Пошук по сайту


Пояснювальна записка Підготовлені Заходи спрямовані на розкриття мети, положень І завдань «Концепції національно-патріотичного виховання дітей І молоді»

Пояснювальна записка Підготовлені Заходи спрямовані на розкриття мети, положень І завдань «Концепції національно-патріотичного виховання дітей І молоді»

Сторінка1/4
  1   2   3   4


ДОДАТОК

до наказу Міністерства освіти і науки України

від 16.06. 2015 р. № 641

ЗАХОДИ

ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ
Пояснювальна записка

Підготовлені Заходи спрямовані на розкриття мети, положень і завдань «Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді», прийнятої на засіданні Колегії Міністерства освіти і науки України 26 березня 2015 р. Ця концепція спирається на традиції української державності, національно-визвольної боротьби українського народу, громадянську свідомість, здатність критично і незалежно мислити, бути активним у відстоюванні своєї позиції та готовим до захисту незалежності й територіальної цілісності української держави.

Розробниками пропонується така структура Заходів, що окреслює напрями і шляхи розвитку національно-патріотичного виховання в освітньому просторі України. Вони розташовані за показниками важливості і значущості – від загальнодержавного рівня до структурних складових освітньої системи та їх науково-методичного забезпечення.

Перший розділ – Удосконалення нормативно-правової бази – містить у собі елементи управління цим процесом на державному рівні.

Другий розділ – Взаємодія центральних органів виконавчої влади, установ і організацій – включає до заходів національно-патріотичного виховання дітей і молоді широке коло учасників.

Третій розділ – Створення соціально-педагогічних умов для реалізації національно-патріотичного виховання. Сюди ввійшли позиції і заходи, які стосуються цілісного підходу до організації і перебігу зазначеного виховання, що включає в себе загально педагогічний і середовищний підхід, стосується дітей і молоді, що охоплені освітнім і виховним процесами.

Четвертий розділ – Зміст і форми національно-патріотичного виховання. Ця позиція найбільш об’ємна в документі, повно і детально пропонує заходи у всіх структурних складових освітнього, навчально-виховного процесу – від дошкілля до підготовки і перепідготовки учительства.

П’ятий розділ – Військово-патріотичне виховання дітей і молоді. В цьому розділі, з огляду на актуальність і важливість теми, розробники вважали за доцільне зібрати і представити цілісно цей аспект національно-патріотичного виховання.

Шостий розділ – Інформаційно-комунікаційні технології у забезпеченні національно-патріотичного виховання – розкриває актуальність, значення і можливість ІКТ для організації і проведення визначеного Концепцією напряму виховної діяльності.

Сьомий розділ – Наукове і навчально-методичне забезпечення – розкриває, через які наукові і навчально-методичні матеріали, підручники, конференції, круглі столи тощо здійснюватиметься увесь комплекс заходів, пропонованих у попередніх розділах.

Восьмий розділ – Національно-патріотичне виховання за участю громадських організацій – підкреслює важливість тісної співпраці з громадським сектором. Така співпраця закладена і в інших розділах цього документу.

Отже, запропонована структура не лише відображає мету і завдання Концепції, а й спирається на структуру побудови навчально-виховного процесу, його змістове наповнення та науково-методичне забезпечення.


№№ п/п

Назва заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

1.

УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ

1.1.

Внести зміни і з урахуванням їх розробити та затвердити нову редакцію нормативно-правових документів МОН України: «Базовий компонент дошкільної освіти» і «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»

ІV квартал 2015 р.

МОН

1.2.

Сприяти розробці проекту Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки (далі Стратегія) та проекту Плану дій щодо реалізації Стратегії шляхом участі у Робочій групі з розробки Стратегії та надання пропозицій від МОН

ІІІ квартал

2015 р.

МОН

1.3.

Підготувати проект нової редакції Постанови Кабінетом міністрів України «Про затвердження переліку позашкільних навчальних закладів з позашкільної роботи з дітьми, а також закладів та заходів у галузі освіти, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету» і доповнити

  • у першому абзаці розділу 2. «Заходи з позашкільної освіти» після слів «науково-технічного» словосполученням «національно-патріотичного»

  • у розділі 4. «Заходи у галузі освіти» окремим абзацом «Проведення всеукраїнських заходів з національно-патріотичного виховання»

ІІІ квартал

2015 р.

МОН

1.4.

Підготувати проект рішення Кабінету міністрів України про надання статусу «всеукраїнський» дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура»)

ІІІ квартал

2015 р.

МОН

1.5.

Підготувати проект рішення Кабінету міністрів України про надання статусу «всеукраїнський» дитячо-юнацькому фестивалю мистецтв «Сурми звитяги»

ІV квартал 2015 р.

МОН

1.6.

Підготувати проект закону про внесення змін до закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: доповнити розділ про загальні принципи організації місцевого самоврядування в частині переліку функцій місцевого самоврядування та ст. 32 словами: «національно-патріотичного виховання»

ІІІ квартал

2015 р.

МОН, НАПН, із залученням зацікавлених органів управління державної влади


1.7.

Звернутися в Комітет з питань культури і духовності Верховної Ради України щодо своєчасного прийняття ВРУ нормативного акту про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв, зокрема не пізніше як за 3місяці до початку нового року


ІІІ квартал

2015 р.

МОН2.

ВЗАЄМОДІЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ

2.1.

Створити Раду з національно-патріотичного виховання при МОН України

ІІІ квартал

2015 р.

МОН

2.2.

Створити Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді на базі Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді з метою централізації процесу національно-патріотичного виховання в системі освіти

ІІІ квартал

2015 р.

МОН

2.3.

Сприяти створенню Міжвідомчої Ради з питань національно-патріотичного виховання при Кабінеті міністрів України

ІІІ квартал

2015 р.

МОН

2.4.

Сприяти створенню Рад з питань національно-патріотичного виховання в обласних центрах

ІV квартал

2015 р.

МОН

2.5.

Провести інвентаризацію та налагодити облік всіх позашкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типу та форми власності

ІV квартал

2015 р.

МОН, із залученням Мінмолодьспорту, МВС, Мінкультури, ДСНС

Мінсоцполітики, Міноборони, Держприкордонслужби

2.6.

Підтримати ініціативу молодіжних організацій і у співпраці з ними реалізувати проект реформування мережі позашкільних установ «Центри громадянської освіти»

2015-2017 рр.

МОН, із залученням Мінмолодьспорту

2.7.

Систематично проводити конференції, семінари, круглі столи тощо, присвячені особам, фактам і подіям, зазначеним у Законі України «Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки» (№ 2558 від 9 квітня 2015 року) для кожної категорії педагогічних працівників з урахуванням специфіки їхньої професійної діяльності

Постійно

МОН, НАПН, із залученням Мінкультури, Міноборони, Мінмолодьспорту, МВС, НАН, УІНП

3.

СТВОРЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

3.1.

Популяризувати на конференціях, круглих столах і широко висвітлювати у друкованих засобах, навчально-методичній літературі, особливо у підручниках з історії для усіх рівнів освіти, факти і події, що свідчать про колективну й індивідуальну боротьбу за незалежність України у ХХ столітті, перелічених у Законі України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті» (№ 25-38-1 від 7.04.2015 р.)

Постійно

МОН, НАПН, ВНЗ, обласні управління освіти, районні та міські відділи освіти, із залученням обласних та Київської міської державних адміністрації

3.2.

На виконання Закону України «Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки» (№ 2558 від 6 квітня 2015 р.) розробити нові та удосконалити відповідно до ідеології їх засудження діючі програми, навчальні посібники, підручники з питань історії у розділах, що розкривають комуністичні та націонал-соціалістичний (нацистський) тоталітарні режими

Постійно

МОН, НАПН, із залученням УІНП та НАН

3.3.

Внести до змісту загальної середньої освіти предмет «громадянська освіта», що найповніше відповідає завданням національно-патріотичного виховання дітей і молоді, поєднує політико-правову, історико-патріотичну, екологічну, культурологічну проблематику


з 2016 р.

МОН, Інститут модернізації змісту освіти, НАПН, Інститут педагогіки, Інститут проблем виховання

3.4.

Організувати громадське обговорення результатів всеукраїнського медіаосвітнього експерименту та розпочати масове впровадження медіаосвіти в загальноосвітніх навчальних закладах, всебічно використовуючи її можливості для підвищення рівня медійної та інформаційної грамотності, патріотичної свідомості та критичного мислення учнівської молоді

2016-2017 рр.

МОН, НАПН

3.5.

Проводити науково-дослідницьку та освітньо-просвітницьку роботу, яка передбачає відновлення історичної пам’яті про тривалі державницькі традиції України (Київська Русь, Велике князівство Литовське, Військо Запорізьке, Гетьманщина, діяльність Українських урядів 1917-1921 років, інші визвольні проекти), включно з проведенням фотовиставок, організацією музейних експозицій, проведенням дискусій, круглих столів із застосуванням регіональних традицій, свідчень усної історії національно-визвольної боротьби українського народу

Постійно

МОН, НАПН

3.6.

Забезпечити проведення тижнів правової освіти та національно-патріотичного виховання, спрямованих на розвиток у дітей та молоді почуття власної гідності, усвідомлення своїх прав і місця у суспільстві, можливості реалізації своїх прав у поєднанні з виконанням обов’язків із застосуванням рекомендацій Українського інституту національної пам’яті

Постійно

МОН, НАПН, із залученням обласних та Київської міської державних адміністрацій

3.7.

Провести всеукраїнську нараду осіб, відповідальних за патріотичне виховання в обласних управліннях та районних, міських відділах освіти на тему «Шляхи вдосконалення патріотичного виховання в умовах декомунізації та ліквідації наслідків тоталітаризму»

травень 2016 р.

МОН

3.8.

Проводити у освітніх закладах спеціальні уроки, конкурси, фестивалі з відзначення Дня української писемності та мови

Щорічно

9 листопада

МОН, із залученням обласних та Київської міської державних адміністрацій

3.9.

На «День знань» провести лекції, бесіди, виховні заходи з метою утвердження у свідомості молоді переконань про єдність і соборність України (Сходу і Заходу)

Щорічно

1 вересня


МОН, НАПН, УІНП, із залученням обласних та Київської міської державних адміністрацій

3.10.

Започаткувати Всеукраїнський місячник у рамках проведення міжнародного місячника шкільної бібліотеки «Виховуємо громадянина – патріота України»

Щорічно з 2015 р.

МОН, НАПН, ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського, Інститут модернізації змісту освіти

3.11.

Комплектувати фонди бібліотек освітньо-виховних закладів літературою, спрямованою на національно-патріотичне виховання

Постійно

НАПН,

ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського

3.12.

Залучати дітей, учнів, студентів та педагогічні колективи до пошуку, охорони, збереження народної культурної спадщини України (пісні, легенди, перекази тощо)

Постійно

Інститут модернізації змісту освіти, із залученням обласних та Київської міської державних адміністрацій

4.

ЗМІСТ І ФОРМИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

4.1.

Дошкільна освіта

4.1.1.

Розробити та апробувати парціальну програму «Україна – наша Батьківщина» для дітей старшого дошкільного віку

2015-2016 рр.

МОН, НАПН, Інститут проблем виховання

4.1.2.

Розробити методичні рекомендації з організації занять, сюжетно-рольових ігор, творчих конкурсів, сценаріїв свят з національно-патріотичної тематики

2015 р.

МОН, НАПН, Інститут модернізації змісту освіти, із залученням обласних та Київської міської державних адміністрацій

4.1.3.

Розробити методичні рекомендації щодо залучення батьків до національно-патріотичного виховання дітей «Батьківська школа»

2015 р.

МОН, НАПН, із залученням обласних та Київської міської державних адміністрацій

4.1.4.

Розробити тематичні плани роботи ДНЗ з організації національно-патріотичного виховання дошкільників за темами:

  • моє ім’я;

  • моя сім’я (сімейні традиції, сімейні реліквії, професії в моїй родині, світ родинних захоплень, сімейні обов’язки тощо);

  • моє місто/село (пейзажі, символи, історичні, культурні і природні пам’ятки, народні промисли);

  • моя країна (державні символи, столиця, державні свята; національності, які живуть в Україні, їх національні костюми, пісні і танці, національні страви).

Щорічно

МОН, НАПН, Інститут модернізації змісту освіти, із залученням обласних та Київської міської державних адміністрацій;

4.1.5.

Ввести до системи дошкільного виховання (державних та недержавних установ) розвивальні технології та заняття з формування у дитини моральних уподобань і здійснення вчинків, пов’язаних з патріотичною позицією

Постійно

МОН, НАПН


4.2.

Початкова школа

4.2.1.

Переглянути усі навчальні програми початкової школи щодо розширення можливостей формування в учнів патріотичних почуттів, толерантного ставлення до інших народів, які проживають в Україні

2016 р.

МОН, НАПН,

Інститут педагогіки, Інститут модернізації змісту освіти

4.2.2.

Розробити та здійснювати:

  • творчі завдання з національно-патріотичної тематики, конкурси;

  • тематичні виставки дитячої творчості;

  • міні-проекти за участю батьків: світ професій, сімейні династії, захисники вітчизни у моїй родині;

  • шкільні та родинні екологічні проекти

Щорічно

Інститут модернізації змісту освіти, із залученням обласних та Київської міської державних адміністрацій,
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Пояснювальна записка Підготовлені Заходи спрямовані на розкриття...
Підготовлені Заходи спрямовані на розкриття мети, положень І завдань «Концепції національно-патріотичного виховання дітей І молоді»,...

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді
Про затвердження Концепції національно-патріотичноговиховання дітей І молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного...

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді
Відповідно до рішень Колегії Міністерства освіти І науки України від 26. 03. 2015 протокол №3/5-2 "Про Концепцію національно-патріотичного...

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді
Відповідно до рішень Колегії Міністерства освіти І науки України від 26. 03. 2015 протокол №3/5-2 "Про Концепцію національно-патріотичного...

План заходів національно-патріотичного виховання в 201 5
Активізувати впровадження нових форм, методів національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді

Затверджую ректор доіппо м.І. Романенко Матеріали обласної серпневої...
Наказ мон україни №582 від 28. 05. 2015р: Про схвалення Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Наказ
Київської обласної державної адміністрації від 26. 06. 2015 №3 та з метою удосконалення системи національно-патріотичного виховання...

Наказ
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти І науки України, Міністерства оборони України, Міністерства...

Наказ
Т. Г. Шевченка, утвердження його духовних заповідей як важливого чинника консолідації суспільства, активізації національно-патріотичного...

Методичні рекомендації щодо організації національно-патріотичного...
Однією з найпотужніших духовних сил кожної людини, суспільства в цілому є патріотизм, який споконвіку плекає кожна нація. Ефективність...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка