Пошук по сайту


3 ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ - Регламентують роботу господарства

Регламентують роботу господарства

Сторінка3/37
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

3 ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ3.1 (Правила технічної експлуатації залізниць України, затверджені та введені в дію наказом Міністерства транспорту України від 20.12.1996 р № 411, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 25.02.1997 р. за № 50/1854 із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту України від 08.06.1998 року № 226, від 23.07.1999 року № 386, від 19.03.2002 року № 179, від 10.12.2003 №962).

„п.1.1 Основними обов'язками працівників залізничного транспорту є: задоволення потреб щодо перевезень пасажирів та вантажів при безумовному забезпеченні безпеки руху та збереження вантажів, що перевозяться, ефективне використання технічних засобів, дотримання вимог охорони праці та навколишнього природного середовища.

п.1.2 Кожний працівник, пов'язаний з рухом поїздів, несе в межах своїх обов'язків особисту відповідальність за виконання Правил технічної експлуатації, вимог охорони праці й безпеку руху.

Відповідальність за дотримання Правил працівниками залізничного транспорту покладається на керівників відповідних підрозділів.

Порушення Правил працівниками залізничного транспорту тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.

п.1.3. Кожний працівник залізничного транспорту зобов'язаний подавати сигнал зупинки поїзду чи маневруючому составу, а також вживати інших заходів для їх зупинки у випадках, які загрожують життю та здоров'ю людей або безпеці руху. При виявленні несправностей споруд, пристроїв чи пошкодження рухомого складу, які створюють загрозу безпеці руху або забруднення навколишнього природного середовища, працівник повинен негайно вжити заходів для огородження небезпечного місця та усунення несправності.”

„п.1.5. Працівники залізничного транспорту повинні утримувати у належному стані робоче місце та довірені їм технічні засоби.

Працівники, для яких встановлені форма одягу та знаки розрізнення, повинні бути одягнені по формі у відповідності з Положенням про дисципліну працівників залізничного транспорту України.

Кожний працівник залізничного транспорту зобов'язаний дотримуватись вимог стандартів і метрологічних норм та правил, правил й інструкцій з охорони праці і пожежної безпеки, встановлених для роботи, яка ним виконується.

Відповідальність за виконання цих Правил та інструкцій покладається на виконавців та керівників відповідних підрозділів.”

„п.1.8. Особи, які приймаються на залізничний транспорт на посади, пов'язані з рухом поїздів, повинні пройти медичний огляд для визначення придатності їх для виконання відповідної роботи. Надалі періодичне медичне обстеження цих працівників проводиться відповідно до порядку, встановленого Державною адміністрацією залізничного транспорту України.

Особи, молодші 18 років, не допускаються до заняття посад та професій, передбачених Переліком важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31 березня 1994 року N 46, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 липня 1994 року за N 176/385, безпосередньо пов'язаних з рухом поїздів.

п.1.9. Працівники залізничного транспорту повинні оберігати довірене майно залізниці та вантажі, що перевозяться.

п.1.10. Не допускається виконання обов'язків працівниками залізничного транспорту, які перебувають у стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп'яніння. Особи, виявлені у такому стані, негайно усуваються від роботи, на них накладається дисциплінарне стягнення.”

„п.8.1. Огляд споруд, пристроїв і службово-технічних будівель здійснюється працівниками, які безпосередньо їх обслуговують, а також начальниками станцій, депо, дистанцій чи дільниць, у підпорядкуванні яких перебувають ці споруди та пристрої, згідно з порядком і в терміни, визначені відповідними положеннями й інструкціями.

Головні та приймально-відправні колії, стрілочні переводи на головних та приймально-відправних коліях, крім того, щомісячно в першій декаді повинні оглядатися комісією під головуванням начальника станції у складі колійного майстра та електромеханіка СЦБ.

Результати огляду й заходи, необхідні для усунення виявлених несправностей, заносяться до спеціального журналу, у якому зазначаються також терміни усунення несправностей і виконання намічених заходів.

п.8.2. Начальники залізниць, служб, дирекцій залізничних перевезень і керівники лінійних підприємств повинні систематично перевіряти у підвідомчих підрозділах стан господарства, дотримання трудової дисципліни і вживати необхідних заходів, що гарантують утримання усіх споруд та пристроїв у справному стані, виконання технології роботи, забезпечення безпеки руху і вимог охорони праці.

Порядок проведення таких перевірок з оглядом при цьому споруд, пристроїв, службово-технічних будівель і їх періодичність визначаються начальником залізниці. Безпосередньо начальником залізниці огляд має здійснюватися не рідше одного разу на рік, а начальником дирекції залізничних перевезень - двох разів на рік.”
3.2 (Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, ЦД-0058, затверджена наказом Міністерства транспорту та зв’язку України 31.08.2005 № 507).

„п.4.1 “Кожна станція та колійний пост у частині керування рухом поїздів і кожний поїзд мають знаходитися одночасно в розпорядженні тільки одного працівника: станція – чергового по станції, а на ділянках обладнаних диспетчерською централізацією – поїзного диспетчера; пост – чергового поста; поїзд – машиніста ведучого локомотива (моторвагонного поїзда, спеціального самохідного рухомого складу)”.

Прийманням, відправленням і пропусканням поїздів на кожній станції і колійному посту може розпоряджатися лише один працівник – черговий по станції (ДСП) або відповідно черговий поста, а на ділянках, обладнаних диспетчерською централізацією, - поїзний диспетчер (ДНЦ).

На станціях у залежності від колійного розвитку може бути кілька чергових по станції, посту або парку, кожний з яких одноосібно розпоряджається рухом поїздів. Розмежування районів управління на таких станціях і коло обов’язків, пов’язаних з рухом поїздів, кожного чергового по станції, поста або чергового по парку (ДСПП) , зазначається в технічно-розпорядчому акті станції (ТРА).

п.4.2 На станціях машиніст ведучого локомотива (моторвагонного поїзда, спеціального самохідного рухомого складу) і всі інші працівники, які обслуговують поїзд, підкоряються наказам чергового по станції, а на станціях ділянок, обладнаних диспетчерською централізацією, - поїзного диспетчера.

п.4.3 Усі розпорядження з руху поїздів і маневрової роботи повинні даватися коротко, чітко і ясно з точним виконанням Правил технічної експлуатації залізниць України, Інструкції з сигналізації на залізницях України, цієї Інструкції та технічно-розпорядчого акта станції. Працівник, який дав розпорядження, повинен кожного разу вимагати його повторення виконавцями, вислухати повторення розпорядження і переконатися у тому, що його зрозуміли правильно.

Про виконання розпорядження виконавець повинен особисто доповісти працівнику, від якого отримав розпорядження, з використанням наявних засобів зв’язку: двостороннього паркового, радіозв’язку, телефоном, особисто, тощо.

Працівник, який дав розпорядження, при можливості, додатково повинен переконатись за показаннями контрольних приладів або іншим шляхом у правильності його виконання. Відмінити раніше дане розпорядження може тільки особа, яка його давала попередньо, або особа, яка замінила її під час чергування чи заступила на чергування.”

„п.4.5 Управління пристроями сигналізації, централізації та блокування, відкриття і закриття світлофорів (крім автоматично діючих) проводиться:

а) на станції – черговим по станції або за його розпорядженням оператором при черговому по станції, оператором поста централізації або черговим стрілочного поста;

б) на колійному посту – черговим поста;

в) на станційному виконавчому посту – оператором поста централізації;

г) при диспетчерській централізації (ДЦ) – поїзним диспетчером або за його розпорядженням – черговим по станції, посту, оператором поста централізації;

д) при передаванні стрілок на місцеве управління з маневрової колонки – особою, яка вказана у технічно-розпорядчому акті станції.

Управління із пульта-табло пристроями СЦБ (стрілками, сигналами та ін.) з метою перевірки їх дії здійснюється черговим по станції, а на ділянках, обладнаних диспетчерською централізацією – поїзним диспетчером.

Виконання вищезазначених перевірок електромеханіком СЦБ проводиться з дозволу чергового по станції і під його наглядом.

На ділянках з диспетчерською централізацією або на залізничних станціях, обладнаних мікропроцесорною системою кодового управління “Навігатор”, роботи з перевірки та утримання пристроїв СЦБ, що виконуються з дозволу чергового по станції з попереднім записом в журналі огляду, повинні виконуватися після передачі залізничної станції або її горловини на резервне управління.

п.4.6 Якщо поїзд відправляється зі станції при забороняючому показанні вихідного світлофора або з колій, які не мають вихідного світлофора, дозвіл (наказ) на заняття перегону (якщо він не передається через радіозв’язок) вручається машиністу ведучого локомотива під розпис особисто черговим по станції, парку, поста через одного із працівників локомотивної бригади поїзда, що відправляється, або одного із станційних працівників, пов’язаних з рухом поїздів, про що вказується в технічно-розпорядчому акті станції.

Машиніст (ТЧМ) зобов’язаний переконатися, чи відповідає виданий дозвіл номеру поїзда і колії перегону.

Машиністу локомотива, при наявності дозволу, забороняється приводити поїзд у рух без вказівки чергового по станції, переданої через радіозв’язок, або сигналу відправлення, який подається черговим по станції чи за його вказівкою черговим стрілочного поста, парку, або іншого працівника, пов’язаного з рухом поїздів.”

„п.4.12 Черговий по станції, який виявив (особисто або з повідомлень інших працівників) несправність колій, стрілочних переводів, пристроїв СЦБ та зв’язку, контактної мережі, пристроїв електропостачання, спрацювання засобів автоматичного контролю технічного стану рухомого складу, повинен зробити про це запис в Журналі огляду колій, стрілочних переводів, пристроїв СЦБ та зв’язку, контактної мережі (далі – журнал огляду ф. ДУ-46) і при несправностях пристроїв СЦБ та зв’язку негайно сповістити електромеханіка СЦБ, а при відсутності його - змінного інженера дистанції сигналізації та зв’язку, крім того, при несправностях колій, стрілочних переводів та рейкових кіл – шляхового майстра або бригадира колії, а при відсутності електропостачання, несправностях контактної мережі – чергового енергодиспетчера дистанції електропостачання та ін.

При несправності засобів автоматичного контролю технічного стану рухомого складу черговий по станції або оператори, що обслуговують ці засоби, повідомляють локомотивні бригади і поїзного диспетчера, змінного інженера дистанції сигналізації та зв’язку, чергових прилеглих станцій та постів безпеки. Черговий інженер дистанції сигналізації та зв’язку повідомляє оператора пункту технічного огляду вагонів (ПТО).

Інформацію про всі несправності технічних пристроїв, рухомого складу, які створюють загрозу безпеці руху або можуть викликати затримки поїздів, випадки несанкціонованого втручання в діяльність залізничного транспорту черговий по станції, крім того, повинен довести до відома поїзного диспетчера та начальника станції. При виявлені зазначених несправностей черговим по гірці, парку тощо така інформація надається черговому по станції.

Про усунення несправності відповідним працівником робиться відмітка в журналі огляду, яка засвідчується його підписом і підписом чергового по станції.”

„п.4.14 Перед заступанням на чергування черговий по станції зобов’язаний:

а) ознайомитися з планом наступної роботи, наявними вказівками і розпорядженнями, які стосуються приймання та відправлення поїздів і маневрів, наявністю і розташуванням рухомого складу на приймально-відправних коліях, положенням (вільністю або зайнятістю) прилеглих до станцій перегонів (блок-ділянок).

На станціях, де згідно з технічно-розпорядчим актом станції в обов’язки ДСП входить закріплення рухомого складу, черговий по станції повинен особисто (або через відповідних працівників) перевірити правильність і надійність закріплення рухомого складу;

б) переконатися в справності приладів управління пристроями СЦБ за показаннями контрольних приладів, пристроїв зв’язку, і наявності на приладах управління пломб згідно з описом;

в) перевірити на робочому місці наявність і справність інструменту, сигнального приладдя та інвентарю суворого обліку;

г) ознайомитися із записами у журналі диспетчерських розпоряджень, журналі руху поїздів, книзі попереджень, журналі огляду, журналі поїзних телефонограм та інших книгах й журналах з питань руху поїздів, що ведуться черговим по станції під розпис.

Заступання на чергування оформляється записом тільки в журналі руху поїздів за формою:
“......”.........................200...р.......................год .................хвЧергування прийняв ДСП ........................... (прізвище)

(підпис)

.......”.......................200....р ........................год .................хв.

Чергування здав ДСП ................................... (прізвище)

(підпис)
При прийманні чергування в журналі руху поїздів перед текстом про приймання і здавання чергування черговим по станції указуються показання лічильників (за наявності лічильників штучного спрацювання пристроїв контролю прибуття, запрошувальних сигналів, штучної обробки маршруту, тощо).

Якщо при прийманні чергування черговий по станції виявить несправність колії, стрілочних переводів, пристроїв СЦБ та зв’язку, контактної мережі він повинен зробити відповідний запис у журналі огляду.

п.4.15 Заступивши на чергування, черговий по станції зобов’язаний:

- перевірити явку на роботу складачів поїздів, чергових постів централізації, стрілочних постів, сигналістів та ін.;

- перевірити через них стан робочих місць, що обслуговуються ними, особливо правильність закріплення рухомого складу відповідно до технічно-розпорядчого акта станції.

За наявності недоліків вжити необхідних заходів, які забезпечують нормальну роботу і безпеку руху, а при необхідності - повідомити про це начальника станції і поїзного диспетчера.”

„п.4.17 Забороняється завчасно підписувати не заповнені бланки попереджень та заповнювати ті, що дозволяють відправлення поїзда зі станції (ДУ-50, ДУ-52, ДУ-54, ДУ-56, ДУ-59, ДУ-64).”
3.3 (Інструкція з сигналізації на залізницях України, затверджена та введена в дію наказом Міністерства транспорту України від 08.07.1995 № 259).

„п.2 Інструкція з сигналізації обов'язкова для всіх підрозділів і працівників залізничного транспорту України.

Виконання вимог сигналів, встановлених Інструкцією з сигналізації, забезпечує безперервність і безпеку руху поїздів і маневрової роботи.”

„п.4.3. Черговий по станції, де йому поставлено за обов'язок проводжати поїзди, при відправленні чи проході поїзда по станції без зупинки показує: вдень – піднятий вертикально на витягнуту руку ручний диск, пофарбований у білий колір з чорною каймою, або згорнутий жовтий прапор; вночі – піднятий ручний ліхтар з зеленим вогнем (мал. 4.7).

Для зупинки пасажирського, поштово-багажного і вантажно-пасажирського поїзда, якщо її нема за розкладом, черговий по станції, де йому поставлено за обов'язок зустрічати поїзди, повинен показувати: вдень – ручний червоний диск або розгорнутий червоний прапор; вночі – червоний вогонь ручного ліхтаря (мал. 4.8).

На станціях, де робоче місце чергового по станції винесене на стрілочний пост, черговий по станції у випадку приймання поїзда на бокову колію або з зупинкою на станції (незалежно від розкладу) показує: вдень – розгорнутий жовтий прапор; вночі – жовтий вогонь ручного ліхтаря.

Черговий по станції повинен зустрічати та проводжати поїзди у головному уборі з верхом червоного кольору.”

„п.4.4. Сигналісти та чергові стрілочних постів зустрічають поїзди:

у випадку пропуску по головній колії без зупинки на станції: вдень – із згорнутим жовтим прапором; вночі – з прозоро-білим вогнем ручного ліхтаря (мал. 4.9);

у випадку приймання поїзда на бокову колію чи з зупинкою на станції: вдень – із розгорнутим жовтим прапором; вночі – з жовтим вогнем ручного ліхтаря (мал. 4.10).

4.5. Сигналісти та чергові стрілочних постів проводжають поїзди, що відправляються зі станції, в усіх випадках із згорнутим жовтим прапором вдень і прозоро-білим вогнем ручного ліхтаря вночі.”

„6.3. При відсутності маневрових світлофорів проїзд вихідних і маршрутних світлофорів з червоним вогнем під час маневрів дозволяється черговим по станції або за його вказівкою керівником маневрів особисто, через радіозв’язок, пристрої двостороннього паркового зв’язку або за сигналом, що подається ручним сигнальним приладом.”

„6.5. Сигнали під час маневрів мають повторюватися свистками локомотива (моторвагонного рухомого складу), які підтверджують прийняття їх до виконання.

Завдання сигналісту або черговому стрілочного поста установити стрілку на ту чи іншу колію може подаватися звуками різної тривалості (свистками локомотивів і свистками керівників маневрів) або іншими засобами залежно від технічного оснащення станції у відповідності з порядком, установленим технічно-розпорядчим актом станції.”

„7.10 (ост. абз.) Працівники залізниці, які огороджують знімні ремонтні вишки, колійні вагончики та інші знімні рухомі одиниці, а також працівники, які керують переміщенням знімних одиниць, повинні мати, крім переносних щитів, ручних прапорів і сигнальних ліхтарів, петарди і духові ріжки для подачі сигналів про наближення поїзда, а також сигналів для зупинки поїзда, якщо це буде потрібно.”

„8.2 (ост. абз.) Складачі поїздів, які припинили маневри через приймання поїзда, сигналісти та чергові стрілочного поста за сповіщальним сигналом зобов'язані кожний на своїй ділянці перевірити й упевнитись у тому, що безпека руху поїзда, який приймається, забезпечена.”

„8.5. Звукові сигнали про наближення поїзда подаються: на перегоні – обхідниками залізничних колій і штучних споруд, черговими переїздів, керівниками колійних робіт і робіт по контактній мережі чи працівниками, які супроводжують знімні ремонтні вишки та колійні вагончики; на станціях – сигналістами та черговими вхідних стрілочних постів.

Оголошення про наближення непарного поїзда проводиться одним, а парного поїзда –двома довгими звуковими сигналами.

Сигналісти та чергові вхідних стрілочних постів, що почули сигнал відправлення поїзда, подають один довгий звуковий сигнал.”
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

Схожі:

Про роботу за 2013 рік
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» пропоную вашій увазі звіт про роботу за 2013 рік

4 Основні напрями та методи статистичного аналізу вартісних показників...
Зазначимо також, що вартісні показники широко застосовуються при визначенні інших економічних показників, що відображають рівень...

Інформація про розвиток музейної справи в закладах освіти Білоцерківського району
Основними нормативно-правовими документами, що регламентують діяльність музеїв при закладах освіти є

Звіт Луцького міського голови перед територіальною громадою міста...
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» пропоную вашій увазі звіт про роботу за 2014 рік

Споруди транспорту
Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України

Укладач: Горбенко Л. Г., методист Шполянського райметодкабінету, с. 55, 2011
У збірці подано нормативні документи, які регламентують діяльність шкільної бібліотеки. Детально розглянуто технологію роботи шкільної...

Дитяче самоврядування існує в Федорівській школі вже давно. Воно...
Дитяче самоврядування існує в Федорівській школі вже давно. Воно здійснюється через роботу дитячих організацій, де шкільне самоврядування...

Географія Білет №1
За тематичним картами дайте характеристику господарства Донецького економічного району

Пояснювальна записка Замовник
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства україни

Діловодство навчальний посібник
Затверджено вченою радою Національного університету водного господарства та природокористуванняБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка