Пошук по сайту


Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента

Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента

Сторінка1/29
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


Річна інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:

23697280

Повне найменування емітента:

Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк"

Скорочене найменування емітента (за наявності):

АБ "Укргазбанк"

Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ:

Акціонерне товариство

Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс:

03087

Область:

Київська

Район:

Солом'янський

Населений пункт:

м.Київ

Вулиця:

Єреванська

Будинок:

1

Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента:

0445941104

Номер факсу емітента:

0445941104

Веб-сайт емітента:
Дата, на яку складено річну інформацію (день, місяць, рік):

31.12.2011


 

Вступ

      Придбання цінних паперів АБ "Укргазбанк" пов’язане з ризиками, описаними у річній інформації, а саме у розділі II «Фактори ризику».

 

Розділ I. Резюме річної інформації

     

1.1. Це резюме є узагальненим описом інформації про емітента та основних показників його фінансово-господарської діяльності, тому містить не всю інформацію, потрібну інвестору для прийняття поінформованого інвестиційного рішення. Перш ніж приймати інвестиційне рішення щодо придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше прочитати і проаналізувати інформацію, включену до цієї річної інформації.

     

      1.2. Повне найменування - Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк".

     

      Коротка інформація про емітента:

      АБ «Укргазбанк» – універсальний банк, що надає повний спектр банківських послуг для підприємств та населення.

      У 1993 році створено та зареєстровано акціонерне товариство закритого типу — Акціонерний Комерційний Банк «Хаджибейбанк», правонаступником якого є ВАТ АБ «Укргазбанк». У 1996 році Банк змінює назву на АБ «Інтергазбанк», отримує ліцензію НБУ на право здійснення операцій з валютними цінностями і приєднується до міжнародної системи REUTERS, яка дає змогу в найкоротші терміни здійснювати всі види міжнародних фінансових розрахунків та вести активну діяльність на валютному ринку України. У 1997 році Банк реорганізовано в Акціонерний банк «Укргазбанк» у формі закритого акціонерного товариства. У 1998 році Банк нарощує темпи капіталізації внаслідок другої емісії акцій акціонерного товариства. У 1999 році Банк здійснює третю емісію акцій, збільшуючи свій статутний фонд з 6,90 млн грн до 13,95 млн гривень. Для реалізації стратегічного плану розвитку Банк розширює ліцензію на право залучення і розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках. У 2001 році Банк реорганізовано у Відкрите акціонерне товариство Акціонерний банк «Укргазбанк». Банк збільшив кількість регіональних відділень в Україні до 40 установ. У 2003 році ВАТ АБ «Укргазбанк» емітував власну платіжну картку МПС VISA. У 2004 році ВАТ АБ «Укргазбанк» збільшив свій статутний фонд до 120 млн грн та увійшов у першу двадцятку банків України. У 2005 році Банк пройшов сертифікацію термінального обладнання (POS-термінали та банкомати) у міжнародній платіжній системі MasterCard WorldWide, розпочав еквайринг чіп-карт цієї платіжної системи. Впровадив нову систему біометричної ідентифікації клієнтів у депозитарії – «МАСТ-IПРА «Депозитарій». У липні 2006 року міжнародне кредитне агентство Moody's Investors Service надало ВАТ АБ «Укргазбанк» довгостроковий депозитний рейтинг в іноземній валюті B2 і рейтинг фінансової стабільності Е+. Прогноз за рейтингами - стабільний. Усе це сприяло залученню від іноземних банків дебютного синдикованого кредиту на суму 16 млн доларів США. У другій половині року Банк здійснив випуск та розміщення корпоративних облігацій на суму 100 млн гривень. У 2007 році ВАТ АБ «Укргазбанк» збільшив статутний фонд до 500 млн гривень. Крім того, Банк отримав другий синдикований кредит на суму 46 млн дол. США та клубний кредит на суму 20 млн дол. США. У 2007 році Банк розпочав реорганізацію системи управління мережею продажів шляхом переходу на «єдиний баланс». Так, 4 філії Київського регіону було реорганізовано в Київську регіональну дирекцію. На кінець року мережа Укргазбанку складалася з Головної установи Банку, Київської регіональної дирекції, 18 філій Банку та налічувала 268 відділень, з них 123 відділення було відкрито протягом року. Кількість співробітників Банку на кінець 2007 року перевищила 3 400 осіб. У 2008 році ВАТ АБ «Укргазбанк» збільшив статутний фонд до 700 млн гривень. У серпні 2008 року Банк залучив синдикований кредит строком на один рік на суму 23 млн дол. США. Залучені кошти були спрямовані на фінансування зовнішньоторговельних операцій клієнтів Банку. У липні звітного року ВАТ АБ «Укргазбанк» запроваджує надання нової послуги для клієнтів-фізичних осіб – операції на ринку Forex. У 2009 році акціонери Укргазбанку прийняли рішення про необхідність капіталізації фінустанови та звернулись до Уряду щодо участі держави у статутному капіталі Банку шляхом його рекапіталізації. І вже у липні Кабінет Міністрів України ухвалив збільшення статутного капіталу Укргазбанку на суму 3,1 млрд гривень. Таким чином, на кінець 2009 року статутний капітал Банку становив 3,8 млрд грн, а 81,58% його акцій належало державі, в особі Міністерства фінансів України. Крім того, у червні 2009 року Відкрите акціонерне товариство Акціонерний Банк «Укргазбанк» було реорганізовано у Публічне акціонерне товариство Акціонерний Банк «Укргазбанк». У 2010 році Міністерством фінансів України АБ «Укргазбанк» включено до переліку комерційних банків, що здійснюють функції агентів з оформлення відшкодування податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики. Урядовою постановою №1160 від 29 грудня 2010 року Кабінет Міністрів України визначив АБ «Укргазбанк» уповноваженим обслуговувати поточні рахунки зі спеціальним режимом використання гарантованих постачальників (газопостачальні компанії) та їх структурних підрозділів, а також підприємств, які продають природний газ газопостачальним підприємствам. Національне рейтингове агентство «Кредит-рейтинг» підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг АБ «Укргазбанк» «uaBBB». Прогноз по рейтингу - стабільний; рівень надійності банківських депозитів на рівні «4», що означає високу надійність.

      У 2011 році в результаті докіпалізації відбулося збільшення статутного капіталу на 4,3 млрд гривень, в результаті його обсяг досяг 10 млрд гривень. Таким чином, частка держави в капіталі банку досягла 92,9998%. Докапіталізація дала можливість згідно з вимогами НБУ та міжнародного фінансового аудиту доформувати необхідний обсяг резервів. Протягом року Укргазбанк брав активну участь у торгах на фондовій біржі ПФТС і за результатами 2011 року Банк став лідером торгівлі муніципальними облігаціями, посівши перше місце рейтингу, та ввійшов у п’ятірку лідерів торгівлі ОВДП.

      Рейтингове агентство «Кредит Рейтинг» двічі протягом року підтверджувало довгостроковий кредитний рейтинг та рейтинг боргового зобов’язання Укргазбанку на рівні uaBBB, з прогнозом – стабільний, а також рейтинг надійності банківських депозитів на рівні «4» (висока надійність). РА «Експерт-Рейтинг» визначило кредитний рейтинг АБ «Укргазбанк» та його боргових зобов’язань (облігацій серій С, D, E) на рівні uaВВВ+.

      Протягом 2011 року Банк продовжив реорганізацію системи управління мережею продажів шляхом переходу на «єдиний баланс». Станом на кінець року мережа Банку складалась з Головної установи Банку, 1 філії, 277 відділень.

     

      Основним видом діяльності емітента за КВЕД є "Інше грошове посередництво" - 65.12.0.

     

      Мета (цілі) господарської діяльності:

      Ціль Банку – сприяти фінансовому добробуту клієнтів Банку, акціонерів, суспільства, працівників та партнерів.

      У своїй діяльності Банк керується принципами професіоналізму, надійності, відповідальності, справедливості, інформаційної прозорості, поваги, порядності, співпраці і взаємодії.

      Стратегічна концепція АБ «Укргазбанк», як універсального банку, передбачає збільшення номенклатури продуктів/послуг, розширення каналів дистрибуції, підвищення якості банківських послуг і як результат – збільшення долі ринку.

     

      Стратегічні цілі Банку:

      - покращення інвестиційної привабливості Банку;

      - зменшення частки проблемних активів;

      - забезпечення прийнятного рівня ризику активних операцій;

      - розширення та диверсифікація клієнтської бази;

      - приріст поточного кредитного портфеля;

      - оновлення продуктової лінійки за рахунок сучасних технологічних та інноваційних продуктів;

      - збільшення частки непроцентних доходів у структурі загальних доходів Банку;

      - збільшення частки ринку з емісії платіжних карток;

      - підвищення ефективності точок продажу Банку та каналів дистрибуції;

      - ефективне управління миттєвою та поточною ліквідністю та валютною позицією Банку.

      У 2012 році Банк спрямовуватиме свої зусилля на формування довготривалих партнерських відносин з клієнтами, сприяння їх фінансовому добробуту та удосконалення банківського сервісу для населення.

     

      Основні зміни у фінансово-господарській діяльності емітента протягом звітного року:

      У червні 2011 року згідно рішення Кабінету Міністрів України (Постанова № 342 від 04.04.2011р. було здійснено капіталізацію банку на суму 4,3 млрд грн шляхом придбання акцій додаткової емісії в обмін на ОВДП. В результаті статутний капітал банку збільшився до 10 млрд грн, банк сформував резерви під активні операції у повній відповідності до вимог Національного банку України (витрати на формування резервів за 2011 рік склали 4 млрд. грн.), отримано прибуток до формування резервів у сумі 379 млн грн та досягнуто позитивний операційний рух грошових коштів («касовий результат») у сумі 6 млн грн.

      У 2012 році банк планує покращити фінансові результати діяльності та отримати чистий прибуток у сумі 270 млн грн. Плани банку на 2012 рік розроблено з урахуванням припущення щодо стабільного політичного, соціального та економічного розвитку України.

     
Основні фінансові показники господарської діяльності емітента - банку за три останні звітні роки (тис. грн)

     

Назва показника

2011

2010

2009

1

2

3

4

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)

826784

1126192

560174

Комісійні доходи

128986

119076

144637

Комісійні витрати

(24904)

(22259)

(42660)

Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку

10632

(10631)

310

Результат від операцій з хеджування

0

0

0

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах

0

0

-1290

Результат від торгівлі іноземною валютою

58336

29282

-27860

Прибуток (збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

0

0

0

Прибуток (збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

0

0

0

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості

(378)

(742)

(1020)

Результат від переоцінки іноземної валюти

(16637)

(12273)

68344

Резерв під заборгованість за кредитами

(3712212)

(626322)

(4345177)

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

(136409)

(67068)

(213590)

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж

(9956)

(8901)

(18533)

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

0

(146)

(5901)

Резерви за зобов'язаннями

4177

32680

(29406)

Інші операційні доходи

10122

7669

7061

Доходи (витрати) від дострокового погашення заборгованості

0

0

0

Адміністративні та інші операційні витрати

(589708)

(534454)

(504802)

Дохід від участі в капіталі

0

0

0

Прибуток (збиток) до оподаткування

(3599632)

6068

(4428772)

Витрати на податок на прибуток

(14352)

4016

13172

Прибуток (збиток) після оподаткування

(3613984)

10084

(4415600)

Чистий прибуток (збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу

0

(26)

0

Чистий прибуток (збиток)

(3613984)

10058

(4415600)

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

(0.48)

0

(2.08)

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

(0.48)

0

(2.08)

Усього активів

18157477

13836982

12090432

Усього зобов`язань

15353373

11845727

11995007

Усього власний капітал, у тому числі:

2804104

1991255

95425

Статутний капітал

10135942

5835942

3935942

Резервні та інші фонди банку

320342

183456

573289

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років

(7652180)

(4028143)

(4413806)

Прибуток (збиток) звітного року, що очікує затвердження

(3613984)

10058

(4415600)


      У звіті "Основні фінансові показники господарської діяльності емітента - банку за три останні звітні роки (тис грн)"

      1. Рядок "Статутний капітал" - інформація наводиться, як сума зареєстрованого статутного капіталу з урахуванням емісійних різниць:

      - 2011р. зареєстрований статутний капітал - 10 000 000 тис грн; емісійні різниці - 135 942 тис грн;

      - 2010р. зареєстрований статутний капітал - 5 700 000 тис грн; емісійні різниці - 135 942 тис грн;

      - 2009р. зареєстрований статутний капітал - 3 800 000 тис грн; емісійні різниці - 135 942 тис грн.

 

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Нака з
Сокаль, вул. М. Шашкевича,86, ☎ (8-03257) 7-20-73. e-mail: код єдрпоу 02144789

Україна
Шевченка, 34, м. Чернігів, 14013, тел. (046-22) 3-33-37, факс (046-2) 67-57-54,, код єдрпоу 02147351

У країна дніпропетровська обласна державна адміністрація управління преси та інформації
Кірова,1, м. Дніпропетровськ, 49004, тел./факс (056)742-70-70, e-mail:, код єдрпоу 33717066

Загальні відомості про Банк. Повне офіційне найменування
Україна, 36020, місто Полтава, вулиця Паризької Комуни, 40-а, мфо 331489, код єдрпоу 09807595, e-mail:, телефон (05322) 2-78-63,...

Карта Теофіпольського району (міста)
...

Опитувальник клієнта юридичної особи резидента
Наявність рахунків в інших банках (вказати № рахунку, код банку та найменування банку)

План напряму підготовки 130102 «Соціальна допмога» Галузь знань(код)
Сертифікати зно : історія України; українська мова та література; географія або іноземна мова

Розділ I. Основні відомості про емітента
...

Примітки та розкриття інформації до фінансової звітності за 2015...
Повне найменування емітента: приватне акціонерне товариство «Агро-Спектр» (надалі по тексту – Товариство)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка