Пошук по сайту


Тема уроку

Тема уроку

Відкритий урок в 11 класі

2010-2011 н. р.

Розробила: вчитель історії

Заболотня Н.О.
Тема уроку

«Суспільно – політичне життя й політична боротьба в Україні 1953 – 1964 рр.»


Мета уроку. 1. Розкрити особливості процесу десталінізації в Україні та його суть.

2. Вдосконалювати навички аналізу, критичного оцінювання

історичних подій.

3. Виховувати в старшокласників інтерес до минулого. Сприяти

моральному вихованню учнів.
Міжпредметні зв’язки: всесвітня історія, українська література, правознавство,

етика, інформатика.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: підручник, хрестоматія, настінна карта, атласи, фрагменти відеофільмів «Хрущов на XX з’їзді КПРС», «Усунення М.С.Хрущова», комп’ютер, мультимедійна установка, картки для гранування.
Основні поняття і терміни: десталінізація, реабілітація, «відлига», Програма КПРС.
Основні дати: 1956 р. - XX з’їзд КПРС; 1957 р. – звільнення з посади першого секретаря ЦК КПУ О. Кириченка та обрання на цю посаду М. Підгорного; 1961 р.- ухвалення нової Програми КПРС; 1963 р. – звільнення М. Підгорного з посади першого секретаря ЦК КПУ та призначення на цю посаду П. Шелеста.
ХІД УРОКУ


 1. Організаційна частина уроку
 1. Перевірка домашнього завдання


Робота з термінами. Історичний диктант.

 1. «Відлига» - …

 2. Лібералізація - …

 3. Реформи - …

 4. Десталінізація - …

 5. Тоталітарна система -…


Тестування.


 1. Останній з’їзд за життя Сталіна :

а) XVII з’їзд КПРС;

б) XIX з’їзд КПРС;

в) XX з’їзд КПРС.

А

Б

В


 1. Після смерті Сталіна розпочалась боротьба за владу між:

а) Маленковим, Хрущовим, Берією;

б) Микояном, Хрущовим, Берією;

в) Підгорним, Хрущовим, Берією.

А

Б

В


 1. На початку 50-х з приходом М.С. Хрущова до влади:

а) припинились масові репресії;

б) продовжувались масові репресії;

в) здійснювались тільки в Україні.

А

Б

В


 1. В роки Великої Вітчизняної війни М.С. Хрущов:

а) керував КДБ;

б) обіймав посаду секретаря ЦК КПРС;

в) очолював ЦК КПУ й за сумісництвом – уряд УРСР.

А

Б

В


 1. Указ Президії ВР СРСР про передачу Криму був підписаний:

а) в 1956 р.;

б) в 1954 р.;

в) в 1963р.

А

Б

В


Тести представленні в виді презентації, і відповіді діти перевіряють після кожного слайду наочно.


 1. Актуалізація опорних знань


Показую фотографію пам’ятника М.С. Хрущову. Використовую метод емоційного стимулювання, створюючи у навчальному процесі ситуацію зацікавленості. Вчитель.Уважно прослухайте матеріал, а в кінці уроку дайте відповідь на запитання: «Чому саме такий задум з’явився у скульптора? Що символізує пам’ятник?» Слайд № 9І так після смерті Сталіна розпочинається боротьба за владу. Взагалі Сталіна прирівнювали до Леніна, тому його тіло було покладено в Мавзолей, і над входом з’явилась надпис Ленін, а нижче Сталін. Але згодом після ХХ з’їзду Сталін був перезахороненний, і з мавзолею зникло його ім’я. Слайд № 10.


 1. Вивчення нового матеріалу


Учитель. Ми з вами вивчаємо період в історії СРСР, УРСР, який охоплює 1953 -1964 роки і називається «відлигою».

«Відлига» - спроба лібералізації суспільно – політичного життя та проведення соціально – економічних реформ. Розпочав М.С.Хрущов з десталінізації –системи заходів щодо ліквідації окремих проявів сталінського режиму: (в зошит)

 • масових репресій;

 • ситеми ГУЛАГу;

 • реабілітації незаконно засуджених в 30 – 40-ті роки;

 • зміцнення законності в країні;

 • децентралізація управління, послаблення командно-адміністративної системи;

 • розширення прав союзних та автономних республік в економічному та культурному житті.
 • Що ж таке десталінізація? (учні відповідають)


XX з’їзд КПРС
Демонстрація фрагменту відеофільму «Хрущов на XX з’їзді КПРС» Уривок 1.
- Чи Хрущов М.С. зробив сміливий громадянський вчинок, виступивши на XX

з’їзді КПРС з доповіддю «Про культ особи та його наслідки»?

Робота в парах. Ознайомлення з документом (вчитель зачитує окремі тези )

Документ «Про культ особи та його наслідки»

З доповіді першого секретаря ЦК КПРС М.С. Хрущова 25 лютого 1956 р.

Вчитель. З’ясуйте, про які порушення прав людини говорив Хрущов на XX з’їзд КПРС?

…Комиссия установила многочисленные факты фальсифицированных дел против коммунистов, ложных обвинений, вопиющих нарушений законности, в результате чего погибли невинные люди. Выясняется, что многие партийные, советские, хозяйственные работники, которых объявили в 1937 – 1938 годах «врагами», в действительности никогда врагами, шпионами, вредителями и т.д. не являлись, что они всегда оставались коммунистами, но были оклеветаны, а иногда, не выдержав зверских истязаний, сами на себя наговаривали (под диктовку следователей – фальсификаторов) всевозможные тяжкие и невероятные обвинения. Установлено, что из 139 членов и кандидатов в члены ЦК партии, избранных на XVII съезде КПСС, было арестовано и расстреляно 98 человек, то есть 70%.

… Это произошло в результате злоупотреблений властью со стороны Сталина, который начал применять массовый террор против кадров партии.

…Сложилась порочная практика, корда в НКВД составлялись списки людей, дела которых подлежали рассмотрению на Военной Коллегии, и им заранее определялась мера наказания. Эти списки направлялись Ежовым лично Сталину для санкционирования предлагаемых мер наказания.

… Имея неограниченную власть, Сталин допускал жестокий произвол, подавлял человека морально и физически.

…Культ личности приобрел такие чудовищные размеры главным образом потому, что сам Сталин всячески поощрял и поддерживал возвеличение его персоны…
Вчитель. З’ясуйте, про які порушення прав людини говорив Хрущов на XX з’їзді КПРС? В чому звинувачував Сталіна? Слайд № 11

?

Й.В. Сталін М.С. Хрущов

Засудження культу особи Сталіна було неповним, обмеженим, половинчастим. До 1989 року громадськість не була ознайомлена з доповіддю

Хрущова, та й сам Хрущов поступово змінив тональність своїх виступів. Одним з етапів десталінізації була реабілітація.


Реабілітація
Реабілітація – виправдання, відновлення доброго імені несправедливо звинуваченої чи засудженої людини.

Почалася реабілітація незначної частини незаконно репресованих після смерті Сталіна і особливо після XX з’їзду КПРС. Ліквідовані були «трійки» Проводилися амністії людей, які були засуджені на невеликі терміни. Проте амністія не передбачала реабілітацію. Після 1956 р. реабілітація стала масовою. В першу чергу реабілітації підлягали партійні діячі, згодом – літератори, драматурги, режисери.
Не підлягали реабілітації:

жертви політичних репресій 20-30-х років, колабораціоністи, політичні в’язні, засуджені за ст. 54 (інакодумство), всі репресовані за «український буржуазний націоналізм», активні діячі ОУН – УПА, депортовані в 30-ті роки під час колективізації селяни, жителі Західної України, кримські татари, німці та інші. Поряд з реабілітацією здійснювались репресії - 3,5 тис. чоловік репресовано в 1954 -1959 рр.

Чому реабілітація була обмеженою?

Повідомлення вчителя до слайду № 12.
Вправа в групах «Асоціативна квітка»
Учням роздані «пелюстки» з написами груп населення, які підлягали реабілітації та груп, які не підлягали виправданню. На дошці закріплено «серцевину» квітки.
Розширення повноважень союзних республік та зміни в партійному керівництві.

Слайд № 13, 14, 15
Змінилися секретарі ЦК КПУ за 1953 -1964 рр.:

 • 1953 -1957 рр. О. І. Кириченко.

 • 1957 – 1963 рр. М.В. Підгорний.

 • 1963 -1972 рр. П.А.Шелест. Висуванці М.С. Хрущова.

Заслухати повідомлення учнів, задані на випередження.

Слайд № 16

Розставте в хронологічній послідовності керівників України періоду «відлиги»:

а) б) в)

П.Шелест М. Підгорний О. Кириченко
Вчитель: Розширено права України:

українці висувалися на керівні посади;

 • розширилися міжнародні зв’язки УРСР;

 • з проведенням реформ в промисловості під контроль республіканського керівництва відійшли 97% підприємств;

 • республіка приймала самостійно закони, формувала свій бюджет, використовувала капіталовкладення. Та недовго. Згодом було відновлено контроль зі сторони центру.


Усунення Хрущова відео 2.

Які ж були справжні причини усунення Хрущова від влади? Ми з’ясуємо коли відтворимо засідання Президії ЦК КПРС 13-14 жовтня 1964 року

Слайд № 17
Тов. Шелест. У 1957 році ставилося завдання догнати і перегнати Америку, а отримали провал, діяльність нашу дискредитує, говорили про житло – не виконали.

Тов. Підгорний. Ми всі з повагою ставилися до тов. Хрущова. Тепер він інший. Він винен. Краще, щоб сам попросив звільнити.

Тов. Воронов. У результаті неправильного і непартійного ставлення тов. Хрущова створилося нестерпне становище, виник новий культ особи Хрущова. Він не терпить ніяких зауважень.

Тов. Шелепін. Ви стали зловживати владою. Довіра до вас падала, падала. Оточили себе сумнівними особами.

Тов. Кириленко. Грубо став порушуватися ленінський стиль керівництва, підлабузництво любите. А людей чесних відштовхуєте.

Тов. Мазуров. Безперервні реорганізації.

Тов. Єфремов. Ви грубіяните кадрам. Граєте у вождізм.

Тов. Суслов. Все позитивне приписується Хрущову.

Тов. Брежнєв. Згоден з усіма. Звільнити Хрущова з посад, що обіймає.

Схематично це виглядає так:
Повернімося до запитання, яке було поставлене на початку уроку.

«Що задумав скульптор? Що символізує пам’ятник?»

Старшокласники пояснюють “+” “-” в діяльності М.С. Хрущова.

Слайд № 18

Дивлячись на відповіді учнів, чи в підтвердження, чи в навпаки демонструємо слайд № 19, коментуємо.


 1. Закріплення вивченого матеріалу.
 • Про що йдеться?

11р. були для нього часом боротьби за «сталінський мундир».


 • Продовжіть речення.

До 1989 р. було заборонено…

- Хто це? Слайди № 20, 21, 22, 23, 24, 25
А) Б) В)
Г) Д)
Є)
А) Хрущов

Б) Брежнєв

В) Шелест

Г) Каганович

Д) Сталін

Є) Підгорний

 1. Підбиття підсумків.
 1. Домашнє завдання.
 1. Опрацювати відповідний текст підручника.

19-20. Підручник для 11-го класу загальноосвітніх шкіл./ Під редакцією

Ф.Г. Турченко. - К.: Ґенеза, 2007.- 379с.

2. Підготувати випереджальне завдання «Найефективніші реформи

М.С. Хрущова.»

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Уроку Тема уроку
Розділ І. Художня культура україни від найдавніших часів до кінця ХVІ ст. (3 год.)Тема І. Образотворче мистецтво (1 год.)

Уроку в темі Тема уроку
Вступ. Предмет вивчення “Географії материків І океанів”. Тематичні карти І робота з ними

Уроку в темі Тема уроку
Вступ. Предмет вивчення “Географії материків І океанів”. Тематичні карти І робота з ними

Уроку Тема уроку
Йде осінь по землі царівна. Вступ до розділу «Цікава книга природи». «Перший подих осені» (за Алевтиною Волковою)

Уроку: навчальна
Тема уроку: Джерела українських фразеологізмів. Прислів'я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів

Уроку Тема І зміст уроку
Вступ. Історія як наука І навчальний предмет. Історія України –складова всесвітньої історії

Уроку Тема, зміст
Тема III. Початок Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст. Відродження Української держави

Тема уроку : цікава географія україни мета уроку
Мета уроку: поглибити знання учнів з фізичної географії України; розвивати навички роботи з фізичною картою, розширити науковий світогляд,...

Уроку №14 Тема уроку : Синтез фольклорних І літературних елементів у творчості О. Пушкіна
Літературна казка авторський художній твір, в основі якого лежить захоплива вигадана історія, що об’єднує елементи дійсності І фантастики....

Тема уроку. Ідея єдності, згуртованості нашого народу на сторінках...
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка