Пошук по сайту


Уроку №14 Тема уроку : Синтез фольклорних І літературних елементів у творчості О. Пушкіна

Уроку №14 Тема уроку : Синтез фольклорних І літературних елементів у творчості О. Пушкіна

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
Світова література за новою програмою 2013-2014 р.

5 клас.

Дидактичний супровід до уроків за творчістю О.Пушкіна.
Робоча картка уроку №14

Тема уроку : Синтез фольклорних і літературних елементів у творчості О. Пушкіна.

О.Пушкін. «Казка про рибака та рибку»
Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок!» О.Пушкін

Вивчаємо теорію літератури!

Завдання 1. Прочитайте інформацію:

Літературна казка - авторський художній твір, в основі якого лежить захоплива вигадана історія, що об’єднує елементи дійсності і фантастики. Присутність автора завжди відчувається в тексті ( у його ставленні до героїв, оцінках подій тощо).

Пригадайте, що характерно для фольклорних казок. У чому відмінність авторської казки від фольклорної. Заповніть таблицю. 2 бали


Народні ( фольклорні) казки

Літературні


Завдання 2.

Вчительська підказка ! Сюжет – це послідовність подій у творі. Запишіть схему побудови сюжету казки О.Пушкіна. (план казки)

2 бали
1._________________________________________________________________ 2._________________________________________________________________

3._________________________________________________________________

4.___________________________________________________________________________

5.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання 3. Звідки О.Пушкін запозичив сюжет казки? Щоб виконати це завдання, скористайся інформацією. 2 бали

Це цікаво!

В казковому фольклорі різних країн є спільні сюжети. Через те, що вони поширені по всій земній кулі, їх називали «мандрівними». Головною причиною «мандрівних сюжетів» було те, що різні народи мали схожі уявлення про бідність і багатство, щастя і горе, розум і глупоту, про любов до рідного краю й ненависть до ворога тощо. Серед літературних казок є авторські казки, вигадані письменниками, і є такі, що створені на основі фольклору, тобто автори використовують запозичені сюжети і героїв.

Прочитайте інформацію про історію виникнення казки О.Пушкіна «Сказка о рыбаке и рыбке».

Источники сюжета

Считается, что сюжет сказки основан на померанской (немецкой ) сказке «О рыбаке и его жене» (нем. Vom Fischer und seiner Frau) из сборника Братьев Гримм, с которой имеет очень близкие совпадения, а также перекликается с русской народной сказкой «Жадная старуха» (где вместо рыбки выступает волшебное дерево).

В конце сказки братьев Гримм старуха хочет стать римским папой (намёк на папессу Иоанну). В первой рукописной редакции сказки у Пушкина старуха сидела на Вавилонской башне, а на ней была папская тиара:

Говорит старику старуха: «Не хочу быть вольною царицей, а хочу быть римскою папой».

Стал он кликать рыбку золотую

«Добро, будет она римскою папой»

Воротился старик к старухе. Перед ним монастырь латинский, на стенах латинские монахи поют латинскую обедню.

Перед ним вавилонская башня. на самой верхней на макушке сидит его старая старуха: на старухе сарацинская шапка, на шапке венец латинский, на венце тонкая спица, на спице Строфилус-птица. Поклонился старик старухе, закричал он голосом громким: «Здравствуй ты, старая баба, чай, твоя душенька довольна?»

Отвечает глупая старуха: «Врёшь ты, пустое городишь, совсем душенька моя не довольна — не хочу я быть римскою папой, а хочу быть владычицей морскою…».

Литература: С. М. Бонди «Новые страницы Пушкина», «Мир», — М., 1931

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання 4. Поміркуймо разом!Що спільного та відмінного в сюжеті казки О. Пушкіна в порівнянні з народною? 2 бали

1.____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________
Завдання 5. Чи можна сказати, що між фольклорною та літературною казкою є тісний взаємозв'язок ( синтез)? Встановіть в них окремі спільні елементи (образи, сюжети, особливості будови.) 2 бали

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Підіб'ємо підсумки:

- Що нового відкрили для себе, дізнавшись про казку?

- Підтвердить або спростуйте висловлювання : «Казка про рибака та рибку» належить до виду чарівних казок». Аргументуйте свою відповідь.

- Що найбільше сподобалось, що вразило?
Домашнє завдання :

1.Виразне читання казки в особах;

2.Вивчити поняття: «літературна казка», «автор літературного твору»; основні ознаки фольклорної і літературної казки; спільне та відмінне між літературною та фольклорною казкою.

3.Знати історію написання казки, підібрати фрагменти , які характеризують героїв казки.

Робоча картка уроку № 15
О.Пушкін «Казка про рибака та рибку»

Тема уроку : « Система образів. Автор.»


Завдання 1. Складіть простий план казки О.Пушкіна «Казка про рибака та рибку». 1 бал

1_________________________________________________________________

2_________________________________________________________________

3_________________________________________________________________

4_________________________________________________________________

5_________________________________________________________________

6_________________________________________________________________

Вивчаємо теорію літератури!

Завдання 2. Прочитай інформацію 1 бал

Образи твору - це персонажі , герої, оповідач, дійові особи.

Система образів (персонажів): Персонаж, герой у творі існує не сам по собі, а в системі стосунків з іншими персонажами. Герої взаємодіють, зіставляються, порівнюються, протиставляються. Чим більше взаємозв’язків виявляється в персонажа, тим яскравіше висвітлюється його багатогранність і розкривається вся глибина і складність характеру.

Назвіть образи (героїв) казки. Що ви знаєте про цих героїв? Заповніть таблицю.

Казковий герой

Що про нього відомо


Завдання 3. Це цікаво! А знаєте ви що…

Користь – це коли хочуть отримати що-небудь, не віддаючи взамін нічого безкоштовно. Хочуть все тільки для себе. Таких людей називають користолюбивими. Кому з героїв притаманна така риса характеру? 1 бал

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 4. Відтворіть порядок прояву рис характеру старої: 1 бал

1. Властность 3 Корыстность

2. Надменность 4.Ненасытность
Завдання 5. Робота в парах. Яка з російських приказок якнайвлучніше характеризує стару? 1 бал

«Много захочешь – последнее потеряешь»

«Много желать – добра не видать»

«Жадность всякому горю начало»

«Ненасытному все мало»
Завдання 6. «Займи позицію». «Як ви вважаєте, чи правильно вчинив старий, покірно слухаючи стару? Яка риса характеру притаманна герою у даному випадку? Це позитивна риса чи негативна? 1 бал

+

-
Завдання 7. Прочитате інформацію.

Невежа - грубый, невоспитанныйчеловек

"невежа" и "невежда" - одно и то же. Образовано от "не" и "ведать", то есть "знать". И невежда, и невежа - так говорили о людях, во-первых, неученых, а во-вторых, о тех, кто "не наблюдает в поступках учтивства"

В «Словаре Академии Российской» (1814, ч. 3, с. 1291) говорилось, что слова невежа, по просторечию, и невежда имели два значения: «1) простак, неученый, непросвещенный, безграмотный; 2) говорится также о тех, которые не наблюдают в поступках учтивства, не умеют поступать благопристойно».

Як ви вважаєте, чому у казці народ насміявся над старим та назвав його «невежею»( рос.м.)? 1 бал

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання 8. Як ви розумієте поняття « автор літературного твору». Яка роль авторського голосу в казці? Наведи приклад авторського ставлення до старого рибалки (випиши з тексту) 2 бали

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 9. В системі образів казки особливе місце займає образ моря. Море – це місце перебування рибки. Государиня рибка пов’язана з ним невидимим зв’язком.

Як ви поясните реакцію моря на примхи старої? Чому воно змінюється? 1 бал

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 10.Відтворіть послідовність реакції моря: 2 бали


1. Море слегка разыгралось

2.Помутилось синее море

3. Не спокойно синее море

4. Почернело синее море

5. На море черная буря.


Підіб'ємо підсумки:

Сатира – це гостра критика чогось, окремих осіб, людських груп чи суспільства з висміюванням, а то й гнівним засудженням вад і негативних явищ у різних ділянках індивідуального, суспільного й політичного життя, суперечних із загальнообов'язковими принципами чи встановленими ідеалами.

Чому цей твір вважається сатиричним? Ваша думка? Чи не є історія старої, сатирою на досягнення багатства і влади ? Поясніть свою відповідь
- Як ви вважаєте, чи зміниться стара в майбутньому? Чи зрозуміла вона, що треба радіти тому, що є і не бажати того, що не може бути?

- Які поради б ви надали старому чи старої? Як вони повинні побудувати у майбутньому свої стосунки? Що є головним , домінуючим у сім'ї?
Домашнє завдання:

Підготуйте усну розповідь на одну з запропонованих питань.

1. Складіть свій варіант діалогу старого зі старою , коли він, відпустивши рибку, прийшов додому.

2. Уявіть, що ви впіймали рибку. Що б ви попросили?

3. Поясніть значення російської приказки : «Не садися не в свои сани». Підберіть до неї близьке за значенням прислів'я чи приказку російського чи українського народу.

4. Чому рибка «ничего не сказала» на останнє прохання старого?

5.В народі кажуть: « Залишився у розбитого корита». Поясніть значення приказки.

Випереджальне завдання : Читати казку Г.Х.Андерсена «Соловей»

Робоча картка №14

О.С.Пушкін.«Казка про мертву царівну та сімох богатирів»

Тема уроку: Синтез фольклорних і літературних елементів у творчості О. Пушкіна.

Вивчаємо теорію літератури!

Завдання 1. Актуалізуємо наші знання. Прочитайте визначення поняття «літературна казка»

Літературна казка - авторський художній твір, в основі якого лежить захоплива вигадана історія, що об’єднує елементи дійсності і фантастики. Присутність автора завжди відчувається в тексті ( у його ставленні до героїв, оцінках подій тощо).

Пригадайте, що характерно для фольклорних казок. У чому відмінність авторської казки від фольклорної. Заповніть таблицю. 2 бали


Народні ( фольклорні) казки

Літературні

Завдання 2. Доведіть, що твір О.Пушкіна за жанром - казка, як назвав його сам поет. 1,5 бали

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 3.Чим "Казка про мер­тву царівну та сімох богатирів" близька до народних казок , і чим вона від них відрізняється? 1,5 бали __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 4. Відомо, що сюжет про мертву царівну є у фольклорних казках багатьох європейських народів. Письменники – казкарі використовували його для своїх творів. Назвіть відомі літературні казки , головною героїнею яких є спляча царівна. 2 бали

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 5 . Перевірмо знання змісту тексту. Робота в парах.

Встановіть послідовність подій.Складіть за допомогою малюнків композиційний план казки. 1,5 бали1. 2.


3. 4.


5. 6.


7. 8.9. 10.
Завдання 6. Знайдіть і випишіть в тексті слова, які вказують на національний колорит російського народу (деталі побуту, національні образи, мовні засоби та ін.) 2 бали
Для виконання завдання скористайтесь словниковою статтею:
Національний колорит — наявність у художньому творі описів побуту, звичаїв, одягу, своєрідних пейзажних картин, специфічних слів і мовних виразів, що допомагають читачам «побачити» місце подій і характерні прикмети конкретного історичного моменту із життя якогось народу.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання 7. Це цікаво!

Казки О.Пушкіна знайшли своє відображення і в інших видах мистецтва, надихали на творчість композиторів, художників на написання творів мистецтва.

До 200-річчя з дня народження О. С. Пушкіна у 1999 г.у Санкт-Петербурзі поставлена рок-опера для дітей та дорослих «Казка про мертву царівну та сімох богатирів»..

З 1990 року на сцені Театру опери та балету Санкт – Петербурзької Консерваторії виконується опера В.Плєшака «Казка про мертву царівну та сімох богатирів». Режисер – постановник В.Битюцьких

До сюжетів казок постійно звертаються відомі художники І.Я. Білібін, Б.В. Зворикін, О.М. Куркін, В.О. Панін, Б.О. Дехтерьов, художники Палеха – старовинного центру іконо писання та лакової мініатюри .


Художник Б.В.Зворикін

Художник Палеха – Г.Бурєєв

На кіностудії Союзмультфільм (Москва, 1951р.) створено мультфільм «Казка про мертву царівну та сімох богатирів).Сценарій І.Іванова- Вано, Ю.Олеша, музика Ю.Нікольського.

Про що свідчить дана інформація? Ваша думка! 1,5 бали

Підіб'ємо підсумки:

-Що таке синтез? Підберіть синонім до слова синтез.

- Назвіть синтез фольклорних і літературних елементів у творчості О. Пушкіна.

  • Чи можна сказати, що між фольклорною та літературною казкою є тісний взаємозв'язок ( синтез)? Встановіть в них окремі спільні елементи (образи, сюжети, особливості будови.)

  • Назвітьтвори мистецтва, в яких втілені казкові образи й сюжети.


Домашнє завдання :

1. Виразне читання казки.

2. Скласти простий план казки.

3. Виписати ключові фрази, які характеризують царицю-мачуху та царівну.Робоча картка уроку №15

  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тема уроку, зміст
Періодичний закон І період система хімічних елементів Д.І. Менделєєва у світлі уявлень про будову атома

Уроку Тема уроку
Розділ І. Художня культура україни від найдавніших часів до кінця ХVІ ст. (3 год.)Тема І. Образотворче мистецтво (1 год.)

Тема уроку
Мета уроку. Розкрити особливості процесу десталінізації в Україні та його суть

Уроку в темі Тема уроку
Вступ. Предмет вивчення “Географії материків І океанів”. Тематичні карти І робота з ними

Уроку в темі Тема уроку
Вступ. Предмет вивчення “Географії материків І океанів”. Тематичні карти І робота з ними

Уроку Тема уроку
Йде осінь по землі царівна. Вступ до розділу «Цікава книга природи». «Перший подих осені» (за Алевтиною Волковою)

Уроку Тема І зміст уроку
Вступ. Історія як наука І навчальний предмет. Історія України –складова всесвітньої історії

Уроку: навчальна
Тема уроку: Джерела українських фразеологізмів. Прислів'я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів

Тема уроку : цікава географія україни мета уроку
Мета уроку: поглибити знання учнів з фізичної географії України; розвивати навички роботи з фізичною картою, розширити науковий світогляд,...

Тема уроку. Ідея єдності, згуртованості нашого народу на сторінках...
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка