Пошук по сайту


На встановлення хронологічної послідовності подій оцінюється повною кількістю запропонованих балів, якщо учень навів правильну послідовність повністю (розташував пра­вильно всі події чи явища). Творчі завдання ІІІ рівня

На встановлення хронологічної послідовності подій оцінюється повною кількістю запропонованих балів, якщо учень навів правильну послідовність повністю (розташував пра­вильно всі події чи явища). Творчі завдання ІІІ рівня

Департамент освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Навчально-методична лабораторія суспільних дисциплін
Завдання II етапу Всеукраїнської олімпіади з історії

2013-2014 навчальний рік
9 клас
Шановні учні!

Завдання з вибо­ром однієї відповіді вважається виконаним правильно, якщо учень указав букву лише пра­вильної відповіді. В усіх інших випадках (вибрано іншу відповідь; вибрано дві відповіді; відповідь відсутня) завдання вважається невиконаним.

Завдання з двома і більше відповідями, завдання на заповнення таблиць, виконання завдань на контурній карті, завдання на розпізнавання пам’яток культури є виконаним частково, якщо учень правильно вказав один чи декілька із можливих варіантів відповіді, і повністю виконаним, якщо учень правильно назвав всі варіанти.

Виконання завдань на встановлення хронологічної послідовності подій оцінюється повною кількістю запропонованих балів, якщо учень навів правильну послідовність повністю (розташував пра­вильно всі події чи явища).

Творчі завдання ІІІ рівня оцінюються повними балами в тому випадку, коли написана повна і правильна відповідь і показана власна думка та оцінка подій чи явищ.
Термін виконання завдань – 120 хвилин

Загальна кількість балів – 113

І рівень

Кожна правильна відповідь у завданнях № 1-7 оцінюється 1 балом. Всього балів – 32.
1. Встановіть відповідність між історичними діячами та фактами їхньої біографії:

а) Г.Сковорода 1) Ректор Київської академії, віце-президент Синоду. Автор трактату «Духовний регламент» і праці «Історія імператора Петра Великого».

б) П.Симоновський 2) Навчався у Києво-Могилянській академії та Московському університеті, автор праці «Краткое описание о козацком малороссийском народе и о военных его делах».

в) Ф.Прокопович 3) Навчався у Києво-Могилянській академії, служив у придворній капелі, у 1759-1764 р.р. – викладав у Харківському колегіумі. Автор збірки «Сад божественних пісень».
2. Назвіть землі, які входили до складу Австрійської імперіі на початку ХVІІІ століття та обведіть їх кружечком:

а) Польща г) Саксонія е) Закарпаття з) Сербія

б) Венеція ґ) Словаччина є) Чехія е) Північна Буковина

в) Моравія д) Східна Галичина ж) Хорватія
3. Встановіть відповідність між державним документом та особою, що його підписувала:

а) «Березневі статті» . 1) Б. Хмельницький.

б) «Переяславські статті» 1659 р. 2) Ю.Хмельницький.

в) «Батуринські» та «Московські» статті. 3) І. Брюховецький.

г) «Конотопські статті». 4) Д. Многогрішний.

ґ) «Глухівські статті». 5) І. Самойлович.
4. Розставте події у хронологічній послідовності:

а) битва при Ватерлоо;

б) початок Віденського конгресу;

в) початок «100 днів» Наполеона І;

г) «Битва народів»;

ґ) перша реставрація Бурбонів;


а

б

в

г

ґ

д


д) утворення Священного союзу.
5. Виконайте завдання, встановивши певну відповідність:

а) Дантон 1) Лідер «шалених».

б) Марат 2) один з лідерів «крайніх» якобінців.

в) Робесп'єр 3) голова Комітету громадського порятунку.

г) Шомет 4) лідер «поміркованих» якобінців, міністр юстиції.

ґ) Жак Ру 5) якобінець, видавець газети «Друг народу».
6. Доберіть до історичної події відповідну хронологічну дату:


а
б
в
га) Приєднання Криму до Російської імперії. 1. 1785 р.

б) «Жалувана грамота дворянству». 2. 1775 р.

в) Знищення Запорозької Січі. 3. 1783 р.

г) арешт гетьмана П.Калнишевського. 4. 1775 р.
7. Вкажіть зображення історичної особи, епоха царювання якої отри­мала назву «освіченого абсолютизму».


А
Б
В
Г
А

Б

В

Г


ІІ рівень

Всього балів – 41
7. Поясніть поняття: індустріальне суспільство, протекціонізм, диктатура, конкордат, масонство, панславізм, національна ідея, уніфікація.

За кожну правильну відповідь – 2 бали. Максимальна кількість балів — 16

8. У яких твердженнях ідеться про гетьмана Івана Мазепу?

  1. продовжив курс попередників на створення української козацької еліти;

  2. організував повстання на Правобережжі 1702–1704 р.р. задля об’єднання з Гетьманщиною;

  3. переніс гетьманську резиденцію з Батурина до Глухова;

  4. ініціював будівництво нових та відновлення давніх храмів;

  5. уклав союз зі Швецією й повстав проти Російської держави;

  6. перший з гетьманів після зміщення з посади ув’язнений й засланий до Сибіру.

За кожну правильну відповідь – 1 бал.
9. Стисло опишіть події, про які йдеться? Вкажіть їх дату.

а) Ця битва тривала 5 годин і 30 хвилин, союзники мали численну перевагу, але зазнали нищівної поразки. Втратили 7 тисяч убитих і поранених та 18 лінкорів. Противник втратив 1700 чоловік. Вона поставила хрест на честолюбних задумах одного полководця, а також на кар'єрі і житті відомого флотоводця. ____________________________________

_____________________________________________________________________________

б) У цій битві союзники втратили 186 гармат, які пізніше було перелито для спорудження Вандомської колони. У ній 45 тисяч французів перемогли 90 тисяч австрійців та росіян. ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

За кожну правильну відповідь – 5 балів. Максимальна кількість балів — 10
10. Пізнайте особу за описом та дайте відповідь на запитання.

а) Син шинкаря, в юності планував стати священиком. З початком революції вступив до армії і пройшов шлях від простого гусара до маршала імперії. Відзначався химерними мундирами та безмежною хоробрістю. Брав участь в усіх битвах, які давав імператор. З 1808 року - Неаполітанський король. Заради престолу зрадив імператора. Сам командував відділенням солдатів, які стратили його. __________________________________________

б) Про кого поляки говорили, що він володарює над тілами українців, а його брат - над їхніми душами? Чому вони так говорили? _________________________________________

За кожну правильну відповідь – 3 бали. Максимальна кількість балів — 6.
11. Пригадайте події, пов'язані з поділами Польщі, та занесіть їх до таблиці.


Поділи Речі Посполитої

Дата поділу

Землі, які відійшли за поділами, до:

Росії

Австрії

Пруссії


За кожну правильну відповідь – 3 бали. Максимальна кількість балів — 15.
ІІІ рівень

Максимум балів – 40
12. На контурній карті:

а) Позначте кордони та підпишіть назви держав, до складу яких входили українські землі наприкінці ХVІІІ - у першій половині ХІХ ст.

б) Позначте райони та вкажіть дати антикріпосницьких повстань: рух опришків, «холерні бунти».

в) Позначте місце та вкажіть дату створення «Руської трійці».

За кожну правильну відповідь – 5 балів. Максимальна кількість балів — 15.13. Аргументовано спростуй фактичні та логічні неточності даного твердження:

«На початку ХІХ ст. український народ мав чудову можливість отримати незалежність, якби допоміг Туреччині або Франції розгромити Російську імперію. Сила і підготовка українських козацьких військ робила їх вирішальним фактором цих війн, цілком достатнім, щоб разом з союзниками завдати поразки Росії та забезпечити незалежність України. І Туреччина, і Франція були більш демократичними і близькими Українському народу, ніж Росія, і могли стати гарантами його незалежності».

Максимум балів – 10.
14. Порівняйте зміст конституцій, прийнятих у роки Великої французької революції кінця ХVІІІ ст. У чому їх особливості? Обгрунтуйте свої думки з цього приводу.

За кожну правильну відповідь – 3 бали. Максимальна кількість балів — 15.
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Н.І. Клокар Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
Перше І наступні місця визначаються за найбільшою кількістю балів, набраних учнем. При однаковій кількості балів визначається одне...

Виконайте завдання та правильні відповіді обведіть кружечком. Кожна...
А права городян; б права духовних осіб; в королівське самовладдя; г права баронів

Програма кандидатського екзамену зі спеціальності
При складанні іспиту зі спеціальності 07. 00. 02 – всесвітня історія аспіранти мають виявити знання предмета та об'єкту всесвітньої...

8 клас Тестові завдання І рівень Тестові завдання з вибором однієї...
Укажіть гори, на південних схилах яких можна спостерігати найбільшу кількість висотних поясів

Тести добиралися відповідно до обсягів запропонованих текстів, тому...
Вчитель може не лише особисто оцінити навчальні досягнення дітей, а й використати прийоми само чи взаємоперевірки тестів, що, безумовно,...

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських...
У цьому разі олімпіада може виконувати навчальну функцію. Завдання оцінюються у різну кількість балів, але загальна сума у кожному...

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських...
У цьому разі олімпіада може виконувати навчальну функцію. Завдання оцінюються у різну кількість балів, але загальна сума у кожному...

Документи на страхове відшкодування за договорами Добровільного медичного страхування (дмс)
Азначених пунктів. При необхідності, щоб повністю зазначити всі обставини випадку в хронологічному порядку І причину чому Вам самостійно...

Контрольна робота за I семестр. Тема”Історія Київської Русі”
Установіть хронологічну послідовність подій періоду виникнення та розвитку Київської Русі

Європейський клуб «Вікно в Європу»
Авторської програми роботи Євроклубу. Розпочавши з організаторської фази, ми обрали президента Євроклубу – ним став учень 5 класу...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка