Пошук по сайту


Колективне розв’язування типових задач - Уроках математики

Уроках математики

Сторінка4/7
1   2   3   4   5   6   7

Колективне розв’язування типових задач


 1. За даними, наведеними на малюнках знайдіть невідомий відрізок Х.

 2. Знайти проекцію похилої на площину, якщо похила дорівнюєх 13см, а перпендикуляр, проведений з тієї ж точки, - 12см.

Конкурс на кращий малюнок до задачі.

 1. З точки до площини проведено дві похилі. Знайдіть відстань від даної точки до площини, якщо різниця довжини похилих дорівнює 5см, а їхні проекції дорівнюють 7 і 18 см.

Створення моделі до задачі за допомогою стереометричного ящика.

 1. Відстань від точки S до кожної з вершин квадрата дорівнює 13 см. Знайдіть відстань від точки S до площини квадрата, якщо площина квадрата дорівнює 50 см2.

VI. Підсумок уроку.

Бесіда.

Запитання до групи.

 1. Який розділ геометрії ми вивчаємо?

 2. Яка мета даного уроку?

 3. Що таке перпендикуляр, опущені з даної точки до площини?

 4. Що таке похила, проведена з даної точки до площини?

 5. Скільки перпендикулярів та похилих можна побудуватиз даної точки до площини

Аналіз знань учнів, виставлення оцінок.

VI. Домашнє завдання.

П. 38, № № 221, 233, 244.


Повторити співвідношення у прямокутному трикутнику між сторонами і кутами.

З досвіду роботи

О. Воробканич – викладач математики

Предмет. Геометрія.

Розділ програми. Тіла обертання.

Тема уроку. Циліндр.

Мета уроку:

навчальна: озброїти учнів свідомими, міцними й глибокими знаннями про фігуру обертання - циліндр, його елементи, осьовий переріз, переріз циліндра площиною,паралельною до його основи, властивості циліндра;

розвиваюча: розвивати інтелектуальні та творчі здібності, чіткість та логіку мислення, сприяти активізацію розумової діяльності, формувати зацікавленість у вивченні теми «Циліндр» ;

виховна: виховувати активність, наполегливість, працьовитість.

Обладнання та наочність. Таблиця “Циліндр” кодопозитиви, моделі циліндра, підшипники, вали, осі, фільтри (макети), магнітна дошка та малюнки, ілюстрації до неї, центробіжна машина, підручники.

Тип уроку. Урок засвоєння нових знань.

Форма організації навчальної діяльності. Групова, індивідуальна, робота в парах.

Форми роботи. Бесіда, самостійна робота в парах; гра розв’язування задач.

Метод проведення уроку. Проблемно-повідомляючий, частково-пошукові, пояснювально-ілюстративні.

Структура уроку


 1. Організаційний момент.

 2. Актуалізація опорних знань і умінь учнів.

 3. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності.

 4. Сприймання і усвідомлення нового матеріалу.

 5. Закріплення нових знань.

 6. Підсумок уроку .

 7. Домашнє завдання.

Хід уроку
 1. Організаційний момент.

Звіт чергового про присутність. Психологічний настрій учнів на продуктивну роботу. Взаємне вітання-організація.


 1. Актуалізація опорних знань і умінь учнів.

Навчання - це наполеглива щоденна праця, тому епіграфом нашого уроку є вислів «Без звички працювати, без уміння долати труднощі, без дисципліни праці нема людини. А саме до цього привчає математика»

Тож думайте, міркуйте, працюйте, розв`язуйте задачі, будьте активними, а за кожну правильну відповідь ви будете отримувати бали.

Пригадайте, що ми з вами до сьогодні вивчали.

До цього часу ми розглядали основні фігури у просторі - точки, прямі і площини, різні просторові фігури побудовані з цих основних фігур, а на попередньому уроці закінчили вивчати многогранники - тіла, обмежені скінченою кількістю площин .

На сьогодні вам було повторити паралельність прямих і площин, коло, круг, перпендикулярність прямої до площини.

Бесіда.

 1. Які прямі в просторі називаються паралельними?

 2. Які площини називаються паралельними?

 3. Що таке відстань між двома паралельними площинами?

 4. Сформулюйте означення перпендикулярності прямої до площини. 1. Що таке коло? Центр кола? Радіус? Діаметр? Хорда?

 2. Що таке хорда кола?

 3. Що таке круг? Чим відрізняється круг від кола?

 4. Скільки спільних точок може мати пряма і коло?

 5. Дуже хотіла допомогти вам і записала формули для знаходження площі круга і довжини кола, але в ночі пройшов метеоричний дощ і злив дещо в записах. Допоможіть відтворити формули (на плакаті напис)

Ск = π ; Sкр.= R2.

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності.

Сьогодні розпочнемо вивчати одну з важливих тем геометрії «Тіла обертання»- циліндр, конус, куля. Форми цих тіл вам вже відомі із життєвої практики, вашої виробничої діяльності. Це деталі виточені на токарному станку, багато видів посуду деталі в тракторах і автомобілях тощо.

Вивчення нових властивостей тіл обертання буде сприяти кращому засвоєнню матеріалу з спецдисциплін, дасть змогу краще орієнтуватися у виробничих ситуаціях, більш свідомо виконувати виробничі завдання.

Передбачено прокласти 48км магістрального газогону.

Скільки тонн сталевих труб необхідно для цього газогону, якщо в середньому на будівництво газогону використовують труби d=100мм і товщиною3мм?

Чи можете ви зараз відповісти на це питання? Ні. Чому? Мабуть тому, що не знаєте, як пов`язати між собою ці величини. Одже, сьогодні ми з вами і розпочнемо вивчати тему, яка в майбутньому дасть змогу вам відповісти на дане запитання.

Запишіть дату, класна робота, тема” Циліндр”.

План.

 1. Означення циліндра.

 2. Елементи циліндра.

 3. Осьовий переріз циліндра.

 4. Теорема про переріз циліндра площиною, паралельною до його основи.

Назва циліндр - грецького походження. В “Основах” Евкліда їх зміст описано такими реченнями: «Циліндр походить від обертання прямокутника навколо нерухомої сторони». Архімед одну із своїх праць присвятив кулі і циліндру.

IV. Сприймання і усвідомлення нового матеріалу.

При механічному обертанні плоских фігур навколо осі утворюються фігури обертання. Познайомимось з деякими з них (розглянемо ілюстрацію і таблицю на магнітній дошці).
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Уроках математики
Елементи українознавства на уроках математики Збірник вправ. Зош і-іііст с. Маяки, 2016- 76с

Уроках математики
Формування компетентностей учнів зумовлене не тільки реалізацією відповідного оновленого змісту освіти, але й адекватних методів...

Уроках математики
Освітні системи в будь-якій країні світу повинні сприяти організації основних завдань соціально-економічного та культурного розвитку...

Організація навчально-виховного процесу з математики
Фахівці з методики викладання математики, які складають навчальні програми для шкіл різного профілю,часто ставлять запитання про...

Уроках математики
«Народна математика може дати школі цінний матеріал для пізнання свого рідного краю, розвинути любов до рідного краю І цим допомогти...

Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 5-9 кла­сах подано...
«Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного на­вчання (у двох частинах)», видавництва «Ранок», Харків,...

Значення міжнародних конгресів математиків для становлення математики як науки
Гільберта. І дійсно, міжнародне співтовариство математиків потратило протягом цього сторіччя великі зусилля в пошуках розв’язків...

Г. М. Микитюк Критичність мислення та формування компетенцій
У пропонованому посібнику розглядаються можливості уроків критичного мислення з використанням методів навчання математики у формуванні...

Кандидат педагогічних наук, заступник директора з науково-методичної...
Буковська О. І. кандидат педагогічних наук, заступник директора з науково-методичної роботи ліцею «Престиж» м. Києва, вчитель-методист...

Тема «Історія математики»
Готуючись до гри, учні опрацьовують літературу І знаходять відповіді на запитання з темБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка