Пошук по сайту


Географія Білет №1

Географія Білет №1

Географія
Білет № 1

 1. Розкажіть про предмет географії України та покажіть його практичне значення.

 1. Дайте характеристику хімічної промисловості України.

 1. За тематичним картами дайте характеристику господарства Донецького економічного району.

Білет № 2

 1. Розкажіть про історію географічних досліджень території України та видатних українських географів.

 2. Охарактеризуйте сучасні демографічні процеси в Україні.

 3. За тематичним картами дайте характеристику господарства Придніпровського економічного району.


Білет № 3

 1. Розкажіть про становлення державності та формування території України.

 2. Охарактеризуйте особливості адміністративно-територіального поділу України.

 3. За тематичним картами дайте характеристику господарства Північно-Східного економічного району.


Білет № 4

 1. Охарактеризуйте особливості географічного положення України та своєї області.

 2. Дайте характеристику національного складу населення України.

 3. За тематичним картами охарактеризуйте господарство Столичного економічного району.

Білет № 5

 1. Розкажіть про місцевий і поясний час та відлік часу в Україні.

 2. Дайте характеристику трудових ресурсів України та поясніть особливості забезпеченості ними різних регіонів держави.

 3. За тематичними картами охарактеризуйте господарство Центрального економічного району.

Білет № 6

 1. Охарактеризуйте картографічні проекції та спотворення на географічних картах.

 2. Дайте характеристику системи розселення на території України та покажіть її територіальні відмінності. Назвіть типи населених пунктів.

 3. За тематичними картами охарактеризуйте господарство Подільського економічного району.


Білет № 7


 1. Розкажіть про особливості класифікації карт.

 2. Охарактеризуйте місце України у світовому господарстві та покажіть її зовнішні економічні зв’язки.

 3. За тематичними картами дайте характеристику господарства Північно-Західного економічного району.


Білет № 8

 1. Охарактеризуйте загальні риси рельєфу України та своєї області.

 2. Дайте характеристику легкої промисловості України.

 3. За тематичними картами охарактеризуйте господарство Карпатського економічного району.

Білет № 9

 1. Охарактеризуйте тектонічні структури в межах України та покажіть їх зв’язок з рельєфом.

 2. Дайте характеристику господарства своєї області.

 3. За тематичними картами охарактеризуйте господарство Причорноморського економічного району.


Білет № 10

 1. Розкажіть про геологічне літочислення та загальні риси геологічної історії території України.

 2. Дайте характеристику лісової і деревообробної промисловості України.

 3. За тематичними картами розкрийте географію вирощування зернових культур.

Білет № 11

 1. Охарактеризуйте паливно-енергетичні ресурси України та своєї області.

 2. Назвіть глобальні проблеми людства та розкажіть, як вони проявляються на території України.

 3. За тематичними картами розкрийте географію та поясніть принципи розміщення нафтопереробних підприємств в Україні.


Білет № 12

 1. Дайте характеристику рудних корисних копалин України та своєї області.

 2. Охарактеризуйте машинобудівну промисловість України.

 3. За тематичними картами розкрийте географію вирощування технічних культур на території України, географію картоплярства та овочівництва.


Білет № 13

 1. Дайте характеристику нерудних корисних копалин України та своєї області.

 2. Охарактеризуйте промисловість будівельних матеріалів України.

 3. За допомогою тематичних карт поясніть розміщення однієї з теплових та однієї з атомних електростанцій (електростанції вказує вчитель).


Білет № 14

 1. Дайте загальну характеристику клімату України та своєї області.

 2. Охарактеризуйте галузеву структуру господарства України.

 3. За тематичними картами розкрийте географію садівництва та виноградарства.

Білет № 15

 1. Охарактеризуйте основні кліматичні показники та покажіть сезонні особливості клімату України.

 2. Дайте загальну характеристику сільського господарства України.

 3. За тематичними картами поясніть принципи розміщення підприємств основної хімії.

Білет № 16

 1. Охарактеризуйте поверхневі води України та своєї області.

 2. Дайте характеристику соціальної інфраструктури України.

 3. За тематичними картами схарактеризуйте географію тваринництва України.


Білет № 17

 1. Охарактеризуйте ґрунти і земельні ресурси України та своєї області.

 2. Дайте характеристику територіальної структури господарства України.

 3. За тематичними картами поясніть принципи розміщення підприємств харчової промисловості.

Білет № 18

 1. Охарактеризуйте рослинний світ України та своєї області.

 2. Дайте характеристику харчової промисловості України.

 3. За тематичними картами поясніть принципи розміщення підприємств чорної металургії.

Білет № 19

 1. Охарактеризуйте тваринний світ України та своєї області.

 2. Назвіть види природних ресурсів та дайте господарську оцінку природних ресурсів України.

 3. За тематичними картами визначте похил однієї з річок України (річку вказує вчитель).

Білет № 20

 1. Охарактеризуйте несприятливі природні процеси на території України та своєї області.

 2. Дайте характеристику паливної промисловості України.

 3. За допомогою діаграми в атласі охарактеризуйте галузеву структуру промисловості України.


Білет № 21

 1. Охарактеризуйте природу Азовського моря.

 2. Назвіть галузевий склад сільського господарства України, охарактеризуйте його виробничі особливості та структуру сільськогосподарських угідь.

 3. Охарактеризуйте фактори, що визначили розміщення підприємств саме цих галузей в одному з міст України (місто вказує вчитель).


Білет № 22

 1. Охарактеризуйте природу зони мішаних лісів України.

 2. Дайте характеристику зональної спеціалізації сільського господарства України.

 3. За тематичними картами дайте оцінку економіко-географічного положення України.

Білет № 23

 1. Охарактеризуйте природу зони лісостепу України.

 2. Дайте характеристику сухопутного транспорту України.

 3. За тематичними картами дайте оцінку геополітичного положення України.

Білет № 24

 1. Охарактеризуйте природу зони степу України.

 2. Дайте характеристику водного транспорту України.

 3. За тематичними картами дайте оцінку геоекологічної ситуації в одній з областей України (область вказує вчитель).


Білет № 25

 1. Охарактеризуйте природу українських Карпат.

 2. Дайте характеристику чорної металургії України.

 3. За допомогою тематичних карт дайте оцінку природних умов однієї із областей України (область вказує вчитель).


Білет № 26

 1. Охарактеризуйте природу Кримських гір.

 2. Дайте характеристику кольорової металургії України.

 3. За тематичними картами дайте характеристику клімату однієї із областей України (область вказує вчитель).


Білет № 27

 1. Охарактеризуйте природу Чорного моря.

 2. Дайте характеристику електроенергетичної промисловості України.

 3. За тематичними картами визначте типи ґрунтів однієї з областей України (область вказує вчитель).


Білет № 28

 1. Охарактеризуйте основні принципи природоохоронної роботи в Україні. Розкажіть про природно-заповідний фонд України та своєї області.

 2. Проаналізуйте сучасний стан міграційних процесів в Україні. Розкажіть про особливості формування Української діаспори.

 3. За допомогою тематичних карт дайте характеристику санаторно-курортного та туристичного господарства України.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Законспектувати у зошиті Транспортна географія
Нижче наведені теми, які потрібно вивчити та законспектувати у зошиті «Транспортна географія»

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів географія 10 клас
Географія є не тільки джерелом нових відомостей про Землю, а й основою для формування гуманістичного світогляду, виховання дбайливих...

Екзаменаційні білети 2 курс білет№1
Назвіть типи легітимності (правочинності) влади, сформульовані американським політологом Д. Істоном: 1) персоналістська; 2)ідеологічна;...

Білети для учнів 9 класу Історія України Білет №1
Розкрийте значення трипільської археологічної культури для утвердження відтворювального господарства на землях України

Білети до державної підсумкової атестації у 9 класі з історії України,...
Розкрийте значення трипільської археологічної культури для утвердження відтворювального господарства на землях України

Українська література в питання І відповідях Білет 1
Новаторство письменника якраз виявилося втому, що він показав руйнування набутої духовності тру­днощами щоденного життя, відтворив...

Бардакова Ю.Є. Універсальні інтелектуальні ігри
Бойко В. М., Міхелі С. В. Загальна географія. Підруч для 6 кл. – К.: Педагогічна преса, 2006

Лекція: австралія
Австралія: особливості розміщення населення. Географія промисловості, сільського господарства, транспорту І ресурсів

Урок 1
Тема. Фізична географія України, предмет І методи дослідження. Фор­мування території України. Сучасний адміністративно-територіальний...

План напряму підготовки 130102 «Соціальна допмога» Галузь знань(код)
Сертифікати зно : історія України; українська мова та література; географія або іноземна моваБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка