Пошук по сайту


7 клас. Культурне та просторове середовище людини - Програма для загальноосвітніх навчальних закладів ''образотворче мистецтво''

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів ''образотворче мистецтво''

Сторінка3/3
1   2   3


7 клас. Культурне та просторове середовище людини

35 годин (1 година на тиждень, 4 години – резервний час)

Зміст навчального матеріалу


Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Розділ І. Простір і об'ємно-просторова форма 14 годин.

Тема 1. Художні засоби зображення простору (6 год.)

Розвиток просторового та абстрактного мислення, навичок моделювання простору та об'ємно-просторових форм.

Тема 2. Об'ємно-просторова форма. Архітектура і місто (8 год.)

Розвиток образних і функціональних зв'язків (єдності краси, корисності та міцності). Взаємозв'язок внутрішнього і зовнішнього простору.

Навчальні завдання

Художньо-виразні засоби зображення простору та об'ємно-просторової форми: ритм ліній і плям, колір (оптичні властивості); повітряна перспектива (в графіці та живопису): лінія горизонту, точка зору, точки сходження.

Об'ємно-просторова форма: пропорції, деталізація, масштаб, тектоніка; конструктивні й функціональні зв'язки форми і матеріалу.

Архітектура (вид мистецтва, стилі); архітектурний образ, архітектурна композиція (архітектура в гармонії з природним середовищем).

Використання кольору (ілюзії) в архітектурі та інтер'єрі; монументальне мистецтво (взаємозв'язок з архітектурою та інтер'єром).

Дизайн як вид діяльності, взаємозв'язок з образотворчим мистецтвом, архітектурою (моделювання, макетування).

Орієнтовні тематичні завдання:

- передача умовного простору (ритм ліній, плям, оптичні властивості кольору: віддалення, наближення);

- повітряна перспектива у графіці, живопису;

- об'ємна форма у відкритому просторі та в інтер'єрі (геометрична форма, паркова скульптура, дрібна пластика, колір у виявленні форми);

- композиція ''Простір'' (умовно-графічне або ілюзорно-просторове зображення);

- архітектура (архітектурний образ);

- перспектива вулиць (повітряна перспектива засобами графіки);

- архітектура історичного міста, гармонія з природним середовищем (кольорова гармонія);

- інтер'єр, екстер'єр історичний або сучасний, сценічний простір (фронтальна перспектива);

- монументальне мистецтво (імітація вітражу тощо);

- новорічний карнавал, Різдвяний вертеп.

Узагальнення тем 2 години.

Матеріали і техніка виконання

Олівець, графіт, соус, туш, перо, вугіль, гуаш, акварель, (глина). Гратографія, гризайль, розмивка, техніка мазками, крапкування, (пуантилізм), рельєф, (карбування), змішані техніки, паперопластика.

Учень розпізнає:

- архітектурні стилі та національні традиції (в архітектурі, декоративно-прикладному мистецтві, одязі тощо);

спостерігає :

- об'ємну форму в інтер'єрі та в місті (в залежності від розташування різні пропорції, масштаб, конструкції, матеріал);

порівнює:

- гармонійний та дисгармонійний взаємозв'язок архітектури з довкіллям;

характеризує:

- види архітектурних споруд (культові, житлові, громадські);

уміє:

- зображувати форму у просторі (паркова скульптура, скульптура в інтер'єрі, дрібна пластика);

- зображувати інтер'єр (ескіз, макет);

- зображувати архітектурні споруди, вулиці, двір тощо (робити ескізи з натури, з уяви, по пам'яті);

- використовувати художньо-виразні та пластичні засоби для створення імітації, творчої інтерпретації, копії мозаїки, вітражу;

- свідомо користуватися різними художніми техніками та матеріалами для виконання творчих робіт;

- брати участь в колективній роботі (створення ескізів костюмів, декорацій, оформлення сцени до свят тощо);

висловлює судження про:

- зображення простору відповідно точки зору, лінії горизонту;

- перспективу (лінійну, повітряну);

- архітектуру як синтез мистецтв, архітектурні стилі;

- специфіку архітектурного образу;

- дизайн як вид діяльності та взаємозв'язок з образотворчим мистецтвом, архітектурою;

- специфіку інтер'єру, екстер'єру, сценічного простору (ілюзії, колір);

наводить приклади:

- визначних архітектурних споруд (світу, рідного краю);

аналізує:

- свої почуття, власне бачення художніх творів і власної роботи з оцінками інших учнів;

дотримується правил:

- техніки безпеки при роботі з різними матеріалами та інструментами і послідовності виконання колективних робіт.

Розділ ІІ. Культурно-просторове середовище 17 годин.

Тема 1. Природне і культурне середовище людини 8 год.

Гармонія в природному середовищі, взаємозв'язок людини з природою, екологія

Тема 2. Предметне середовище 9 год.

Розвиток творчої уяви, навичок моделювання і формування естетичного середовища людини (дизайн-середовище). Проектування предметного середовища.

Навчальні завдання

Художньо-виразні засоби виявлення гармонійного середовища

Природне середовище (гармонія природних форм у середовищі).

Дизайн-середовище (проектування в ескізній формі предметного середовища). Взаємозв'язок урбаністичного (створеного) і природного середовища (екологія). Культурні, національні традиції в дизайн-середовищі.

Композиційні засоби і прийоми:

Передача тривимірності об'єктів у просторі (різна лінія горизонту, вигляд знизу, вигляд зверху, перспектива пташиного польоту).

Дизайн-графіка, прикладна графіка (плакат, листівки-привітання, запрошення, марки (серія), піктограми, афіша, рекламне оголошення тощо).

Художні прийоми зображення шрифтів, умовність графічного зображення і кольору, використання закономірностей зорового сприйняття, змістових акцентів, символіки, метафор, візуальної комунікації.

Орієнтовні тематичні завдання:

- природний світ, гармонія природних форм у середовищі;

- природне середовище очима тварин, комах тощо (низька лінія горизонту, перспектива пташиного польоту);

- взаємозв'язок природного середовища, природних форм в середовищі людини (акваріум в інтер'єрі, фонтан в екстер'єрі, ландшафтна архітектура);

- природно-ландшафтний вплив на організацію простору (культурне середовище людини);

- плакат ''Екологія'', ''Культурна спадщина'';

- створення подарунка (іграшка, сувенір, ікебана тощо);

- дизайн-графіка (листівка з текстом і зображенням, запрошення, марки (серія), емблема, піктограми, афіша, рекламне оголошення, привітання);

- створення ескізу свого будинку, інтер'єру, дитячого майданчика тощо;

- композиція ''Місто майбутнього'';

- свято міста, колективна творчість (''День Києва'' тощо).

Узагальнення тем 2 години.

Матеріали і техніка виконання

Олівець, графіт, соус, туш, перо, вугіль, гуаш, акварель, пластика. Гратографія, колаж, аплікація, розпис на склі, змішані техніки, паперопластика.

Учень розпізнає:

- специфіку природно-ландшафтного середовища людини (місто, село тощо);

спостерігає:

- просторову будову природних форм як аналогів архітектурних споруд та дизайн-форм;

порівнює і характеризує:

- національний побут, особливості архітектурного середовища різних країн;

уміє:

- зображувати та робити ескізи середовища (природного, архітектурного, фантастичного);

- проектувати та моделювати предметне середовище (ескіз власного будинку, інтер'єр з елементами природних форм, екстер'єр);

- створювати сувеніри, іграшки, конструктори (з простих форм);

- робити ескізи та створювати тематичний плакат (екологія, культурна спадщина, афіша, рекламний плакат тощо);

- створювати ескізи продукції прикладної графіки (листівка, марки, запрошення, емблема, піктограми, оголошення, привітання до свята тощо);

висловлює судження про:

- своєрідність краси природи різних країн світу, рідного краю, зв'язок природного і культурного середовища;

- гармонію природних форм у середовищі та взаємозв'язок людини з природою (екологія);

- специфіку духовного і матеріального світу дитини;

наводить приклади:

- різних поселень людини (гірські, в пустелі, на острові, міста-фортеці, мегаполіси, села тощо);

- створеного людиною середовища (дизайн-середовище);

- різних видів графіки (станкова, прикладна, дизайн-графіка тощо);

аналізує:

- свої почуття, власне бачення художніх творів і власної роботи з оцінками інших учнів;

- результати власної роботи, досягнення та недоліки, визначає шляхи вдосконалення;

дотримується правил:

- техніки безпеки при роботі з різними матеріалами та інструментами;

- поведінки під час ескізної роботи в різному середовищі (в музеях, парках, у дворі, на вулицях тощо);

виявляє готовність:

- до використання набутих предметних компетенцій у процесі творчої самореалізації.
1   2   3

Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів естетика 11 клас
Це, насамперед, музичне та образотворче мистецтво, художня культура та естетика. Їх об’єднує загальний принцип “культуротворення”,...

Програми для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних...
Програми підготували: я І україна – Трикоз С. В., Географія – Липа В. О., Одинченко Л. К., Природознавство – Блеч Г. О., Основи здоров...

Програма І навчально-тематичне планування для загальноосвітніх навчальних закладів
Програма призначена для 10-11 класів історичного профілю загальноосвітніх навчальних закладів в її основу покладено вимоги Закону...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...

Програма природознавств о 5 к л а с для загальноосвітніх навчальних закладів
«Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка