Пошук по сайту


6.2 Експлуатація колій і стрілочних переводів - Регламентують роботу господарства

Регламентують роботу господарства

Сторінка8/37
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   37

6.2 Експлуатація колій і стрілочних переводів6.2.1 (Правила технічної експлуатації залізниць України, затверджені та введені в дію наказом Міністерства транспорту України від 20.12.1996 р № 411, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 25.02.1997 р. за № 50/1854 із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту України від 08.06.1998 року № 226, від 23.07.1999 року № 386, від 19.03.2002 року № 179, від 10.12.2003 №962).

„п.3.15. Забороняється експлуатувати стрілочні переводи та глухі пересічення, в яких допущена хоча б одна із перелічених несправностей:

– роз'єднання стрілочних вістряків та рухомих осердь хрестовин з тягами;

– відставання вістряка від рамної рейки, рухомого осердя хрестовини від вусовика на 4 мм й більше, виміряне біля вістряка й осердя тупої хрестовини проти першої тяги, біля осердя гострої хрестовини - у вістрі осердя при замкнутому положенні стрілки;

– вищерблення вістряка або рухомого осердя, при якому створюється небезпека набігання гребеня, і в усіх випадках вищерблення довжиною:

– на головних коліях - 200 мм і більше,

– на приймально-відправних коліях - 300 мм і більше,

– на інших станційних коліях - 400 мм і більше;

– пониження вістряка проти рамної рейки й рухомого осердя проти вусовика на 2 мм і більше, виміряне в розрізі, де ширина головки вістряка або рухомого осердя зверху 50 мм і більше;

– відстань між робочою гранню осердя хрестовини та робочою гранню головки контррейки менша 1472 мм;

– відстань між робочими гранями головки контррейки й вусовика більша 1435 мм;

– злам вістряка або рамної рейки;

– злам хрестовини (осердя, вусовика або контррейки);

– розрив контррейкового болта в одноболтовому або обох у двоболтовому вкладиші.

Відсутність закладки на нецентралізованих стрілках або якщо закладка не забезпечує щільне прилягання гостряка до рамної рейки проти першої тяги і відстань між гостряком і рамною рейкою становить 4 мм і більше.

Вертикальне та бокове зношення рамних рейок, вістряків, вусовиків та осердя хрестовин і порядок експлуатації їх при перевищенні норм граничного зносу встановлюються інструкцією Державної адміністрації залізничного транспорту України.”

„п.15.3. Стрілки, розташовані на головних та приймально-відправних коліях, а також охоронні мають перебувати у нормальному положенні.

Нормальним положенням стрілок є:

– вхідних на головних коліях станцій одноколійних ліній - напрямок з кожного кінця станції на різні колії;

– вхідних на головних коліях станцій двоколійних ліній - напрямок на відповідні головні колії;

– усіх інших на головних коліях перегонів та станцій, за винятком стрілок, що ведуть до запобіжного та вловлюючого тупиків, - напрямок на відповідні головні колії;

– тих, що ведуть до запобіжних та вловлюючих тупиків, - напрямок до цих же тупиків.

На станціях малодіяльних ліній, де обслуговування двох стрілочних постів виконується одним черговим стрілочного поста, а також, де в штатному розкладі не передбачені працівники господарства служби перевезень, нормальне положення вхідних стрілок на головних коліях одноколійних ліній встановлюється начальником дирекції залізничних перевезень (начальником залізниці).

Нормальне положення стрілок визначається знаком "плюс" у таблицях взаємозалежності положення стрілок і сигнальних показань світлофорів у маршрутах. Крім того, для станцій з нецентралізованими стрілками нормальне їх положення визначається в технічно-розпорядчому акті станції та витягах з нього. У необхідних випадках начальником станції встановлюється нормальне положення нецентралізованих стрілок, що не включені в залежність від сигналів та маршрутів і ведуть до станційних колій, визначених для стоянки відбудовних та пожежних поїздів, вагонів з небезпечними вантажами класу I (вибухові матеріали) тощо.

Установлене нормальне положення позначається на станинах стрілок і на кожухах приводів стрілок електричної централізації.

Стрілки в інше положення можуть переводитися за умов:

– приготування маршрутів для приймання і відправлення поїздів;

– маневрової роботи;

– зайнятості колій рухомим складом;

– необхідності огородження місць перешкод та виконання робіт на станційних коліях;

– очищення, перевірки та ремонту стрілок.”
6.2.2 (Інструкція з улаштування та утримання колії залізниць України, ЦП-0138, наказ УЗ від 22.12.05 № 427-Ц).

„п.1.2. Конструкція елементів колії, стрілочних переводів, переїздів та інших споруд і пристроїв залізничної колії повинна відповідати затвердженим Укрзалізницею технічним умовам.

Всі споруди та пристрої залізничної колії на перегонах і станціях повинні утримуватись відповідно до норм та допусків, встановлених Правилами технічної експлуатації залізниць України (ПТЕ), цією Інструкцією та іншими нормативними документами, що стосуються поточного утримання колії.

п.1.3. Завданням поточного утримання залізничної колії є систематичний нагляд за комплексом споруд колії та колійних пристроїв; забезпечення справного стану колії та утримання її в межах встановлених норм і допусків, при яких гарантується безпечний та безперебійний рух поїздів зі встановленими швидкостями; забезпечення тривалих термінів служби всіх елементів колії; вивчення причин та попередження появи несправностей, своєчасне їх усунення та ліквідація причин, що сприяють появі несправностей колії та споруд.

п.1.4. Поточне утримання здійснюється безперервно протягом усього року на всій протяжності колії, в тому числі на ділянках, де виконується модернізація або інший вид періодичного ремонту. Види, обсяг і терміни робіт із поточного утримання колії встановлюються, виходячи з першочергової вимоги до забезпечення безпеки руху поїздів і з урахуванням пори року та місцевих умов.

Роботи з поточного утримання колії виконуються або без перерви руху поїздів, або в технологічні «вікна».”

„п.1.7. Дистанція колії є основним структурним підрозділом колійного господарства, що здійснює поточне утримання колії. Межі, протяжність і структурний поділ дистанції колії встановлюються Укрзалізницею залежно від експлуатаційних умов.

Дистанція колії повинна мати контингент монтерів колії відповідно до норм витрат робочої сили на поточне утримання колії та затвердженого структурного поділу дистанції, а також необхідне технічне оснащення, машини, механізми та інструменти.

п.1.8. Організація поточного утримання колії, споруд і пристроїв, що забезпечують їх функціонування, а також робіт з утримання рейкових кіл (в обсягах, які виконуються дистанцією колії) покладається на начальників дистанцій колії, їх заступників, старших шляхових майстрів, начальників дільниць, шляхових і мостових (тунельних) майстрів і бригадирів колії. На вказаних працівників, а також на працівників рейкової дефектоскопії, колієобстежувальних і мостовипробувальних станцій, колієвимірювальних вагонів, монтерів колії, що призначаються для огляду залізничної колії та штучних споруд і чергових переїздів покладається відповідний контроль за станом колії, споруд і пристроїв, який забезпечує їх справне функціонування.

Вказаними працівниками повинні періодично перевірятись доручені їм ділянки колії, забезпечуватись висока якість їх поточного утримання, створюватись всі необхідні умови для безперебійного та безпечного руху поїздів з встановленими швидкостями, а також для подовження термінів служби елементів залізничної колії, пристроїв і споруд.

З метою більшої оперативності при прийнятті невідкладних заходів щодо забезпечення безпеки руху поїздів начальники дистанцій колії, їх заступники, начальники дільниць, старші шляхові та шляхові майстри повинні забезпечуватись засобами мобільного зв’язку.

п.1.9. Безпосереднє виконання всіх робіт із поточного утримання колії та споруд покладається на колійні бригади, бригади з утримання штучних споруд і земляного полотна, чергових переїздів.”

„п.2.1.1. Ширина колії вимірюється між внутрішніми боковими гранями головок рейок на рівні 13 мм нижче верху головок рейок. Відповідно до п. 3.9 ПТЕ норма ширини колії на прямих ділянках колії встановлена 1520 мм. У кривих ділянках колії на дерев'яних шпалах норма ширини колії встановлена:

 • при радіусах 650 м і більше.............................................1520 мм;

 • при радіусах менше 650 до 450 м...................................1530 мм;

 • при радіусах менше 450 до 300 м ..................................1535 мм;

 • при радіусах менше 300 м ............................................1540 мм.

На коліях, укладених до 1998 року (часу затвердження Інструкції ЦП/0050), допускається норма ширини колії 1520 мм у кривих ділянках радіусами від 300 до 650 м до виконання ремонтно-колійних робіт із комплексної заміни рейко-шпальної решітки.

Для колії на залізобетонних шпалах норма ширини колії на прямих і кривих при радіусах 300 м і більше встановлена однаковою – 1520 мм. В кругових кривих при радіусах від 200 м до 450 м дозволяється укладання спеціальних залізобетонних шпал з нормою ширини колії 1535 мм.

На існуючих лініях із раніше укладеною колією з нормативом ширини колії на прямих ділянках 1524 мм допускається утримання колії за такими нормами ширини колії:

 • у прямих і кривих при радіусах більше 650 м ………1524 мм;

 • у кривих при радіусах менше 650 до 450 м …………1530 мм;

 • у кривих при радіусах менше 450 до 350 м …………1535 мм;

 • у кривих при радіусах менше 350 м …………………. 1540 мм.

Прямі та криві ділянки колії, що утримуються за шириною колії за нормою 1520 мм і отримали в процесі експлуатації стабільне рівномірне розширення, дозволяється утримувати при швидкостях руху поїздів до 120 км/год за нормами, встановленими для колії 1524 мм. Перелік таких прямих і кривих ділянок колії встановлює начальник дистанції колії та затверджує начальник служби колії залізниці.

Відхилення від встановлених норм ширини колії, які не потребують усунення, на прямих і кривих ділянках колії не повинні перевищувати:

 при швидкостях руху поїздів від 50 до 140 км/год:

 • за розширенням ...................................................... + 8 мм;

 • за звуженням ........................................................... – 4 мм.

 при швидкостях руху поїздів 50 км/год і менше:

 • за розширенням .................................................... + 10 мм;

 • за звуженням ........................................................... – 4 мм.

при радіусах кривих менше 300 м (а при нормативі ширини колії 1524 мм – при радіусах менше 350 м):

 • за розширенням .............................................................+6 мм;

 • за звуженням ..................................................................-4 мм.

При наявності бокового зносу головки рейок в кривих величина відхилення за розширенням, яка не потребує усунення, може бути збільшена на величину фактичного зносу внутрішньої грані головки рейки зовнішньої нитки. При цьому ширина колії не повинна перевищувати:

 • при радіусах 650 м і більше ...................................... 1535 мм;

 • при радіусах менше 650 м ……............................... 1545 мм;

Плюсовий допуск за шириною колії для кожної такої кривої з урахуванням фактичного бокового зносу встановлюється наказом начальника дистанції колії.

Оцінку відхилень, які перевищують вказані величини, порядок їх усунення, швидкості руху поїздів наведено у «Технічних вказівках щодо оцінки стану рейкової колії за показаннями колієвимірювальних вагонів та забезпечення безпеки руху поїздів при відступах від норм утримання рейкової колії».

Ширина колії більше 1548 мм і менше 1510 мм не допускається.

Розширення колії при переході з прямої ділянки у криву ділянку колії, що мають різні норми ширини колії, улаштовується плавним відводом у межах перехідної кривої, а за відсутності перехідної кривої – в межах прямої також із плавним відводом. При цьому в кінці перехідної кривої, а за її відсутності – на початку кругової кривої, розширення колії повинно бути повним. У багаторадіусній кривій, що має ділянку малого радіусу, плавний відвід розширення колії влаштовується у межах з'єднувальної кривої, а за її відсутності – в межах частини кривої більшого радіусу.

Розширення колії здійснюється зміщенням внутрішньої рейки.

У прямих і кривих ділянках відводи відхилень за шириною колії в межах допусків повинні бути плавними і не перевищувати 1 мм на 1 пог. м колії. При перевищенні допустимого ухилу відводу ширини колії, що визначається на базі 2 м, швидкість руху зменшується до значень, які відповідають фактичному ухилу відводу.

Середні ухили відводу ширини колії, ‰, в прямих і кривих ділянках у процесі експлуатації допускаються не більше:


 • 2,5 ‰ при швидкостях руху ........................... до 140 км/год;

 • 3,0 ‰ при швидкостях руху ........................... до 120 км/год;

 • 3,5 ‰ при швидкостях руху ........................... до 100 км/год;

 • 4,0 ‰ при швидкостях руху ............................. до 80 км/год;

 • 4,5 ‰ при швидкостях руху ............................. до 60 км/год;

 • 5,0 ‰ при швидкостях руху ............................. до 25 км/год.


Середній ухил відводу ширини колії при ручних промірах визначається як різниця значень ширини колії в мм, виміряних у суміжних перетинах через 2 м за довжиною, зменшена на різницю величин бокового зносу в цих перетинах і розділена на 2000, за формулою:
, (2.1)
де () – різниця значень ширини колії в мм, виміряних у суміжних перетинах через 2 м за довжиною;

– різниця величин бокового зносу, мм, в цих перетинах.

При ухилі відводу ширини колії більше 5 ‰ (крім відводів на стрілочних переводах, які встановлені конструктивно), в тому числі й при її вимірюванні на базі 1 м, крива ділянка колії для руху поїздів закривається та вживаються заходи щодо негайного усунення несправності колії.”

„п.2.10.1. На кожному стрілочному переводі стрілка, хрестовина, рейкова колія між ними та рейкові ланки, що примикають до них, мають бути одного типу.

Стрілочні переводи повинні укладатись відповідно до встановлених епюр. Основні розміри переводів, що випускаються в Україні, і епюри для довідки наведені у додатку 5 (табл. Д. 5.1- Д. 5.4, рис. Д. 5.1-Д. 5.60).

Норми утримання стрілочних переводів колії 1520 мм за шириною колії наведені в табл. 2.17, а допустимі відхилення – в табл. 2.18 і 2.19. Місця контрольних вимірів шаблоном показані на схемах (рис. 2.41 – 2.44). При боковому зносі рейок допускається утримувати ширину колії від переднього стику рамних рейок і до кінця перевідної кривої стрілочних переводів більшою на допустиму величину бокового зносу. Проте на всій протяжності стрілочних переводів з урахуванням можливого бокового зносу ширина колії не може бути більше 1548 мм.Переріз осердя

Рис. 2.41. Місця контрольних вимірів ширини колії на звичайному

стрілочному переводі та жолобів у контр рейках

Рис. 2.42. Місця контрольних вимірів ширини колії на симетричних

стрілочних переводах


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   37

Схожі:

Про роботу за 2013 рік
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» пропоную вашій увазі звіт про роботу за 2013 рік

4 Основні напрями та методи статистичного аналізу вартісних показників...
Зазначимо також, що вартісні показники широко застосовуються при визначенні інших економічних показників, що відображають рівень...

Інформація про розвиток музейної справи в закладах освіти Білоцерківського району
Основними нормативно-правовими документами, що регламентують діяльність музеїв при закладах освіти є

Звіт Луцького міського голови перед територіальною громадою міста...
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» пропоную вашій увазі звіт про роботу за 2014 рік

Споруди транспорту
Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України

Укладач: Горбенко Л. Г., методист Шполянського райметодкабінету, с. 55, 2011
У збірці подано нормативні документи, які регламентують діяльність шкільної бібліотеки. Детально розглянуто технологію роботи шкільної...

Дитяче самоврядування існує в Федорівській школі вже давно. Воно...
Дитяче самоврядування існує в Федорівській школі вже давно. Воно здійснюється через роботу дитячих організацій, де шкільне самоврядування...

Географія Білет №1
За тематичним картами дайте характеристику господарства Донецького економічного району

Пояснювальна записка Замовник
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства україни

Діловодство навчальний посібник
Затверджено вченою радою Національного університету водного господарства та природокористуванняБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка