Пошук по сайту


Уроках математики

Уроках математикиХарківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №48

Харківської міської ради Харківської області

Майстер-клас

«Використання ІКТ

на уроках математики»
Модуль 2.
Методика застосування ІКТ

при вивченні математики

в доступних форматах.

Практична робота.

Рибак Катерина Михайлівна, учитель математики та інформатики

МОДУЛЬ 2 8 грудня 2010 р.

1.Вступ

Хочеш зробити світ кращим - почни зі своїх уроків.

Формування компетентностей учнів зумовлене не тільки реалізацією відповідного оновленого змісту освіти, але й адекватних методів та технологій навчання.

Продуктивне навчання забезпечує засвоєння знань та умінь, володіючи якими випускник школи знаходить підґрунтя для свого подальшого життя.

Продуктом школи є людина, особистість, тому підлягають реалізації такі задачі:

♦ створення умов для розвитку та самореалізації учнів;

♦ задоволення запитів та потреб школяра;

♦ засвоєння продуктивних знань, умінь;

♦ розвиток потреби поповнювати знання протягом усього життя;

♦ виховання для життя в цивілізованому громадянському суспільстві.
Для розв'язання цих задач вчитель має керуватися такими правилами, незалежно від стажу роботи, категорії, технології, яку він використовує:

♦ Головним є не предмет, якому ви навчаєте, а особистість, яку ви формуєте.

♦ Не предмет формує особистість, а вчитель своєю діяльністю, пов'язаною з вивченням предмета.

♦ На виховання активності не шкодуйте ні часу, ні зусиль.

♦ Сьогоднішній активний учень - завтрашній активний член суспільства.

♦ Ставте учнів у ситуації, котрі вимагають виявлення та пояснення розбіжностей між фактами, що спостерігаються, та наявним знанням.

♦ Допомагайте учням оволодіти найбільш продуктивними методами навчально-пізнавальної діяльності, навчайте їх вчитися.

♦ Привчайте учнів думати та діяти самостійно. Поступово відходьте від механічних переказів, до словесного відтворення.

♦ Творче мислення розвивайте всебічними аналізом проблем, пізнавальні задачі розв'язуйте кількома способами, частіше практикуйте творчі завдання.

♦ Вчитель з будь-якого предмета, не тільки мови та літератури, має слідкувати за способом та формою висловлювання думки учнів. Слід частіше показувати учням перспективи їх навчання.

♦ У процесі навчання обов'язково враховуйте індивідуальні особливості кожного учня, об'єднуйте в диференційовані підгрупи учнів з однаковим рівнем.

♦ Вивчайте і враховуйте життєвий досвід учнів, їх інтереси, особливості розвитку.
Учитель повинен пам'ятати ці правила, слідувати їм, керуватися ними буде дієвою умовою, яка здатна полегшити учителю досягнення провідної найважливішої мети - формування та розвитку особистості.


Практична робота.

Методика застосування ІКТ при вивченні математики в доступних форматах.

Задачі:

опрацювати формати застосування ІКТ:

 • використання комп'ютера для обчислень, побудови графіків;

 • використання тренінгових (тренувальних) програм;

 • використання діагностичних і контролюючих матеріалів;

 • виконання домашніх самостійних і творчих завдань;

 • використання ігрових і цікавих програм;

 • використання інформаційно-довідкових програм;

 • самостійне навчання з відсутністю діяльності вчителя;

 • самостійне навчання за допомогою вчителя-консультанта;

 • часткова заміна (фрагментарне, вибіркове використання додаткового матеріалу);План заняття
1.Вітання учасників. Знайомство.
2.Організаційний етап.
3.Мотивація діяльності.

Актуальність застосування ІКТ при вивчені математики.

Формат модулю 2 майстер-класу «застосування ІКТ на уроках математики» передбачає інформаційне представлення методів, прийомів, форм діяльності із застосуванням ІКТ, які вдаються авторові, і практичне опанування їх слухачами.

Учитель має добирати методи навчання, які забезпечували б реалізацію цілей математичної освіти, віддавати перевагу методам самостійного здобуття знань, методам, спрямованим на реалізацію принципу активності навчання
4. Практична робота

1.Правила роботи в КІІКТ. Бесіда з охорони праці, техніки безпеки в КІІКТ.

2. Представлення системи уроків математики з використанням ІКТ.

3. Розглянемо колекцію ЦОР з математики автора (робота у програмі Проводник).

Опрацюємо:

 • використання комп'ютера для обчислень, побудови графіків на прикладах інструментальних програм побудови графіків, побудови зображень на координатній площині, калькулятора дробів;

 • використання тренінгових (тренувальних) програм на прикладах комплексу програм «Все вычисления устно», «Арифметична прогресія»;

 • використання діагностичних і контролюючих матеріалів на прикладі програми для організації тестування TestW;

 • цифрові методичні матеріали та методи їх опрацювання;

 • методи демонстрації готових презентацій з відповідної папки;

 • форми виконання електронних домашніх самостійних і творчих завдань;

 • самостійне навчання учнів з відсутністю діяльності вчителя;

 • самостійне навчання учнів за допомогою вчителя-консультанта;

 • часткова заміна (фрагментарне, вибіркове використання додаткового матеріалу).

4. Кожен учасник семінару отримає частину колекції ЦОР, запропоновану автором, та домашнє завдання: опрацювати надані ЦОР, розробити методику їх використання на уроках та в позаурочний час. Кожному учаснику майстер-класу продумати тему, форми і методи застосування ІКТ на всіх етапах свого відкритого уроку – заліку майстер-класу.

Модуль 3 – це відкритий урок автора майстер-класу із застосуванням ІКТ, після якого буде проведено круглий стіл з обговоренням форм, методів, доцільності, ефектності та ефективності застосування ІКТ на різних етапах уроку з метою підготовки відкритого уроку кожним учасником.
Під час практичної роботи з ЦОР будуть обговорюватися питання:

а) форми організації пізнавальної діяльності учнів з використанням ЦОР:

 • індивідуальна – враховує особливості конкретного учня, сприяє вихованню самостійності й організованості учня;

 • фронтальна – дає можливість вчителю працювати з усім класом, забезпечуючи

 • активність учнів, їх увагу до навчального матеріалу;

 • групова – передусім передбачає застосування інноваційної технології розвитку критичного мислення;

 • колективна – передбачає можливість кожного бути як учнем, так і вчителем.

б) як працювати вчителю з методичними ЦОР, з PDF-фалами;

в) як створювати тести та організовувати тестування учнів за допомогою тестової оболонки TestW;

г) як застосовувати готові презентації та створювати їх самостійно тощо.

5.Практична робота. Методика застосування ІКТ при вивченні математики в доступних форматах.

Задачі:

опрацювати формати застосування ІКТ:

 • самостійне навчання з відсутністю діяльності вчителя;

 • самостійне навчання за допомогою вчителя-консультанта;

 • часткова заміна (фрагментарне, вибіркове використання додаткового матеріалу);

 • використання тренінгових (тренувальних) програм;

 • використання діагностичних і контролюючих матеріалів;

 • виконання домашніх самостійних і творчих завдань;

 • використання комп'ютера для обчислень, побудови графіків;

 • використання ігрових і цікавих програм;

використання інформаційно-довідкових програм.
При плануванні уроків математики з використанням ІКТ треба враховувати:

 • наявний набір комп’ютерного та мультимедійного обладнання,

 • наявність програмно-методичного комплексу до підручника, що відповідає діючій програмі,

 • наявність інструментальних середовищ,

 • наявність програм-тренажерів,

 • наявність додаткових ЦОР,

 • готовність учнів до роботи з використанням комп'ютера,

 • можливості учня використовувати комп'ютерні технології поза класом.


І.Створення і використання друкованих матеріалів

Якщо всі матеріали зберігати в паперовому вигляді, то кількість паперів перебільшить кількість папок, полиць, стелажів.

Інформація в електронному цифровому форматі замає малий матеріальний простір, полегшує пошук потрібної інформації, її опрацювання та використання.

Наприклад, в електронному вигляді зручно створити інформаційно-методичну базу вчителя, так зване портфоліо.
Створення друкованих матеріалів у текстовому редакторі Word.

1.Правила введення тексту з клавіатури.

2.Малювання у текстовому редакторі Word.

3.Робота з редактором формул.
ІІ. Опрацювання файлів у форматі *.pdf

Електронні підручники, збірники задач, довідники, таблиці, опорні конспекти, методичні розробки, роздаткові матеріали, макети, історичні довідки тощо у форматі *.pdf можна друкувати на папері повністю або певні сторінки, копіювати їх частини для подальшого використання як у форматі *.pdf, так і у форматі *.doc з метою подальшого опрацювання (D:\Мама\майстер-клас Рибак\Модуль2 2010 грудень\Kak rabotat_s_knigami_E_Ranok(1).pdf)
Інформація.

Видавнича група «Основа» та видавництво «Ранок» надають можливість придбати свої видання як у паперовому так і у електронному вигляді. На передплачені періодичні видання видавничої групи «Основа» відкрито доступ до їх електронної версії. Знайомство з сайтами видавничої групи «Основа» та видавництва «Ранок».

Робота з файлом algebra-8-klas-rozrobki-yrokv (Навчальне видання Серія «Майстер-клас» БАБЕНКО Світлана Павлівна. АЛГЕБРА. 8 клас. Розробки уроків)

1.Надрукувати на папері певні сторінки.

2. Скопіювати частину тексту для подальшого використання у форматі *.doc з метою подальшого опрацювання в текстовому редакторі Word.

3. Скопіювати певний графічний епізод для подальшого використання з метою подальшого опрацювання в текстовому редакторі Word або графічному редакторі Paint.

4. Огляд порадника видавництва «Ранок» «Як користуватися електронними книгами».
ІІІ. Інструментальні середовища

Робота з інструментальними програмами:

 1. Координатна площина

 2. Програми побудови графіків

 3. Тестова оболонка. Тести. Створення тестів.


IV. Програми – тренажери

Ознайомлення з програмами:

1.Усі обчислення усно.

2.Арифметична прогресія

V. Мультимедійні навчальні презентації

Огляд готових презентацій з різних тем математики з колекції майстра та з Інтернету.

Інформація

Застосування презентацій у викладанні математики.

Однією з причин використання нових інформаційних технологій в освітньому процесі є те, що викладачі змушені постійно вирішувати дилему - як «укласти» зростаючий обсяг досліджуваного матеріалу в невелике число годин, яке має тенденцію до скорочення. З іншого боку, існує необхідність в ретельно підібраних навчально-методичних матеріалах і посібниках, які можуть бути використані при проведенні навчальних і практичних заняттях. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є створення презентацій, які на сучасному етапі розвитку інформаційних технологій є одним з найефективніших методів представлення та вивчення будь-якого матеріалу. Комп'ютерні презентації дозволяють підійти до процесу навчання творчо, урізноманітнити способи подачі матеріалу, поєднувати різні організаційні форми проведення занять з метою отримання високого результату, при мінімальних витратах часу на навчання.

За способом використання їх можна розділити на дві групи - презентації для супроводу доповіді (лекції) і індивідуальні роботи над проектом.

Перша органічно вписується в структуру уроку, супроводжуючи розповідь учителя. Можливість вставляти будь-які об'єкти (картинки, графіки, таблиці, тощо) у презентацію робить її особливо привабливою при вивченні складних тем, коли необхідно показати моделі або хід процесу. До того ж при поданні матеріалу в таблицях, графіках і тезах, включаються механізми не тільки слуховий, але зорової та асоціативної пам'яті. Однак слід пам'ятати, що використання презентації, як і будь-яке використання комп'ютерних технологій, має бути виправдана. Тобто вона повинна давати можливість продемонструвати той матеріал, який стане зрозуміліше саме в даній реалізації, саме з використанням технічних засобів комп'ютера. У будь-якому випадку при первинному застосуванні презентації навіть найпростіша реалізація здатна зацікавити учнів.

Друга є однією з провідних форм особистісно орієнтованого навчання. Такий активний метод навчання активізує творчий потенціал учня, вчить працювати з інформацією, вибирати головне, систематизувати, аналізувати, вибирати найбільш вдалий спосіб подання матеріалу. Кожен учень наочно демонструє свої знання, вміння, навички, може реалізувати себе.

Використання презентаційних матеріалів на уроках математики допомагає:

• раціоналізувати форми підношення інформації (економії часу на уроці);

• підвищити ступінь наочності;

• отримати швидку зворотний зв'язок;

• відповідати науковим і культурним інтересам і запитам учнів;

• створити емоційне ставлення до навчальної інформації;

• активізувати пізнавальну діяльність учнів.

• реалізувати принципи індивідуалізації та диференціації навчального процесу.

6.Нагадаємо критерії оцінювання уроку з використанням ІКТ:

1. Особистий внесок учителя в розробку уроку з використанням ІКТ

3 - використовувалися існуючі освітні ресурси

4 - застосовувалася адаптована методика використання засобів ІКТ

5 - застосовувалася авторська методика використання засобів ІКТ

2. Форма використання програмного забезпечення

3 - обрана форма використання засобів ІКТ сприяє рішенню не всіх завдань уроку (навчальних, розвиваючих, виховних)

5 - обрана форма використання засобів ІКТ сприяє рішенню всіх завдань уроку (навчальних, розвиваючих і що виховують)

3. Організація діяльності учнів на уроці

0 - використання засобів ІКТ знижує ефективність навчальної діяльності учнів

3 - ефективність навчальної діяльності учнів відповідає традиційному уроку

5 - підвищується ефективність навчальної діяльності учнів

4. Рівень методичної підготовки вчителя в області використання засобів ІКТ

3 - недостатній рівень методичної підготовки вчителя

4 - достатній рівень методичної підготовки вчителя

5 - високий рівень методичної підготовки вчителя, яскраво виражений індивідуальний стиль роботи вчителя

5. Дотримання санітарно - гігієнічних вимог

0 - порушені санітарно-гігієнічні вимоги до проведення уроку в комп'ютерному класі

3 - устаткування класу відповідає санітарно-гігієнічним вимогам до проведення уроку в комп'ютерному класі

5 - устаткування й робота учнів відповідають санітарно-гігієнічним вимогам до проведення уроку в комп'ютерному класі

6. Вплив інформаційних технологій на результативність

0 - штучне впровадження в урок засобів ІКТ

3 - фрагментарне (незначно впливає на досягнення дидактичних цілей уроку) використання засобів ІКТ

5 - системне (інтегроване в зміст уроку) використання засобів ІКТ

7. Індивідуалізація навчання за рахунок використання засобів ІКТ

0 - використання ІКТ не сприяє індивідуалізації навчання;

3 - використання засобів ІКТ частково підвищує ступінь індивідуалізації навчання;

5 - використання ІКТ спрямоване на індивідуалізацію навчання.
7. Підведення підсумків заняття.

«Інноваційні прийоми роботи з інформацією як критерій якості кінцевого

результату уроку» сумісне відпрацювання деяких принципів та прийомів. Обговорення відбувається з використанням методу «Прес».
Результати сумісної діяльності учасників майстер-класу.

Особисте уявлення про роль і місце застосування запропонованих ІКТ на уроках.

Висновок учасників майстер-класу: форма організації пізнавальної діяльності учнів ще не є гарантом успішності уроку.

В учительському середовищі існує дві думки:

перша: «Чим багатша палітра методів навчання вчителя, тим вдалішим буде урок та його результативність»;

друга: «У застосуванні методів навчання треба бути обережним, інакше ефективний урок може перетворитися в ефектний».

Таємниця ж успіху уроку полягає в рівні відповідності методів навчання, змісту навчального матеріалу, форм організації пізнавальної діяльності один одному. Чим вище рівень відповідності, тим вище якість кінцевого результату уроку.

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: метод. посіб. авт.- уклад.: О.Пометун, Л.Пироженко. – К.: А.П.Н.; 2002, - 136 с.

2. Повышение педагогического мастерства учителя: опыт создания системы методической работы в школе / авт.-сост. Н.В. Ширшина. – Волгоград: Учитель, 2008. – 172 с.

3. Познай себя. Книга для учащихся / Пер. с пол.. В.И. Романца. – К.: Рад. Шк.., 1988. – 192 с.

4. Протасова Н.Г. Післядипломна освіта педагогів: зміст, структура, тенденції розвитку. – К., 1998. – 176 с.,

5. Формы профессионального обучения педагогов: мастер-классы, технологические прийомы / авт.-сост. Т.В. Хуртова. – Волгоград: Учитель, 2008. – 207 с.
http://sites.google.com/site/matematikaonlajn

Сайт присвячено підтримці вивчення математики в загальноосвітніх навчальних закладах України.

http://mathedu.ru

Інтернет-бібліотека. Тут можна безкоштовно завантажити електронні книги та статті з математики, методики викладання та історії освіти.

http://www.formula.co.ua

Математика для школи.

http://www.math.ru

На сайті ви знайдете книги, відео-лекції, цікаві математичні факти, різні за рівнем і тематикою завдання, історії з життя математиків - все те, що допоможе поринути у дивовижний і захоплюючий світ математики.

http://www.mccme.ru

Московський центр безперервної математичної освіти.

http://www.etudes.ru

На сайті представлені етюди, виконані з використанням сучасної комп'ютерної 3D-графіки, захоплююче і цікаво розповідають про математику і її додатках, серед яких цікаві науково-популярні розповіді про сучасні завдання математики та мультфільми, що по-новому розкривають відомі сюжети.

http://www.mathnet.ru

Інформаційна система Math-Net.Ru - це загальноросійський математичний портал, що надає російським і закордонним математикам різні можливості в пошуку інформації про математичне життя в Росії.

http://www.dpva.info

Інженерний довідник.

http://mathworld.ru

Світ математики.

http://webmath.exponenta.ru

Сайт самостійної студентської роботи. Обов’язково відвідайте.

http://exponenta.ru

Освітній математичний сайт.

http://www.mathege.ru

Відкритий банк завдань з математики.

http://karmanform.ucoz.ru

Карман для математика.

http://ilib.mirror1.mccme.ru

Невелика фізико-математична інтернет-бібліотека. Обов'язково завітайте.

http://www.problems.ru

Інтернет-проект «Задачі» призначений для вчителів і викладачів, як допомога при підготовці уроків, гуртків та факультативних занять у школі.

https://sites.google.com/site/visualmatem

Сайт творчо працюючих вчителів математики.

Електронні бібліотеки http://www.nbuv.gov.ua

Нацiональна бiблiотека Украiни iменi В.I.Вернадського.

http://nkozlov.ru

Сайт Козлова Миколи Івановича, прекрасного психолога та письменника.

http://www.koob.ru

Куб - електронна бібліотека.Знання про те, як стати щасливими і успішними.

http://lib.kruzzz.com

Велика Кримська електронна бібліотека.

http://www.krelib.com

Кримська електронна бібліотека.

http://www.mirknig.com

Світ книг.

http://www.twirpx.com

Електронна бібліотека.

http://el-biblioteka.at.ua

Електронна бібліотека.

http://publ.lib.ru

ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА

(Електронні книжкові полиці Вадима Єршова і К °).

http://scepsis.ru

Науково-просвітницький журнал «Скепсис».

http://www.infanata.com

Електронна бібліотека.

http://www.alleng.ru

"Для всіх, хто навчається." Велика бібліотека навчально-методичної літератури.
ІКТ в освіті http://www.ime.edu-ua.net

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Академії педагогічних наук України.

http://ite.ksu.ks.ua

Інформаційні технології в освіті (фахове наукове видання).

http://ua.partnersinlearningnetwork.com

Освітня мережа Майкрософт "Партнерство в навчанні".

http://sites.google.com/site/navcalnijsajt7

Цей сайт створено з метою демонстрації можливостей сайтів Google.

http://www.ciit.zp.ua

Науково-методичний центр інформатики та інформаційних технологій навчання Запорізького ІППО.

http://shkola.edu.ru

Перша допомога 2.0 (Російський сайт). Містить багато корисних посилань на освітні ресурси.

http://master-test.net/uk

Сервіс для онлайн тестування.

http://blognauroke.blogspot.com

Організaція навчальної роботи за допомогою блогу.

http://www.ukrtelecom.ua

УКРТЕЛЕКОМ.
Робота з обдарованими дітьми http://man.gov.ua

Мала академія наук (сайт).

http://www.iod.gov.ua

Інститут обдарованої дитини АПН України.

http://sites.google.com/site/edisonixxi

Всеукраїнський конкурс юних дослідників та винахідників "Едісони XXI століття".

https://sites.google.com/site/vvtuvir

Cайт "Всеукраїнського відкритого турніру юних винахідників і раціоналізаторів".

http://www.man.rv.ua

Рівненська Мала академія наук учнівської молоді.
Інформатика http://sites.google.com/site/informatikavskoli

Інтернет-підтримка вивчення інформатики у загальноосвітніх навчальних закладах.

http://www.klyaksa.net

Інформатика та інформаційно-комунікаційні технології в школі. Дуже корисний сайт.

http://informatic.org.ua

Форум інформатиків України.

http://itosvita.ucoz.ua

Інформатика у 12-річній школі.

http://galanet.at.ua

Освітні веб-ресурси учителям інформатики.

http://osvitaonline.googlepages.com

Онлайнова освіта - профільне навчання.

http://galanet.at.ua

Сайт присвячено освітнім веб-ресурсам, методиці їх використання і проектування.

Мета створення сайту - зібрати в одному місці матеріал з даної теми та надати можливість студентам, учителям, викладачам обмінюватись досвідом щодо використання та створення освітніх веб-ресурсів.

http://kafinfo.org.ua

Сайт кафедри інформатики ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

http://sites.google.com/site/choippo

Проект відділу інформаційних технологій Чернігівського ОІППО ім. К. Д. Ушинського.

http://www.spohelp.ru

Пакет вільного програмного забезпечення для освітніх закладів.

www.osvita.ht.ua

HiTech у школі. Всеукраїнське видання для вчителів.

http://www.ciit.zp.ua

Науково-методичний центр інформатики та інформаційних технологій навчання Запорізького ІППО.

http://linux.armd.ru

Пакет вільного програмного забезпечення для навчальних закладів Росії.

http://www.linuxformat.ru

Сайт журналу "Linux Format".

http://comp-science.narod.ru

Дидактичні матеріали з інформатики та математики.

http://www.metod-kopilka.ru

Методична скарбничка вчителя інформатики.

http://kpolyakov.narod.ru

Сайт доктора технічних наук, професора кафедри суднової автоматики і вимірювань СПбГМТУ, вчителя інформатики ГОУ ЗОШ № 163 м. Санкт-Петербурга Полякова Костянтина Юрійовича. Обов’язково відвідайте. (Велика колекція презентацій, та багато інших корисних матеріалів.

http://www.vasromanter.narod.ru

Сайт вчителя інформатики Васильченка Романа Миколайовича.

http://g6prog.narod.ru

Розбір олімпіадних задач від Михайла Густокашина.

http://www.gomlab.com/ru

У Вас проблеми з переглядом відео? Ми пропонуємо Вам один з кращих медіа програвачів!

http://www.dvdvideosoft.com/ru

Безкоштовні програми для роботи з відео.

http://www.any-video-converter.com

Безкоштовні програми для роботи з відео.

http://ru.openoffice.org

Російська сторінка OpenOffice.org.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Уроках математики
Елементи українознавства на уроках математики Збірник вправ. Зош і-іііст с. Маяки, 2016- 76с

Уроках математики
Освітні системи в будь-якій країні світу повинні сприяти організації основних завдань соціально-економічного та культурного розвитку...

Організація навчально-виховного процесу з математики
Фахівці з методики викладання математики, які складають навчальні програми для шкіл різного профілю,часто ставлять запитання про...

Уроках математики
Однак, як це робити, викладач не завжди знає. Нерідко це приводить до того, що розвиток логічного мислення значною мірою йде стихійно,...

Уроках математики
«Народна математика може дати школі цінний матеріал для пізнання свого рідного краю, розвинути любов до рідного краю І цим допомогти...

Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 5-9 кла­сах подано...
«Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного на­вчання (у двох частинах)», видавництва «Ранок», Харків,...

Значення міжнародних конгресів математиків для становлення математики як науки
Гільберта. І дійсно, міжнародне співтовариство математиків потратило протягом цього сторіччя великі зусилля в пошуках розв’язків...

Г. М. Микитюк Критичність мислення та формування компетенцій
У пропонованому посібнику розглядаються можливості уроків критичного мислення з використанням методів навчання математики у формуванні...

Кандидат педагогічних наук, заступник директора з науково-методичної...
Буковська О. І. кандидат педагогічних наук, заступник директора з науково-методичної роботи ліцею «Престиж» м. Києва, вчитель-методист...

Тема «Історія математики»
Готуючись до гри, учні опрацьовують літературу І знаходять відповіді на запитання з темБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка