Пошук по сайту


Уроки для стійкого розвитку

Уроки для стійкого розвитку

Перелік навчальних програм для реалізації варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, рекомендованих МОН молоді та спорту України
Історія, правознавство, громадянська освіта, етика, християнська етика.Назва програми, автор

Тип програми

Клас (-и)

Обсяг

Інформація про схвалення

Джерело

(де опублікована програма, розміщена на сайті)

1

Живи за правилами. Автор-укладач: Ремех Тетяна


курс за вибором

7 клас

35

Лист МОНУ від

12.03.10 № 1/ 11 - 1652

Газета «Історія України» (Шкільний світ) №28, 2010., С.3-8.

Збірник навчальних програм для учнів 1-9 класів основної школи та 10-11 класів суспільно-гуманітарного напряму старшої школи. Частина ІІІ. Київ. – 2010., С.9-14.

2

Правовідносини та судочинство Запорозької Січі: Поліщук А.С., Цирульник Л.М.


курс за вибором

9 клас

17 год

Лист МОНУ від 06.08.10 № 1/ 11 - 7504

Збірник навчальних програм для учнів 1-9 класів основної школи та 10-11 класів суспільно-гуманітарного напряму старшої школи. Частина ІІІ. – К.:. – 2010., С.15-18.

3.

Уроки для стійкого розвитку.

Автори: Пометун О.І., Сущенко І.М.

курс за вибором

8 клас

35 год.

Лист МОНУ від 06.08.10 № 1/ 11 - 7504

Збірник навчальних програм для учнів 1-9 класів основної школи та 10-11 класів суспільно-гуманітарного напряму старшої школи. Частина ІІІ. Київ. – 2010., С.71-86.

4.

Вчимося бути громадянами. Автори: Вербицька Поліна, Войтенко Олександр, Мисан Віктор.

курс за вибором

7 (8) клас

35 год.

Лист МОНУ від 12.03.10 № 1/ 11 - 1652

Збірник навчальних програм для учнів 1-9 класів основної школи та 10-11 класів суспільно-гумані-тарного напряму старшої школи. Частина ІІІ. Київ. – 2010., С.46-49.

5.

Основи культури гендерної рівності: ми різні – ми рівні.. Укладачі: Бакка Т.В., Євтушенко Р.І., Мелещенко Т.В., Семиколєнов В.М., Семиколєнова.О.І.

курс за вибором

9 (10 –11) клас

35 год

Лист МОНУ від 12.03.10 № 1/ 11 - 1652

Газета «Історія України» (Шкільний світ) № 40, 2010., С.50-55.

6.

Ми – громадяни України. Авторський колектив: Вербицька Поліна, Пометун Олена, Костюк Ірина

курс за вибором

9 (10) клас

35 год.

Лист МОНУ від 12.03.10 № 1/ 11 - 1652

Збірник навчальних програм для учнів 1-9 класів основної школи та 10-11 класів суспільно-гумані-тарного напряму старшої школи. Частина ІІІ. Київ. – 2010., С.40-45.

7.

Основи демократії. Авторський колектив: Бакка Т.В., Ладиченко Т.В., Марголіна Л.В.


курс за вибором

11 клас

35 год

Лист МОНУ від 12.03.10 № 1/ 11 - 1652

Збірник навчальних програм для учнів 1-9 класів основної школи та 10-11 класів суспільно-гумані-тарного напряму старшої школи. Частина ІІІ. Київ. – 2010. – С.56 – 64.

8.

Конституційне право України. Автори : Галенко М.В., Куцакові О.І.

курсу за вибором

10 (11) клас

35 год.

Лист МОНУ від 12.03.10 № 1/ 11 - 1652

Збірник навчальних програм для учнів 1-9 класів основної школи та 10-11 класів суспільно-гумані-тарного напряму старшої школи. Частина ІІІ. Київ. – 2010., С.26-30.

9.

Досліджуючи гуманітарне право: Бакка Т., Євтушенко Р., Ремех Т..


курсу за вибором

10-11 клас

17 (35) год

Лист МОНУ від 12.03.10 № 1/ 11 - 1652

Збірник навчальних програм для учнів 1-9 класів основної школи та 10-11 класів суспільно-гуманітарного напряму старшої школи. Частина ІІІ. Київ. – 2010., С.36-39.

10.

Основи відновного правосуддя: за заг.ред О.М.Левчишиної.


курс за вибором

10 – 11 клас

35 год.

Лист МОНУ від 06.08.10 № 1/ 11 - 7504

Збірник навчальних програм для учнів 1-9 класів основної школи та 10-11 класів суспільно-гуманітарного напряму старшої школи. Частина ІІІ. Київ. – 2010., С.22-25.

11.

Світ юридичної професії. Автори: Способ В.Г., Левицький В.В.


курс за вибором

10 клас

17 год.

Лист МОНУ від 06.08.10 № 1/ 11 - 7504

Збірник навчальних програм для учнів 1-9 класів основної школи та 10-11 класів суспільно-гуманітарного напряму старшої школи. Частина ІІІ. Київ. – 2010., С.19-21.

12.

Історія держави і права України.

курс за вибором

10 (11) клас

35 год.

Лист МОНУ від 12.03.10 № 1/ 11 - 1652

Газета «Історія України» (Шкільний світ) №28, 2010., С.18-21.

13.

Права людини. Автори: Ремех Тетяна, Пометун Олена.

курс за вибором

10 (11) клас

35 год.

Лист МОНУ від 12.03.10 № 1/ 11 - 1652

Газета «Історія України» (Шкільний світ) №28, 2010., С.9-13.

14.

Права людини в Україні. Автор: Ремех Т.О.


курс за вибором

10 (11) клас

35 год.

Лист МОНУ від 12.03.10 № 1/ 11 - 1652

Газета «Історія України» (Шкільний світ) №28, 2010., С.14-17.

Збірник навчальних програм для учнів 1-9 класів основної школи та 10-11 класів суспільно-гуманітарного напряму старшої школи. Частина ІІІ. Київ. – 2010., С.31-35.

15

Основи теорії та історії української суспільно-політичної думки.

Автор програми – Дичковська Г.О.

Курс за вибором

10-11

35

Лист МОНУ від 06.08.10 № 1/ 11 - 7504


Збірник навчальних програм для учнів 10-11 класів суспільно-гуманітарного напряму старшої школи. Частина 2. Київ. – 2010., С. 26-33.

16

Основи критичного мислення.

Загальна редакція О.Пометун..


Курс за вибором

10— 11 класи

35 або 52 години

Лист МОНУ від 12.03.10 № 1/ 11 - 1652

Газета «Історія України» (Шкільний світ) №25-27, 2010. С.5-17.

Збірник навчальних програм для учнів 10-11 класів суспільно-гуманітарного напряму старшої школи. Частина 3. Київ. – 2010., С.65-80.

17

Трипільська протоцивілізація.

Автор програми — М.Відейко,

Курс за вибором

10— 11 класи

17

Лист МОНУ від 12.03.10 № 1/ 11 - 1652

Газета «Історія України» (Шкільний світ) №25-27, 2010., С.19-22.


18

Визначні постаті України.

Автор програми — І.Гирич,

Курс за вибором

10-11 клас

17

Лист МОНУ від 12.03.10 № 1/ 11 - 1652

Газета «Історія України» (Шкільний світ) №46, 2010., С.1-4.

Збірник навчальних програм для учнів 10-11 класів суспільно-гуманітарного напряму старшої школи. Частина 2. Київ. – 2010., с.66-69.

19

Історія української культури: від середньовіччя до початку нової доби.

Автор програми — В.Власов.

Курс за вибором

10-11 клас

70 годин (по 35 в 10-му та 11-му класах).

Лист МОНУ від 12.03.10 № 1/ 11 - 1652

Газета «Історія України» (Шкільний світ) №25-27, 2010., С.24-32.

Збірник навчальних програм для учнів 10-11 класів суспільно-гуманітарного напряму старшої школи. Частина 2. Київ. – 2010.,С.13-23.

20

Досліджуємо історію України.

Автор програми —Малієнко Ю..


Курс за вибором

10

35

Лист МОНУ від 12.03.10 № 1/ 11 - 1652

Газета «Історія України» (Шкільний світ) №25-27, 2010., С.33-38.

Збірник навчальних програм для учнів 10-11 класів суспільно-гуманітарного напряму старшої школи. Частина 2. Київ. – 2010., С.93-98.

21

Історія України першої половини XX ст в особах.

Автор програми — Т.Чубукова.


курс за вибором

10-11 клас

70

Лист МОНУ від 12.03.10 № 1/ 11 - 1652

Газета «Історія України» (Шкільний світ) №25-27, 2010., С.47-56.

Збірник навчальних програм для учнів 10-11 класів суспільно-гуманітарного напряму старшої школи. Частина 2. Київ. – 2010., С.80-92.

22

Історія українського кінематог­рафа XX ст.

Автор програми — А.Приходько.


Курс за вибором

11

35

Лист МОНУ від 12.03.10 № 1/ 11 - 1652

Газета «Історія України» (Шкільний світ) №25-27, 2010., С.57-70.

Збірник навчальних програм для учнів 10-11 класів суспільно-гуманітарного напряму старшої школи. Частина 2. Київ. – 2010., С.99-117

23

Міжнародні відносини у другій половині XX століття.

Автори програми: Ю.Василюк, В.Островський.

Курс за вибором

11

17

Лист МОНУ від 12.03.10 № 1/ 11 - 1652

Газета «Історія України» (Шкільний світ) №46, 2010. С.5-8.

Збірник навчальних програм для учнів 10-11 класів суспільно-гуманітарного напряму старшої школи. Частина 2. Київ. – 2010., С.34-38.

24

Українське відродження у ХХ столітті.

Автор програми: Т.І.Мацейків,

Курс за вибором

11

35

Лист МОНУ від 12.03.10 № 1/ 11 - 1652

Збірник навчальних програм для учнів 10-11 класів суспільно-гуманітарного напряму старшої школи. Частина ІІ. Київ. – 2010. – С.70-79.

25

Стежками козацької звитяги

Автори програми: Г.М.Кривицька, О.М. Українець, В.П. Жураківський, В.В. Вишнівська

Курс за вибором

8

17

Лист МОНУ від 06.08.10 № 1/ 11 - 7504


Збірник навчальних програм для учнів 10-11 класів суспільно-гуманітарного напряму старшої школи. Частина 3. Київ. – 2010., С.6-8.

26

Світова слава українців

Автори програми: Л.Б. Бученко, Н.М. Буднік.

Курс за вибором

9

17

Лист МОНУ від 06.08.10 № 1/ 11 - 7504


Збірник навчальних програм для учнів 10-11 класів суспільно-гуманітарного напряму старшої школи. Частина 3. Київ. – 2010., С.3-5.

27

Спеціальні (допоміжні) історич­ні дисципліни.

Автори програми: Ю.Василюк,


Курс за вибором

10 -11 клас

70 годин (по 35 в 10-му та 11-му класах).

Лист МОНУ від 12.03.10 № 1/ 11 - 1652

Газета «Історія України» (Шкільний світ) №31, 2010., С.7-13.

Збірник навчальних програм для учнів 10-11 класів суспільно-гуманітарного напряму старшої школи. Частина 2. Київ. – 2010., С.39-46.

28

Видатні постаті україни кінця XVIII—початку XX ст.

Автори програми: НЛівун, В.Космірак, В.Островський.


Курс за вибором

9

35

Лист МОНУ від 12.03.10 № 1/ 11 - 1652

Газета «Історія України» (Шкільний світ) №2, 2011., С.8-16.

Збірник навчальних програм для учнів 10-11 класів суспільно-гуманітарного напряму старшої школи. Частина 2. Київ. – 2010., С.56-65.

29

Українська культура середини XVI—XIX ст.

Автор програми — С.Загребельна.


Курс за вибором

8 - 9

35

Лист МОНУ від 12.03.10 № 1/ 11 - 1652

Газета «Історія України» (Шкільний світ) №30, 2010., С.13-21.

Збірник навчальних програм для учнів 10-11 класів суспільно-гуманітарного напряму старшої школи. Частина 2. Київ. – 2010., С.3-12.


30

Визначні постаті України середини XVI—XVIII ст.

Автори програми: Н.Лівун, В.Островський.


Курс за вибором

8

35

Лист МОНУ від 12.03.10 № 1/ 11 - 1652

Газета «Історія України» (Шкільний світ) №46, 2010., С.11-18.

Збірник навчальних програм для учнів 10-11 класів суспільно-гуманітарного напряму старшої школи. Частина 2. Київ. – 2010., С.47-55.

31

Міфологія.

Автор програми — І.Нікітіна.

Курс за вибором

6 - 7

35

Лист МОНУ від 12.03.10 № 1/ 11 - 1652

Газета «Історія України» (Шкільний світ) №30, 2010., С.3-9.

Збірник навчальних програм для учнів 10-11 класів суспільно-гуманітарного напряму старшої школи. Частина 2. Київ. – 2010., С.118-125.

32

Розмаїття релігій і культур світу.

Автор програми – Є.В.Більченко

Курс за вибором

1 - 11

1 – 4 класи – 17 годин; 5 – 11 класу – 35 годин

Лист МОНУ

від 07.07.2008 р. № 1/9-433


Збірник навчальних програм для учнів 10-11 класів суспільно-гуманітарного напряму старшої школи. Частина І. Київ. – 2010., С.3-36.

33

Основи християнської етики.

Автори програми: Т.Барщевський, А. Васьків, М. Влад, В. Жуковський, та ін.

Курс за вибором

1-11

35

1-4, 7-11 класи рекомендовано МОНУ,протокол від 13.07.2010 № 1/11-6347 .

5-6 класи, рекомендовано МОНУ,протокол від 13.07.2010 № 1/11-6347 .


Основи християнської етики: навальна програма. 1-11 клас/ Львів «Свічадо», 2010.– 136 с.
Збірник навчальних програм для учнів 10-11 класів суспільно-гуманітарного напряму старшої школи. Частина І. Київ. – 2010., С.37-86.

34

Біблійна історія та християнська етика

Автори програми: Пилип (Р.А Осадченко.), М.Б. Євнух, І.Г. Ковровський.

Курс за вибором

1-11

35

Рекомендовано МОНУ, лист від 21.12.2010 №1/11-11629

Біблійна історія та християнська етика: програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-11 клас/ Полтава ТОВ «АСМІ», 2011.– 132 с.

35

Християнська етика в українській культурі

Автори програми: Ігумен Лонгин (Чернуха) , Бєлкіна Е.В.

Курс за вибором

1-4

35

Рекомендовано МОНУ, лист від 20.06.2007 №1/11-4033

Християнська етика в українській культурі: програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 клас. – К.: КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2007.– 26 с.


36

Етика – духовні засади

Автори програми: В.М. Хайруліна, Л.С.Євсюкова. Л.О. Крисальна.

Курс за вибором

1-11

34

Рекомендовано Комісією із суспільствознавчих дисциплін (секція „Етика”)


Науково-методичної Ради з питань освіти МОНУ, протокол № 2 від 11 квітня 2007 року

Етика – духовні засади: програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-11 клас/ Київ, 2006. – 20 с.


37

Історія української філософської думки ХХ століття.

Автор програми – В.М. Поздняков

Курс за вибором

11

35

Лист МОНУ від 12.03.10 № 1/ 11 - 1652


Збірник навчальних програм для учнів 10-11 класів суспільно-гуманітарного напряму старшої школи. Частина І. Київ. – 2010., С.116-126.

38

Етикет та етика

Автор програми – І.Ю.Костюк.

Курс за вибором

10-11

35

Лист МОНУ від 06.08.10 № 1/ 11 - 7504


Збірник навчальних програм для учнів 10-11 класів суспільно-гуманітарного напряму старшої школи. Частина І. Київ. – 2010., С.106-115.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

А. О. Олексюк Луцький державний технічний університет, м. Луцьк На...
Однак багато підходів до рішення назріваючих екологічних проблем були недостатньо ефективні, що привело до небезпеки прояву загальної...

Уроки. Мета: навчальна
Тема: Семінар «Боротьба українського народу 1917-1921 рр.: здобутки, втрати, уроки»

Конкурс творчих робіт школярів та вчителів «уроки війни та голокосту уроки толерантності»
Проведення конкурсу стало можливим завдяки сприянню та фінансовій підтримці організацій

Конкурс творчих робіт школярів, студентів та вчителів «уроки війн...
Проведення конкурсу стало можливим завдяки сприянню та фінансовій підтримці організацій

На уроки позакласного читання
Загальна характеристика розвитку культури та лі­тератури XIX ст. Реалізм як напрям у світовій літературі

Уроки розвитку зв’язного мовлення
Рецензент: Скрипнюк О. В. вчитель української мови та літератури вищої категорії, вчитель – методист

Уроки світової літератури
Усі художні твори зі світової літератури (хрестоматія). 6 клас : cd-rom : [Текст] / укл. В. В. Паращич. — Х. Вид група «Основа»,...

Уроки з біології для 11 класів
Підручник – Біологія (рівень стандарту, академічний рівень) 11 клас. Балан П. Г., Вервес Ю. Г., Поліщук В. П. Київ. Генеза. 2011

«загальноосвітня школа І- іі ступенів дошкільний навчальний заклад»
Нестандартні уроки дозволяють урізноманітнювати форми й методи роботи, створюють умови для виховання творчих здібностей школяра,...

Методичні рекомендації щодо оформлення навчальних кабінетів з базових дисциплін
В ньому проводяться уроки, гурткові, позакласні І факультативні заняття, вихов­на робота з учнями, систематичне підвищення нау­кової,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка