Пошук по сайту


«загальноосвітня школа І- іі ступенів дошкільний навчальний заклад»

«загальноосвітня школа І- іі ступенів дошкільний навчальний заклад»

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6

Матеріал підготувала вчитель початкових класів

Митлашівського навчально- виховного комплексу

«загальноосвітня школа І- ІІ ступенів –

дошкільний навчальний заклад»

Драбівської районної ради Черкаської області

Жила Валентина Павлівна

Нестандартні уроки дозволяють урізноманітнювати форми й методи роботи, створюють умови для виховання творчих здібностей школяра, розширюють функції вчителя, дають змогу враховувати специфіку певного матеріалу та індивідуальні особливості кожної дитини.

Використання нестандартних форм уроків сприяє формуванню пізнавальних інтересів школярів, діти безпосередньо беруть участь у процесі навчання.

Матеріал орієнтований на використання у своїй роботі вчителями початкових класів та студентами педагогічних навчальних закладів, що навчються за фахом "Початкове навчання".

Зміст
І. Вступ 4

ІІ. Основна частина. Нестандартні форми роботи на уроках у початкових класах. 12

1. Урок-гра 12

1.1. Префікс. Словотворча роль префікса. 13

1.2. А. Костецький "Буває все…",

"Краще – з друзями разом" 21

2. Урок-подорож 29

2.1. Закріплення знань про букву "Я".

Читання оповідання "Світло маяка". 30

2.2. "Черкащина, моя ти вишиванка,

Земля козацька вічна і свята". 36

3. Урок-казка 44

3.1. "Нема цвіту кращого від маківочки,

Нема роду, милішого від матіночки". 45

4. Урок-свято 51

4.1. Родинне свято "У світі все починається з мами" 52

ІІІ. Список використаної літератури 57

Вступ
Актуальність теми нестандартні уроки в початкових классах пов'язані з тим, що вони руйнують застиглі штампи в організації навчально-виховного процесу школярів, спрямовуючи його в русло активізації пізнавальної самостійності й творчої активності. Найвищої майстерності у проведенні такого уроку досягає той учитель, який дозволяє своєму класові вільно почуватися і переживати, але утримує його в тих рамках, які потрібні для успіху в навчанні. Користуючись свободою творчості й самостійної діяльності, учні не повинні забувати, що вони на уроці та дотримуватися певної дисципліни.

Швидкий розвиток науки, зростання обсягів нової інформації потребують від школи підготовки активних, самостійних людей з розвиненими творчими здібностями.

Практичний досвід переконує мене у недостатній ефективності традиційного уроку для розв'язання проблем, тому я беру за мету використання нових форм і методів навчання.

Одним із варіантів розв'язання є застосування нестандартних форм проведення уроків.

У фаховій літературі, на сторінках періодичної преси відбувається дискусія щодо визначення сутності нестандартних уроків та цінності нових форм занять у навчанні, розвитку й вихованні учнів. Тож, нестандартний урок як своєрідне педагогічне явище бурхливо розвивається, постійно набуваючи нових рис. Він – дитя перебудови суспільства і школи, і доля його пов'язана з долею цього процесу.

Я вважаю, що нестандартні уроки створюють сприятливі умови для співпраці учителя і учня, що є надзвичайно важливим у роботі початкової школи.

Мета моєї роботи дослідити особливості нестандартних уроків, як особливої форми організації навчально-пізнавальної діяльності.

Працюючи в початкових класах, я використовую різноманітні нестандартні форми і методи роботи, що забезпечують ефективне засвоєння програмного матеріалу, а саме:

 • "хвилинки-цікавинки";

 • "хвилинки фантазії";

 • "хвилинки ерудита";

 • використання чистомовок (з додаванням слів учнями, які б підходили для утворення рими);

 • кросворди;

 • нестандартні вправи;

 • різноманітні "зашифровки";

 • криптограми;

 • задачі природничого сюжету;

 • головоломки.

Традиційними формами роботи на уроці є:

 • робота з схемою-опорою;

 • конспекти;

 • різноманітні тестування;

 • дидактичні ігри;

 • цікаві вправи (вправи на усвідомлення змісту прочитаного, вправи на вміння розширювати і уточнювати висловлення);

 • прийоми роботи навчання швидкості читання ("Блискавка", "Вовк і Заєць", "Кидок – засічка", "Луна", "Розвідники", "Дощик", "Незнайко"...).

Особливу увагу приділяю роботі над розвитком каліграфічного та грамотного письма, розвитку зв'язного мовлення, темпу читання і роботі по розумінню прочитаного.

Головне місце на уроках відводжу елементам творчого пошуку. За розмаїттям форм – це змагання, вистави, теле- та радіо заняття, казки, уроки КВК, концерти. Учні тут часто виступають у ролі вчителя, журналіста, ведучого "теле- чи радіопередачі", артиста, коментатора, поета, капітана команди, лоцмана, машиніста поїзда…

Нестандартні форми роботи розвивають мислення, увагу, пам'ять, спостережливість, кмітливість, ініціативу, самостійність, наполегливість, працьовитість, чуйне уважне ставлення один до одного та багато інших позитивних якостей, які так важливо розвивати в маленького учня якомога раніше.

Сформувати і розвинути комунікативні вміння значною мірою допомагають уже на початку першого навчального року уроки навчання грамоти, а потім – уроки читання. Розвинуті комунікативні вміння забезпечують учням міцність засвоюваних знань упродовж усього навчання в школі з одного боку, а з іншого – здатність швидко й правильно орієнтуватися в будь-якій навчальній і життєвій ситуації, брати на себе певну роль, діяти в її межах, готовність до ризику, самобутність, оригінальність. А такі якості допомагають будь-який урок зробити нестандартним. При цьому відпадає потреба спеціально готувати "відкриті", зовнішньо нестандартні уроки, позбавлені внутрішнього змісту, які звичайно готують для перевіряючих, репетируючи їх.

Користуючись свободою творчості й самостійної діяльності, учні не повинні забувати, що вони на уроці та дотримуватися певної дисципліни.

Порівняно із звичайним, нормативним заняттям, нестандартний урок максимально стимулює пізнавальну самостійність, творчу активність та ініціативу школярів. Навчання на ньому спрямоване на підвищення їхніх знань, формування працьовитості, цілеспрямованості, потрібних у житті навичок і вмінь.

Крім цього, такі уроки більше подобаються учням, ніж буденні навчальні заняття. Насамперед тому, що навчальний процес тут має багато спільного з ігровою діяльністю дітей. Майже всі прийоми, способи дії нестандартних уроків відзначаються ігровим спрямуванням. Не дивно, що в методичній літературі їх часто відзначають, як "урок-гра", "урок-змагання", "екологічна гра в завданнях" тощо.

Водночас не слід перетворювати нестандартні уроки в головну форму роботи в школі: вони не завжди характеризуються серйозною, вдумливою пізнавальною працею учнів, високою результативністю, властива їм і велика витрата часу.

Істотно важливе значення для нестандартного уроку має організаційна форма навчання. Вони поділяють на такі типи:
Урок-звіт

Такий урок я проводжу наприкінці семестру (навчального року) з метою перевірки знань, умінь і навичок учнів з однієї або кількох тем.

Програму уроку-звіту планую завчасно. Мета: повторення вивченого матеріалу (віршів, пісень, розв'язування нетрадиційних математичних завдань), і поширення світогляду дітей. Також урок-звіт сприяє розвитку артистизму, мислення, мовлення, уміння спілкуватися, виховує культуру поведінки.

Урок-звіт починається із вступного слова вчителя або учня, який повідомляє тему заняття, розкриває його значення, ознайомлює з планом проведення і почергово надає слово учням, що готували виступи.

У кінці підводим підсумки роботи.

Урок-вікторина

В основі вікторини лежать запитання, на які мають відповісти окремі учні чи команди, тому від змісту, форми та характеру запитань залежить результат вікторини. Складаючи запитання вікторини, ураховую вік, інтереси, розумовий розвиток, рівень знань учнів свого класу.

Урок-вікторину проводжу в кінці вивчення всієї теми з метою підсумування відомостей про вивчений матеріал. Клас поділяю на команди або по рядах, можна вибірково, а також організовую роботу у групах, які і змагаються між собою.

Урок проводжу як з попередньою підготовкою, так і без неї.

Запитання вікторини готую цікавими і нестандартними. Уникаю сталих форм запитання на зразок: "Дайте визначення", "Назвіть". Під час формування запитань використовую ілюстрації, роздавальний матеріал, твори мистецтва, ТЗН.

Урок-вікторина має форму змагання. Для активного змагання запитання вікторини формую чітко, конкретно, без зайвих слів. В такому випадку учні дають швидку відповідь.

Не менш важливим є підбиття підсумків вікторини. Логічним закінченням уроку-вікторини є оголошення переможців і оцінювання учнів.

Урок-КВК

Це своєрідна гра-змагання команд веселих і кмітливих, що розгортається на уроці. Характерною ознакою такого уроку є його насиченість позитивними емоціями. Урок, повний емоцій, на довгий час збережеться у пам'яті учнів. До того ж, він сприяє засвоєнню знань, розвиває активність, спостережливість, дотепність.

Для уроку-КВК притаманними є певні особливості, які відрізняють його від усіх інших типів нестандартних уроків і які слід урахувати під час його підготовки та проведення.

Перш за все організовую, як мінімум, дві команди, які братимуть участь у КВК. Команди шукають собі цікаві назви та обирають капітанів.

Другим важливим моментом уроку-КВК є наявність журі, яке оцінює гру команд. Склад журі формую різноманітним, включаючи і вчителя і учнів з активу класу, а також запрошених представників адміністрації школи, батьків. Головним критерієм під час формування складу журі повинна бути не його кількість, а об'єктивність.

Члени журі при оцінюванні тактовно висловлюють свою думку, вказують на естетичний смак учасників гри, музичне оформлення, одяг, манеру говорити, правильність відповідей та ін.

Щодо змісту уроку-КВК, то підбираю такі конкурси, які б мали триєдину мету (навчальну, виховну, розливальну) і за тривалістю вмістилися б у відведений для уроку час. Такий урок проходить надзвичайно цікаво, діти перебувають під яскравим емоційним враженням.

Урок-подорож

Подорож – це поїздка або пересування пішки поза межі перебування. Але тільки в уяві, подумки, за допомогою власної фантазії і за сприянням тих умов, які оточують учня. При уявній подорожі може відбуватися все те, що супроводжує кожну справжню подорож – яскраві враження, позитивні емоції, цікаві зустрічі.

Учні сидять за партами і одночасно вони подорожують за допомогою вказівок і порад учителя. Тут вчитель виступає в ролі капітана корабля, ведучого і т.д., а школярі мандрівниками.

Наприклад на уроках природознавства "подорожуємо" по морях і океанах, материках, країнах, може бути подорож у пори року. А на уроках музики "подорожуючи" школярі слухають музичні твори певного характеру і тематики. На уроках читання використовую "подорож" по карті України. За основу беру факти з біографії відомого діяча, що роз'їжджав по певних місцях.

Урок громадянської освіти цікавий тим, що учні "подорожуючи" більше дізнаються про культурні пам'ятки місцевості.

Основний позитивний момент уроку-подорожі полягає в тому, що учні відчувають себе мандрівниками-дослідниками, першовідкривачами, вченими-науковцями, які вирішують важливу проблему. Вони самі роблять висновки, підсумки-узагальнення. Таким чином, урок-подорож сприяє розвиткові уяви і фантазії, мови і мислення. Інтереси до вивчення того чи іншого предмету.

Урок-гра

Залежно від конкретної педагогічної мети уроку, його змісту, індивідуальних психологічних особливостей дітей та рівня їхнього розвитку, можна проводити сюжетно-рольові ігри з одним учнем, групою або всіма учнями класу. Ці ігри організовують тоді, коли необхідно на практиці показати, як правильно застосовувати знання.

У процесі проведення ігор у багатьох учнів підвищується інтерес до навчального предмету. Навіть пасивні на уроках діти хочуть вступити в гру. Ігри повніше реалізують підготовку учнів до практичної діяльності, привчають до колективних форм роботи.

Уроки-ігри та елементи гри на уроках успішно застосовую при вивченні майже всіх шкільних предметів. Діти люблять гратися, змагатися, уявляти себе казковими героями, зображувати рослини, тварини, різні явища. І цю любов до гри можна з успіхом використати в навчанні. Граючись, діти із задоволенням вчаться, легко запам'ятовують те, на що марно витрачають багато годин "зубріння", не відчувають труднощів при ознайомленні зі складними абстрактними поняттями.

Рухливі ігри, нестандартні завдання запобігають перевтомленню, підвищують працездатність, сприяють фізичному розвитку, формує в них конкретні уявлення. Полегшує оволодіння абстрактними поняттями.

Призначення ігор різноманітне. Це й ознайомлення з новим матеріалом, і закріплення, повторення раніше набутих знань.

А. С. Макаренко писав: "Треба зазначити, що між грою і роботою немає великої різниці. В кожній грі є насамперед робоче зусилля думки".

О. Я. Савченко зазначає, що "У структурі уроку місце гри визначається її пізнавальною метою і можливостями навчального матеріалу".

В процесі гри в учнів виробляється звичка зосереджуватись, самостійно думати, розвивати увагу, спостережливість, кмітливість. У грі всі діти займають активну позицію. Ігри на уроках пов'язані з розвитком пізнавальних інтересів школярів, розвивають усне мовлення та логічне мислення школярів.

Гра дарує дітям радість і захоплення, пробудження у душі кожного з них добрі почуття, роздмухує вогник дитячої думки і творчості.

Вона дає змогу привернути увагу й тривалий час підтримувати інтерес до тих важливих і складних завдань на яких у звичайних умовах зосередити увагу не завжди вдається.

Наприклад, одноманітне розв'язування завдань на уроці математики стомлює дітей, виникає байдужість до вивчення предмета. Проте розв'язання цих самих завдань у процесі гри стає для дітей вже цікавою діяльністю через конкретність поставленої мети – в кожного виникає бажання перемогти, не відстати від товаришів, не підвести їх, показати всьому класу, що він вміє, що він знає.

Ігри проводжу систематично на кожному уроці, починаючи з елементарних ігрових ситуацій, поступово ускладнюючи і урізноманітнюючи їх у міру нагромадження в учнів знань. Вироблення вмінь і навичок, засвоєння правил гри, розвитку пам'яті, виховання кмітливості, самостійності, наполегливості тощо.

Гра як метод навчання організовує, розвиває учнів, розширює їхні пізнавальні можливості, виховує особистість.


Урок-концерт

Проводжу такі уроки в кінці року або семестру. Програму планую заздалегідь, призначається ведучий концерту: учні на такому уроці можуть виконувати пісні, вірші, уривки інсценізувати, які вивчили за семестр чи рік.

Учні, які беруть участь, вчаться поводити себе на "сцені". Особливо цінним у педагогічному плані є те, що в процесі таких уроків у школярів формується просвітницький інтерес. А цей інтерес може стати стимулом для подальшої відповідної освіти учня, розвитку мислення, артистизму.

Урок-екскурсія

Екскурсію варто розглядати, як організаційну форму навчання. Саме слово "екскурсія" ("лат. "вибігаю") вказує на те, що навчальне заняття проводиться поза класом, поза школою, в природі, на виробництві, в музеї, в бібліотеці.

Основний метод навчання – спостереження предметів, явищ, процесів.

Екскурсію в природу поєдную з поясненням, з бесідою, демонструванням певних об'єктів, зі збиранням матеріалу для гербаріїв і колекцій, з виконанням робіт практичного і дослідницького характеру.

Різноманітні спостереження в природі сприяють збагаченню лексичного запасу учнів та розвитку їхнього мовлення. При спілкуванні з природою націлюю дітей не тільки глибше пізнавати, а й охороняти, збагачувати її, виховувати їхні естетичні почуття і смаки. Під час екскурсії дитячий організм загартовується й зміцнюється фізично.

Підсумовуючи сказане вище, можна зробити деякі висновки.

 1. Нестандартні уроки дозволяють урізноманітнювати форми й методи роботи, створюють умови для виховання творчих здібностей школяра, розширюють функції вчителя, дають змогу враховувати специфіку певного матеріалу та індивідуальні особливості кожної дитини.

 2. Використання нестандартних форм уроків сприяє формуванню пізнавальних інтересів школярів, діти безпосередньо беруть участь у процесі навчання.

Пізнавальна діяльність учнів переважно має колективний характер, що створює передумови для взаємодії суб'єктів навчання, дає можливість для обміну інтелектуальними цінностями, порівняння й узгодження різних точок зору про об'єкти, які вивчаються на уроці.

 1. Ефективність нестандартних уроків забезпечується за умови володіння вчителем методикою їх проведення та умілого використання таких уроків у певній системі в поєднанні з традиційними формами роботи.

  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Комунальний заклад «Андріївська середня загальноосвітня школа- загальноосвітній...

Комунальний заклад «Андріївська середня загальноосвітня школа- загальноосвітній...
«Андріївська середня загальноосвітня школа- загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів»

Бесарабівський навчально-виховний комплекс (загальноосвітній заклад...
Бесарабівський навчально-виховний комплекс (загальноосвітній заклад І- ііі ступенів – дошкільний навчальний заклад)

Звичайні дроби
«Андріївська середня загальноосвітня школа- загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів»

«Історія та сучасність сплелись цими вулицям…»
Навчальний заклад: Харківська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №70 Харківської міської ради Харківської області

Комунальний заклад
«спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр «школа мистецтв»

Робочий навчальний план івано Шийчинського навчально виховного комплексу...
ДСанПіН 008-01, Державних санітарних правил устрою та утримання дитячих дошкільних установ,затверджених постановою головного державного...

Центр методичної та соціально-психологічної служби Загальноосвітня...
Уроки містять інтерактивні вправи та завдання. В методичній розробці подано матеріали практичного характеру: конкретні прийоми І...

Україна Нікопольська Міська Рада Відділ освіти І науки Висновок про...
Комунального закладу,,Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8

4. Конспекти занять
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №24 «Вогник» ім. В. О. Сухомлинського комбінованого типуБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка