Пошук по сайту


Тема «Історія математики»

Тема «Історія математики»

Гра « Щасливий випадок »

Вчитель математики

Ребрій Марія Олексіївна

Ліцей № 100 « Поділ »

Київ 2011

Тема « Історія математики »

Мета Розширити знання учнів про математику і математиків.

Готуючись до гри, учні опрацьовують літературу і знаходять відповіді на запитання з тем :

 1. Магія чисел.

 2. Способи усної лічби в різних народів в давнину.

 3. Визначні математичні задачі.

 4. Математики України.

 5. Математика в інших науках та професіях.

Література

1.А.С.Зоря, С.М.Кіро. Про математику і математиків. – К . Радянська школа, 1981.

2.И.Я.Депман,Н.Я.Виленкин. За страницами математики, - М. Просвещение, 1989.

3.А.Г.Конфорович. Визначні математичні задачі, - К. Радянська школа, 1981.

4.Г.И.Глейзер. История математики в школе. – М. Просвещение, 1964.

5.В.Л.Минковский. За страницами учебника математики. – М. Просвещение, 1966.

6.Г.М.Возняк. Математики –дійсні члени наукового товариства ім.. Т.Г. Шевченка у Львові. –Тернопіль , 1994.

7.М.П.Маланюк. Матеріали з історії розвитку шкільної математичної освіти в Україні. –Київ –Тернопіль , 1995.

8.Вірченко Н. Нотатки з Міжнародного форуму пам`яті Михайла Кравчука// Математика. -2002. -№33. –С. 19-22 .

9.Пташник Б. Поет математичних формул//У світі математики. -2002.-Т. 8., вип.,4.-С .86-91.
1 гейм. «Хто більше»

1.Кому належить вислів «Числа правлять світом» ? ( Піфагору )

2.Для чого , в основному, користувались числами в Єгипті і Вавілоні ?

( Для вирішення практичних задач )

3.В історії математики відомі дуже ранні прояви математичних здібностей. В трьохрічному віці помітив помилку зроблену батьком, в розрахунках. В 7 –річному віці знайшов суму чисел від 1 до 100 за короткий час усно. Про якого видатного математика йде мова? ( Карл Гаус )

4.На якому принципі ґрунтується римська система числення ? (Якщо менша цифра стоїть після більшої, то вона додається до більшої, а якщо менша цифра стоїть перед більшою, то вона віднімається від більшої. )

5.Якою системою числення ми користуємось ?

( Десяткова позиційна система числення. )

6.Яку систему числення використовували стародавній народ шумери ?

( Шістдесяткову )

7.У 1799 році був виготовлений еталон метра у вигляді платинового стержня. В якій країні ? ( Франція )

8.Скільки нулів в запису числа квадрильйон ? ( , 15 )

9.Якої премії удостоєна одна із праць С.В.Ковалєвської ?

( Паризької Академії наук )

10.Які числа називаються досконалими ?

( Числа, які дорівнюють сумі всіх своїх дільників, за винятком самого числа,

6=1+2+3, 28=1+2+4+7+14 )

11.Піднесіть усно до квадрата 95. ( 9025 )

12.Чи ділиться число 23 123 456 на 8 ?

( Так. Число складене з трьох останніх цифр 456 : 8. )

13.Які числа називаються фігурними ?

( Залежно від того, якою геометричною фігурою моделювалося дане число, воно вважається трикутним , чотирикутним, …)

14.Що привело до появи десяткової системи числення ?

( Лічба за допомогою 10 пальців рук. )
Завдання для другої команди.

1.На якому острові народився Піфагор ? ( Самос, в шостому ст..до н.е. )

2.Французський математик, який жив в 18 ст., написав першу наукову роботу в 13 років, а в 18 років, був затверджений науковим працівником Паризької Академії наук. Хто він ? ( Алексіс Кларо )

3.Скільки нулів в запису числа секстильйон ? ( , 21)

4.В 13 років прочитав, написану англійським ученим Ньютоном, «Загальну арифметику» і поступив в університет. В 22 роки був призначений професором університету. Хто він ? ( Англійський математик 19 ст. Гамільтон )

5.Що стало основою для створення 20 –ї системи числення ?

( 10 пальців рук і 10 пальців ніг )

6.Яке походження має слово «арифметика» , що воно означає ?

( Має грецьке походження і означає «мистецтво рахувати» )

7.Що означає запис 1 : 10 000 000 на карті України ?

( Масштаб. 1 см на карті відповідає 10 000 000 см на місцевості )

8.Чи ділиться число 71 237 456 на 4 ?

( Так. Число складене з двох останніх цифр 56 : 4. )

9. Піднесіть усно до квадрата 65. ( 4225 )

10.Дружбу піфагорійців символізують пари дружніх чисел. Які це числа ?

( Це числа кожне з яких дорівнює сумі дільників іншого.

220=1+2+4+71+142; 284=1+2+4+5+10+20+11+22+44+55+110. )

11.Що означає слово «метр» ?

( Походить від грецького слова «метрон», що означає міра. )

12.Про яку систему числення йде мова в праці математика аль –Хорезмі ?

( Індійська позиційна система числення )

13.Хто такі абацисти ?

( Загальна назва середньовічних обчислювачів і математиків, які використовували абак в своїх арифметичних операціях.)

14.Який кут утворюють сторони журавлиного ключа ? (тупий)


 1. гейм.

Завдання командам задає ведучий. Команди по черзі відповідають. Якщо члени команди не знають відповіді, то відповідають болільники.

Завдання для 1 команди.

1.Коротко розкажіть про талановитого математика Мирона Онуфрійовича Зарицкого.

2.Наведіть приклади зв’язку математики з іншими науками та професіями.

Завдання для 2 команди.

1.Коротко розкажіть про Михайла Пилиповича Кравчука –одного з творців математичної культури України.

2. .Наведіть приклади зв’язку математики з іншими науками та професіями.


 1. гейм. «Ти мені –я тобі»

По два запитання з історії математики задають команди одна одній. 1. гейм. « Наші гості»

Презентація роботи «Подорож у світ цілих чисел» учениці 9 –Б класу Луценко Наталії
Завдання для команд.

1.Яке основне джерело дає змогу робити висновок про математичну культуру Стародавнього Єгипту ?

( Папіруси.)

2.Який папірус зберігається в Московському музеї образотворчого мистецтва ім. О.С .Пушкіна ?

( Московський )

3.Як називають папірус, який зберігається в Британському музеї ?

( Папірус Райнда )

4.Скільки задач в папірусі Райнда ? ( 85 )

5. Скільки задач в Московському папірусі ? ( 25 )
6.Яка різниця між рахівницею і «китайським» абаком ?

( «Китайський» абак називається суан- пан ; на відміну від рахівниці він має на кожній дротині по 7 кісточок, розділених поздовжньою перегородкою 5 і 2 кісточки.)


 1. гейм. Стародавні задачі.

Задачі Метродора входили в рукописні збірники і в свій час були дуже поширені. Метродор увійшов в історію математики, як автор цікавих задач, складених у віршованій формі.
1.Надгробок Діофанта
Прах Діофантова гробниця ховає: вдивися і камінь

Мудрим мистецтвом розкриє покійного вік:

З волі богів шосту частину життя був він дитина,

А ще половину шостої –стрів із пушком на щоках.

Тільки мила сьома, з коханою він одружився,

З нею п’ять років прожив, сина діждався мудрець.

Та півжиття свого тішився батько лиш сином.

Рано могила дитину у батька забрала.

Років двічі по два батько оплакував сина.

А по роках цих і сам стрів кінець свій печальний…

(, Діофант прожив 84 роки )
2.Пори дня.
«О премудрий часознавче,

Яка частина дня пройшла вже?» -

«Що пройшло вже з сеї днини,

Візьми з того дві третини,

А на все дозвілля своє

Матимеш ще стільки вдвоє.

(, x=)

3.Учні Піфагора.
Піфагоре благородний,

Геліконських муз потомку,

НА моє скажи питання,

Скільки учеників годних

Маєш ти у своїм домі,

Що, немов борці на площі,

Раді премії добиться?

«Радо скажу Полікрате.

Бачиш, учнів половина

Математику зглибляє,

А натомість четвертина

На безсмертную природу

Свої досліди звертає:

Сьома часть ніщо не робить,

Лиш заховує мовчання,

Знай, ховаючи навчання».

Ще додай до тих три жінки,

Що встають не дуже рано, -

Серед них найвизначніша

Моя любая Теано.

Ось і всі, яких по змозі

Я по мудрості довожу, -

Може, муз їм пієрійських

Позискаю ласку божу.

( , x=28 )
4. Загадка
Раз мул ішов з ослицею шляхом,

Обоє опаковані вином

.Під тягарем ослиця застогнала,

Та мул, якого від коня вона за сина мала,

Питає: «Мамо, що це за причина,

Що заскиглила ти, як молода дівчина?»

Вона відмовила, що потяжко їй двигать.

«Еге, хотіла б ти ще мов дівчина плигать!

Я більше двигаю, й мені не дуже гірко;

Якби від тебе взяв одно, то мав би в двоє стілько,

А якби ти одно та відняла мені,

То мали б ми обоє по рівні».

Хто хоче тії числа відгадати,

Не треба пальців обох рук зачисляти.
( Мул ніс 7 мішків, ослиця 5. )

Оцінювання результатів учасників гри.


 1. гейм – 1бал за правильну відповідь на питання.

 2. гейм – по 2бали.

 3. гейм –питання і відповідь по 2 бали.

 4. гейм -1бал за правильну відповідь на питання.

 5. гейм –за правильно розв’язану задачу 2 бали.Презентація роботи «Подорож у світ цілих чисел» учениці Луценко Н.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Організація навчально-виховного процесу з математики
Фахівці з методики викладання математики, які складають навчальні програми для шкіл різного профілю,часто ставлять запитання про...

Уроках математики
Елементи українознавства на уроках математики Збірник вправ. Зош і-іііст с. Маяки, 2016- 76с

Урок математики у 6 класі
Тема: Розв’язування вправ.(Поділ числа у даному відношенні. Масштаб). Урок-подорож «Сім чудес України»

Уроку Тема І зміст уроку
Вступ. Історія як наука І навчальний предмет. Історія України –складова всесвітньої історії

Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 5-9 кла­сах подано...
«Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного на­вчання (у двох частинах)», видавництва «Ранок», Харків,...

Тематичний план тема 1: «право інтелектуальної власності: історія розвитку, система»
Тема 5: «Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Система договорів»

Значення міжнародних конгресів математиків для становлення математики як науки
Гільберта. І дійсно, міжнародне співтовариство математиків потратило протягом цього сторіччя великі зусилля в пошуках розв’язків...

Лекція тема Вступ. Предмет, метод та періодизація курсу “Історія економіки та економічної думки”
Тема Вступ. Предмет, метод та періодизація курсу “Історія економіки та економічної думки”

Г. М. Микитюк Критичність мислення та формування компетенцій
У пропонованому посібнику розглядаються можливості уроків критичного мислення з використанням методів навчання математики у формуванні...

Кандидат педагогічних наук, заступник директора з науково-методичної...
Буковська О. І. кандидат педагогічних наук, заступник директора з науково-методичної роботи ліцею «Престиж» м. Києва, вчитель-методист...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка