліст.

На педагогічній раді проведено творчий звіт вчителів, які атестувались.

Після засідання атестаційної комісії (протокол від 02 квітня 2013 року № 4) було прийняте рішення:

1. Ляхович Ірина Богданівна відповідає займаній посаді. Порушити клопотання перед атестаційною комісією відділу освіти, молоді та спорту Петрівської райдержадміністрації про відповідність педагогічного працівника присвоєній раніше кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії»

2. Марченко Володимир Іванович відповідає займаній посаді. Марченко Володимир Іванович відповідає присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст ІІ категорії».

Особлива увага приділялася роботі зі здібними та обдарованими учнями; організації і проведенню олімпіад з базових дисциплін, турнірів, конкурсів.

У закладі проводиться значна робота зі здібними учнями. За останні 5 років учні школи досягли певних результатів на олімпіадах різних рівнів.Результативність участі учнів у І етапі Всеукраїнських

олімпіад з навчальних предметівРезультативність участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських

олімпіад з навчальних предметів

Але протягом останніх 5-ти років прослідковується стабільно невисока результативність участі учнів школи в III (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад.Результативність участі учнів у ІІІ етапі Всеукраїнських

олімпіад з навчальних предметів

За рейтингом переможців учителі розподілилися таким чином:

Місця

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

2008/2009

І

Шкуратько С.А.

Не має

Хомич Л.М.

Дудник Н.В.

Шкуратько С.А.

Гаврилова В.О.

Дудник Н.В.

Шкуратько С.А.

Хомич Л.М.

Дудник Н.В.

Ляхович І.Б.

ІІ

Дудник Н.В.

Гаврилова В.О.

Тузніченко В.І.

Хомич Л.М.

Лісайчук Н.С.

Шефер Л.М.

Гаврилова В.О.

Кращенко О.В.

Ющенко П.С.Гаврилова В.О.

Ляхович І.Б.

Хомич Л.М.

Ющенко П.С.

Майданик З.А.

Дудник Н.В.

ІІІ

Погорєла Т.М.

Шефер Л.М.

Ющенко П.С.

Гаврилова В.О.

Лісайчук Н.С.

Хомич Л.М.

Ляхович І.Б.

Майданик З.А.

Хомич Л.М.

Ляхович І.Б.

Лазарчук Г.О.Майданик З.А.

Ющенко П.С.

Ляхович І.Б.

Кращенко О.В.

Дудник Н.В.

Майданик З.А.

Гаврилова В.О.

Лазарчук Г.О.Результативність роботи з обдарованими та здібними дітьми обговорювалась на засіданнях педагогічної та методичної радах, зібраннях ШМО. Були зроблені висновки щодо безсистемної роботи зі здібними учнями, невміння проаналізувати свою діяльність і можливостей реалізувати себе як вчителя і, звичайно, визначити шляхи виявлення творчої особистості дитини.

Кожен вчитель - предметник (крім голів МО) веде предметний гурток, де має усі можливості по реалізації свого творчого потенціалу. В кінці навчального року на нараді при директору заслуховуються звіти керівників гуртків про проведену роботу. Слід відзначити покращення роботи методичної ради, яка працює над проблемою: "Формування потреби, умінь і навичок самостійної роботи учнів у навчально - виховному процесі - одна з важливих умов розвитку творчої особистості". В методичному кабінеті зібрані інформаційні матеріали, картотека передового педагогічного досвіду вчителів району, області та картотека методичної літератури, теки "На допомогу вчителям - предметникам", які систематично поновлюються.

Вчасно були проведені директорські контрольні зрізи з навчальних предметів, по яких був проведений моніторинг навчальних досягнень учнів.

Серед учнів 2-6 класів було перевірено навички читання і вказано на недоліки, які необхідно опрацювати і усунути.

Доцільним було проведення засідання круглого столу "Проблеми адаптації випускників початкової школи у 5 класі", в обговоренні якого взяли участь вчителі школи і виробили ряд пропозицій по адаптації учнів у 5 класі.

Кожен вчитель навчального закладу проводить самоосвітню роботу за складеними планами, які зберігаються у шкільному методичному кабінеті. В цьому навчальному році заступником директора з навчально - виховної роботи Погорєлою Т.М. був проведений моніторинг самоосвітньої роботи вчителів школи. Результати моніторингу свідчать, що всі вчителі школи мають допустимий рівень самоосвітньої діяльності, а Лазарчук Г.О. має найкращий результат – 70%. Протягом року працювала творча група по роботі над проблемою школи (Погорєла Т.М., Іванова О.В. та Шкуратько С.А.). Ними була проведена діагностика педагогічного колективу з даної проблеми, вивчалася література, проводився теоретичний семінар та підготовлена презентація проекту з питання «Самостійна робота учнів у навчально - виховному процесі». Завершився рік роботи діловою грою «Традиційне і нетрадиційне навчання: «за» і «проти».

Слід відмітити належне проведення як шкільного, так і міжшкільного конкурсу «Учитель року – 2013», який проходив у три етапи: проводилися уроки, писалися твори – роздуми «Якби я був Міністром освіти...» та сам творчий конкурс.

Гаврилова В.О., учитель російської мови, та Іщенко І.В., учитель музики, прийняли активну участь у районному етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013».

Учителі школи є активними слухачами шкіл передового педагогічного досвіду.

Прошко О.В., вчитель початкових класів, відвідує ШзППМ учительки Володмимирівської ЗШ І - III ступенів Кращенко О.В. з проблеми: «Розвиток зв'язного мовлення та комунікативних здібностей із використанням елементів диференціації у початкових класах»;

Лазарчук Г.О., учитель інформатики, є слухачем постійно діючого семінару вчителів інформатики з проблеми «Формування професійної компетентності учителів інформатики з ІТ із метою організації роботи з обдарованими учнями»;

Ляхович І.Б., учитель основ здоров’я, є слухачем ШзППМ педагога-тренера Філіпенко І.В.,

Марченко в.І.. учитель фізики, є слухачем ШзППМ учителя фізики Чудного О.В.;

Тузніченко В.І., учитель початкових класів, є слухачем ШзППМ учителя початкових класів Міщаниної Ю.Г.;

Гуцаленко Т.В., учитель англійської мови, є слухачем ШзППМ учителя англійської мови Мітякової О.Л.

Лісайчук Н.С., вчитель математики є слухачем методичної студії під керівництвом Швиданенко Л.С., вчительки математики Балахівської ЗШ І - III ступенів з проблеми «Навчальна та морально - психологічна підготовка вчителя до виявлення, розвитку і підтримки обдарованих учнів».

Лазарчук Галина Олександрівна є керівником районного методичного об'єднання вчителів математики.

Дудник Неля Вікторівна є керівником районного методичного об'єднання вчителів етики.

Ляхович Ірина Богданівна є керівником районного методичного об'єднання вчителів основ здоров'я та БЖ. Та активним членом творчої групи вчителів географії, які працюють над проблемою «Інноваційні підходи у використанні краєзнавчого матеріалу на уроках географії».

Володимирівська ЗШ І - III ступенів у 2012/2013 н.р. була опорною школою з проблем:

"Моніторинг як засіб підвищення готовності педпрацівників до інноваційної діяльності",

«Формування життєвих навичок — шлях до здорового способу життя і елемент високоякісної освіти» та базовою з проблеми «Впровадження інноваційних технологій на уроках математики»;

Дудник Н.В., вчитель історії, етики та правознавства, є учасником постійно діючої обласної історико - краєзнавчої конференції, членом обласної творчої групи вчителів історії.

Ляхович І.Б., вчитель ОБЖ та основ здоров'я, є членом обласної творчої групи вчителів ОБЖ та основ здоров'я з проблеми "Сучасний урок з основ здоров'я та безпеки життєдіяльності".

Важливе місце у всій методичній роботі займають внутрішкільний контроль, педагогічний моніторинг, аналіз ефективності роботи всіх методичних підрозділів.

Розроблені графік контролю, критерії оцінювання, схеми аналізу. Здійснюючи контроль за методичною роботою, ставиться за мету не лише моніторинг і діагностування реального стану, а й підтримка її стабільності, надання необхідної допомоги, нагромадження кращого досвіду, подальшу модернізацію форм її організації, підвищення результативності. Такий підхід стимулює добросовісну, результативну працю педагогів, їх інтелектуальну ініціативу, пробуджує у них інтерес до творчості, прагнення досягти кращих результатів, отримати визнання у колективі.

Щороку видається наказ аналітичного характеру, практикується проведення занять в нетрадиційній формі, з використанням інноваційних технологій.

З року в рік удосконалюється індивідуальна творча лабораторія кожного вчителя, збагачуючись новими ідеями і знахідками, зростає творчий потенціал педагогічного колективу. В кінці навчального року експертна група опрацювала результати досліджень, заповнили кваліметричні моделі і визначили рівень науково - методичної роботи, який становить допустимий рівень (0,72%).

Порівнюючи результати моніторингу ефективності науково-методичної роботи за 3 роки, можна поспостерігати незначне зростання.


РЕКОМЕНДАЦІЇ:

1. Вчителям - предметникам:

1.1.Систематично працювати над підвищенням рівня самоосвіти.

2. Головам методичних об'єднань:

2.1.Спланувати тематику засідань на 2013/2014 н.р. згідно проблеми школи.

2.2. Залучати до активної діяльності всіх членів МО.

2.3.Залучати до активної діяльності всіх учителів у конкурсі "Учитель року"

2.4. Залучати до активної діяльності всіх класних керівників у конкурсі "Класний керівник року".

2.5.Домагатися повного виконання спланованої роботи.

3. Заступникам директорів з навчально - методичної роботи Погорєлій Т.М., Іщенко І.В.:

3.1.Систематично працювати над підвищенням рівня методичної роботи в школі.
ЗД з навчально – виховної роботи Т.Погорєла

Травень 2013

поділитися в соціальних мережахСхожі:

«Білківський професійний аграрний ліцей»
Важливим компонентом процесу навчання історії було І залишається оцінювання результатів навчальної діяльності учнів. Оцінювання виступає...

1. Педагогічний програмний засіб «Фізика 8» для заг навч зак
Український центр оцінювання якості освіти «Фільм-пам’ятка» Правила проходження зовнішнього незалежного оцінювання

Програма зовнішнього незалежного оцінювання з історії україни
Метою зовнішнього незалежного оцінювання з історії України є оцінювання рівня сформованості історичної компетентності випускника...

Історія виникнення й розвитку підприємництва на Україні
У той же час минуле є не лише вчителем, а й дороговказом для майбутнього. Досвід світової цивілізації наочно свідчить, що без вільної...

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України. Всесвітня історія
Узгодження тем обох курсів здійснюється вчителем під час календарного планування таким чином, щоб процеси, явища І події вітчизняної...

Всеукраїнський студентський архів
Всі вони належали до революційного крила української інтелігенції, яка ніколи не обмежувала поле своєї діяльності суто національними...

Розділ І. Наукова діяльність
Всі вони належали до революційного крила української інтелігенції, яка ніколи не обмежувала поле своєї діяльності суто національними...

План Вступ 2 Научна діяльність 3 На чолі Центральної ради 4
Всі вони належали до революційного крила української інтелігенції, яка ніколи не обмежувала поле своєї діяльності суто національними...

Рідна мова види контролю для оцінювання знань та вмінь
Художні тексти розповідного характеру з елементами опису природи для усного докладного переказу

1. Великі географічні відкриття: зустріч цивілізацій Відкриття європейців
Форми та методи організації навчальної діяльності на заняттях з курсу. Критерії І засади тематичного, семестрового І річного оцінювання....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка