Пошук по сайту


Уроках математики - Сторінка 7

Уроках математики

Сторінка7/7
1   2   3   4   5   6   7

  • Назвати нулі функцій.

  • Вказати проміжні знакосталості даних функцій.

  • Назвати проміжки зростання/спадання/ даних функцій.

  • Показати точки, в яких дані функції мають максимум, а в яких мінімум.

В серії діапозитивів «Многогранники» є кадри із зображенням тільки призм різних типів, із зображенням паралелепіпедів, на ребрах яких розставлено їх лінійні виміри. Спроектувавши їх на екран, пропоную учням розв’язати задачу, виконавши відповідно дробову, написати формулу бічної поверхні, знайти об’єм даного тіла, побудувати переріз і знайти його площу.

Для контролю знань учнів доцільно використовувати окремі кадри із діафільму або серії діапозитивів і цим самим створювати проблемні ситуації на уроці, які включають в активну роботу всіх учнів. Сучасні діапроектори дають можливість проектувати діафільми /діапозитиви/ не тільки на екрані, але і на дошку /дошка із скла пофарбована в світло-сірий колір/. Це значно розширює можливість їх використання. Наприклад, при розв’язання задачі №-41, «У правильній трикутній піраміді через сторону основи проведено площину, яка перетинає бічне ребро під прямим кутом. Знайдіть площу перерізу, якщо сторона основи 9 см., а висота піраміди 12 см. Проектую кадр із зображенням даної трикутної піраміди, а потім пропоную учневі на дошці крейдою побудувати переріз. Якщо він побудує деякі лінії неправильно, то їх легко витерти, а зображення піраміди, яке утворено діапроектором, залишається. При цьому досягається значна економія часу, так як на показ кадру і на його добудову необхідно декілька секунд. Діафільми, діапозитиви, призначені життю і діяльності вчених, про досягнення математики, показують учням при проведенні позакласних заходів.

Найбільш зручним на уроці є графопроектор. Робота з ним здійснюється без затемнення і це дозволяє одночасно з кадром використати дошку, креслярське приладдя і тримати в полі зору кожного учня. Щоб ефективно використати графопроектор необхідно вибрати із навчального матеріалу ту частину його, яка вимагає не тільки пояснення, але й показу на екрані/графік, схема, малюнок/; визначити текст, який буде відтворено з транспаранта на екран і записуватись учнями в ході пояснення; визначити послідовність включення графопроектора в поєднанні з іншими наочними посібниками. В навчальному процесі використовую транспаранти промислового виробництва і саморобні. Для їх виготовлення застосовую скло, оргскло /попередньо нанісши на нього шар желатину/ і прозору плівку. Пишу транспаранти чорнилом, чорною та кольоровою тушшю, фломастерами, пастельними олівцями або олівцями-склографами. Домагаюсь чіткого зображення малюнків на транспарантах. Щоб якість графічних робіт була висока, під плівку або скло підкладаю планшет, виготовлений з міліметрового паперу, який наклеєно на картон. Схеми, діаграми, многогранники, тіла обертання перемальовую з друкованих джерел. Графопроектор використовую на різних етапах уроку:

  1. Перевірка домашнього завдання може бути завершена показом зразку

розв’язання задач. Ця форма особливо зручна при побудові графіка, при підготовці до контрольної роботи, коли є необхідність показати взірець запису.

  1. При опитуванні використання графопроектора значно розширює діапазон дій

викладача. На транспаранті можуть бути заготовлені і завдання для усних вправ, невелика самостійна робота на 5-10 хв. з наступною перевіркою, яка проводиться під час підготовки окремих учнів до відповіді біля дошки і питання для фронтальної бесіди на початку уроку.

  1. Вивчення нового матеріалу можна проводити по транспаранту, який відтворює

необхідний малюнок і може доповнюватись різними побудовами і записами. Можливі два випадки:

  1. запис робиться одночасно з розповіддю або поясненням;

  2. в ході пояснення демонструються заздалегідь підготовлені транспаранти.

Наприклад, пояснення нового матеріалу на уроці геометрії «Об’єми циліндра і конуса» корисно демонструвати транспаранти із декількох листків, які зшити у вигляді зошита.

Графопроектор значною мірою замінює класну дошку. Мені не треба повертатися до дошки або екрану, зображення чітко видно на кадровому вікні і можна маленькою указкою показувати потрібне місце малюнка або текста, доповнювати записи, докреслювати малюнки.

4. Розв’язання задач за готовим малюнком, усний розбір задачі на закріплення нового матеріалу найкраще проводити за допомогою графопроектора, при цьому формули, які необхідні для розв’язання задачі, іноді записую на цей же транспарант. При використанні графопроетора немає необхідності коментувати умову задачі, вона може бути записана на транспаранті. При розв’язанні задач користуюсь транспарантами простої побудови /і лист/і транспарантами/моделями/декілька листів/.

Наприклад. Задача. Прямокутник обертається навколо осі. Яка паралельна його бічним сторонам. Яка поверхня обмежує тіло обертання? Знайти поверхню, якщо сторона прямокутника дорівнює 10см. , а вісь обертання знаходиться на відстані 3 см від цієї сторони прямокутника. За допомогою графороектора демонструю послідовність утворення тіла обертання. За комплексним малюнком усно розв’язую задачу.

Можлива аналогічна форма роботи з діапозитивами. Проектую на класну дошку призму з поміченими на її ребрах точками, пропоную учням, щоб через ці точки провели переріз /тіньовий малюнок учень доповнює крейдою/, якщо неправильно побудовано, то легко витерти, залишивши проекцію призми, а додаткове креслення виконати заново.

5. Для закріплення нового матеріалу, підведення підсумку уроку використовую графопроектор для опитування за готовим малюнком. Наприклад, для засвоєння поняття функції, неперервності функції в точці можна провести бесіду по транспаранту, де зображено різні випадки розриву функції.

6. при проведенні самостійної роботи може бути на транспаранті варіант з вибірковими відповідями /не правильні відповіді даю з врахування помилок/, можна спроектувати на екран один малюнок на всіх, а завдання дати до нього різні.

Епіпроеторами проектую не прозорі зображення: портрети, сторінки з книжки, малюнки. Користуюсь ним обмежено, але є уроки, де без нього важко обійтися. Наприклад, при розгляді малюнка комбайна «Нива», вияснюємо де, в яких з їх вузлах є циліндричні, конічні і сферичні форми. Заслуговує уваги і така форма роботи є епіпроектором: проектую на магніті дошку напівготовий рисунок, пропоную учням добудувати його за допомогою керамічних магнітів, спиць з стереометричного ящика. Таке «моделювання» учні дуже люблять. Воно розвиває в них уяву і просторове бачення. Але неперевершеним ТЗН є комп’ютер. Нажаль, наш навчальний заклад цього не може дати.

Але все ж таки головну роль відіграє викладач ні в якому разі не замінити живе слово викладача ТЗН, так як воно залишається центральним у проведенні уроку. Від його культури, праці, залежить успіх у навчально-виховній роботі.

Кожний урок – це творчий пошук: як навести життєві приклади, ситуації, необхідно потурбуватися, щоб в групі не було нудьги., ліній бездуховності. Хотілось би, щоб на уроках не було «нейтралів», щоб учні не сумували, щоб вони були активними творцями уроків, а викладачі володіли даром імпровізації в час творення уроку.


1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Уроках математики
Елементи українознавства на уроках математики Збірник вправ. Зош і-іііст с. Маяки, 2016- 76с

Уроках математики
Формування компетентностей учнів зумовлене не тільки реалізацією відповідного оновленого змісту освіти, але й адекватних методів...

Уроках математики
Освітні системи в будь-якій країні світу повинні сприяти організації основних завдань соціально-економічного та культурного розвитку...

Організація навчально-виховного процесу з математики
Фахівці з методики викладання математики, які складають навчальні програми для шкіл різного профілю,часто ставлять запитання про...

Уроках математики
«Народна математика може дати школі цінний матеріал для пізнання свого рідного краю, розвинути любов до рідного краю І цим допомогти...

Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 5-9 кла­сах подано...
«Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного на­вчання (у двох частинах)», видавництва «Ранок», Харків,...

Значення міжнародних конгресів математиків для становлення математики як науки
Гільберта. І дійсно, міжнародне співтовариство математиків потратило протягом цього сторіччя великі зусилля в пошуках розв’язків...

Г. М. Микитюк Критичність мислення та формування компетенцій
У пропонованому посібнику розглядаються можливості уроків критичного мислення з використанням методів навчання математики у формуванні...

Кандидат педагогічних наук, заступник директора з науково-методичної...
Буковська О. І. кандидат педагогічних наук, заступник директора з науково-методичної роботи ліцею «Престиж» м. Києва, вчитель-методист...

Тема «Історія математики»
Готуючись до гри, учні опрацьовують літературу І знаходять відповіді на запитання з темБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка