Пошук по сайту


4 ГРАФІК РУХУ ПОЇЗДІВ - Регламентують роботу господарства

Регламентують роботу господарства

Сторінка5/37
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

4 ГРАФІК РУХУ ПОЇЗДІВ4.1 (Інструкція з складання графіка руху поїздів на залізницях України, ЦД-0040, наказ УЗ від 05.04.02 № 170-Ц).

„п.1.5 Графік руху повинен забезпечувати безперервну, ритмічну і злагоджену роботу як однієї залізниці, дирекції залізничних перевезень, транспортного підприємства, так і мережі залізниць у цілому.

Графік руху поїздів повинен бути реальним. Усі його елементи розраховуються на можливість їх безумовної реалізації.”

„п.1.7 Графік руху поїздів складається одночасно для усієї мережі залізниць на літній період і коректується на зимовий період. Розклад пасажирських поїздів, як правило, розробляється на два-три роки. Крім того, повинні складатися варіанти графіка на період значних змін розмірів пасажирського і вантажного руху, планових перерв у русі поїздів.

Порядок та терміни розробки графіка руху поїздів оголошуються Державною адміністрацією залізничного транспорту України. Причетні Головні управління (управління) Укрзалізниці розглядають і затверджують у рамках адміністрації представлені залізницями та дирекціями залізничних перевезень матеріали для складання графіка руху поїздів: відомість допустимих швидкостей руху поїздів по перегонах і станціях; схеми розміщення локомотивного парку, дільниць роботи локомотивних бригад і гарантійних плеч обслуговування рухомого складу; завдання за розмірами пасажирського і вантажного руху; норми ваги і довжини поїздів; норми технічної і дільничної швидкості, середньодобового пробігу локомотивів.

По найважливіших напрямках мережі розглядаються та затверджуються плани капітального ремонту та будівництва колій і споруд, заходів щодо підвищення швидкостей руху, організаційно-технічних заходів щодо освоєння зростаючих перевезень.”

„п.1.10 Графік руху поїздів ув’язується з планом формування, яким визначаються розміри руху, спеціалізація ниток вантажних поїздів, розміри передачі поїздів по міжзалізничних стикових пунктах. На підставі стійких вагонопотоків по кожному напрямку розраховуються плани формування вантажних поїздів, що складають основне ядро графіка. У графіку виділяються спеціальні розклади для пропуску поїздів підвищеної ваги і довжини, порожніх маршрутів, поїздів з контейнерами, швидкопсувними та іншими вантажами.

Для забезпечення повного і раціонального використання технічних засобів станцій та рухомого складу графік руху поїздів повинен бути ув’язаний з технологією роботи сортувальних, дільничних, вантажних і пасажирських станцій.”
4.2 (Правила технічної експлуатації залізниць України, затверджені та введені в дію наказом Міністерства транспорту України від 20.12.1996 р № 411, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 25.02.1997 р. за № 50/1854 із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту України від 08.06.1998 року № 226, від 23.07.1999 року № 386, від 19.03.2002 року № 179, від 10.12.2003 №962).

„п.13.1. Основою організації руху поїздів є графік руху, який об'єднує діяльність усіх підрозділів і відображає план експлуатаційної роботи залізниць. Графік руху поїздів - непорушний закон для працівників залізничного транспорту, виконання якого є одним з найважливіших якісних показників роботи залізниць. Графік руху поїздів затверджується Генеральним директором Державної адміністрації залізничного транспорту України або його першим заступником.

Дотримання графіка руху поїздів і попередження його порушень має бути головним для всіх працівників, пов'язаних з організацією руху поїздів.

Рух поїздів за графіком забезпечується правильною організацією і виконанням технологічного процесу роботи станцій, депо, тягових підстанцій, пунктів технічного обслуговування та інших підрозділів залізниць, пов'язаних з рухом поїздів.

Порушення графіка руху поїздів не допускається. У виняткових випадках, коли внаслідок відмови технічних засобів або стихійного лиха відбувається порушення графіка руху поїздів, працівники всіх служб зобов'язані вживати оперативних заходів для введення у графік пасажирських та вантажних поїздів, що запізнюються, і забезпечувати їх безпечне проходження.”

„п.15.26 Порядок формування та пропускання довгосоставних поїздів, великовагових, з'єднаних поїздів, а також вантажних поїздів підвищеної ваги й довжини визначається начальником залізниці відповідно до інструкції Державної адміністрації залізничного транспорту України.

Норми ваги і довжини пасажирських поїздів далекого і місцевого сполучення і порядок розміщення вагонів у них зазначаються в книжках розкладу руху поїздів.

Порядок причеплення до пасажирських поїздів вагонів понад норми і прямування довгосоставних пасажирських поїздів встановлюється Державною адміністрацією залізничного транспорту України.

Вага та довжина поїздів визначаються згідно з таблицями, що затверджені Державною адміністрацією залізничного транспорту України. Ці таблиці вміщуються в книжках розкладу руху поїздів.”

„п.15.32 При формуванні великовагових і довгосоставних поїздів легковагові і порожні вагони повинні ставитись в останню третину поїзда.”
4.3 (Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, ЦД-0058, затверджена наказом Міністерства транспорту та зв’язку України 31.08.2005 № 507).

„п.13.2 У дозволі начальника дирекції залізничних перевезень (начальника залізниці) на проведення робіт має бути вказаний час, на який узгоджено закриття перегону або окремої колії, та прізвище особи, що здійснює єдине керівництво цими роботами, і відповідального за забезпечення безпеки руху. Прізвище та посаду керівника робіт поїзний диспетчер зобов’язаний повідомити черговим по станціях, що обмежують перегін.

Забороняється надання “вікна” для виконання робіт на перегоні і станції за відсутності керівника даних робіт та особи відповідальної за забезпечення безпеки руху, вказаних в дозволі начальника дирекції залізничних перевезень (начальника залізниці або його заступника) та відсутності зв’язку між поїзним диспетчером, черговим по станції та керівником робіт.

Виконання робіт на закритому перегоні декількома організаціями повинно здійснюватися під єдиним керівництвом відповідального працівника, якого призначає начальник дирекції залізничних перевезень (начальник залізниці). Відповідальний керівник координує роботу різних підрозділів таким чином, щоб після закінчення відбудовних колійних робіт був наданий необхідний термін часу для проведення робіт з відновлення пристроїв контактної мережі і включення напруги в електротягову мережу та відновлення роботи пристроїв СЦБ.

У разі виникнення непередбачених обставин, які вимагають зміни маршрутів прямування поїздів та відміни запланованого вікна (транспортні події, ДТП на переїздах та інші нестандартні ситуації), то відміна вікна здійснюється наказом начальника дирекції залізничних перевезень (начальником залізниці) не пізніше ніж за 2 години до часу початку вікна, вказаного в дозволі начальника дирекції залізничних перевезень (начальника залізниці) на його проведення з обов’язковим повідомленням керівника робіт.

Зміна часу, на який узгоджено закриття перегону або окремої колії, при необхідності, здійснюється наказом начальника дирекції залізничних перевезень після отримання інформації від керівника робіт або особи, що здійснює єдине керівництво.

п.13.3 “На станційних коліях забороняється проводити роботи, що вимагають огородження сигналами зупинки або зменшення швидкості без згоди чергового по станції та без попереднього запису керівником робіт у Журналі огляду колій, стрілочних переводів, пристроїв СЦБ та зв’язку і контактної мережі. На ділянках, обладнаних диспетчерською централізацією, такі роботи мають виконуватися у вказаному порядку, але тільки з дозволу поїзного диспетчера. При виконанні таких робіт на контактній мережі із знятою напругою, але без порушення цілісності колії та штучних споруд, а також за виконання робіт з усунення несправностей, що виникли несподівано, запис про початок та закінчення робіт може замінятися реєстрованою в цьому Журналі телефонограмою, що передана керівником робіт черговому по станції (на ділянках з диспетчерською централізацією – поїзному диспетчеру)”.

п.13.4 Перед закриттям перегону керівник робіт не менш ніж за три години зобов’язаний подати черговим по станції, що обмежують перегін, та поїзному диспетчеру заявку про послідовність відправлення на закритий перегін господарчих поїздів, машин та агрегатів за вказівкою для кожного поїзда та машин кілометра початкової зупинки на закритому перегоні (або головній колії) та станції, куди вони повинні повертатися після закінчення робіт, а також часу повернення кожної машини.

п.13.5 Перед настанням терміну початку робіт із закриттям перегону поїзний диспетчер установлює його вільність від поїздів або вільність відповідної колії на двоколійній та багатоколійній ділянках, після чого дає черговим по станціях, що обмежують перегін або головну колію, та керівнику робіт, наказ про закриття перегону ( колії перегону) по формі, встановленій пунктом 15.10, з вказанням порядку відправлення господарчих поїздів на перегін і порядку їх повернення з перегону згідно заявки керівника робіт.

У виняткових випадках у разі відсутності на місці робіт телефонного або радіозв’язку з поїзним диспетчером наказ про фактичне закриття перегону або колії передається керівнику робіт, черговим по станції, найближчої до місця робіт (по телефону або з нарочним, який відряджається з місця робіт).

Забороняється приступати до роботи до одержання керівником робіт наказу поїзного диспетчера (письмового, по телефону або радіозв’язку) і до огородження місця виконання робіт, небезпечних для руху, установленими сигналами.

п.13.6 У разі виконання модернізації капітального, середнього, комплексно-оздоровчого ремонту колії та інших колійних робіт із застосуванням колійних машин формування господарчих поїздів, включаючи окремі одиниці спеціального самохідного рухомого складу (далі в розділі 13 іменуються – господарчі поїзди) на станції для відправлення на перегін, а також розстановка їх на перегоні для виконання робіт виконується за розпорядженням керівника робіт відповідно до прийнятої організації і технології їх виконання.

Відправлення господарчих поїздів, спеціального самохідного рухомого складу на перегін (або колію перегону), закритий для ремонту споруд та пристроїв, проводиться за дозволом на бланку білого кольору з червоною смугою по діагоналі (бланк форми ДУ-64) з дотриманням вимог п. 14.3.6. Згідно із заявкою керівника робіт у дозволі вказується місце (кілометр) початкової зупинки кожного поїзда та машини на перегоні.”

„п.15.4 Поїзний диспетчер веде графік виконаного руху, на якому відмічає дані про рух поїздів, а також усі порушення нормальної роботи на ділянці та їх причини.

На графіку виконаного руху або додатку до нього вказуються:

а) номери поїздів і поїзних локомотивів та одиниць спеціального самохідного рухомого складу, прізвища машиністів та час їх явки на роботу, маса та умовна довжина поїздів, поїзди, що вимагають особливих умов пропускання, а також структурний підрозділ, що є власником спеціального самохідного рухомого складу (ПЧ, ЕЧ, ШЧ тощо). Номери поїздів, що доповнюються відповідними буквами та індексами, відмічаються з цими буквами та індексами на графіку виконаного руху;

б) час відправлення, прибуття і проходження поїздів по станціях ділянок;

в) колія, по якій пропускався, приймався (відправлявся) поїзд;

г) час збільшення (зменшення) перегінного часу ходу на перегонах;

д) при порушенні нормальної дії пристроїв СЦБ – за яким дозволом приймався (відправлявся) поїзд (реєстрований наказ, колійна записка, дозвіл на бланку зеленого кольору, тощо);

ж) дані про використання локомотивів;

з) дані про поїзну і вантажну роботу станцій за встановлені періоди доби;

к) відмітки про графікове відправлення і проходження пасажирських, приміських і вантажних поїздів, при відхиленні від графіка – служба (господарство), за якою віднесена затримка поїзда та час запізнення;

л) зайняття приймально-відправних колій на проміжних станціях окремими вагонами, господарчими поїздами або составами з вказівкою кількості укладених гальмових башмаків або стаціонарних пристроїв для закріплення вагонів при залишені рухомого складу на колії більше, ніж 1 годину;

м) всі діючі попередження, в тому числі що вимагають зниження швидкості, номера поїздів, з яких почато видачу попередження, відмітка про видачу непередбачених попереджень;

н) дані про несправності пристроїв СЦБ, контактної мережі, зв’язку, електропостачання, несправності колії; при усуненні несправності – відмітка посади особи (керівника робіт) яка усунула несправність;

о) закриття перегонів, колій та інших пристроїв, що обслуговують рух, з вказанням номера телеграми-дозволу, посади і прізвища керівника робіт і посадових осіб, відповідальних за безпеку руху при виконанні робіт у “вікно”;

п) зняття напруги з контактної мережі на головних і приймально-відправних коліях станцій ділянки та перегонів;

р) рух поїздів по неправильній колії.

На окремих ділянках для запису необхідних для поїзного диспетчера даних, що стосуються руху поїздів і вантажної роботи, можуть використовуватися прилади й апаратура автоматизованого робочого місця, а також призначатися на допомогу диспетчерові оператори або інші працівники дирекції залізничних перевезень.”
4.4 (Інструкція про порядок надання і використання вікон у графіку руху поїздів для ремонтних і будівельних робіт на залізницях. України, ЦД-0029, наказ УЗ від 13.03.00 № 96-Ц).

„п.1.1. Для виконання великих за обсягом ремонтних та будівельних робіт у графіку руху поїздів мають передбачатися вільні від пропуску пасажирських поїздів проміжки часу та враховуватися обмеження швидкості, які зумовлені цими роботами.

До робіт, для виконання яких необхідно надання вікон, належать: капітальний, середній, комплексно-оздоровчий і підйомочний ремонти колії, суцільна зміна рейок, заміна стрілочних переводів, ремонт мостів і тунелів, контактної мережі, лікування земляного полотна, деякі роботи при будівництві других колій, електрифікації залізниць, при яких потрібний виїзд на перегін спеціального рухомого складу.”

„п.1.2 Вікна повинні надаватися оптимальної тривалості, при якій забезпечуються мінімальні затримки поїздів за весь період ремонту та максимальний виробіток машин і механізмів в годину вікна.

При виконанні ремонтних та будівельних робіт відповідальність за затримки поїздів несе виконавець робіт у вікно.”

„п.1.11 „У своєму розпорядженні на надання вікна начальники дирекцій залізничних перевезень (начальники залізниці) призначають керівників структурних підрозділів, дирекцій, залізниці (керівників станцій, відділів перевезень, диспетчерських центрів управління, служб перевезень) відповідальних за забезпечення безпеки руху при прийманні, відправленні, пропусканні поїздів згідно варіантного графіку, виконанні маневрів з господарчими поїздами і іншими составами.

При виконанні колійних робіт у „вікно” присутність ревізорів руху відділів перевезень дирекцій залізничних перевезень (ДНЧ) є обов’язковою тільки при:

- виконанні робіт з закриттям однієї з колій двоколійного перегону без застосування засобів двостороннього автоблокування - при організації руху за телефонними засобами зв’язку;

- виключенні стрілок або ізольованих ділянок із збереженням користування сигналами на станціях IІІ -V класів;

- переключенні або уведенні в дію нових пристроїв СЦБ.

При виконанні інших видів колійних робіт у „вікно” за вказівкою начальника дирекції залізничних перевезень можуть залучатися начальники інших станцій дирекції або їх заступники.”

„п.4.3 Для прискорення відправлення господарчих поїздів до місця роботи, а також безперешкодного їх приймання з перегонів у дні надання вікон в допомогу черговому по станції повинен, як правило, виділятися помічник по кваліфікації не нижче чергового по станції.

Тривалість і порядок роботи помічника встановлюється спеціальним розпорядженням начальника відділка залізниці (державного підприємства по перевезенню вантажів і пасажирів, регіонального представництва залізниці) виходячи з місцевих умов.

п.4.4 Розроблення організаційно-технічних заходів, що забезпечують нормальну експлуатацію лінії і виконання ремонтних і будівельних робіт у вікна, провадиться на залізницях завчасно комісією, яка призначається начальником залізниці із представників служб: перевезень, колії, локомотивного господарства, електрифікації і енергетичного господарства, сигналізації і зв'язку та будівельної організації.

Начальники залізниць у листопаді поточного року для дільниць, що встановлені Укрзалізницею, подають на затвердження в Головні управління перевезень і колійного господарства Укрзалізниці план організаційно-технічних заходів з виконання ремонтних і будівельних робіт і пропускання планових вагонопотоків на наступний рік. У плані повинні бути вказані необхідні заходи з форсування пропускної і провізної спроможності на період вікон для забезпечення заданих розмірів перевезень, у тому числі пропускання з'єднаних (подвоєних і потроєних) поїздів.

Для інших дільниць план організації ремонтних і будівельних робіт та пропускання планових вагонопотоків розглядається і затверджується начальником залізниці.”

„п.4.8 На великих за часом ходу перегонах зі сприятливим планом та профілем колій, не обладнаних автоматичним блокуванням, за вказівкою поїзного диспетчера дозволяється відправляти господарчі поїзди, машини та агрегати до місця роботи, не очікуючи закриття перегону, услід за раніше відправленим вантажним поїздом, але не менше, ніж через 5 хвилин після його відправлення. Перелік таких перегонів визначається начальником залізниці.

Дозвіл передається станціям, що обмежують перегін, та керівнику робіт реєстрованим наказом поїзного диспетчера:

"У зв'язку з наступним закриттям перегону _____ ( ____ колії перегону) для проведення робіт дозволяю відправляти на цей перегін по ____ колії господарчі поїзди зі станції _______ услід за поїздом № ____ ДНЦ ____ (підпис)".

У цьому випадку кожний господарчий поїзд або машина відправляється за дозволом на бланку білого кольору з червоною смугою по діагоналі. Згідно із заявкою керівника в дозволі вказується місце (кілометр) початкової зупинки кожного поїзда на перегоні.

Машиністу першого господарчого поїзда вручається також попередження:

"Попереду Вас о ___ год ___ хв відправлений поїзд № _____, повідомлення про прибуття якого не одержано" (з п. 13.9 Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України).

Перегін або відповідна колія перегону закривається для проведення робіт наказом чергового поїзного диспетчера після прибуття на сусідню станцію поїздів, відправлених попереду господарчих поїздів, машин та агрегатів.

Наказ про закриття перегону (колії) поїзний диспетчер дає станціям, які обмежують перегін, і колійним постам, якщо вони є на перегоні, за однією із таких (наприклад) форм:

" Наказ № ... Дата ... Час (год ... хв. ...)

Для проведення таких-то робіт ________ колія перегону ________ з ___ год ___ хв закривається для руху, крім господарчих поїздів, що відправляються на закритий перегін за заявкою керівника робіт ________ (вказується посада та прізвище)

ДНЦ ... (прізвище)"

" Наказ № ... Дата ... Час (год ... хв. ...)

Для проведення відбудовних робіт на ______ км _____ колія перегону ______ з ____ год ____ хв закривається для руху всіх поїздів, крім відбудовних

ДНЦ ... (прізвище)" (з п. 15.10 Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України).

Господарчі поїзди, спеціальний рухомий склад при виконанні робіт на перегоні або в межах станцій повинні супроводжуватися керівником робіт. За вказівкою начальника дирекції залізничних перевезень (начальника залізниці) на господарчі поїзди у необхідних випадках повинні призначатись складачі поїздів.

До часу закінчення встановленої перерви у русі поїздів для проведення робіт, останні повинні бути повністю завершені, споруди та пристрої приведені у стан, що забезпечує безпечний рух поїздів, сигнали зупинки зняті з залишенням, якщо необхідно, сигналів зменшення швидкості та відповідних сигнальних знаків.

Відправлення господарчих поїздів (дрезини), машин та агрегатів з перегону проводиться за вказівкою керівника робіт, узгодженою попередньо з поїзним диспетчером.

Намічений порядок повернення господарчих поїздів з перегону поїзний диспетчер повідомляє черговим по станціях, що обмежують перегін.

Після закінчення роботи господарчих поїздів, машин та агрегатів керівник робіт зобов'язаний особисто або через підлеглих працівників оглянути колію або інші пристрой що ремонтуються на всьому протязі ділянки робіт, забезпечити негайне усунення недоліків, що перешкоджають нормальному руху, а також перевірити, чи не знаходяться вантажі за межами встановлених габаритів. ”Вікно” вважається закінченим, якщо закінчені всі роботи, які були проведені у зв’язку з „вікном” (на контактній мережі, пристроях СЦБ та зв’язку, колії, штучних спорудах тощо) і надані поїзному диспетчеру повідомлення керівником робіт про їх закінчення.

Відкриття перегону або колій здійснюється за наказом поїзного диспетчера тільки після одержання письмового повідомлення, телефонограми (телеграми) або через радіозв’язок від керівника робіт чи уповноваженого ним працівника, за посадою не нижче шляхового майстра, електромеханіка району контактної мережі, електромеханіка дистанції сигналізації та зв’язку про закінчення, як колійних робіт, на штучних спорудах, так і інших робіт, пов’язаних з „вікном”, про відсутність на перегоні господарчих поїздів, спеціального самохідного рухомого складу (або про відправлення їх по правильній колії двоколійного перегону), а також відсутність інших перешкод для безперервного і безпечного руху поїздів незалежно від того, яка організація виконувала ці роботи.

Повідомлення передається поїзному диспетчеру безпосередньо або через чергового по найближчій станції.

Відкриття перегону або колії проводиться поїзним диспетчером після одержання повідомлення про закінчення робіт і звільнення перегону. Повідомлення передається поїзному диспетчеру безпосередньо або через чергового по найближчій станції.

Відновлення дії існуючих пристроїв СЦБ та зв’язку або електропостачання (якщо їхня робота порушувалася) здійснюється за наказом поїзного диспетчера після одержання повідомлення відповідно від старшого електромеханіка СЦБ та зв’язку або енергодиспетчера.

Одержане повідомлення поїзний диспетчер зобов'язаний записати в журнал диспетчерських розпоряджень, вказавши час його надходження, посаду та прізвище особи, від якої воно одержане.

Наказ про відкриття перегону або колії поїзний диспетчер віддає станціям, що обмежують перегін, і колійним постам, якщо такі є на перегоні, за формою:

"Наказ № ___ від ___ числа відміняється. Рух поїздів по ____ колії перегону ______ з ____ год ____ хв відновлюється по _______ (вказуються засоби сигналізації та зв'язку ДНЦ ... (прізвище)".

На двоколійних перегонах, обладнаних автоблокуванням, поїзному диспетчеру після одержання повідомлення про закінчення ремонтних та будівельних робіт, відсутність перешкод для руху поїздів, справну дію автоблокування, живлення, справну дію контактної мережі та про відправлення з місця робіт всіх поїздів та господарчих поїздів (спеціального самохідного рухомого складу) по правильній колії дозволяється відкривати перегін для руху поїздів за автоблокуванням не чекаючи прибуття всіх господарчих поїздів (спеціального самохідного рухомого складу) на сусідню станцію.”
4.5 (Інструкція з організації руху вантажних поїздів підвищеної ваги і довжини на залізницях України, ЦД-0031 від 29 08.00 № 364/Ц).

„п.1.1 Для підвищення пропускної та провізної спроможності дільниць і напрямків, скорочення затримок поїздів при наданні "вікон" для ремонтно-колійних і будівельних робіт організується рух поїздів підвищеної ваги й довжини і з'єднаних поїздів.”

„п.1.7 Рух поїздів підвищеної ваги й довжини дозволяється на одноколійних та двоколійних дільницях у будь-який час доби при температурі не нижче мінус 30°С, а поїздів із порожніх вагонів не нижче мінус 40°С.”

„п.1.9 При формуванні поїздів для з'єднання їх в поїзди підвищеної ваги. й довжини та поїзди з об'єднаною гальмівною магістраллю забороняється постановка порожніх вагонів у головний состав поїзда. Порожні вагони (цистерни, хопери- цементовози, хопери-зерновози, хопери-мінераловози, вагони-термоси, довгобазові) повинні ставитися в останню третину останнього состава з'єднаного поїзда. Формування великовагових і довгосоставних поїздів, що будуть перетинати гірські перевали, визначається начальником залізниці.

п.1.10 Не підлягають з'єднанню поїзди, у складі яких є вагони:

 з негабаритними вантажами нижньої негабаритності 3-го і вищих ступенів, бокової негабаритності 4-го і вищих ступенів, а також із понаднегабаритними вантажами;

 з небезпечними вантажами класу 1 (вибуховими матеріалами);

 із завантаженими транспортерами зчіпного типу, завантаженими транспортерами з кількістю осей 16 і більше, а також транспортери або одиниці іншого рухомого складу, що потребують особливих умов пропуску або загального обмеження швидкості руху до 50 км/год, порожні транспортери з кількістю осей 8 і більше.

Як, виняток, в останній чверті останнього поїзда можуть знаходитися порожні транспортери, що мають 8 і більше осей, а також порожні і навантажені транспортери зчіпного типу вантажопідйомністю 120 т (код типу 3960 і 3961) і вантажопідйомністю 240 т (код типу 3974) у разі перевезення їх у поїздах масою 3 тис. т. При меншій масі поїзда вказані транспортери можна ставити в будь-яку частину состава поїзда. Зазначенні вагони не дозволяється ставити у поїзди підвищеної ваги та довжини спеціального формування.

У вантажному поїзді вагою більше 12 тис. тс навантажені вагони, розміщені між локомотивами, повинні мати завантаження нетто не менше 50 тс.”

„п.1.12 Порядок з'єднання поїздів на перегонах в темний час доби встановлюється місцевою інструкцією, що розробляється начальником залізниці.

п.1.13 Рух поїздів підвищеної ваги й довжини дозволяється на дільницях з керівними спусками (включно): при наявності обмеження швидкості менше 25 км/год - до 0,008, в решті випадків - до 0,012; поїздів із порожніх вагонів з кількістю осей від 350 до 520 (включно) - до 0,018.

Пропуск вантажних поїздів підвищеної ваги й u1076 довжини з керівними спусками вище вказаних допускається з дозволу Державної адміністрації залізничного транспорту на основі позитивних результатів дослідних поїздок на конкретній дільниці.”

„п.1.21 Пропуск поїздів підвищеної ваги й довжини повинен здійснюватися, як правило, по головних коліях проміжних станцій. У виняткових випадках дозволяється пропуск таких поїздів по бокових коліях. При цьому на електрифікованих дільницях можливість пропуску таких поїздів по бокових коліях повинна бути обумовлена місцевими інструкціями, в яких обов'язково враховується фактичний поперечний переріз проводів контактної мережі.

Про час і маршрут проходження поїздів підвищеної ваги й довжини не менше як за добу повинен бути повідомлений енергодиспетчер.

п.1.22 У разі обмеженої довжини приймально-відправних колій проміжних станцій на дільницях з регулярним обертанням поїздів підвищеної ваги й довжини в графіках руху для таких поїздів виділяються спеціальні "нитки". Їх пропуск погоджується між залізницями за періодами доби в оперативному порядку.

п.1.23 Дільниці обертання поїздів підвищеної ваги й довжини встановлюються наказами та вказівками в межах:

 дільниць залізниць - начальником служби перевезень;

 двох і більше залізниць - Державної адміністрації залізничного транспорту.

1.24 З'єднання та роз'єднання поїздів, формування вантажних поїздів з постановкою локомотивів у голові поїзда, у голові й в середині состава або в голові й хвості поїзда та пропуск таких поїздів здійснюється за наказом поїзного диспетчера.”

„п.1.26 Для попередження розривів автозчепів та видавлювання вагонів повинен бути складений перелік небезпечних місць для поїздів підвищеної ваги й довжини, який має бути оголошений локомотивним бригадам, черговим по станціях і диспетчерському апарату.

Чергові по станціях або поїзні диспетчери повинні заздалегідь інформувати машиністів про зміни умов пропуску по перегонах і станціях поїздів підвищеної ваги й довжини. У разі необхідності на підставі отриманої інформації машиніст зобов'язаний своєчасно вжити заходів щодо зупинки такого поїзда на сприятливому профілі колії.”

„п.2.4 Кількість поїздів підвищеної ваги й довжини для їх нормального електропостачання в зоні між тяговими підстанціями повинна бути не більшою закладеної в графіку руху поїздів. При цьому для розрахунку завантаженості пристроїв електропостачання поїзд подвійної уніфікованої ваги й довжини враховується за два поїзди, а потрійного - за три і т.д. Повинні бути виконані перевірочні розрахунки для визначення міжпоїзного інтервалу з урахуванням роботи пристроїв електропостачання і можливості пропуску зворотного тягового струму за методикою, що наведена у додатку до цієї Інструкції, а також визначені місця і граничні значення рекуперативних струмів під час електричного гальмування.”
4.6 (Інструкція з підготовки господарства перевезень до роботи в осінньо-зимовий період, ЦД-0044, наказ УЗ від 21.10.02 № 532-Ц).

„п.1.1 З урахуванням можливих залізничних напрямків, дільниць і станцій, які піддаються сніжним заметам, у Головному управлінні перевезень і на залізницях за вказівкою начальника Головного управління перевезень та начальника служби перевезень розроблюються варіанти плану формування поїздів, які повинні вводитись при виникненні труднощів з пропуском вагонопотоків. У таких випадках поїзди направляються в об’їзд занесених снігом дільниць, а сортувальна робота переноситься на станції, які менш піддані сніжним заметам. Для надання допомоги вирішальним станціям визначаються допоміжні, які мають необхідні технічні пристрої, засоби і спроможні взяти на себе частину роботи з розформування і формування поїздів.

п.1.2 На кожній залізниці за вказівкою першого заступника начальника залізниці створюється резерв локомотивів і локомотивних бригад, які можуть в короткі терміни передислокуватись і включитися в роботу на дільницях, які мають труднощі з пропуском вагонопотоків. До резерву локомотивних бригад включаються найбільш досвідчені машиністи та їх помічники.

п.1.3 На підставі рішення Головного управління перевезень у районах масового навантаження відставляється в запас рухомий склад для подальшого його використання у випадку порушення режиму підводу порожніх вагонів.

п.1.4 З метою сталого виконання графіка руху поїздів провадиться його корегування з урахуванням відміни літніх пасажирських поїздів, приміських поїздів сезонного призначення та відміни обмеження швидкостей руху після виконання ремонтних і будівельних робіт на коліях і спорудах.

п.1.5 На залізницях, у відділах перевезень, на станціях, які мають значний обсяг роботи, з урахуванням відволікання частини маневрових локомотивів на боротьбу з ожеледицею, роботу зі снігоприбиральними і снігоочисними машинами, переглядається порядок розставлення маневрових локомотивів на станціях і районах, корегується графік їх роботи. У необхідних випадках проводиться поповнення і заміна парку маневрових локомотивів, закріплення локомотивів за снігоприбиральними і снігоочисними машинами.”

„п.2.1 По закінченню зими у Головному управлінні перевезень, усіх службах, відділах перевезень і станціях проводиться аналіз роботи за минулий зимовий період, розглядаються показники використання рухомого складу, виконання графіка руху поїздів, стан безпеки руху і виробничого травматизму, а також інші критерії роботи в ОЗП.

Дані аналізу опрацьовуються та затверджуються службами перевезень залізниць і надаються у Головне управління перевезень до 10 травня.”

„п.2.6 На протязі вересня вся снігоприбиральна техніка закріплюється за вирішальними станціями і вузлами з урахуванням першочерговості виділення найбільш надійних машин.

У першій половині вересня дистанцією колії і станцією проводиться підготовка колій і тупиків, зазначених у технічно-розпорядчому акті станцій (ТРА), для розміщення снігоприбиральних та снігоочисних машин.

На протязі вересня перевіряються колії і місця для вивантаження снігу, при необхідності проводиться ремонт цих колій, очищення від сміття, будівництво спеціальних колій.

п.2.7 На всіх найважливіших вузлах і станціях розробляється технологія прибирання снігу і графіки роботи снігоприбиральних та снігоочисних машин і механізмів з зазначенням черговості очищення від снігу і льоду станцій вузла, станційних колій і внутрішньо-вузлових з’єднань. На весь зимовий період виділяються працівники станцій і дистанцій колій, відповідальні за організацію роботи снігоприбиральної та снігоочисної техніки і прибирання снігу у кожному районі станції.

п.2.8 Керівництвом служб і відділів перевезень затверджується перелік станцій, з яких, при настанні снігопадів, через сильні замети, повинні бути виведені усі тимчасово залишені без локомотивів поїзди і вагони.

Наказом по залізниці за сортувальними станціями на весь ОЗП закріплюються працівники апарату управління залізниць, дирекцій залізничних перевезень, станцій та інших підприємств залізничного транспорту для очистки територій станцій і надання допомоги.

п.2.9 У вузлах та на найважливіших сортувальних станціях створюються штаби з снігоборотьби у складі: начальник станції (голова), начальник дистанції колії (заступник голови), начальників локомотивного і вагонного депо, дистанцій сигналізації та зв’язку, електропостачання, механізованої дистанції вантажно-розвантажувальних робіт.

На створені штаби покладається відповідальність за своєчасне очищення територій станцій, роботу снігоочисних та снігоприбиральних машин.”

„п.2.12 На станціях створюється не знижувальний запас (в кількості не менше місячних витрат) гальмових башмаків, вилок для розчеплення автозчепів і встановлення гальмових башмаків на рейки, створюється запас інвентарю для прибирання снігу і льоду, а також піску для посипання під час ожеледиці території станції, місць роботи гіркових складачів поїздів, регулювальників швидкості руху вагонів, маршрутів проходу на робочі місця.”

„п.4.1 В усіх структурних підрозділах господарства перевезень проводиться укомплектування штату провідних професій, і в першу чергу, чергових по станції, складачів поїздів і їх помічників, регулювальників швидкості руху вагонів, чергових стрілочних постів.

п.4.2 На станціях складаються списки і проводиться навчання “першозимників” безпечним прийомам праці у ОЗП, закріплення за ними наставників із числа досвідчених працівників.

Працівники станцій, згідно з діючими нормами, забезпечуються спецодягом та спецвзуттям.

З усіма працівниками, що залучаються до роботи, проводиться додатковий інструктаж про порядок виконання робіт з очищення централізованих стрілочних переводів.

п.4.3.На станціях та у відділах перевезень розроблюється тематика проведення технічного навчання з безпечних прийомів праці в ОЗП для працівників станцій та відділів перевезень, пов’язаних з рухом поїздів.

Тематика навчання затверджується:

– на станціях позакласних та першого класу – начальником станції;

– на станціях 2, 3, 4, 5 класів – начальником відділу перевезень дирекцій залізничних перевезень;

–у відділах перевезень дирекцій залізничних перевезень – начальником дирекції залізничних перевезень.

п.4.4 На станціях виділяються і обладнуються приміщення для обігрівання і прийняття їжі працівників, які працюють на снігоборотьбі.”
4.7 (Інструкція з оперативного планування поїзної і вантажної роботи на залізницях України, ЦД-0052, наказ УЗ від 15.12.04 № 969-ЦЗ).

„Оперативне планування поїзної і вантажної роботи на залізницях України є важливою складовою системи організації перевізного процесу і повинно забезпечувати виконання норм навантаження, вивантаження, передачі поїздів і вагонів на суміжні з Україною держави, між залізницями і дирекціями, здавання порожніх вагонів в регулювання, виконання технічних норм використання рухомого складу, нормативів графіка руху.”

„п.4.2 Метою оперативного планування роботи є забезпечення в конкретних умовах даного відрізку часу (доби, зміни) виконання встановлених технічними нормами показників експлуатаційної роботи.

Оперативне планування є важливим засобом в забезпеченні рівномірності в поїзній і вантажній роботі й виконанні графіка руху поїздів.”

„п.5.3 Поточне планування поїзної роботи здійснюється по 4- і 6 годинних періодах і передбачає визначення часу відправлення поїздів, підв’язку локомотивів і локомотивних бригад за нитками графіка.”
4.8 (Тимчасова інструкція з організації швидкісного руху пасажирських поїздів. Вимоги до інфраструктури та рухомого складу, наказ УЗ від 12.07.02 № 360-Ц).

„п.9.13 При відхиленні швидкісного поїзда від графіка дозволяється його пропуск тільки з міжпоїзними інтервалами, які не менше тих, що закладені у графіку руху для даного поїзда.

Про відхилення швидкісного поїзда від графіка, чергові по станціях, поїзні диспетчери повідомляють чергових по переїздах через наявний зв’язок.”


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

Схожі:

Про роботу за 2013 рік
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» пропоную вашій увазі звіт про роботу за 2013 рік

4 Основні напрями та методи статистичного аналізу вартісних показників...
Зазначимо також, що вартісні показники широко застосовуються при визначенні інших економічних показників, що відображають рівень...

Інформація про розвиток музейної справи в закладах освіти Білоцерківського району
Основними нормативно-правовими документами, що регламентують діяльність музеїв при закладах освіти є

Звіт Луцького міського голови перед територіальною громадою міста...
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» пропоную вашій увазі звіт про роботу за 2014 рік

Споруди транспорту
Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України

Укладач: Горбенко Л. Г., методист Шполянського райметодкабінету, с. 55, 2011
У збірці подано нормативні документи, які регламентують діяльність шкільної бібліотеки. Детально розглянуто технологію роботи шкільної...

Дитяче самоврядування існує в Федорівській школі вже давно. Воно...
Дитяче самоврядування існує в Федорівській школі вже давно. Воно здійснюється через роботу дитячих організацій, де шкільне самоврядування...

Географія Білет №1
За тематичним картами дайте характеристику господарства Донецького економічного району

Пояснювальна записка Замовник
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства україни

Діловодство навчальний посібник
Затверджено вченою радою Національного університету водного господарства та природокористуванняБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка