Пошук по сайту


Уроках математики - Сторінка 3

Уроках математики

Сторінка3/7
1   2   3   4   5   6   7

План


 1. Поняття про перпендикуляр до площини.Відстань від точки до площини.

 2. Поняття про похилу до площини, її проекцію та площину.

 3. Властивості перпендикуляра і похилих, провединих з однієї точки.

IV. Сприймання і усвідомлення нового матеріалу.

За допомогою стереометричного ящика моделюємо щоглу і її кріплення тросами-відтяжками одинакової довжини.



Робота з підручником

Прочитайте п.38, сторінку 206, обговоріть прочитане у парах згідно з поданим планом та створіть опорний конспект, доповнивши записи на таблиці.

1) А, АС , АВ, АD, AF - … тоді СВ, СD, СF - … вказаних похилих на площині .

2) Довжина перпендикуляра АС - … від точки А до площини  ( з теореми … АСАВ, АСАD, АСАF).

3) а) Якщо АВ = АF, то …= …і якщо ВС = СF, то … =

б) Якщо АВ АD, то …… і якщо ВССD, то …… .

Під час роботи в парах надаю індивідуальну допомогу окремим парам учнів. По завершенні роботи більшістю учнів, маркером заповнюємо пропущені у тексті місця. Систематизую отримані учнями знання і роблю висновки:

 1. розв’язання задач про похилу та її проекцію на площину зводиться до

розв’язання прямокутного трикутника, сторонами якого є похила, її проекція на площину й перпендикуляр до площини. Якщо такого трикутника немає на малюнку, то щоб його утворити, проведемо допоміжні відрізки (демонструю на стереометричному ящику за допомогою спиць);

 1. якщо дано кілька рівних похилих, проведених із точки до площини, то їх кінці лежать (показую модель конуса утвореного із круга і спиць) на колі, центром якого є основа перпендикуляра, проведеного на площину із спільної точки похилих;

 2. Якщо в задачі йдеться про дві похилі, що їх проведено з однієї точки до площини, то розглядатимемо два прямокутних трикутники, (показую модель виготовлену із різнокольорового картону) спільним катетом яких є перпендикуляр, проведений з даної точки до площини.

Розповідь викладача із застосуванням таблиці

Вивчення означення відстані від точки до площини, відстані від прямої до паралельної їй площині,

відстані між паралельними площинами проводжу по таблиці “Відстань – довжина перпендикуляра АВ”, закривши назви малюнків ставлю перед учнями проблему:



Поглянувши на ці малюнки, як ви думаєте, що тут зображено?

(Відстань від точки до площини, від прямої до паралельної їй площині і між паралельними площинами).

Тоді що ж називається відстаню від точки до площини; від прямої до паралельної їй площини; між паралельними площинами? (Кращі учні самостійно роблять висновки, у вигляді означень).

Учні, у вас не виникає запитання: Що таке відстань між будь-якими геометричними тілами чи об’єктами навколишнього середовища? (Так) (Це найменша відстань між точками фігур- розглянемо малюнок мал. 236, п.38).

IV. Удосконалення знань і вмінь.

Гра “Хто швидше?”

Метою цієї гри є перевірка, систематизація знань учнів щойно вивченого матеріалу. Я ставлю запитання , а учні відповідають. Перемагає той, хто дав більше правильних відповідей. У визначені переможця мені допомагає- учень – експерт.

 1. Що таке препендикуляр, проведений з даної точки до площини; основа перепендикуляра?

 2. Що таке похила, проведена з даної точки до площини?

 3. Що таке проекція похилої?

 4. Назвіть на малюнку (малюнок на магнітній дошці)

а) перпендикуляр; б) основу перпендикуляра;

в) похилу; г) Проекцію похилої.



 1. Сформулюйте властивості перпендикуляра і похилих.

 2. Скільки перпендикулярів можна опустити з даної точки до даної площини?

 3. Скільки похилих можна побудувати з даної точки до даної площини?

Бесіда.

 1. Як ви думаєте, до чого зводиться розв’язування задач на тему “Перпендикуляр і похила?” (До розв’язання прямокутного трикутника).

 2. Що таке відстань між будь-якими двома геометричними фігурами? (Найменша відстань між точками фігур).

 3. З точки М до площини проведено рівні прямі МА, МВ, МС, МD. Чи може чотирикутник АВСD бути:

а) квадратом; б) паралелограмом; в) прямокутником;

Поясніть відповідь.

 1. Якщо в задачі йдеться про дві похилі, що їх проведено з однієї точки до площини, то розглядатимемо (продовжте речення)… .

 2. Якщо скласти по висоті, опущеній на основу рівносторонній, рівнобедрений, різносторонній трикутники, то ці моделі, що виражатимуть? (Твердження учнів демонструються на різнокольорових трикутниках).


1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Уроках математики
Елементи українознавства на уроках математики Збірник вправ. Зош і-іііст с. Маяки, 2016- 76с

Уроках математики
Формування компетентностей учнів зумовлене не тільки реалізацією відповідного оновленого змісту освіти, але й адекватних методів...

Уроках математики
Освітні системи в будь-якій країні світу повинні сприяти організації основних завдань соціально-економічного та культурного розвитку...

Організація навчально-виховного процесу з математики
Фахівці з методики викладання математики, які складають навчальні програми для шкіл різного профілю,часто ставлять запитання про...

Уроках математики
«Народна математика може дати школі цінний матеріал для пізнання свого рідного краю, розвинути любов до рідного краю І цим допомогти...

Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 5-9 кла­сах подано...
«Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного на­вчання (у двох частинах)», видавництва «Ранок», Харків,...

Значення міжнародних конгресів математиків для становлення математики як науки
Гільберта. І дійсно, міжнародне співтовариство математиків потратило протягом цього сторіччя великі зусилля в пошуках розв’язків...

Г. М. Микитюк Критичність мислення та формування компетенцій
У пропонованому посібнику розглядаються можливості уроків критичного мислення з використанням методів навчання математики у формуванні...

Кандидат педагогічних наук, заступник директора з науково-методичної...
Буковська О. І. кандидат педагогічних наук, заступник директора з науково-методичної роботи ліцею «Престиж» м. Києва, вчитель-методист...

Тема «Історія математики»
Готуючись до гри, учні опрацьовують літературу І знаходять відповіді на запитання з тем



База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка