Пошук по сайту


3. Керівництво ІІ етапом конкурсу

3. Керівництво ІІ етапом конкурсу

Сторінка1/4
  1   2   3   4
РОЗДІЛ ІІ

Умови проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт – членів Малої академії наук України у 2011/2012 навчальному році

1. Мета та завдання

ІІ етап (обласний) Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (далі – конкурс) проводиться з метою духовного, творчого, інтелектуального розвитку дітей України, виховання їх у дусі патріотизму та демократичних цінностей, створення умов для формування інтелектуального потенціалу нації.

2. Місце та терміни проведення

ІІ етап конкурсу проводиться в м. Фастові (обласний базовий заклад – Фастівський ліцей-інтернат) в січні-лютому 2012 року.

Терміни проведення ІІ етапу конкурсу за науковими відділеннями визначаються Головним управлінням освіти і науки Київської області і повідомляються додатково.

3. Керівництво ІІ етапом конкурсу

Загальне керівництво підготовкою та проведенням ІІ етапу конкурсу здійснює Головне управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

Безпосереднє керівництво здійснює Київський обласний комунальний позашкільний навчальний заклад «Мала академія наук учнівської молоді».

Відповідальні за проведення наукових відділень методисти базових обласних навчальних закладів Київського обласного комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді».

4. Програма конкурсу

4.1. ІІ етап конкурсу-захисту проводиться з урахуванням навчальних досягнень учнів з відповідних базових дисциплін у таких наукових відділеннях Малої академії наук учнівської молоді (далі – МАН):

(додаток 1)

 • хімії та біології, екології та аграрних наук;

 • мистецтвознавства та філології;

 • фізики та астрономії, математики, економіки;

 • технічних наук;

 • комп’ютерних наук;

 • історії та географії, філософії та суспільствознавства.

4.2. Програмою ІІ етапу передбачено:

 • заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт;

 • оцінювання навчальних досягнень учасників із базових дисциплін;

 • захист науково-дослідницьких робіт;

 • відкрита презентація кращих науково-дослідницьких робіт;

 • круглий стіл для наукових керівників, зустрічі з науковцями, відвідування наукових установ та навчальних закладів, культурні заходи.

5. Учасники ІІ етапу конкурсу

5.1. У конкурсі беруть участь учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів та учні, вихованці, слухачі (відповідного віку) позашкільних, професійно-технічних, вищих І-ІІ рівня акредитації навчальних закладів, які активно займаються науково-дослідницькою діяльністю і зайняли перші місця у І етапі конкурсу.

У конкурсі можуть брати участь учні 7-8 класів за умови виконання ними випробувань із базових дисциплін за програмами 9 класу.

5.2. У ІІ етапі конкурсу в кожному науковому відділенні беруть участь команди районів, міст, комунальних закладів Київської області.

5.3. Кількісний склад команди відповідає кількості секцій наукових відділень. Не допускається до участі більше одного учасника на секцію.

5.4. За результатами участі команд у конкурсі в 2011 році територіальним відділенням МАН, які за командним рейтингом набрали найбільшу кількість балів, у 2012 році надаються додаткові місця. Загальна кількість додаткових місць за відділеннями не перевищує 5% від загальної кількості учасників відділення.

Про додаткові місця для команд, які беруть участь у конкурсі, буде повідомлено окремо.

5.5. Заміна попередньо заявленого учасника конкурсу можлива за рішенням голови (співголови) оргкомітету у разі офіційного звернення.

5.6. До місця проведення конкурсу учасники прибувають організовано у супроводі керівника команди, що призначається з числа керівників гуртків, секцій, вчителів, викладачів закладів освіти, активних учасників підготовки учнів до конкурсу, які не є членами журі або оргкомітету І етапу конкурсу.

На керівника команди покладається відповідальність за життя та здоров’я членів команди.

5.7. Учасники конкурсу повинні дотримуватись умов проведення та

програми ІІ етапу конкурсу, норм поведінки, правил техніки безпеки та експлуатації обладнання і приладів, виконувати рішення оргкомітету і журі.

У разі порушення цих вимог спільним рішенням оргкомітету та журі учасники можуть бути дискваліфіковані.

6. Документація ІІ етапу конкурсу

6.1. Для участі в II етапі конкурсу до 11 січня 2012 року необ­хідно подати такі документи:

 • копію підсумкового наказу відділу (управління) освіти (освіти і науки) районної державної адміністрації (міської ради) «Про результати проведення I ета­пу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-


членів Малої академії наук України у 2011-2012 навчальному році» (список переможців, для яких використовується квота додаткових місць, подається окремим додатком);

 • заявки на участь у II етапі конкурсу (додатки 2, 3);

 • у разі представлення на конкурс науково-дослідницьких робіт призерів, які зайняли у I етапі другі місця, разом із заявкою подається пояснення щодо причин заміни, завірене відповідним органом освіти;

 • науково-дослідницькі роботи в друкованому та електронному вигляді;

 • відредаговані тези науково-дослідницьких робіт всіх учасників II етапу від районного (міського) відділення на одному електронному носії;

 • паспорти експонатів, за їх наявності (додаток 4);

 • анкети учасників II етапу конкурсу та дві глянцеві фотографії для документів розміром 3,5 х 4,5, а також в електронному вигляді (додаток 5);

 • списки учасників в друкованому та електронному вигляді (додаток 6).

Про порядок подання документів буде повідомлено додатково.

6.2. Під час реєстрації подається наказ відділу (управління) освіти (освіти і науки) районної державної адміністрації (міської ради) «Про направлення та склад команди для участі у II етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України» (список учасників, які направляються за квотою додаткових місць, подається окремим додатком).

6.3. У випадку недотримання вимог пунктів 6.1- 6.2 претинденти до участі в конкурсі не допускаються.

6.4. Окремо до оргкомітету подається короткий інформаційно-аналітичний звіт про проведення І етапу конкурсу в друкованому та електронному вигляді; статистична інформація про результативність участі вихованців районного (міського) відділення МАН у І етапі оформлюється у вигляді таблиці (додаток 7).

7. Умови визначення результатів конкурсу-захисту

Максимальна сумарна оцінка за участь у всіх розділах програми
конкурсу становить 350 балів.

7.1. Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт.

Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт проводиться членами журі з 13 до 20 січня 2012 року.

Критерії оцінювання (крім секції літературної творчості):

-  складність, проблемність та науковість                 - 20 балів;

-  актуальність теми дослідження                          - 20 балів;

-  новизна отриманих результатів                          - 20 балів;

-  системність і повнота у розкритті теми                 - 20 балів;

-  аргументованість висновків                              - 10 балів;

-  грамотність викладу та культура оформлення       - 10 балів.

Максимальна кількість балів -100.

Критерії оцінювання науково-дослідницьких робіт секції літературної творчості:

-  повнота розкриття теми та художніх образів           - 40 балів;

-  оригінальність образно-художнього мислення  - 30 балів;

-  власна творча неповторність                                     - 20 балів;

-  грамотність викладу та культура оформлення         - 10 балів.

Максимальна кількість балів -100.

7.2. Оцінювання навчальних досягнень учасників з базових дисциплін.
Про форму та порядок оцінювання навчальних досягнень учасників з
базових дисциплін буде повідомлено додатково.

Максимальна сума балів -100.


7.3. Захист науково-дослідницьких робіт.

Захист науково-дослідницьких робіт проходить окремо в кожній секції. Для захисту роботи автору надається до 10 хвилин, для відповіді на запитання -до 3 хвилин.

Під час захисту проводяться дебати (обговорення проблемних аспектів робіт) у групах за певною тематикою досліджень.

Порядок захисту, дебатів та склад груп визначається журі за підсумками заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт.

Захист науково-дослідницьких робіт оцінюється за такими критеріями:

 • аргументованість вибору теми дослідження та її

розкриття з урахуванням власного вкладу дослідника               - 70 балів;

 • чіткість, логічність, послідовність, лаконічність

викладення матеріалу                                                         - 30 балів;

 • компетентність учасника, вичерпність відповідей           - 30 балів;

 • етикет та культура спілкування учасника                                - 10 балів;

 • активна кваліфікована участь у веденні дискусії -10 балів.

Максимальна кількість балів -150.

7.4. Результати заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт оголошуються напередодні захисту науково-дослідницьких робіт. Автор кожної роботи отримує аргументовану рецензію.

Всі одержані оцінки вважаються остаточними, якщо протягом однієї години після оголошення результатів учасником конкурсу не подано апеляції в довільній письмовій формі.


 1. Визначення переможців і нагородження учасників

8.1. Конкурс має характер особистої першості. Переможці визначаються в
кожній секції за сумою балів, отриманих учасниками у всіх розділах програми конкурсу.

Перше місце не визначається, якщо учасник не набрав 300 балів. Друге місце не визначається, якщо учасник не набрав 280 балів. Третє місце не визначається, якщо учасник не набрав 260 балів.

8.2.   При рівності суми балів декількох учасників місця визначаються з урахуванням підсумків захисту науково-дослідницьких робіт.

8.3.   Кількість призових (перших, других та третіх) місць становить 50 відсотків від кількості учасників з орієнтовним розподілом їх у співвідношенні 1:2:3.

8.4.   Призери конкурсу нагороджуються дипломами І, II, III ступенів.

8.5.  Результати проведення ІІ етапу конкурсу затверджуються наказом Головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

8.6.  Кращі роботи учасників конкурсу можуть бути відзначені
спеціальними дипломами, відзнаками та призами.

8.7. Наукові керівники, які підготували призера конкурсу нагороджуються подяками Головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

8.8.  Наукові керівники, які підготували двох або більше призерів конкурсу можуть бути нагородженими відзнаками Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

8.9.  Призери III етапу конкурсу зараховуються у вищі навчальні заклади України за умови, якщо вони вступають за напрями підготовки (спеціальності), для яких профільним є базовий предмет, навчальні досягнення з якого оцінювались під час конкурсу, відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 02. 09.2008 року № 802.

8.9. Відповідно до Положення про стипендії Президента України для
переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
учнів-членів Малої академії наук України, затвердженого Указом Президента України від 16.05.2006 № 398/2006, переможці та призери III етапу конкурсу-захисту у кількості 120 осіб відзначаються стипендіями Президента України.
Розмір стипендії визначається відповідними нормативними актами.

8.10 Призери конкурсу можуть бути нагороджені іншими спеціальними стипендіями установ, закладів, громадських і благодійних організацій та фондів.9. Журі II етапу конкурсу

  1. Журі ІІ етапу конкурсу формується за відповідними сек­ціями наукових відділень науково-педагогічних та педагогічних працівників навчальних за­кладів.

Журі відділення очолює голова та співголова відділення.

Журі секції — голова, який може мати одного або кількох за­ступників та секретаря; решта — члени журі, доручення між яки­ми розподіляє голова або його заступник.

  1. Кількість членів журі не повинна перевищувати третини від кількості учасників конкурсу.

  2. Склад журі погоджується з Президією Малої академії наук учнівської молоді, затверджується наказом Головного управління освіти і науки КОДА та оголошується на від­критті конкурсу.

  3. Голова журі відділення або секції:

9.4.1. Бере участь у формуванні складу журі.

9.4.2. Несе відповідальність за об'єктивність перевірки та оціню­вання робіт, розгляду апеляцій.

   1. Проводить консультації для учасників конкурсу.

   2. Аналізує рівень підготовки учасників конкурсу, готує по­дання

оргкомітету про нагородження переможців, складає відпо­відний звіт.

  1. Секретар секції, як правило, призначається з числа педаго­гічних працівників закладів-організаторів конкурсу.

Секретар входить до складу журі без права оцінювання знань, забезпечує ведення належної документації.

  1. Спірні питання (апеляції) щодо підсумків оцінювання на­вчальних досягнень учасників з базових дисциплін розглядаються на засіданні предметноїкомісії, а захисту науково-дослідницьких робіт — на спільному підсумковому відкритому засіданні журі секції.

10. Фінансування II етапу конкурсу

  1. Проведення конкурсу фінансується за рахунок обласного бюджету у межах видатків, передбачених кошторисами, затверджени­ми в установленому порядку.

  2. Витрати на проїзд, харчування в дорозі, відрядження су­проводжуючих осіб здійснюють відповідні органи освіти, які на­правляють команду на даний конкурс, а на проживання, харчу­вання, культурне обслуговування учасників під час проведення II етапу конкурсу, оплату роботи членів журі і оргкомітету, про­ведення оцінювання навчальних досягнень учасників з базових дисциплін, заохочення учасників Київський обласний комунальний позашкільний навчальний заклад «Мала академія наук учнівської молоді».

  3. У разі відсутності державного фінансування на проведення II етапу конкурсу фінансування участі команд може здійснювати­ся за рахунок організацій, що відряджають.

  4. Учасники конкурсу за нормами харчування прирівнюються до учасників спортивних змагань.

  5. За працівниками установ та закладів освіти, які залуча­ються до проведення конкурсу, зберігаються норми відшкодуван­ня витрат на службові відрядження, що встановлюються Кабіне­том Міністрів України.

  6. До роботи зі складання та перевірки контрольних завдань, тестів та до участі в роботі оргкомітету і журі можуть залучатися працівники різних закладів, установ й організацій на договірних засадах з оплатою праці відповідно до чинного законодавства.ДОДАТОК 1

До Умов проведення II етапу

Всеукраїнського конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт учнів-членів

Малої академії наук України у 2011-2012

навчальному році
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Анкета учасника конкурсу 3 Подання навчального закладу 4 Опис досвіду...
...

Підведені підсумки І всеукраїнського конкурсу
Організації за демократію І економічний розвиток – гуам відбулася урочиста церемонія нагородження лауреатів І всеукраїнського конкурсу...

Конкурсу «Учитель року 2014»
«Учитель року», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 р. №638, розглянувши та обговоривши доповідну...

Конкурсу-захисту науково-дослідницьких
Департаменту освіти І науки Запорізької обласної державної адміністрації від 26. 09. 2014 №0609 «Про проведення І етапу Всеукраїнського...

Учнівської молоді про підсумки обласного конкурсу робіт
Відповідно до планів роботи Департаменту освіти І науки обласної державної адміністрації та Полтавського обласного центру туризму...

Засідання обласного журі по підведенню підсумків обласного етапу...
...

Засідання обласного журі по підведенню підсумків обласного етапу...
...

Засідання обласного журі по підведенню підсумків обласного етапу...
...

Керівництво турніру
Міжнародний волейбольний турнір „Кубок пам’яті” присвячений Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 18...

Конкурс проводиться на добровільних засадах І є відкритим для учнів,...
Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнського літературного конкурсу «Розкрилля душі», присвяченого 85-річчю...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка