Пошук по сайту


10 клас Контрольна робота №2 з теми «Провідні держави світу в 20 – 30-х рр. ХХ ст.» І варіант І рівень: тести (3 б)

10 клас Контрольна робота №2 з теми «Провідні держави світу в 20 – 30-х рр. ХХ ст.» І варіант І рівень: тести (3 б)

10 клас

Контрольна робота №2

з теми «Провідні держави світу в 20 – 30-х рр. ХХ ст.»

І варіант
І рівень: тести (3 б)

(із запропонованих варіантів виберіть одну правильну відповідь)

1. Як називається період 1922-29 рр. в історії США? А) післявоєнна нестабільність Б) «проспериті» В) «велика депресія» Г) період стабілізації

2. Хто очолював лейбористські уряди у 20-х рр. ХХ ст. у Великобританії?

А) Р. Макдональд Б) Д. Ллойд-Джордж В) С. Болдуїн Г) У. Черчіль

3. Про яку країну йде мова: стандартизація виробництва, сухий закон, ізоляціонізм, «новий курс»?

А) Німеччина Б) США В) Франція Г) Великобританія

4. Яка з країн заходу не зазнала «процвітання» в 20-х рр.?

А) США Б) Франція В) Великобританія

5. Яка з цих країн пізніше всіх вийшла зі світової економічної кризи?

А) Франція Б) Великобританія В) США Г) СРСР

6. Яка з цих установ знаходиться в Лондоні за адресою Даунінг-стріт, 10? А) британський уряд Б) Верховний Суд

В) британський парламент Г) королівський двір

7. В період фашистської диктатури Італія за формою правління була:

А) демократія Б) унітарна В) республіка Г) монархія

8. «Кришталева ніч» - це: А) масові репресії в Німеччині Б) акції по знищенню євреїв В) державний переворот в Італії Г) знищення опозиції А. Гітлеру в НСДАП

9. Фаланга, військовий переворот, громадянська війна, інтербригади. Про яку країну йде мова?

А) Німеччина Б) Італія В) Іспанія Г) Франція

10. Визначте роки громадянської війни в Іспанії:

А) 1918-20 рр. Б) 1923-29 рр. В) 1933-36 рр. Г) 1936-39 рр.
10 клас

Контрольна робота №2

з теми «Провідні держави світу в 20 – 30-х рр. ХХ ст.»

ІІ варіант

І рівень: тести (3 б)

(із запропонованих варіантів виберіть одну правильну відповідь)

1. В якому році було здійснено спробу фашистського перевороту у Франції? А) 1922 р. Б) 1929 р. В) 1934 р. Г) 1939 р.

2. З наведених тверджень вибрати те, яке вказує на причини, які викликали економічну кризу 1929 – 1933 рр.? А) різке падіння курсу акцій Б) некомпетентність втручання урядів держав у сферу виробництва В) надвиробництво товарів, значне зниження їх збуту Г) прихід до влади президента У. Гардінга

3. В якій країні ліберальна та консервативна партії були основою двопартійної системи?

А) Німеччина Б) США В) Франція Г) Великобританія

4. Що стало причиною династичної кризи у Великій Британії в 1936 р.? А) смерть короля Б) бажання короля одружитися з жінкою незнатного походження В) відсутність спадкоємців Г) передача влади жінці-королеві

5. Яка з цих поправок до Конституції США вводила «сухий закон»?

А) XVIII Б) XIX В) ХХ Г) ХХІ

6. Хто був лідером нацистського руху у Німеччині?

А) Б.Муссоліні Б) А. Гітлер В) Г. Гімлер Г) В.Капп

7. Нацисти прийшли до влади в Німеччині:

А) цілком легітимно Б) шляхом державного перевороту В) в результаті народної революції Г) в результаті «пивного путчу»

8. «Ніч довгих ножів» - це: А) масові репресії в Німеччині Б) акції по знищенню євреїв В) державний переворот в Італії Г) знищення опозиції А. Гітлеру в НСДАП

9. Яку назву отримала республіка в Німеччині, встановлена в 1918 р.? А) Баварська Б) Веймарська В) Мюнхенська Г) Версальська

10. Сквадри, корпоративна система, «битва за урожай, за народжуваність, проти горобців, мишей і кімнатних мух». Про яку державу йде мова?

А) Німеччина Б) Італія В) Іспанія Г) Франція
10 клас

Контрольна робота №2

з теми «Провідні держави світу в 20 – 30-х рр. ХХ ст.»

ІІІ варіант

І рівень: тести (3 б)

(із запропонованих варіантів виберіть одну правильну відповідь)

1. З наведеного переліку тверджень виберіть те, яке вказує на причини обрання Ф.Д. Рузвельта президентом США в 1932 р.: А) популярність Рузвельта як прихильника соціалістичних ідей Б) сподівання, що Рузвельт виведе країну з кризи В) особиста привабливість Рузвельта Г) негативне ставлення американців до «демократів»

2. Уряд Народного фронту був при владі наприкінці 30-х рр. у:

А) Франції Б) Німеччині Б) Великобританії Г) Італії

3. Світова економічна криза сталася в період:

А) 1918-22 рр. Б) 1927-32 рр. В) 1929-33 рр. Г) 1931-33 рр.

4. Що стало початком «Великої депресії» в США? А) крах фондової біржі в Нью-Йорку Б) скандал, пов'язаний з президентом Куліджем В) банкрутство великих підприємств Г) підвищення рівня безробіття на 22,5%

5. Кому з цих американських президентів належав лозунг «Головне діло американців – робити діло»?

А) В. Вільсон Б) К. Кулідж В) У. Гардінг Г) Ф. Рузвельт

6. Хто очолив фашистський рух в Італії?

А) Б.Муссоліні Б) А. Гітлер В) Г. Гімлер Г) В.Капп

7. В якому році Німеччина була проголошена республікою?

А) 1917 р. Б) 1918 р. В) 1919 р. Г) 1920 р.

8. «Революція в спальному вагоні» - це:

А) масові репресії в Німеччині Б) акції по знищенню євреїв В) державний переворот в Італії Г) знищення опозиції А. Гітлеру в НСДАП

9. «Спартаківці» («Союз Спартака») в Німеччині утворили:

А) комуністичну партію Б) соціалістичну В) НСДАП Г) радикальну

10. Листопадова революція, «Вільні корпуси», «капповський путч», «пивний путч». Про яку державу йде мова?

А) Німеччина Б) Італія В) Іспанія Г) Франція
10 клас

Контрольна робота №2

з теми «Провідні держави світу в 20 – 30-х рр. ХХ ст.»

ІV варіант
І рівень: тести (3 б)

(із запропонованих варіантів виберіть одну правильну відповідь)

1. Про яку країну йде мова: перший лейбористський уряд, загальний страйк, тред-юніони, Закон про трудові конфлікти?

А) США Б) Іспанія В) Німеччина Г) Великобританія

2. Хто очолив уряд Народного фронту у Франції?

А) М. Торез Б) Е.Даладьє В) Р. Пуанкаре Г) Л. Блюм

3. Які з перерахованих президентів США знаходились при владі в період «проспериті»? А) Вільсон і Кулідж Б) Гувер і Рузвельт

В) Вільсон і Рузвельт Г) Кулідж і Гардінг

4. Які партії утворили Народний фронт у Франції?

А) «Французька солідарність» і комуністи Б) республіканська та демократична В) соціалісти і демократи Г ) комуністи, соціалісти і радикали

5. Яка основна причина вимоги реформування Верховного Суду США, яку висунув президент Рузвельт в 1937 р.? А) багато указів президента Суд визнав неконституційними Б) неузгодженість між двома палатами Суду В) некомпетентність суддів Г) конфлікт між Головою Верховного Суду та суддями

6. Росту популярності нацистського руху в Німеччині сприяло:

А) «пивний путч» 1923 р. Б) економічна криза 1929-33 рр. В) «ніч довгих ножів» Г) «кришталева ніч»

7. В якій з цих країн фашисти першими прийшли до влади?:

А) Німеччина Б) Італія В) Іспанія Г) Франція

8. Доповніть фразу, яка була умовним сигналом до військового перевороту: « Над усією……….. безхмарне небо»

А) Францією Б) Німеччиною В) Італією Г) Іспанією

9. Як італійці називали свого вождя Б. Муссоліні?

А) фюрер Б) каудильйо В) дуче Г) батько

10. Вираз «п’ята колона» став синонімом:

А) зради Б) безробіття В) репресій Г) хабарництву
10 клас

Контрольна робота №2

з теми «Провідні держави світу в 20 – 30-х рр. ХХ ст.»

V варіант
І рівень: тести (3 б)

(із запропонованих варіантів виберіть одну правильну відповідь)

1. Коли в США було надано виборчі права жінкам?

А) 1870 р. Б) 1901 р. В) 1919 р. Г) 1923 р.

2. Яку зовнішню політику проводив уряд Чемберлена в Великобританії?

А) «колективної безпеки» Б) «ізоляціонізму» В) «холодна війна»

Г) «умиротворення агресора»

3. Яку з названих країн економічна криза 30-х рр. вразила пізніше?

А) Франція Б) Великобританія В) Іспанія Г) США

4. Який з цих пунктів не входив до передвиборної програми Народного фронту?

А) заборона масового пікетування Б) боротьба з фашизмом і тероризмом

В) скорочення безробіття Г) підтримка сільського господарства

5. Символом «нової ери процвітання» став президент:

А) В. Вільсон Б) К. Кулідж В) У. Гардінг Г) Ф. Рузвельт

6. В якому році відбулася так звана «революція в спальному вагоні»?

А) 1922 р. Б) 1928 р. В) 1933 р. Г) 1935 р.

7. Корпоративна система вперше була застосована в:

А) Німеччині Б) Італії В) Іспанії Г) Франції

8. В якій державі був введений принцип фюрерства?

А) Німеччина Б) Італія В) Іспанія Г) Франція

9. Згідно з «Лютеранським пактом» 1929 р. виникло:

А) Веймарська республіка Б) держава Ватикан

В) блок Народний фронт Г) «Союз Спартака»

10. «Райнськими незакононародженими», «гібридами» - так нацисти презирливо називали: А) дітей євреїв Б) дітей циган

В) дітей слов’ян Г) дітей чорношкірих громадян Німеччини

10 клас

Контрольна робота №2

з теми «Провідні держави світу в 20 – 30-х рр. ХХ ст.»

VІ варіант

І рівень: тести (3 б)

(із запропонованих варіантів виберіть одну правильну відповідь)

1. Світова економічна криза сталася в період:

А) 1918-22 рр. Б) 1927-32 рр. В) 1929-33 рр. Г) 1931-33 рр.

2. Нацисти прийшли до влади в Німеччині:

А) цілком легітимно Б) шляхом державного перевороту В) в результаті народної революції Г) в результаті «пивного путчу»

3. В період фашистської диктатури Італія за формою правління була:

А) демократія Б) унітарна В) республіка Г) монархія

4. Які партії утворили Народний фронт у Франції?

А) «Французька солідарність» і комуністи Б) республіканська та демократична В) соціалісти і демократи Г ) комуністи, соціалісти і радикали

5. Листопадова революція, «Вільні корпуси», «капповський путч», «пивний путч». Про яку державу йде мова?

А) Німеччина Б) Італія В) Іспанія Г) Франція

6. В якій країні ліберальна та консервативна партії були основою двопартійної системи?

А) Німеччина Б) США В) Франція Г) Великобританія

7. Визначте роки громадянської війни в Іспанії:

А) 1918-20 рр. Б) 1923-29 рр. В) 1933-36 рр. Г) 1936-39 рр.

8. Яка основна причина вимоги реформування Верховного Суду США, яку висунув президент Рузвельт в 1937 р.? А) багато указів президента Суд визнав неконституційними Б) неузгодженість між двома палатами Суду В) некомпетентність суддів Г) конфлікт між Головою Верховного Суду та суддями

9. Фаланга, військовий переворот, громадянська війна, інтербригади. Про яку країну йде мова?

А) Німеччина Б) Італія В) Іспанія Г) Франція

10. Як італійці називали свого вождя Б. Муссоліні?

А) фюрер Б) каудильйо В) дуче Г) батько

ІІ рівень: розташуйте події в хронологічній послідовності (3 б)

А

Початок «Великої депресії» в США
Б

Обрання Ф.Д. Рузвельта Президентом США
В

«Похід на Рим» Б. Муссоліні
Г

Перемога на виборах у Франції блоку Народний фронт
Д

Проголошення Німеччини республікою
Є

Проголошення А. Гітлера «фюрером Третього Рейху»

ІІІ рівень: встановіть відповідність (3 б)


1

Р. Люксембург
А

США

2

Пій ХІ

Б

Велика Британія

3

Ф.Б. Франко

В

Франція

4

Е. Даладьє

Г

Італія

5

Н. Чемберлен

Д

Німеччина

6

У. Гардінг

Є

Іспанія


IV рівень: (3 б)
Перелічіть ознаки тоталітаризму та доведіть, що фашистська держава в Німеччині мала тоталітарний характер.


ІІ рівень: розташуйте події в хронологічній послідовності (3 б)

А

Підписання Лютеранського пакту
Б

Революція в Іспанії
В

«Пивний путч» в Німеччині
Г

Закінчення громадянської війни в Іспанії
Д

«Капповський» путч в Німеччині
Є

Династична криза у Великобританії


ІІІ рівень: встановіть відповідність (3 б)1

Віктор Емануїл ІІІ
А

США

2

К. Кулідж

Б

Велика Британія

3

Р. Макдональд

В

Франція

4

Альфонс ХІІІ

Г

Італія

5

Л. Блюм

Д

Німеччина

6

П. фон Гінденбург

Є

Іспанія


IV рівень: (3 б)
Перелічіть ознаки тоталітаризму та доведіть, що фашистська держава в Італії мала тоталітарний характер.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

9 клас – історія України Контрольна робота №1 культурне життя на...
Укажіть, навчальні заклади якого типу набули поширення в Україні в першій половині ХІХ ст

Контрольна робота №1
«Ми хочемо такої літературної обстановки, в якій будуть цінитися не маніфест, а робота письменника». Ці слова належать критикові

11 клас Контрольна робота з історії України №1
Вкажіть дату, яку пропущено в цьому тексті : «Успіхи німців на Каховському плацдармі створили загрозу бути оточеними І для захисників...

Курсова робота
Щодо актуальності цієї роботи у наш час, тобто теми роботи, то тут потрібно сказати, що акт про суверенітет української держави започаткував...

Уроки з біології для 11 класів
Підручник – Біологія (рівень стандарту, академічний рівень) 11 клас. Балан П. Г., Вервес Ю. Г., Поліщук В. П. Київ. Генеза. 2011

Контрольна робота
Участь українського козацтва в Кримських та Азовських походах. Початок Північної війни

Курсова робота
Вибір теми данної роботи підказаний її актуальністю. Після розпаду Радянського Союзу на окремі держави перед народами кожної з них...

Контрольна робота
Перше питання, яке було б цікаво розглянути, коли саме починається проникнення нової віри у Східну Європу та її розповсюдження серед...

Ганенко Олександра Андріївна
Запропоновані завдання можуть бути використані вчителем як дидактичний матеріал на уроках з певної теми. Відповіді на тести дають...

І рівень ( по 0,5 б за кожне питання( всього питань – 6). Загальна сума балів
Готуємось до контрольної роботи з теми «Героїчні пісні І балади у світовій літературі»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка