Пошук по сайту


Плани семінарських занять І самостійна робота в одній брошурі

Плани семінарських занять І самостійна робота в одній брошурі

Сторінка1/17
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Р. С. Тягур


(Плани семінарських занять і самостійна

робота в одній брошурі)

Педагогіка

(семінарські заняття, самостійна робота студентів)

Івано-Франківськ

2000 р.

Прикарпатський університет

ім. В. Стефаника


Кафедра теорії та методики

фізичної культури і спорту.

Плани семінарських занять

з педагогіки.

Самостійна робота студентів.


Розробив кандидат

педагогічних наук

доцент

Тягур Р. С.

Івано-Франківськ

2000 р.

СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ.

Семінарське заняття №1.

ТЕМА: ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІКИ

План.

 1. Педагогіка як наука про виховання.

 2. Предмет педагогіки, її основні категорії.

 3. Методологія педагогіки.

 4. Структура педагогіки. Зв’язок її з іншими науками. Завдання педагогіки.

 5. Різноманітність течії зарубіжної педагогіки.

АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ.

І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ.

 1. Охарактеризуйте властивості виховання як суспільного явища.

 2. Перерахуйте стадії розвитку педагогіки.

 3. Розкрийте зміст поняття народна педагогіка. Хто і в якому році вперше ввів цей термін?

 4. Розкрийте зміст поняття “етнопедагогіка”. Хто вперше ввів цей термін?

 5. Доведіть, що педагогіка народознавства важливий напрям у сучасній педагогіці і шкільній практиці.

 6. Проаналізуйте основні завдання козацької педагогіки.

 7. Дайте характеристику ступенів козацького виховання.

 8. Доведіть, що праці Я. А. Краменського заклали основу для розгляду педагогіки як самостійної науки.

 9. Обґрунтуйте властивості духовної педагогіки.

 10. Визначіть структуру та джерела педагогіки.

 11. Спробуйте визначити предмет педагогіки.

 12. Перерахуйте категорії педагогіки, доведіть їх взаємозв’язок і взаємообумовленість?

 13. Чому справжнє виховання є глибоко національним за своєю суттю, змістом і характером?

 14. Поясніть сутність національного виховання.

 15. Розкрийте сутність навчання і освіти.

 16. Доведіть, що фундамент української педагогіки становлять українська народна філософія, праці та ідеї українських філософів.

 17. Перерахуйте ідеї української народної філософії.

 18. Назвіть педагогічні науки.

 19. Чому, останнім часом бурхливо стала розвиватися соціальна педагогіка? Проаналізуйте її структуру.

 20. Обґрунтуйте важливість і необхідність міжпредметних зв’язків педагогіки з філософією і анатомією людини.

 21. Визначіть об’єкти, типи та форми зв’язку педагогіки з іншими науками.

 22. Спробуйте обґрунтувати завдання педагогіки на сучасному етапі.

 23. Охарактеризуйте різноманітні течії зарубіжної педагогіки.


ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ:

“педагогіка”, “народна педагогіка”, “етнопедагогіка”, “педагогіка народознавства”, “народознавство”, “родинна педагогіка”, “педагогічна деонтологія”, “педагогіка народного календаря”, “козацька педагогіка”, “духовна педагогіка”, “світська педагогіка”, “національне навчання”, “навчання”, “освіта”, “методологія науки”, “агогіка”, “героїка”, андрагогіка”, “віктимологія”, “екзистенціалізм”, “неотомізм”, “прагматизм”, “неопозитивізм”.
ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:

“Педагогіка як наука і мистецтво”. (4,14)
Література:

 1. Державна національна програма “Освіта” (“Україна 21 століття”) – К; 1994 р.

 2. Журавлев В. И. Педагогика в системе наук о человеке. – М.,1990 г.

 3. Закон України “Про загальну середню освіту”. – К., 1999 р.

 4. Касьяненко М. Д. Педагогіка співробітництва. Навч. посібник. – К., 1993 р.

 5. Кузь В. Г., Руденко Ю. Д., Сергійчук З. О. Основи національного виховання. – Умань, 1986 р.

 6. Стельмахович М. Г. Теорія і практика українського національного виховання. – Івано-Франківськ, 1996 р.


Семінарське заняття №2.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Навчально-методичний комплекс
Самостійна робота: (підготовка до семінарських занять, опрацювання лекційного матеріалу та матеріалу, що не виноситься на розгляд...

Плани семінарських занять змістовий модуль 1
Зародження археології в часи античності та середньовіччя. Формування археології як науки у хуііі ст

Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх напрямів

Домашнє завдання та самостійна робота

План и семінарських занять з курсу «Новітня історія України. 1914...
Початок війни, її характер. Ставлення українського населення І політичних партій до воєнного конфлікту

Методичні вказівки для семінарських занять з дисципліни «історія україни»
Семінарське заняття форма навчального заняття, при якій викладач організовує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих...

Методичні вказівки та завдання до семінарських І практичних занять...
Під час вивчення положень цієї теми основну увагу потрібно звернути на місце господарського суду в системі органів судової влади,...

Підготовка та написання реферату
Самостійна робота студента передбачає написання та фахове оформлення реферату на одну із запропонованих тем

Підготовка та написання реферату
Самостійна робота студента передбачає написання та фахове оформлення реферату на одну із запропонованих тем

Рідна мова плани-конспекти уроків 9 клас
Посібник уміщує детальні поурочні плани для навчання рідної мови дев’ятикласників. Плани уроків складені відповідно до вимог програми...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка