Пошук по сайту


Пояснювальна записка Підготовлені Заходи спрямовані на розкриття мети, положень І завдань «Концепції національно-патріотичного виховання дітей І молоді»

Пояснювальна записка Підготовлені Заходи спрямовані на розкриття мети, положень І завдань «Концепції національно-патріотичного виховання дітей І молоді»

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5


Проект

ЗАХОДИ

ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ
Пояснювальна записка

Підготовлені Заходи спрямовані на розкриття мети, положень і завдань «Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді», прийнятої на засіданні Колегії Міністерства освіти і науки України 26 березня 2015 р.

Розробниками пропонується така структура Заходів, яка окреслює напрями і шляхи розвитку національно-патріотичного виховання в освітньому просторі України. Вони розташовані за показниками важливості і значущості – від загальнодержавного рівня до структурних складових освітньої системи та їх науково-методичного забезпечення.

Перший розділ – Удосконалення нормативно-правової бази – містить у собі елементи управління цим процесом на державному рівні.

Другий розділ – Взаємодія центральних органів виконавчої влади, установ і організацій – включає до заходів національно-патріотичного виховання дітей і молоді широке коло учасників.

Третій розділ – Створення соціально-педагогічних умов для реалізації національно-патріотичного виховання. Сюди ввійшли позиції і заходи, які стосуються цілісного підходу до організації і перебігу зазначеного виховання, що включає в себе загально педагогічний і середовищний підхід, стосується дітей і молоді, що охоплені освітнім і виховним процесами.

Четвертий розділ – Зміст і форми національно-патріотичного виховання. Ця позиція найбільш об’ємна в документі, повно і детально пропонує заходи у всіх структурних складових освітнього, навчально-виховного процесу – від дошкілля до підготовки і перепідготовки учительства.

П’ятий розділ – Військово-патріотичне виховання дітей і молоді. В цьому розділі, з огляду на актуальність і важливість теми, розробники вважали за доцільне зібрати і представити цілісно цей аспект національно-патріотичного виховання.

Шостий розділ – Інформаційно-комунікаційні технології у забезпеченні національно-патріотичного виховання – розкриває актуальність, значення і можливість ІКТ для організації і проведення визначеного Концепцією напряму виховної діяльності.

Сьомий розділ – Наукове і навчально-методичне забезпечення – розкриває, через які наукові і навчально-методичні матеріали, підручники, конференції, круглі столи тощо здійснюватиметься увесь комплекс заходів, пропонованих у попередніх розділах.

Восьмий розділ – Моніторинговий супровід – накреслює перші кроки у цьому напрямі.

Отже, запропонована структура не лише відображає мету і завдання Концепції, а й спирається на структуру побудови навчально-виховного процесу, його змістове наповнення та науково-методичне забезпечення.

В межах кожного розділу та підрозділу заходи розташовані у такій послідовності: спочатку пропонуються заходи, що охоплюють навчальний процес, вони носять більш узагальнений, комплексний характер; потім ідуть ті, що притаманні виховному процесу, який дає можливість більш деталізовано і конкретизовано представити той чи інший захід. Такі підходи пояснюються специфікою як навчального і виховного процесів, так і, відповідно, заходами, які можна здійснити в їхніх межах.

В рамках кожного розділу та підрозділу розробники намагалися дотримуватися хронологічного підходу – на початку поміщені заходи, наближені до нас у часі, потім – більш віддалені.

Запропонована структура Заходів і логіка їх викладення – це точка зору розробників, яка не є істиною останньої інстанції.
Також Міністерством освіти і науки та Національною академією педагогічних наук при підготовці методичних рекомендацій щодо вивчення окремих предметів у 2015/2016 навчальному році будуть дані поради вчителям, як відповідний програмовий матеріал можна використовувати з метою національно-патріотичного виховання.


№№ п/п

Назва заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Примітка

1

2

3

4

5

1.

УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ

1.1.

Підготувати проект закону про внесення змін до закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: доповнити розділ про загальні принципи організації місцевого самоврядування в частині переліку функцій місцевого самоврядування та ст. 32 словами: «національно-патріотичного виховання»

ІІІ квартал

2015 р.

МОН, профільні ЦОВВ, НАПН
1.2.

Створити при МОН Міжвідомчу Раду з питань національно-патріотичного виховання дітей і молоді як орган координації та консолідації суспільства

ІІІ квартал 2015 р.

МОН, Міноборони, Мінюст, МВС, Мінкультури, Держкомтелерадіо, Мінінформполітики, СБУ, НАН, НАПН громадські організації1.3.

Розробити проект програми з інформаційної безпеки дітей та молоді на 2016-2020 роки

ІV квартал 2015 р.

Мінінформполітики, Держкомтелерадіо, МОН, НАПН, громадські організації

1.4.

При доопрацюванні у Комітеті з питань науки і освіти Верховної Ради України внести зміни:

до ст. 22 Закону України «Про професійно-технічну освіту», додавши до основних повноважень та напрямів діяльності професійно-технічного навчального закладу після слова «належать» наступне словосполучення: «формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах»;

до ст. 5 Закону України «Про загальну середню освіту», зокрема, 2-й і 3-й абзаци ст. 5 вилучити, замінивши їх на: «формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах»


ІV квартал 2015 р.

МОН, НАПН
2.

ВЗАЄМОДІЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ

2.1.

Систематично проводити конференції, семінари, круглі столи тощо, присвячені особам, фактам і подіям, зазначеним у Законі України «Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки» ( № 2558 від 9 квітня 2015 року) для кожної категорії педагогічних працівників з урахуванням специфіки їхньої професійної діяльності

Постійно

МОН, Мінкультури, Міноборони, Мінмолодьспорт, МО, МВС, НАПН, НАН, УІНП
2.2.

Забезпечити створення і поширення пізнавально-розважальних та інтелектуальних ігор та іграшок національного спрямування, в яких відображати державну символіку, особливості багатонаціонального складу та культурно-історичні досягнення українського народу

Постійно

НАПН, Мінпромполітики, Спілка підприємців та роботодавців
2.3.

Проводити фестивалі-конкурси патріотичної пісні, прози і поезії, творів образотворчого мистецтва тощо

Постійно

МОН, Мінкультури, Мінмолодьспорт, МВС, обласні та Київська міська державні адміністрації
2.4.

Видруковувати календарі патріотичної тематики, присвячені пам’ятним датам, подіям, державним національним святам тощо

І квартал 2016 р.

Мінкультури, Укрпошта, МОН, видавництва
2.5.

Створювати дитячі мультфільми і кінофільми, дитячі телепрограми з патріотичним змістом

Постійно

Національна рада радіо і телебачення, Спілка кінематографів, МОН, телеканали, кіностудії
2.6.

Забезпечити замовлення, розповсюдження і впровадження матеріалів та друкованої продукції з питань національно-патріотичного виховання дітей і молоді


Постійно

МОН, Мінфін. Мінкультури
3.

СТВОРЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

3.1.

Популяризувати на конференціях, круглих столах і широко висвітлювати у друкованих засобах, навчально-методичній літературі, особливо у підручниках з історії для усіх рівнів освіти, особи, факти і події, що свідчать про колективну й індивідуальну боротьбу за незалежність України у ХХ столітті, перелічених у Законі України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті» (№ 25-38-1 від 7.04.2015 р.)

Постійно

МОН, обласні управління освіти, районні та міські відділи освіти, НАПН, обласні та Київська міська державні адміністрації, ВНЗ
3.2.

На виконання Закону України «Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки» (№ 2558 від 6 квітня 2015 р.) розробити нові та удосконалити відповідно до ідеології їх засудження діючі програми, навчальні посібники, підручники з питань історії у розділах, що розкривають комуністичні та націонал-соціалістичний (нацистський) тоталітарні режими

Постійно

МОН, НАПН, УІНП та НАН
3.3.

Внести до змісту загальної середньої освіти предмет «громадянська освіта», що найповніше відповідає завданням патріотичного виховання дітей і молоді, поєднує політико-правову, історико-патріотичну, екологічну, культурологічну проблематику


з 2016 р.

МОН, Інститут модернізації змісту освіти, НАПН, Інститут педагогіки, Інститут проблем виховання

3.4.

Організувати громадське обговорення результатів всеукраїнського медіаосвітнього експерименту та розпочати масове впровадження медіаосвіти в загальноосвітніх навчальних закладах, всебічно використовуючи її можливості для підвищення рівня медійної та інформаційної грамотності, патріотичної свідомості та критичного мислення учнівської молоді

2016-2017 рр.

МОН, НАПН3.5.

Проводити науково-дослідницьку та освітньо-просвітницьку роботу, яка передбачає відновлення історичної пам’яті про тривалі державницькі традиції України (Київська Русь, Велике князівство Литовське, Військо Запорізьке, Гетьманщина, діяльність Українських урядів 1917-1921 років, інші визвольні проекти)

Постійно

МОН, НАПН, НАПН
3.6.

Забезпечити проведення тижнів правової освіти та національно-патріотичного виховання, спрямованих на розвиток у дітей та молоді почуття власної гідності, усвідомлення своїх прав і місця у суспільстві, можливості реалізації своїх прав у поєднанні з виконанням обов’язків


Постійно

МОН, НАПН, обласні та Київська міська державні адміністрації
3.7.

Забезпечити широку участь загальноосвітніх навчальних закладів у Всеукраїнському проекті «Вся Україна читає дітям»

Постійно

МОН, НАПН, Всеукраїнський центр досліджень літератури для дітей та юнацтва

Мінкультури
3.8.

Проводити у освітніх закладах спеціальні уроки, конкурси, фестивалі з відзначення Дня української писемності та мови

Щорічно

9 листопада

МОН, обласні та Київська міська державні адміністрації
3.9.

На «День знань» провести лекції, бесіди, виховні заходи з метою утвердження у свідомості молоді переконань про єдність і соборність України (Сходу і Заходу)

Щорічно

1 вересня


МОН, НАПН, УІНП, обласні та Київська міська державні адміністрації
3.10.

Організувати патріотичні клуби в навчальних закладах та забезпечити їх активну діяльність, обмін досвідом

Постійно

обласні та Київська міська державні адміністрації
3.11.

Започаткувати проведення в навчальних закладах тематичних відкритих родинних студій «Родина, родина – це все Україна»

Постійно

Обласні, районні і міські органи управління освітою, ЗНЗ
3.12.

Запровадити Всеукраїнські конкурси знавців свого краю (міста, села)

Починаючи з 2016 р.

МОН, НАПН, Мінкультури,

обласні та Київська міська державні адміністрації
3.13.

Проводити збір лідерів учнівського самоврядування «Україна – єдина країна»;


Щорічно

з 2016 р.

МОН, НАПН, обласні та Київська міська державні адміністрації3.14.

Започаткувати Всеукраїнський місячник у рамках проведення міжнародного місячника шкільної бібліотеки «Виховуємо громадянина – патріота України»

Щорічно з 2015 р.

МОН, НАПН, ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського, Інститут модернізації змісту освіти

3.15.

Комплектувати фонди бібліотек освітньо-виховних закладів літературою, спрямованою на національно-патріотичне виховання

Постійно

НАПН,

ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського
3.16.

Залучати дітей, учнів, студентів та педагогічні колективи до пошуку, охорони, збереження народної культурної спадщини України (пісні, легенди, перекази тощо).

Постійно

обласні та Київська міська державні адміністрації
3.17.

Створити на базі Канівської гімназії імені Івана Франка Черкаської області постійно діючий методичний семінар з проблем розвитку в учнівської молоді громадянської свідомості, самоактивності та саморегуляції на засадах суб’єктно-вчинкового підходу до організації навчально-виховного процесу

І півріччя

2016 р.

Черкаський обласний ІППО,

НАПН, Інститут соціальної та політичної психології

4.

ЗМІСТ І ФОРМИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

4.1.

Дошкільна освіта

4.1.1.

Розробити та апробувати парціальну програму «Україна – наша Батьківщина» для дітей старшого дошкільного віку

2015-2016 рр.

МОН, НАПН, Інститут проблем виховання
4.1.2.

Розробити методичні рекомендації з організації занять, сюжетно-рольових ігор, творчих конкурсів, сценаріїв свят з національно-патріотичної тематики

2015 р.

МОН, НАПН, обласні та Київська міська державні адміністрації, Інститут модернізації змісту освіти
4.1.3.

Розробити методичні рекомендації щодо залучення батьків до національно-патріотичного виховання дітей «Батьківська школа»

2015 р.

МОН, НАПН, обласні та Київська міська державні адміністрації, Інститут модернізації змісту освіти  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Пояснювальна записка Підготовлені Заходи спрямовані на розкриття...
Заходів, що окреслює напрями І шляхи розвитку національно-патріотичного виховання в освітньому просторі України. Вони розташовані...

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді
Про затвердження Концепції національно-патріотичноговиховання дітей І молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного...

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді
Відповідно до рішень Колегії Міністерства освіти І науки України від 26. 03. 2015 протокол №3/5-2 "Про Концепцію національно-патріотичного...

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді
Відповідно до рішень Колегії Міністерства освіти І науки України від 26. 03. 2015 протокол №3/5-2 "Про Концепцію національно-патріотичного...

План заходів національно-патріотичного виховання в 201 5
Активізувати впровадження нових форм, методів національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді

Затверджую ректор доіппо м.І. Романенко Матеріали обласної серпневої...
Наказ мон україни №582 від 28. 05. 2015р: Про схвалення Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Наказ
Київської обласної державної адміністрації від 26. 06. 2015 №3 та з метою удосконалення системи національно-патріотичного виховання...

Наказ
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти І науки України, Міністерства оборони України, Міністерства...

Наказ
Т. Г. Шевченка, утвердження його духовних заповідей як важливого чинника консолідації суспільства, активізації національно-патріотичного...

Методичні рекомендації щодо організації національно-патріотичного...
Однією з найпотужніших духовних сил кожної людини, суспільства в цілому є патріотизм, який споконвіку плекає кожна нація. Ефективність...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка