Пошук по сайту


Наказ

Наказ

У К Р А Ї Н А

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
Н А К А З

23 лютого 2015 р. № 47
Про порядок закінчення навчального

року та проведення державної

підсумкової атестації в загальноосвітніх

навчальних закладах Донецької області

в 2014-2015 навчальному році

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2015 № 192 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2014/2015 навчальному році», з урахуванням вимог до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14 лютого 2015 року за № 157/26602, листів Міністерства освіти і науки України від 11.06.2014 № 1/9-303 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014-2015 навчального року», від 04.09.2014 № 1/9-443 «Окремі питання організації навчального процесу 201402015 н/р», від 20.01.2015 № 1/9-21 «Про деякі питання проведення державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання у 2014/2015 навчальному році», від 03.02.2015 №1/9-89 «Щодо окремих питань проведення державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання у 2015 році», з метою організованого закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації

НАКАЗУЮ:


 1. Начальникам (завідуючим) управлінь відділів освіти міських рад та райдержадміністрацій, керівникам закладів освіти обласної комунальної власності:

  1. Завершити навчальні заняття в 2014-2015 навчальному році 29 травня (30 травня для шкіл, які працюють за шестиденним робочим тижнем).

  2. Провести свято «Останнього дзвоника» у загальноосвітніх навчальних закладах 29 травня 2014 року, 30 травня для шкіл, які працюють за шестиденним робочим тижнем.

  3. Навчальні екскурсії та навчальну практику учнів організувати відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 №1/9-61.

  4. Для учнів 1-4 класів провести навчальні екскурсії 1 - 4 червня, для учнів 5-8 і 10-х класів 1 червня – 12 червня (за рішенням закладу за погодженням з управлінням (відділом) освіти міської ради та райдержадміністрації навчальні екскурсії можуть бути проведені протягом навчального року).

  5. Забезпечити організоване проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах згідно з орієнтованими вимогами до змісту атестаційних завдань, викладених у додатку до наказу МОН від 20.02.2015 № 92:

І ступеня - з 12 по 21 травня з трьох предметів: української мови, читання та математики;

ІІ ступеня - з 1 по 8 червня з трьох предметів: української мови, математики та предмета за вибором навчального закладу;

ІІІ ступеня - з трьох предметів у два етапи: 24 квітня у пунктах тестування - з української мови у формі зовнішнього незалежного оцінювання; з 22 по 28 травня - у навчальних закладах з двох предметів - математики або історії України та предмета за вибором учнів.
1.6. Взяти до уваги, що:

1.6.1. Результати атестації оцінюються за 12-бальною шкалою відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 квітня 2011 року № 329, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 року за № 566/19304, та Орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального плану, наведених у додатках 1-12 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30 серпня 2011 року № 996.

1.6.2. Оцінки за атестацію заносяться до Протоколу державної підсумкової атестації за формою, наведеною у додатку до цього Положення, та відповідної шкільної документації (класного журналу, особової справи учня (вихованця), книги обліку і видачі документів про здобуття відповідного рівня освіти); виставляються: у табель навчальних досягнень (після закінчення початкової школи); додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту (далі - додаток до свідоцтва); додаток до атестата про повну загальну середню освіту (далі - додаток до атестата), форма яких затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 року № 1260 «Про документи про освіту та вчені звання».

1.6.3. Результати атестації не враховуються при виставленні річних оцінок з предметів, з яких учень (вихованець) проходить атестацію.

1.6.4. Обов’язковою є атестація з української мови, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання. При цьому результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови зараховуються як результат державної підсумкової атестації за курс повної загальної середньої освіти для всіх випускників старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів 2015 року. Якщо випускник (випускниця) через поважні причини не зміг (змогла) скласти ЗНО з української мови і літератури в основну сесію, то він (вона) має пройти ЗНО під час додаткової сесії. Відповідно, атестат він (вона) отримує пізніше;

1.6.5. Учням (вихованцям) вечірніх загальноосвітніх навчальних закладів надається право пройти атестацію з усіх предметів, визначених Міністерством освіти і науки України, за місцем навчання. Також, за їх бажанням, як атестація, можуть бути зараховані результати зовнішнього незалежного оцінювання;

1.6.6. Учні (вихованці), які хворіли під час проведення атестації, зобов'язані надати медичну довідку, на підставі якої рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу та відповідним наказом його керівника їм надається право пройти атестацію в інший час;

1.6.7. Учні (вихованці), які тимчасово навчалися за кордоном і повернулися в Україну після проведення атестації, проходитимуть атестацію в інший час. У таких випадках конкретні терміни проведення атестації визначатимуться за рішенням місцевих органів управління освітою;

1.6.8. В окремих випадках, зокрема пов’язаних з призовом на військову службу, виїздом на постійне місце проживання за кордон тощо, дозволяється проводити державну підсумкову атестацію достроково, крім атестації з української мови.

Рішення про проведення і терміни дострокової атестації приймається педагогічною радою на підставі письмової заяви батьків, одного із батьків, осіб, які їх замінюють, або їх законних представників, учнів (вихованців) (у разі досягнення повноліття) та затверджується наказом керівника навчального закладу.

1.6.9. Учні (вихованці), які проживають на тимчасово окупованій території, можуть проходити атестацію у Міжнародній українській школі або іншому навчальному закладі системи загальної середньої освіти України, що розташовані поза тимчасово окупованою територією або в навчальних закладах, що перемістилися з такої території. Громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території, надається право пройти атестацію екстерном. При цьому атестацію мають можливість пройти особи, які зараховані на екстернатну форму навчання.

1.6.10. Від проходження атестації звільняються:

- учні (вихованці) загальноосвітніх санаторних шкіл (шкіл-інтернатів); спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів); навчально- реабілітаційних центрів; спеціальних та інклюзивних класів загальноосвітніх шкіл та учні, які навчаються за індивідуальною, дистанційною формами навчання;

- учні (вихованці) за наявності захворювань, наведених у Переліку захворювань, що можуть бути підставою для звільнення учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів від проходження державної підсумкової атестації за станом здоров’я, наведеному в додатку до Інструкції про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України від 01 лютого 2013 року № 72/78, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2013 року за № 288/22820;

- учні (вихованці), які перебувають у соціальних відпустках відповідно до статей 17, 18і Закону України «Про відпустки»;

- учні (вихованці) випускних класів, які беруть участь у спортивних змаганнях, конкурсах, виставках, що мають статус міжнародних відповідно до законодавства України і відбуваються під час проведення атестації;

- учні (вихованці), які проживають у зонах стихійного лиха, інших надзвичайних станів, що ускладнюють проведення атестації, за рішеннями Міністерства освіти і науки України або місцевих органів управління освітою;

- учасники тренувальних зборів з підготовки до олімпіад, турнірів, змагань, конкурсів, що мають статус міжнародних відповідно до законодавства України і відбуваються під час проведення атестації, звільняються від атестації;

- учасники міжнародних предметних олімпіад та фінальних етапів турнірів, конкурсів, які мають статус міжнародних відповідно до законодавства України, та учасники IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад звільняються від атестації з предметів, з яких вони стали переможцями у відповідних випускних класах (за винятком предметів, атестація з яких проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання);

- учасники III етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково- дослідницьких робіт Малої академії наук (у відповідних випускних класах) звільняються від атестації з предметів, які є базовими для оцінювання навчальних досягнень учнів під час конкурсу (за винятком предметів, атестація з яких проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання);

- учні (вихованці) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які у поточному навчальному році отримали сертифікат (диплом) міжнародного мовного іспиту з іноземної мови рівня В-1 для загальноосвітніх навчальних закладів та рівня В-2 для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов, звільняються від атестації з цих предметів.

1.6.11. При визначенні претендентів на нагородження золотою та срібною медалями та їх нагородженні необхідно дотримуватися вимог Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні».

1.6.12. В окремих випадках при визначенні претендентів на нагородження золотою або срібною медалями за письмовою заявою батьків або батьків, що їх замінюють, для учнів (вихованців) санаторних та спеціальних навчальних закладів (шкіл-інтернатів) може проводитися державна підсумкова атестація, якщо ці учні навчалися за програмою загальноосвітньої школи.

1.7. Забезпечити довідками випускників, які проживають або переселилися з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополь та з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, для пред’явлення на пунктах проходження зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти.

1.8. Забезпечити розрахунок середнього бала атестата та свідоцтва випускників та зробити відповідний запис у додатках до документів про освіту згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 08.02.2010 №1/9-67, 28.04.2012 №1/9-326.

1.9. Урочисті засідання педагогічних рад загальноосвітніх навчальних закладів з нагоди вручення:

- свідоцтв про базову загальну середню освіту провести 10 червня 2015 року;

- атестатів про повну загальну середню освіту та випускні вечори провести 30 травня 2015 року.

1.10. Довести цей наказ до відома керівників загальноосвітніх навчальних закладів та забезпечити його виконання.

1.11. Контроль за дотриманням вимог до організації та проведення атестації навчальними закладами покладається на місцеві органи управління освітою.

 1. Донецькому обласному інституту післядипломної педагогічної освіти (Лаврут) підготувати ґрунтовні методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації в 2015 році з предметів у початковій, основній та старшій школі.

 2. Начальнику відділу дошкільної, загальної середньої освіти, нормативності та якості освіти (Сідашева) здійснити контроль за правильністю присудження золотої та срібної медалей.

 3. Розмістити наказ на сторінці департаменту освіти і науки облдержадміністрації офіційного сайту управління освіти Краматорської міської ради.

 4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


В.о. директора департаменту О.П.МакаренкоВик. Меломедова М.Г

050-885-23-85

Завізовано:

начальник відділу дошкільної,

загальної середньої освіти,

нормативності та якості освіти

Сідашева Т.В.

ректор інституту післядипломної

педагогічної освіти Лаврут О.О.

начальник відділу

кадрової, аналітичної

та правової роботи Піастро І.М.


Надіслано:

До справи - 1

ОблІППО - 1

Управлінням (відділам)освіти - 28


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Наказ
Міністерстві юстиції України 30. 07. 2015р за №924/27369, положенням „Про похвальний лист „За високі досягнення у навчанні” (наказ...

Як скласти наказ про облікову політику
Для таких керівників ми й наводимо приблизний проект наказу та положення про облікову політику підприємства. Бухгалтерам же цей матеріал...

Наказ Міністерства фінансів України

Наказ
Про затвердження Інструкції з організації інформаційно-пропагандистського забезпечення у Збройних Силах України

Наказ
Типове положення про Комісію з інфекційного контролю закладів охорони здоров'я (додається)

Наказ
На виконання рішення колегії Міністерства освіти І науки України від 26. 06. 2014 р протокол №4/5-2

Наказ
Концепції виховної діяльності навчальних закладів Полтавської області на 2015-2020 роки та плану

Наказ
Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України

Наказ
Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2014/2015 навчальному році

Наказ
Про проведення моніторингу якості загальної середньої освіти в загальноосвітніх навчальних закладах містаБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка