Пошук по сайту


Проект

Проект

Сторінка1/4
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ


ПРОЕКТ

патріотичного виховання дітей та учнівської молоді м. Борисполя

на 2014/2017 роки

БОРИСПІЛЬ – ВІД ОТЧОГО ДОМУ ДО НЕБЕСНИХ ВОРІТ УКРАЇНИ”

(розроблено на основі Проекту “Моя країна – Україна, Київщина – серце України”. Автор – Шевченко Л. М.)

Головний редактор та

розробник проекту –

Людмила Мозгова, завідувач

міського методичного кабінету,

кандидат педагогічних наук
Авторський колектив:

Тетяна Бєлова,

Надія Липовецька,

Тетяна Павленко

Рекомендовано до реалізації в освітній системі міста Борисполя науково-методичною радою міського методичного кабінету управління освіти і науки Бориспільської міської ради (Протокол № 4 від 13.11.2014 року)
м. Бориспіль – 2014

ЗМІСТ ПРОЕКТУ


1.

Передмова……………………………………………………………….

3

2.

Нормативно-правова база……………………………………………...

4

3.

Основні поняття…………………………………………………….…..

5

4.

Етапи реалізації проекту……………………………………………….

5
5.

Розділ І. Національно-патріотичне виховання………………………...

6
5.1.1.

Управлінська діяльність………………………………………...

6
5.1.2.

Забезпечення національно-патріотичного змісту в освітньому контексті …………………………………………...

7
5.1.3.

Масові заходи з дітьми та учнівською молоддю……………...

10

6.

Розділ ІІ. Військово-патріотичне виховання…………………………..

12
6.2.1.

Управлінська діяльність………………………………………..

12
6.2.2.

Забезпечення військово-патріотичного змісту в освітньому контексті…………………………………………………………

13
6.2.3.

Масові заходи з учнівською молоддю…………………………

16

7.

Розділ ІІІ. Краєзнавчо-туристичне та громадянське виховання………………………..............................................................

18
7.3.1.

Розвиток дитячого лідерського руху…………..………………

18
7.3.2.

Забезпечення краєзнавчо-туристичного змісту в освітньому контексті…………………………………………………………

20
7.3.3.

Масові заходи з учнівською молоддю…………………………

22


8.

Очікувані результати реалізації Проекту………………...……………

25

9.

Фінансове забезпечення Проекту………………………………………

25

10.

Список використаних джерел…………………………………………..

26


1. ПЕРЕДМОВА
Бориспіль єсть!

І землю я цю славлю,

Бо честь вона в іменні береже…

Та крок ступлю – і полосне ножем,

А в чий же слід свою я совість ставлю?

Микола Боровко

Актуальність проекту.

Сучасний освітній простір вимагає поряд із іншим переглядів ціннісних орієнтацій виховних систем, оскільки змінюється потреба суспільства, з’являється необхідність самовизначення особистості не лише в професійній та соціальній сферах, а й у міжнаціональному просторі. Автори регіонального проекту “Моя країна – Україна, Київщина – серце України”, рекомендований до реалізації в освітній системі у Київської області протягом 2014–2018 рр., зазначають: “Державотворчі процеси, що відбуваються в Україні, зумовлюють необхідність вирішення проблеми виховання національно свідомих громадян, патріотів своєї Батьківщини, спадкоємців і продовжувачів національно-патріотичних традицій [1, с. 2]”. Зважаючи, що навчальні заклади є одним із інститутів соціологізації дитини, мають значну методологічну та методичну базу з реалізації української національної ідеї, констатуємо актуальність впровадження проекту “Бориспіль – від отчого дому до небесних воріт України” у систему виховної роботи навчальних закладів міста, як осередку культурного, духовного та морального розвитку дітей.

Метою – є формування у дітей та молоді патріотизму, сучасної національної ідентичності та національної гідності як складових інтелектуальної, гармонійної, соціально активної, духовно багатої особистості.

Відповідно до мети визначимо завдання:

 1. Забезпечити підготовку фахівців із упровадження патріотичного виховання.

 2. Розробити систему заходів для дітей та молоді із національно-патріотичного, військово-патріотичного, краєзнавчо-туристичного та громадянського виховання (надалі – патріотичного виховання).

 3. Популяризувати через медійні засоби, сайти, друковані та інші джерела формування громадської думки найкращий досвід закладів освіти із патріотичного виховання.

 4. Здійснювати моніторинг змісту та результативності виховних систем навчальних закладів.

Провідною ідеєю проекту є українська національна ідея як консолідуючий чинник розвитку суспільства і нації в цілому.

Учасники: проект охоплює дітей дошкільного та шкільного віку, молодь міста Борисполя.

Термін реалізації: 2014–2017 роки

2. Нормативно-правова база

 • Закони України: Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про молодіжні та дитячі громадські організації”, “Про захист суспільної моралі”;

 • Розпорядження “Про затвердження плану заходів щодо підвищення рівня патріотичного виховання учнівської та студентської молоді шляхом проведення на постійній основі тематичних екскурсій з відвідуванням об’єктів культурної спадщини” від 08.12.2009 №1494-р;

 • Розпорядження “Деякі питання військово-патріотичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів” від 27.08.2010 року №1718-р;

 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 N 199-р “Про заходи з увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та її учасників на 2011-2015 роки”;

 • Концепція національно-патріотичного виховання молоді, затверджена наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України від 27 жовтня 2009 року № 3754/981/538/49 (зі змінами);

 • Указ Президента України від 19 жовтня 2012 № 604 “Про заходи у зв’язку з відзначенням 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років”;

 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 травня 2013 року № 360 “Про затвердження плану заходів на 2013-2015 роки з підготовки і відзначення 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років”;

 • Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України від 21 жовтня 2013 року № 1453/716/997 “Про Програму патріотичного виховання учнівської та студентської молоді в навчальних закладах України та План заходів Естафети Програми на 2013-2015 роки”;

 • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243 “Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України”;

 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.09.2014 № 1085 “Про проведення у 2014/2015 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”).

 • Доручення голови Київської обласної державної адміністрації від 09.12.2013 № 148-1 щодо вдосконалення роботи з патріотичного виховання в навчальних закладах області;

 • Наказ департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 13.12.2013 № 405 “Про вдосконалення роботи з патріотичного виховання в навчальних закладах області”.

 • Протокольне рішення наради Віце-прем’єр-міністра України від 18 вересня 2014 року “Щодо питань національно-патріотичного виховання учнівської молоді”.

 • Наказ управління освіти і науки Бориспільської міської ради від 31.12.2013 № 593 “Про вдосконалення роботи з патріотичного виховання у навчальних закладах”.

 • Наказ управління освіти і науки Бориспільської міської ради від 31.10.2014 № 469 “Про героїзацію осіб, які віддали життя за незалежність України, вшанування їх пам’яті, патріотичного виховання дітей та учнівської молоді у навчальних закладах міста”.

 • План заходів з патріотичного виховання дітей та молоді у місті Борисполі у 2013 – 2014 роках, затверджений Бориспільським міським головою від 26.12.213 № 471-1.

3. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ:
Патріотизм – це любов до Батьківщини та рідного міста, відданість своєму народові, сповідування цінностей громади, прагнення своїми діями служити інтересам українців.

Патріот – представник громади, особистість, який своїми діями, вчинками та думками відданий своєму народові, любить свою Батьківщину, здатний до активної громадської позиції з питань захисту національних прав та інтересів.

Патріотичне виховання – процес цілеспрямованого, систематичного, організованого впливу на свідомість та поведінку дітей та молоді щодо формування почуття любові до Батьківщини та рідного краю через виховання високих громадських, моральних, психологічних, професійних і фізичних якостей, необхідних для реалізації інтелектуального та творчого потенціалу особистості в інтересах всебічного розвитку суспільства, забезпечення безумовної готовності до захисту Вітчизни.
4. ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ:
Підготовчий етап – 2014 рік

Базовий етап, під час якого відбувається підготовка фахівців до впровадження патріотичного виховання дітей та молоді, підготовка нормативних документів, розробка перспективних планів, моніторинг базової системи патріотичного виховання до навчальних закладах міста.
Формуючий етап – 2015–2016 роки

Основний етап реалізації змісту проекту, що передбачає впровадження системи заходів із патріотичного виховання дітей та молоді.
Діагностико-корегуючий та прогностичний етап – 2017 рік

Етап вивчення результативності реалізації проекту та прогнозування щодо напрямів його подальшого впровадження.

5. РОЗДІЛ І

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
5.1.1. Управлінська діяльність
Зміст заходів із реалізації

Відповідальні

Термін проведення

Підготовчий етап

1.

Провести нараду-навчання зі змісту нормативно-правової документації з питань патріотичного виховання

Управління освіти і науки

Жовтень-листопад 2014 року

2.

Забезпечити участь учителів, класних керівників у проблемно-тематичних, пролонгованих курсах патріотичного виховання на базі КОІПОПК

Міський методичний кабінет

Постійно

3.

Створення постійно діючого консультативного пункту на базі міського методичного кабінету

Міський методичний кабінет

Грудень 2014 року

Постійно

4.

Проведення тематичного моніторингу з питань змісту національно-патріотичного виховання, форм його реалізації у навчальних закладах

Міський методичний кабінет

Січень 2015 року

Формуючий етап

5.

Організація та проведення для педагогічної громадськості міста заходів міжкурсового періодів: науково-практичних конференцій, тренінгів, нарад, круглих столів, вебінарів, семінарів-практикуми, зустрічей, майстер-класів, презентацій тощо

Управління освіти і науки

Постійно


6.

Підготовка методичних матеріалів із організації роботи з патріотичного виховання

Міський методичний кабінет

Щокварталу до 15 числа поточного місяця

7.

Вивчення та пропагування кращого досвіду із організації національно-патріотичного виховання

Міський методичний кабінет

Постійно

8.

Розробка методичних рекомендацій щодо патріотичного виховання дітей та учнів

Міський методичний кабінет

Лютий

2015 року

9.

Проведення конкурсу на кращий сценарій виховної справи з національно-патріотичного виховання

Міський методичний кабінет

Листопад

2016 року

10.

Розміщення кращих матеріалів на сайті управління освіти і науки

Управління освіти і науки

Постійно


11.

Висвітлювати інформацію про зміст патріотичного виховання в місцевих ЗМІ

Управління освіти і науки

Постійно


12.

Створити та наповнювати зімстом на офіційних веб-сайтах закладів рубрику “Патріотичне виховання юного покоління”

Навчальні заклади

До 01.12.2014 року

Постійно

13.

Організовувати у дошкільних навчальних закладах тематичний тиждень “Люби і знай свій рідний край”

Дошкільні навчальні заклади

Щороку вересень

14.

Розробити та затвердити міський План з нагоди відзначення 1000-річчя першої історичної згадки про місто Бориспіль

Бориспільська міська рада

Управління освіти і науки

Управління культури, молоді та спорту

Грудень 2014 року

Діагностико-корегуючий та прогностичний етап

15.

Проведення тематичного моніторингу з питань змісту національно-патріотичного виховання, результативності його реалізації у навчальних закладах

Міський методичний кабінет

Листопад

2017 року

16.

Прогнозування напрямів розвитку змісту національно-патріотичного виховання, корегування існуючих моделей

Міський методичний кабінет

Навчальні заклади

Грудень

2017 року

  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма “Засоби масової інформації” фінальний змістовний звіт1
Назва конкурсу/тендеру, у рамках якого був підтриманий проект (або позаконкурсний)

Дипломний проект
...

Третій Етап Програми упю
...

Василь Стус: незавершений проект
Франкфурті І парижі. Прокресливши своїм самособоюнаповненням незрадливий напрямок, він І сьогодні залишається нашим сучасником та...

Дипломний проект тема: “Облік та аналіз банківських кредитів” База...
Виконала: студентка VI курсу заочного факультету, спеціальність 06. 08. 07, група І никифорова Н. М

Інформаційно пошуковий проект
Обладнання: зображення пейзажів, фізична карта України, стенд «Державні символи», ілюстрації народних символів – реліквій, портрети...

Розвиток громадянського суспільства
Розділ, підготовлений для підручника з основ демократії (проект «Демократична освіта».) І опублікований з дозволу керівника проекту...

Концепція та програми викладання історії України в школі (проект)
Матеріали IV та V робочих нарад з моніторингу шкільних підручників історії України

Державні будівельні норми україни
...

Закон України «Про освіту»
Міністерство освіти І науки України розміщує доопрацьований робочою групою, з урахуванням отриманих зауважень І пропозицій, проект...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка