Пошук по сайту


4 Основні напрями та методи статистичного аналізу вартісних показників продукції сільського господарства

4 Основні напрями та методи статистичного аналізу вартісних показників продукції сільського господарства

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

4.5. Основні напрями та методи
статистичного аналізу вартісних показників
продукції сільського господарства


Вартісні показники продукції сільського господарства відігра­ють важливу роль при аналізі стану і розвитку сільськогосподарського виробництва. Вони використовуються при вивченні виконання планів й динаміки виробництва сільськогосподарської про­дукції, її складу, оцінки її товарності, а також впливу різних факторів на її обсяг. Зазначимо також, що вартісні показники широко застосовуються при визначенні інших економічних показників, що відображають рівень розвитку як окремих галузей сільського господарства, так і його в цілому, зокрема продуктивності праці, фондовіддачі, собівартості та ін.

Показники виконання плану, динаміки і складу валової, товар­ної, реалізованої та чистої продукції сільського господарства аналізують, як правило, за трьома напрямами:

  1. соціально-економічному — по окремих сільськогосподарських підприємствах та їх групах, а також по категоріях господарств;

  2. галузевому — по галузях і основних продуктах;

  3. територіальному — по окремих адміністративно-територі­альних одиницях (районах, областях, природно-економічних зонах і країні в цілому).

Соціально-економічний напрям дає змогу висвітлити стан і розвиток сільськогосподарського виробництва в кожній категорії господарств, визначити її роль і значення у виробництві сільськогосподарської продукції.

Галузевий аспект дає можливість вивчити галузеву структуру продукції сільського господарства, визначити співвідношення між продукцією рослинництва і тваринництва та їх провідні виробничі напрями.

Територіальний розріз дозволяє встановити частку кожної адміністративно-територіальної одиниці і природно-економічної зони в загальному обсязі виробництва сільськогосподарської продукції або окремих його галузей.

При вивченні вартісних показників продукції сільського господарства в зазначених напрямах використовують як абсолютні величини цих показників, так і обчислені на їх основі відносні величини, насамперед відносні величини структури та інтенсивності.

Абсолютні величини вартісних показників продукції сільського господарства дають змогу всебічно охарактеризувати обсяги продукції сільського господарства по окремих сільськогосподарських підприємствах, їх групах і категоріях господарств, а також по економічних районах, природно-економічних зонах країни та адміністративно-територіальних одиницях.

Уявлення про обсяги валової продукції сільського господарства, в тому числі рослинництва і тваринництва, в усіх категоріях господарств України в порівнянних цінах 1996 р., а також про питому вагу регіонів у її виробництві в 1998 р. дають дані табл. 65 і рис. 25.

Таблиця 65

ВАЛОВА ПРОДУКЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
В УСІХ КАТЕГОРІЯХ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ
В ПОРІВНЯННИХ ЦІНАХ 1996 р. І ПИТОМА ВАГА РЕГІОНІВ
У ЇЇ ВИРОБНИЦТВІ у 1998 р.


Адміністративно-територіальні одиниці
і природно-економічні зони

Валова продукція сільського господарства, млн грн.

Питома вага регіонів, %

Місце регіонів
і зон

всього

у тому числі

всього

у тому числі

продукція
рослинництва

продукція
тваринництва

продукція
рослинництва

продукція
тваринництва

Автономна
Республіка Крим

912,2

520,4

391,8

3,6

3,6

3,6

16

Області:






















Дніпропетровська

1410,3

850,0

560,3

5,6

5,9

5,1

3

Донецька

1085,4

541,4

544,0

4,3

3,8

4,9

11

Запорізька

892,5

514,6

377,9

3,5

3,6

3,4

17

Кіровоградська

960,1

634,9

325,2

3,8

4,4

3,0

14

Луганська

710,2

339,1

371,1

2,8

2,4

3,4

22

Миколаївська

731,44

427,5

303,9

2,9

3,0

2,8

21

Одеська

1221,4

677,3

544,1

4,8

4,7

4,9

7

Херсонська

950,9

603,5

347,4

3,7

4,2

3,1

15

Зона Степу

8874,4

5108,7

3765,7

35,0

35,6

34,2

ІІ

Закінчення табл. 65

Адміністративно-територіальні одиниці
і природно-економічні зони

Валова продукція сільського господарства, млн грн.

Питома вага регіонів, %

Місце регіонів
і зон

всього

у тому числі

всього

у тому числі

продукція
рослинництва

продукція
тваринництва

продукція
рослинництва

продукція
тваринництва

Області:






















Вінницька

1643,2

1019,5

623,7

6,5

7,1

5,7

1

Київська

1609,1

933,3

675,8

6,3

6,5

6,1

2

Полтавська

1273,6

758,2

515,4

5,0

5,3

4,7

5

Сумська

963,1

531,8

431,3

3,8

3,7

3,9

13

Тернопільська

807,2

455,4

351,8

3,2

3,2

3,2

18

Харківська

1294,8

773,1

521,7

5,1

5,4

4,7

4

Хмельницька

1116,6

626,3

490,3

4,5

4,3

4,4

10

Черкаська

1245,3

785,2

460,1

4,9

5,5

4,2

6

Чернівецька

485,5

236,3

249,2

1,9

1,6

2,3

25

Зона Лісостепу

10438,4

6119,1

4319,3

41,2

42,6

39,2

І

Області:






















Волинська

779,9

456,9

323,0

3,1

3,2

2,9

19

Житомирська

998,9

521,7

477,2

3,9

3,7

4,3

12

Закарпатська

542,1

213,5

328,6

2,1

1,5

3,0

24

Івано-Франківська

648,6

275,9

372,7

2,6

1,9

3,4

23

Львівська

1153,5

573,7

579,8

4,5

4,0

5,3

9

Рівненська

758,1

388,2

369,9

3,0

2,7

3,4

20

Чернігівська

1165,7

693,9

471,8

4,6

4,8

4,3

8

Зона Полісся

6046,8

3123,8

2923,0

23,8

21,8

26,6

ІІІ

Всього по Україні

25359,6

14351,6

11008,0

100,0

100,0

100,0

х
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережах



Схожі:

Лекція: австралія
Австралія: особливості розміщення населення. Географія промисловості, сільського господарства, транспорту І ресурсів

«Моделі І методи прийняття управлінських рішень на основі аналізу фінансових результатів»
Зміст, завдання І джерела інформації аналізу фінансових результатів діяльності суб'єктів господарювання

План Економічна політика та її роль в економічному житті. Основні...
Політику розглядають у широкому І вузькому значеннях сло­ва. У широкому значенні політика охоплює політичні відносини, полі­тичну...

6. Особливості проведення аналізу в рамках специфіки діяльності підприємства
Оцінка основних техніко-економічних показників діяльності суб’єкта господарювання

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №8-нк (річна) “Звіт
Ця Інструкція призначена для використання музеями, розташованими на території України, які мають статус юридичної особи, при заповненні...

Біоенергетична історія з постскриптумом. Гелетуха Георгій, Голова...
Вде), зокрема з деревної тріски, деревини, соломи, інших відходів сільського господарства (у натуральному вигляді чи у вигляді брикетів...

Сутність національного виховання
Людину, націю, пріоритети духов­ної культури, визначають основні напрями реформування навчально-виховного процесу

Розглянуто основні напрями розвитку та вдосконалення системи державного...

Юрій Карпінський про проблеми сучасного стану адміністративно-територіального устрою України
Враховуючи, що абсолютна більшість показників адміністративно-територіального устрою базується на просторово локалізованих даних,...

Юрій Карпінський про проблеми сучасного стану адміністративно-територіального устрою України
Враховуючи, що абсолютна більшість показників адміністративно-територіального устрою базується на просторово локалізованих даних,...



База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка