Пошук по сайту


6 клас. Духовний та предметний світ людини - Програма для загальноосвітніх навчальних закладів ''образотворче мистецтво''

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів ''образотворче мистецтво''

Сторінка2/3
1   2   3


6 клас. Духовний та предметний світ людини

35 годин (1 година на тиждень, 4 години – резервний час)

Зміст навчального матеріалу


Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Розділ І. Форма в образотворчому мистецтві (14 годин)

Тема 1. Форма (площина, конструкція, об'єм) (8 год.)

Розвиток логічного мислення, вміння узагальнювати, спрощувати, виявляти конструкцію, об'єм форми.

Тема 2. Світлотінь (6 год.)

Розвиток мистецького бачення, використання світлотіні як засобу художньої виразності та виявлення форми.

Навчальні завдання

Засоби виявлення об'ємно-пластичних якостей форми: крапка, лінія, штрих, фактура, тон, колір, лінійна перспектива (як засіб виявлення об'ємної форми); світлотінь (як засіб художньої виразності та виявлення форми): світло, тінь, півтінь, рефлекс, відблиск, власна тінь та падаюча тінь.

Відтворення реальної форми предметів: пропорції загальної форми та її елементів, фактури, текстури, конструкції, об'ємної пластики.

Кольорознавство (вплив світла на колір); засоби живопису виявлення об'єму форм, матеріалу предметів.

Композиційні засоби і прийоми

Натюрморт (специфіка реалістичного і декоративного вирішення). Композиції з використанням світлотіні як засібу виразності. Пейзажний живопис (вплив світла на колір, кольоро-повітряна перспектива).

Орієнтовні тематичні завдання:

- геометрична подібність зображення природних форм, предметів (силуетне, тональне, фактурне виявлення форми та її основних пропорцій);

- локальний колір і форма у декоративному вирішенні натюрморту та декоративній композиції (колорит, холодна, тепла гами, колірна гармонія);

- виявлення форми пластичними засобами рельєфу (фактура, випуклий, заглиблений візерунок тощо);

- лінійна перспектива (куб, циліндр);

- об'ємна геометрична форма (розгортка куба, циліндра, призми тощо).

- вплив світла на колір у пейзажному живописі;

- графічні засоби виявлення об'ємної форми, фактури, матеріалу предметів (лінія, штрих, світлотінь, падаюча тінь);

- виявлення зумовленого кольору куба (білий куб в різному кольоровому оточенні);

- засоби живопису виявлення об'єму форм, матеріалу предметів, настрою;

- новорічне і Різдвяні свята (карнавал, маски тощо).

Узагальнення тем 2 години.

Матеріали і техніка виконання

Олівець, графіт, соус, туш, перо, вугіль, гуаш, акварель, (глина). Гратографія, гризайль, техніка накладання тонкого шару прозорих фарб на просохлі фарби, техніка мазками, крапкування (дрібні мазки правільної форми), рельєф, змішані техніки, паперопластика.

Учень розпізнає:

- форми (реалістичні, декоративні) їх специфіку;

спостерігає:

- за впливом світла на зміну кольорів у природному середовищі;

порівнює:

- природне і штучне світло, локальний і зумовлений колір;

характеризує:

- колір природних форм відповідно до змін пір дня та року (день-вечір-ніч, осінь-зима тощо);

уміє:

- зображувати геометричну форму та спрощувати форму предметів до геометричної подібності;

- використовувати лінійну перспективу та виразні засоби для виявлення форми, її конструкції;

- використовувати світлотінь як засіб виразності та виявлення форми;

- бачити тональні, кольорові співвідношення, відтворювати об'ємну форму та колорит;

- робити розгортку куба (призми та ін. геометричних форм);

- виконувати замальовки, начерки, фіксувати основні задуми композиції в ескізній формі;

- творчо використовувати різні техніки (змішані), свідомо застосовувати інструменти та матеріали;

висловлює судження про:

- взаємозв'язок кольору і світла, кольору і форми;

- натюрморт як жанр образотворчого мистецтва;

- засоби виразності об'ємної пластики, роль світла і тіні у рельєфі;

наводить приклади:

- творів різних видів та жанрів мистецтва;

аналізує:

- свої почуття, власне бачення художніх творів і власної роботи з оцінками інших учнів; дотримується правил:

- техніки безпеки при роботі з різними художніми матеріалами та інструментами.


Розділ ІІ. Взаємозв'язок форми й змісту в образотворчому мистецтві 17 годин

Тема 1. Форма і зміст (8 год.)

Виявлення змісту форми. Символіка та стилізація форм. Композиційні закономірності та прийоми в різних видах та жанрах образотворчого мистецтва.

Тема 2. Людина та предметний світ (9 год.)

Розширення уявлень про духовну й матеріальну культурну спадщину, національні особливості мистецтва, праці та побуту.

Навчальні завдання

Засоби виразності виявлення характеру, суті форми: символіка форми, кольору, символіка орнаменту.

Умовність у відображенні реального об'єкта (природної форми): узагальнення (виявлення головної ознаки), стилізація (декоративна трансформація природних форм за допомогою різних прийомів).

Композиційні засоби і прийоми

Портрет як жанр (види). Виявлення пропорцій постаті людини (залежно від віку, зросту, образу), особливості пропорцій елементів голови людини. Колір як засіб виявлення образу (літературний герой), характеру, настрою людини; костюм (історичний, національний).

Сюжетно-тематичний натюрморт (з предметів, що визначають епоху); сюжетна композиція (побутовий, історичний жанри); прикладна графіка (плакат).

Дизайн (проектування предметів побуту). Трансформація природної форми, моделювання одягу та виявлення функціональних і конструктивних зв’язків.

Орієнтовні тематичні завдання:

- узагальнення та стилізація природних форм;

- створення орнаментованої композиції (символіка орнаментів і кольору);

- форма та орнаментація предметів побуту;

- творчий натюрморт (з предметів, що визначають епоху);

- пропорції постаті людини (залежно від віку, зросту, образу);

- портрет у живопису, графіці, скульптурі (особливості будови постаті та елементів голови людини);

- колір і форма у створенні сценічних і літературних образів, шаржів, карикатури;

- сюжетна композиція (побутовий, історичний жанри);

- плакат (шрифтовий), шрифтова композиція (монограма, графіті);

- проектування предметів побуту (трансформація природних форм);

- моделювання (ескізи) одягу.

Узагальнення тем 2 години.

Матеріали і техніка виконання

Олівець, графіт, туш, перо, вугіль, гуаш, акварель, (глина), пластик, тканина. Аплікація, колаж, розпис, імітація вишивки, змішані техніки, паперопластика.

Учень розпізнає:

- національний одяг, побут людей різних країн;

спостерігає:

- красу форми, її пропорції, силует, пластику, об'єм (єдність зовнішньої форми та внутрішнього змісту);

порівнює:

- особливості характеру людей, їх професій, захоплень, одягу, предметного світу тощо;

характеризує:

- відмінності декоративно-прикладного мистецтва різних культур (одяг, предмети побуту, прикраси тощо);

уміє:

- стилізувати реальні форми у декоративні, умовно-графічні;

- створювати орнаменти різних видів;

- створювати образ людини, з урахуванням власного бачення, одягу та предметного оточення;

- створювати творчий натюрморт (передавати образ епохи, специфіку предметів національних культур);

- створювати сюжетну композицію;

- використовувати художньо-виразні засоби прикладної графіки (шрифт, орнамент);

- трансформувати та моделювати форми предметів на основі природних форм;

- використовувати конструктивні зв’язки форми та матеріалів;

висловлює судження про:

- національні та культурні особливості мистецтва, праці та побуту;

- етнографічні особливості в декоративно-прикладному мистецтві та дизайні (національний та індивідуальний стиль);

- види орнаментів, символіку кольору;

- основні пропорції постаті людини (залежно від віку, зросту, образу);

- особливості портретного жанру (засоби виявлення характеру, емоційного стану людини);

- особливості побутового та історичного жанрів;

- види прикладної графіки;

- види шрифтів (єдність форми та змісту);

наводить приклади:

- творів побутового, історичного та портретного жанрів;

аналізує:

- результати власної роботи, досягнення та недоліки, визначає шляхи вдосконалення;

дотримується правил:

- техніки безпеки при користуванні інструментами, матеріалами;

виявляє готовність:

- до використання набутих предметних компетенцій у процесі творчої самореалізації.
1   2   3

Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів естетика 11 клас
Це, насамперед, музичне та образотворче мистецтво, художня культура та естетика. Їх об’єднує загальний принцип “культуротворення”,...

Програми для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних...
Програми підготували: я І україна – Трикоз С. В., Географія – Липа В. О., Одинченко Л. К., Природознавство – Блеч Г. О., Основи здоров...

Програма І навчально-тематичне планування для загальноосвітніх навчальних закладів
Програма призначена для 10-11 класів історичного профілю загальноосвітніх навчальних закладів в її основу покладено вимоги Закону...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...

Програма природознавств о 5 к л а с для загальноосвітніх навчальних закладів
«Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка