Пошук по сайту


Рис. 2.43 - Регламентують роботу господарства

Регламентують роботу господарства

Сторінка9/37
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   37

Рис. 2.43. Місця контрольних вимірів ширини колії на перехресному

стрілочному переводі

Рис. 2.44. Місця контрольних вимірів ширини колії на прямолінійних

косокутних глухих пересіченнях

Таблиця 2.17

Норми ширини колії на стрілочних переводах, мм

Тип та проект стрілочного переводу

Марка хрестовини

В передньому стику рамних рейок, і в задньому стику хрестовини , а, к

Біля вістря вістряка, в

В корені вістряків

В середині перевідної кривої, є

В хрестовині, u

На бокову колію, д

На пряму (основну) ко­лію, г

Звичайні стрілочні переводи

Р65, (пр. Дн 060)

1/18

1520

1524

1520

1520

1520

1520

Р65, (пр. Дн 300, Дн400, 65111Ж-01, Дн200, Дн040)

1/11

1520

1524

1530

1520

1530

1520

Р65, (пр. 65109Ж-01)

1/9

1520

1524

1530

1520

1530

1520

Р65, (пр. 1127)

1/9

1520

1524

1530

1520

1535

1520 пр 1524 бок

Р50, (пр. 1128)

1/9

1520

1528

1530

1520

1535

1520 пр 1524 бок

Р65, (пр. 1740, 2433,2193, Дн290, Дн330, Дн345, Дн355)

1/11

1520

1524

1520

1521

1520

1520

Р50, (пр. 2497)

1/11

1520

1528

1520

1521

1520

1520

Р65, (пр. 2215, 2434, 1160)

1/9

1520

1524

1520

1521

1524

1520

Р50, (пр. 2498)

1/9

1520

1528

1520

1521

1524

1520

Р65, (пр. 2889, криволінійний радіуса 600 м)

1/11

1523

1527

1535

1520

1535

1520

Перехресні стрілочні переводи

Р65, Р50, (пр. 65109Ж-03, 1580, 1669, 1623)

1/9

1520

1535

1535

1520

1535

1520

Симетричні стрілочні переводи

Р65, Р50, для гіро­чних колій (пр. 1581, 2628, 2307)

1/6

1522

1532

1524

-

1524

1520

Р65, (пр. 2307 – для приймально-відправних колій)

1/6

1522

1532

1524

-

1524

1520

Р50, (пр. 2063, 2064)

1/11 і 1/9

1520

1528

1520

-

1520

1520

Р65, (пр. У1123 – для гірочних колій)

1/6

1528

1536

1536

-

1536

1524

Р65, (пр. У1123 – для п.в. колій)

1/6

1520

1536

1536

-

1536

1524

Несиметричні переводи односторонньої кривизни

Р65, (Rбок = 180 м) (Р50)

1/11

1520

1524 (1528)

1520

1521

1532

1520

Р65, (Rбок = 200 м) (Р50)

1/11

1520

1524 (1528)

1520

1521

1530

1520

Р65, (Rбок = 225 м) (Р50)

1/11

1520

1524 (1528)

1520

1521

1526

1520

Р65, (Rбок = 250 м) (Р50)

1/11

1520

1524 (1528)

1520

1521

1524

1520

Примітки: 1. Норми ширини колії наведені для типових конструкцій переводів, що випускаються.

2. При впровадженні нових конструкцій переводів норми ширини колії встановлюється за затвердженими проектами.


Допуски за шириною колії на хрестовині наведені за умови, що будуть витримані відстані між робочими гранями контррейки та осердя не менше 1472 мм (розмір Е) і між робочими гранями контррейки та вусовика не більше 1435 мм (розмір F) (рис. 2.45). Зазначені відстані Е і F безпосередньо контролюються відповідним шаблоном ЦУП або обчислюються за шириною колії та величиною жолобів, виміряних у хрестовині та контррейці проти перерізу осердя шириною 40 мм. При обчисленнях розмірів F і Е можуть використовуватися допоміжні таблиці, наведені у додатку Д. 5.6 і Д. 5.7. В цьому ж додатку наведені допоміжні таблиці для встановлення допустимих розмірів ширини колії при конкретних величинах жолобів (табл. Д. 5.5).
Таблиця 2.18
Допуски утримання за шириною колії звичайних і криволінійних стрілочних переводів колії 1520 мм

Місце виміру

Категорія

колії

Допустимі відхилення від нормативної

ширини колії, мм

у бік збільшення

у бік зменшення

Передній стик рамної рейки

Головні

+6

-3

Пр.–відпр.

+6

-4

Інші

+10

-4

Вістря вістряка, корінь прямого вістряка, корінь вістряка бокової колії

Головні

+6

-3

Пр.–відпр.

+6

-3

Інші

+10

-3

Середина перевідної кривої

Головні

+10

-3

Пр.–відпр.

+10

-3

Інші

+12

-3

З’єднувальні колії прямого напрямку

Головні

+6

-3

Пр.–відпр.

+6

-4

Інші

+10

-4

Хрестовина

Головні

+4

-4

Пр.–відпр.

+4

-4

Інші

+6

-4

Примітки: 1. При утриманні ширини колії на стрілочних переводах у межах встановлених допусків допустима швидкість руху встановлюється згідно з ПТЕ і чинними нормами без додаткових обмежень (див. Д.8.2).

2. При перевищенні встановлених допусків за шириною колії порядок експлуатації стрілочних переводів і швидкості руху по них встановлюються за окремими вказівками Головного управління колійного господарства.


Таблиця 2.19

Допуски утримання за шириною колії, мм, симетричних і перехресних стрілочних переводів колії 1520 мм

Категорія колії

Місце вимірів

Передній стик рамної рейки

Вістря вістряка

В корені

вістряка

Середина перевідної кривої

Хрестовини

по

прямій колії

по боковій колії

гостра

тупа

Симетричні переводи

Головні

+6 -3

+6 -3

-

+6 -3

+10 -3

+4 -3

-

Пр.-відпр.

+6 -3

+6 -3

-

+8 -3

+10 -3

+4 -3

-

Інші

+10 -3

+10 -3

-

+10 -3

+10 -3

+6 -3

-

Перехресні переводи

Головні

+6 -3

+6 -3

+4 -3

+4 -3

+4 -3

+4 -4

+4 -4

Пр.-відпр.

+6 -4

+6 -3

+6 -4

+5 -3

+5 -3

+4 -4

+4 -4

Інші

+10 -4

+10 -3

+10 -4

+8 -3

+8 -3

+6 -4

+6 -4

Примітки: 1. При утриманні ширини колії на стрілочних переводах у межах встановлених допусків допустима швидкість руху встановлюється згідно ПТЕ і діючими нормами без додаткових обмежень (див. Д.8.2).

2. При перевищенні встановлених допусків за шириною колії порядок експлуатації стрілочних переводів і швидкості руху по них встановлюється за окремими вказівками Головного управління колійного господарства.п.2.10.2. Ширина колії в усіх перерізах глухих пересічень усіх типів і марок встановлена 1520 мм. Відхилення від норм устрою ширини колії в глухих пересіченнях усіх типів і марок не повинні перевищувати ±4 мм. Місця контрольних вимірів ширини колії такі, як у перехресних переводах, і вказані на рис. 2.42.

Норми утримання за шириною колії стрілочних переводів і глухих пересічень колії 1524 мм, в тому числі з рейок типу Р43 та легше наведені в табл. 2.20.

п.2.10.3. Розміри ширини жолобів у хрестовинах стрілочних переводів та глухих пересічень і допустимі відхилення від них наведені в табл. 2.21. Розміри ширини жолобів у корені вістряків не контролюються (забезпечуються контролем ординат і ширини колії), за винятком дотримання вимог, зазначених у пункті 2.10.6. Місця контрольних вимірів жолобів у гострій та тупій жорстких хрестовинах показані на рис. 2.45 і 2.46, для хрестовин із рухомим осердям – на рис. 2.47 і 2.48.

Таблиця 2.20
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   37

Схожі:

Про роботу за 2013 рік
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» пропоную вашій увазі звіт про роботу за 2013 рік

4 Основні напрями та методи статистичного аналізу вартісних показників...
Зазначимо також, що вартісні показники широко застосовуються при визначенні інших економічних показників, що відображають рівень...

Інформація про розвиток музейної справи в закладах освіти Білоцерківського району
Основними нормативно-правовими документами, що регламентують діяльність музеїв при закладах освіти є

Звіт Луцького міського голови перед територіальною громадою міста...
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» пропоную вашій увазі звіт про роботу за 2014 рік

Споруди транспорту
Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України

Укладач: Горбенко Л. Г., методист Шполянського райметодкабінету, с. 55, 2011
У збірці подано нормативні документи, які регламентують діяльність шкільної бібліотеки. Детально розглянуто технологію роботи шкільної...

Дитяче самоврядування існує в Федорівській школі вже давно. Воно...
Дитяче самоврядування існує в Федорівській школі вже давно. Воно здійснюється через роботу дитячих організацій, де шкільне самоврядування...

Географія Білет №1
За тематичним картами дайте характеристику господарства Донецького економічного району

Пояснювальна записка Замовник
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства україни

Діловодство навчальний посібник
Затверджено вченою радою Національного університету водного господарства та природокористуванняБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка