Пошук по сайту


Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №100

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №100
ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 100

ІМ. А.С.МАКАРЕНКА

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЕЙ № 100

ИМ. А.С.МАКАРЕНКО

ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИН А К А З
31.05.2016 № 106
Про підсумки виховної

роботи за 2015/2016

навчальний рік
Протягом 2015/2016 навчального року педагогічний колектив школи працював над проблемою «Створення умов для підвищення ефективності виховної роботи з національно - патріотичного виховання». Діяльність педагогічного колективу була спрямована на реалізацію основних орієнтирів виховання.

Загальній меті виховання була підпорядкована спеціально спроектована система поетапно конкретизованих цілей направлених на формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно само реалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.

Виховна робота в школі ґрунтується на науково-правовій базі освітньої галузі і є цілісною системою, що спрямована на всебічний розвиток дитини як особистості й громадянина, на забезпечення трудової підготовки та професійного самовизначення, на формування у школярів загальнолюдської гуманістичної моралі, на екологічне і фізичне виховання, на засвоєння визначеного потребами сучасності обсягу знань про природу, людину, суспільство.

Стратегія розвитку виховної системи школи, враховуючи нормативні освітні документи, визначила пріоритетні напрямки створення життєздатної системи безперервного навчання і виховання для досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального потенціалу як найвищої цінності нації.

Організація виховного процесу проводилася відповідно до пріоритетних напрямків розвитку освіти, визначених Законом України «Про загальну середню освіту», Концепцією виховання дітей і молоді в національній системі освіти, Національною програмою виховання дітей та учнівської молоді в Україні, Національною програмою патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства, Конвенції про права дитини, Декларацією прав дитини, Указом Президента України «Про затвердження заходів щодо поліпшення становища дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків», Указом Президента України «Про додаткові заходи щодо запобігання дитячій бездоглядності», Державними програмами, «Обдарована молодь», Комплексною цільовою програмою боротьби зі злочинністю та профілактики правопорушень на 2011-2015 роки .

План виховної роботи відповідає нормативній базі з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо планування виховної роботи в закладах освіти, має необхідні розділи та додатки, базується на аналізі рівня управління, організації та результативності виховної роботи за минулий навчальний рік .

Система виховної роботи в школі передбачала планування позаурочної виховної роботи, організацію методичної роботи з актуальних проблем виховання, організацію учнівського самоврядування, співробітництво з позашкільними закладами, громадськими, культурно-просвітницькими організаціями, правоохоронними органами в проведенні позаурочної виховної роботи в школі, сімейне виховання, педагогічний всеобуч батьків, керівництво позаурочною виховною роботою, контроль та корекційну діяльність.

Педагогічний колектив працював за інноваційними технологіями: колективна творча діяльність у навчальному та виховному процесу, методика ігрової діяльності, формування творчої особистості, організація групової діяльності школярів, педагогіка співпраці, та широко використовував педагогічну технологію А. С. Макаренка, теоретичною основою для якої є концепція колективу. У виховному процесі під технологією розуміють систему знань, необхідних викладачеві для реалізації науково обґрунтованої стратегії,тактики й процедури виховання. Першим у педагогічній діяльності використав технологію колективного виховання А.С.Макаренко. Уся діяльність його колонії ім. М.Горького та комуни ім. Ф.Дзержинського була заснована на ідеях технології колективного творчого виховання (КТВ): колективне прийняття рішення й виконання всіх дій, зміна складів зведених загонів, система перспективних ліній. Мета технології КТВ –
забезпечувати соціальне замовлення на людину нового, демократичного суспільства, якій притаманна активна життєва позиція. Основним виховним засобом роботи школи є колективна творча справа (КТС). Творча справа тому, що на кожній стадії її здійснення і учні, і вчителі ведуть пошук найкращих шляхів виконання спільного завдання. КТС розділяють за видами виховання: громадські, трудові, пізнавальні, спортивні, оздоровчі, художньо-естетичні тощо.

Для проведення КТС створювалися тимчасові ради справ. Організація виховної роботи в вигляді колективних творчих справ (КТС) дала змогу використовувати нетрадиційні форми виховної роботи, оновлювати їх, а також дозволило кожній дитині виявити та розвинути свої здібності, ініціативу, бути самостійним, робити свій внесок у шкільну справу. Кожний клас поступово виявляв своє «обличчя», основними цінностями якого є творчість, колективізм, активність. Крім загальношкільних, у первинних колективах планувались класні справи з опорою на учнівський колектив, сім’ю, громадськість. Це робило життя колективу більш цікавим, насиченим ідеями, дії учнів набували самостійності, а робота класного керівника позбувалась перевантаженості.

У школі продовжує свою роботу дитяча організація «Алі вітрила», що позитивно впливає на розвиток особистості учнів. Діяльність дитячої організації впливає на зміст виховної роботи. До виховних заходів залучається велика кількість учнів. Члени дитячої організації мають можливість розвивати лідерські якості, свої таланти.

Систематично відбувалися засідання чергових командирів, рад справ, підсумки діяльності класних колективів аналізувалися 2 рази на семестр на лінійках. Організоване чергування класів по школі, що проходить за графіком, затвердженим директором школи. В класах працюють чергові командири та їх команди, налагоджено чергування учнів. Учнівське самоврядування випускає шкільний журнал «Ромашка».

Основним напрямом виховної роботи з учнями на сучасному етапі є національно-патріотичне і громадянське виховання. Згідно календарю знаменних та пам'ятних дат України проводяться тематичні уроки, виховні години та різноманітні позакласні заходи до Дня національного прапора, Дня ветерана, Дня визволення України від фашистських загарбників, Дня Українського козацтва, Дня пам’яті жертв голодоморів Всеукраїнська акція «Засвіти свічку», Дня Збройних Сил України, Дня Соборності України, Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту, Дня пам’яті Героїв Крут. Значення цих події висвітлюються на шпальтах шкільного дитячого журналу «Ромашка», проводяться урочисті лінійки, загальношкільні акції.

Велика робота з національно-патріотичного та громадського виховання проводиться у шкільних музеях.

В музеї «Українська світлиця»проводяться екскурсії «Життя і побут наших предків», «Живопис Слобожанщини», «Видатниц педагог Григорій Сковорода». Крім основної народознавчої експозиції, з ініціативи учнів відкрита експозиція «Війна…Вдячність та пам'ять». В ній представлені матеріали зібрані учнями 5-10 класів у межах конкурсу «Ордени та медалі моєї сім’ї». Експозиція постійно доповнюється матеріалами з сімейних архівів, творчими роботами учнів школи. У музеї проводяться зустрічі з учасниками Другої світової війни, ветеранами виробництва, відзначається День ветерана, день Партизанської слави, традиційні народні та релігійні свята.


Активну роботу ведуть екскурсоводи та пошукова група музею Антона Макаренка. Проводяться екскурсії для першокласників, ветеранів війни, учасників семінарів, які проводяться на базі школи. Пошуковою групою музею Макаренка постійно проводиться робота з поповнення музейного фонду, розроблені нові тематичні екскурсії «Антон Макаренко: традиції та сучасність», «Ім'я Макаренка на мапі світу».

Зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни традиційні для нашої школи. Ці зустрічі відбуваються в класах під час проведення тематичних виховних годин, в музеї "Українська світлиця", під час загальношкільних виховних заходів, концертів, конкурсів.

Учні школи ведуть волонтерську роботу, відвідують ветеранів удома, на уроках малювання створюються вітальні листівки для жителів мікрорайону до різних державних свят.

Ветерани війни та виробництва, діти війни запрошуються на різноманітні шкільні свята, концерти, урочисті заходи. В травні був проведений концерт-конкурс «Рядки, обпалені війною…», святкові лінійки пам’яті для початкової та основної школи.

Питання національного та патріотичного виховання вирішуються і при проведенні таких традиційних шкільних заходів, як предметні тижні, Шевченківські дні, День сміху. В межах цих тижнів проводяться конкурси стіннівок, конкурси ораторського мистецтва та читців-декламаторів. Ведеться робота у шкільній бібліотеці. До державних, релігійних та знаменних дат організуються постійні та змінні книжкові виставки. Проводяться зустрічі з цікавими людьми, конкурси малюнків.

Велика робота проводиться за межами школи. Учні відвідують міський історичний музей, Меморіал Пам'яті у лісопарку, музеї інших шкіл, Меморіальний комплекс "Висота маршала Конева".

Ці та інші заходи сприяли розвитку організаторських, комунікативних здібностей учнів, зростанню їх соціальної активності, підвищенню рівня розвитку ціннісних пріоритетів у сферах «Я і друзі», «Я і громадські обов’язки». Виховна робота школи забезпечувала спеціально організований процес формування й сприйняття учнями гуманних цінностей та зразків громадянської поведінки, формування людини нового типу, людини інтелектуальної, творчої, ініціативної та самостійної, з почуттям національної гідності. У школі створена така модель людських відносин, така атмосфера духовності, емоційності людської особистості, якої так не вистачає в навколишній дійсності.

Протягом навчального року класні керівники направляли зусилля на об’єднання школи та сім’ї щодо виховання дітей. Головними завданнями родинного виховання є гармонійний всебічний розвиток дитини, підготовка її до життя, формування моральних цінностей. Двічі на семестр проводилися батьківські збори. Класні керівники активно залучають батьків до участі у позакласних заходах, у класах працюють батьківські комітети, які разом із класними керівниками брали участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів. Активно працює Рада школи, головною метою роботи якої є визначення шляхів взаємодії сім’ї і школи.

Реалізація основних завдань та принципів виховання здійснювалась за виховними проектами, які є продуктом творчого пошуку педагогів школи і дозволили впроваджувати оригінальні виховні ідеї, форми та методи нетрадиційного навчання і виховання дітей.

Проектування виховної роботи було спрямоване на розв’язання наступних завдань соціально-комунікативного розвитку учнів:

 • розвиток інтелектуального і духовного потенціалу учасників навчально-виховного процесу, підвищення рівня навчальних досягнень учнів;

 • соціалізація школярів;

 • формування інформаційної культури, лідерських якостей учнів;

 • подолання вад особистісного розвитку дітей;

 • застосування заходів виховного впливу спрямованих на згуртування класних колективів та підвищення цінності міжособистісного спілкування;

 • реалізація програми «Обдаровані діти», створення сприятливих умов для пошуку, підтримки, стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих дітей, самореалізації творчої особистості;

 • забезпеченні належних умов для здобуття якісної освіти дітьми – сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, дітьми з обмеженими можливостями та дітьми девіантної поведінки, їх соціальної адаптації;

 • збереження та зміцнення психічного, морального і фізичного здоров’я школярів;

 • організація навчально-виховного процесу з урахуванням проблем і потенційних можливостей класних колективів і окремих учнів;

 • стимулювання розвитку пізнавальної активності, підвищення рейтингу навчально–пізнавальної діяльності в системі ціннісних орієнтацій


учнів.

З метою розвитку інтелектуальних здібностей, пізнавальних інтересів учнів, підвищення рівня сформованості ціннісних пріоритетів у сфері «Я і навчання», у рамках співпраці з вищими навчальними закладами учні школи брали участь у XVІ науково-практичній конференції довузівської молоді «Гагарінські читання» на базі НАУ ім. М.Є.Жуковського «ХАІ».

З метою мотивації, заохочення обдарованих учнів, підняття їхнього статусу в школі чотири роки поспіль виплачуються стипендії, започатковані соціальними партнерами, випускниками школи. Протягом навчального року стипендіатами були у номінаціях «Інтелектуал» Майборода А. (5-А), Мартиненко К. (9-А), Берцева Є. (10-А), у номінації «Лідер» – Кіященко Є. (9-А).

Уже доброю традицією у школі стало висвітлення досягнень учнів шляхом проведення лінійок, батьківських зборів, вручення подяк, грамот, інформація через сайт школи, стіннівки «Наші досягнення», листівки «Вітаємо».

Ціннісне ставлення до культури й мистецтва вимагає сформованості естетичних почуттів, уявлень і знань про прекрасне в житті й мистецтві, потреби у спілкуванні з мистецтвом як основи естетичного виховання й художнього сприйняття дійсності, пізнавального інтересу до мистецтв. Протягом навчального року учні школи виявляли свою обдарованість у цій царині шляхом участі в конкурсах. Велика увага приділялася фізичному розвитку школярів, спортивно-масовій роботі, військово-патріотичному вихованню.

На виконання Указів Президента України «Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей», «Про затвердження заходів щодо поліпшення становища дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків» у школі систематично проводиться робота щодо поповнення банку нормативних документів, які регламентують діяльність школи з соціального захисту учнів.

На кожну дитину пільгового контингенту оформлена особова картка, де відображені основні відомості про дитину, опікунах чи батьках, успішність, інтереси, відвідування гуртків, стан здоров’я, оздоровлення. З цими учнями працюють адміністрація школи та практичний психолог, які надають допомогу батькам, вчителям та класному керівникові. З учнями проводиться коррекційна робота.

Всі сім’ї учнів пільгового контингенту благополучні. Батьки і опікуни достатньо уваги приділяють вихованню дітей, підтримують зв’язок з класними керівниками. Класні керівники двічі на рік перевіряють житлово-побутові умови дітей пільгового контингенту, складаються акти обстеження житлово-побутових умов.

Усі учні пільгового контингенту безкоштовно відвідують театри, забезпечені новорічними подарунками, залучені до роботи у шкільних гуртках, до відпочинку у пришкільному таборі «Сонечко». Діти, позбавлені батьківського піклування, забезпечені єдиними проїзними квитками, за рахунок фонду загальної середньої освіти вони двічі на рік отримали матеріальну допомогу, їм придбане зимове взуття та шкільну форму.

Заслуговує на увагу робота класних керівни­ків Полехіної О.М., Теренко О.А., Бурцевої О.О., Кузнецової С.М., Гельфенбейн Ж.Я., Привалової Н.І., Морозової В.О., Стрельнікової І.М. Кропітка робота їх з батьківською громадськістю дала пози­тивні результати. Класні колективи забезпечують підвищення рівня вихованості учнів, дотримання учнями встановлених школою правил та вимог, оволодіння загальнолюдськими цінностями.

Патріотичне виховання дозволило зв’язати представників різних поколінь, виховувати в учнів шану до людей похилого віку. З метою патріотичного виховання школярів, ознайомлення їх з історичними подіями у школі проведена значна робота. Виховання здійснювалося з метою ідентифікації школярів із загально визначеними цінностями й якостями та формування власного ставлення особистості, розвиток її ціннісних орієнтирів.

Головним напрямком виховної роботи з учнями є національно- патріотичне виховання. З цього питання у школі проведено навчальний триденний комунарський збір для учнів 5-11 класів (Гапон В.В., Морозова В.О., Свечнікова Л.Ю.), КТС «Друзі у крузі» (Цап О.Є.), продовжувалася робота органів учнівського самоврядування , комунарської організації «Алі вітрила» (Цап О.Є.), батьківського університету «Громадянин виховується в сім’ї» ( Лисицька Л.А.).

На виконання державної політики у сфері міжнаціональних відносин та розвитку культур національних меншин, з метою протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації значна увага приділялась практичним психологом та соціальним педагогом школи заходам, які ознайомлюють учнів з культурою інших народів, розвивають толерантне ставлення до людей.

Моральне виховання спрямоване на прищеплення та розвиток почуття моралі, міцних переконань, по­стійно перебувало в центрі уваги колективу. Класні керівники і адміністрація школи провели в цьому на­прямку певну роботу, а саме: Всеукраїнський проект «Все – наше і це – твоє!» (історія стане основою однією із серій мультфільму «Все – наше і це – твоє!», І місце - 2-А клас); підготовлено концерт до Дня української писемності «Пісня це душа», участь у конкурсі виразного читання «Шукай краси, шукай добра! Вони є все, вони є всюди!» (І місце - Клімов Дмитро, 10-А клас).

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва вимагає сформованість естетичних почуттів, уявлень і знань про прекрасне в житті і мистецтві, потреби у спілкуванні з мистецтвом як основи естетичного виховання і художнього сприйняття дійсності, пізнавального інтересу до мистецтв, їх взаємодії та взаємозв’язку; естетичної культури особистості, художньо-естетичних цінностей, створених світовою культурою, цінностей інформаційної культури.

Досягнення у 2015/2016 навчальному році:

обласний рівень: І місце - Бурцева Єлизавета, 10-А клас, Всеукраїнська олімпіада з російської мови; ІІ місце - Бурцева Єлизавета, 10-А клас, Всеукраїнська олімпіада з географії, ІІ місце – Савченко Валерія, 9-А клас, Всеукраїнська олімпіада з трудового навчання, І місце - 2-А клас, Всеукраїнський проект «Все – наше і це – твоє!» (історія стане основою однією із серій мультфільму «Все – наше і це – твоє!»); І місце - Халімонова Анастасія, 9-А клас, конкурс для дітей та молоді «Місцеве самоврядування – це ми!» (номінація «Краща індивідуальна письмова робота на тему «Яке місцеве самоврядування нам потрібно?»);

міський рівень: І місце - Бурцева Єлизавета, 10-А клас, VІІІ конкурс знавців російської мови ( номінація «Майстер слова»); ІІ місце – фестиваль «Діалог національних культур» ХМОУС в номінації «Моя багатонаціональна школа»;

районний рівень: І місце – команда 9-х класів в історичному онлайн-квесті «Харків. Фотоподорож у часі»; І місце - Клімов Дмитро, 10-А клас, конкурс виразного читання «Шукай краси, шукай добра! Вони є все, вони є всюди!»; ІІ місця - команди ДЮП та ЮІД; ІІ місце - команда «Клаксон» у конкурсі команд КВК; ІІ місце – збірна 8-11 класів, Педагогічний квест; ІІІ місце – Бурцева Єлизавета, 10-А клас, «Кращий учень навчального заходу» у номінації «інтелектуал»; ІІІ місце – Бурцева Єлизавета, 10-Аклас, І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук (секція «педагогіка); ІІ місце - Нефедкін Михайло, 4-Б клас, ІІІ місце - Халімонова Анастасія, 9-Б клас, конкурсу «Київський район - очима юних».

Значне місце у системі виховної роботи школи продовжують виконувати виховні центри:

 • музей А.С.Макаренка (Павленко О.М.; екскурсоводи 9-А, класний керівник Морозова В.О.) - активізовано роботу з Куряжською колонією ім. А.С. Макаренка, школами України та Росії, які носять ім’я А.С. Макаренка;

 • українська світлиця (Хаустова С.Г.) – проведено 5 екскурсій, набувається досвід використання технології музейної педагогіки;

 • Шевцова Н.В., завідувач шкільної бібліотеки, веде активну просвітницьку роботу, на базі читального залу проводилися круглі столи, ділові ігри, зустрічі з цікавими людьми.

Протягом навчального року плідно працювало методичне об’єднання класних керівників. Всі заплановані питання розглянуто.

Педагогами школи проводилась змістовна робота з оформлення навчальних кабінетів і класних кімнат.

Проводилась діагностична та коррекційно-розвивальна робота з учителями: дослідження інтелектуальної та емоційної атмосфери уроків, управлінської діяльності вчителів на уроках; анкетування педагогічного колективу з метою виявлення готовності педагогів до інноваційної діяльності; діагностування рівня психологічної культури та підготовки вчителів, вивчення ступеню задоволеності працею.

Результативною була робота практичного психолога, соціального педагога школи:

 • консультування класних керівників з питань соціально-психологічних особливостей навчального процесу;

 • виступи на засіданнях педагогічних рад з приводу результатів тестування учнів та педагогічного колективу;

 • психологічний супровід ведення виховної роботи класними керівниками в межах Всеукраїнського експерименту: за результатами діагностичної роботи надаються рекомендації, здійснюється практична допомога в плануванні виховної роботи;

 • проведено дослідження педагогічного колективу: учитель очами вчителя, учитель очами учнів, батьків.

Також систематично проводилася корекційна та профілактична робота з дітьми схильними до правопорушень та пільговим контингентом, з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах чи потребують посиленої педагогічної уваги з метою виявлення готовності до самостійного життя та попередження правопорушень.

Протягом року проведено просвітницьку та профілактичну роботи серед учнів, бітьків, учителів, щодо попередження алкоголізму, наркоманії, суіцидальних вчинків, насильницьких дій.

Пріоритетним напрямком в роботі адміністрації є контроль стану відвідування учнями навчальних занять. У школі розроблено структурні схеми організаційних взаємозв`язків управлінської діяльності щодо здійснення адміністративного контролю за відвідуванням учнями навчальних занять, алгоритми діяльності вчителів, класних керівників, членів адміністрації з даного питання. Класні керівники ведуть щоденний облік відвідування учнями навчальних занять, про що роблять відмітки на відповідній сторінці класного журналу і в журналі обліку відвідування учнями навчальних занять. Також класні керівники в журналі обліку відвідування записують інформацію про причини відсутності учнів. Відповідальний педагог-організатор Цап О.Є. щотижня надавала звітну інформацію про причини та кількість відсутніх учнів до районного відділу освіти за встановленим зразком.

Велике значення у підвищенні результативності виховної роботи, підвищенні науково-методичного рівня класних керівників має контрольно-аналітична діяльність адміністрації школи, в якій передбачені тематичний фронтальний та персональний види контролю. Такі форми контролю дають можливість визначити проблеми, причини, скорегувати як протягом року, так і в наступному році певні напрямки, форми, методи виховної роботи, визначити класних керівників, досвід яких буде узагальнено та рекомендовано для роботи іншим. Така форма роботи дає можливість своєчасно скорегувати виховний процес, надати допомогу .

Документи з виховної роботи реєструються у журналах вхідної та вихідної документації, своєчасно доводяться до відома педагогічного колективу на різних рівнях в залежності від їх значення та адресної приналежності. Адміністрація забезпечує своєчасне інформування учителів про зміст документів. В школі налагоджена система проходження інформації від адміністрації до батьків та учнів через класних керівників та механізми зворотнього зв`язку. Саме ця система створює в школі умови для ефективного функціонування всіх виховних форм розвитку компонентів виховної системи.

Протягом навчального року вивчались питання планування, організації роботи адміністрації і педагогічного колективу, реалізації запланованих заходів та узагальнення наслідків адміністративного контролю, перевірялись класні журнали, особові справи учнів, журнали оперативного контролю за відвідуванням учнями навчальних занять та інша шкільна ділова документація.

На підставі вищезазначеного
НАКАЗУЮ:


 1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Семеновій І.А.:

 1. Проаналізувати результати виховної роботи за 2015/2016 на засіданні методичного об’єднання класних керівників. При плануванні виховної роботи на наступний навчальний рік включити до плану заходи, спрямовані на усунення недоліків, виявлених під час аналізу підсумків виховної роботи школи за 2015/2016 навчальний рік.

 2. Працювати над вдосконаленням контрольно-аналітичної діяльності адміністрації з питань виховної роботи.

 3. Розробити систему роботи з узагальнення досвіду кращих класних керівників.

 4. Працювати над впровадженням інноваційних технологій у виховний процес: робота творчої групи класних керівників з соціально-орієнтованої технології.

 5. Вдосконалювати роботу з організації учнівського самоврядування, працювати над створенням цілісної системи самоуправління в школі.
 1. Класним керівникам 1-11 класів:

  1. Постійно працювати над підвищенням власного науково-методичного рівня.

  2. При складанні планів виховної роботи визначати виховні задачі, спираючись на аналіз попередньої роботи, враховувати індивідуальні особливості учнів та загальні потреби класного колективу.

  3. Працювати над підвищенням загального рівня вихованості та культури дітей; над розвитком індивідуальних здібностей учнів, забезпеченням умов самореалізації особистості школяра.

  4. Поновити класні куточки в кабінетах за єдиним зразком відповідно до

вимог МОН України (вересень).

  1. Більше уваги приділяти роботі щодо формування здорового способу життя, збереження життя та здоров'я дітей.

  2. Продовжити використання у виховній роботі класів проектних технологій.

  3. Працювати над визначенням нових форм проведення класних годин,

залучати до участі в них фахівців відповідного профілю.


 1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


Директор школи В.В. Ткач
З наказом ознайомлені:

Андріянова А.Г.

Павленко О.М.

Бесчетнова О.М.

Павлюк К.В.

Білоус О.І.

Попова Л.І.

Бурцева О.О.

Полєхіна О.М.

Віноградова С.Б.

Привалова Н.І.

Гапон В.В.

Приведенна Л.С.

Гельфенбейн Ж.Я.

Пухліцька Д.Б.

Древа О.В.

Лисицька Л.А.

Дригайло С.М.

Семенова І.А.

Дубовицька Л.П.

Сологуб Н.І.

Євлахова Г.В.

Сотникова С.В.

Китиченко С.О.

Слинько Д.О.

Кузнєцова С.М.

Споришева Т.В.

Кушнаренко Л.П.

Стрельнікова І.М.

Макаренко Д.О.

Тимошенко Л.М.

Морозова В.О.

Хоменко О.М.

Нефедкіна О.А.

Цап О.Є.

Панченко А.Г.

Щеглов В.В.Семенова


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №7 харьковского городского совета харьковской области

«Історія та сучасність сплелись цими вулицям…»
Навчальний заклад: Харківська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №70 Харківської міської ради Харківської області

Щорічне звітування керівника
Валківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області знаходиться за адресою: Україна 63001...

Щорічне звітування керівника
Валківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області знаходиться за адресою: Україна 63001...

Україна Нікопольська Міська Рада Відділ освіти І науки Висновок про...
Комунального закладу,,Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8

Комунальний заклад
«спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр «школа мистецтв»

Комунальний заклад «Андріївська середня загальноосвітня школа- загальноосвітній...
«Андріївська середня загальноосвітня школа- загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів»

Звичайні дроби
«Андріївська середня загальноосвітня школа- загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів»

Конспекти уроків до курсу „Історія України
Відділ освіти Синельниківської міської ради Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2

Комунальний заклад «Андріївська середня загальноосвітня школа- загальноосвітній...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка