Пошук по сайту


Уроки розвитку зв’язного мовлення

Уроки розвитку зв’язного мовлення

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
Управління освіти виконавчого комітету

Шепетівської міської ради

Методичний кабінет


Уроки розвитку зв’язного мовлення

3 клас

Творча група

вчителів

Шепетівського НВО №2

Волова І.І.

Костюк Т. В.

Якимчук Н. А.
2010

Уроки розвитку зв’язного мовлення 3 клас

Календарне планування, конспекти уроків та методичні рекомендації

(за таблицями зв’язного мовлення)

3 клас
Посібник для вчителів

2010

Рецензент: Скрипнюк О. В. вчитель української мови та літератури вищої категорії, вчитель – методист.

Упорядник: творча група вчителів початкових класів Шепетівського навчально- виховного об’єднання Волова І. І. , Костюк Т. В., Якимчук Н. А.

Схвалено науково-методичною радою Шепетівського навчально-виховного об’єднання № 2 Уроки розвитку зв’язного мовлення 3 клас

(за таблицями з розвитку мовлення Тернопіль: навчальна книга – Богдан, 2009р.)
Посібник розроблено відповідно до вимог нового Державного стандарту початкової освіти та чинної програми.

У посібнику подано 17 конспектів уроків з розвитку зв’язного мовлення до розділів «Мова і мовлення», «Текст», «Речення», «Слово» за таблицями з розвитку зв’язного мовлення (Н. О. Будна та З. Л. Головко, Тернопіль: навчальна книга – Богдан, 2009)

Даний посібник допоможе вчителеві організувати роботу з розвитку зв’язного мовлення, зокрема, навчити дітей розуміти, переказувати та будувати висловлювання різних типів і стилів.

Посібник адресований вчителям початкових класів та батькам.

Передмова
Основним завданням комунікативної лінії змісту програми з рідної мови є формування та розвиток навичок з таких видів мовленнєвої ді­яльності, як побудова діалогів, усних та письмових переказів і творів. Суттєвим (на відміну від попередніх програм) є те, що всі ці види мовленнєвої діяльності (за винятком письмового твору) на тому чи іншому етапі початкового навчання є об'єктом обов'язкового контролю і результати оцінювання враховуються під час визначення ступеня навчальних до­сягнень учнів з предмета.

Отже, необхідно планувати спеціальні уроки, на яких вчитель пере­важну частину часу відводив би формуванню саме цих навичок. Варто подбати також, щоб усі види були рівномірно розподілені протягом усього навчального року.

Розробляючи подані нижче уроки, ми виходили з того, що, за про­грамою, на розвиток зв'язного мовлення відводиться один урок на два тижні. За своїм бажанням учитель може збільшувати їх кількість, переставляти на інший час, доповнювати іншими видами роботи.

Основні вимоги до знань і умінь учнів на кінець навчального року.

Учні повинні вміти: вживати слова ввічливості, звертання, слова, які вира­жають прохання, пропозицію, побажання у відповідних ситуаціях;

визначати тему і мету тексту; добирати заголовок до тексту (картини), ділити його на логічно закінчені частини і стисло передавати зміст кожної із частин (усно);

дотримувати абзаців у письмовому мовленні; розрізняти основні типи текстів: розповідь, опис, мір­кування, розпізнавати тексти художні і наукові;

усно і письмово (детально) переказувати текст-розповідь (обсягом 40—70 слів) за колективно складеним планом;

будувати зв'язну розповідь за малюнком, опорними словами з п'яти-шести речень (усно) і з чотирьох-п'яти речень (письмово);

усно описувати найпростіші явища, предмети за зразком та усно будувати міркування за даним початком та зразком;

написати короткий лист про свої справи, привітання.

Календарне планування уроків розвитку зв’язного мовлення


№ п/п

Тема уроку

Навчальні матеріали

Дата

1.

Складання діалогу «Телефонна розмова»

Таблиця № 3
2.

Написання листа


Таблиця № 25
3.

Інструкція. Виготовлення іграшок листівок

Таблиця № 24
4.

Текст «Осінній сад»

Таблиця № 6
5.

Складання плану до тексту «Як коту соромно стало»

Таблиця № 17
6.

Текст розповідь з елементами опису «Калина під моїм вікном»

Таблиця №11
7.

Текст-опис з елементами розповіді «Моє місто»


Таблиця № 15
8.

Текст-опис «Білочка»

Таблиця № 12
9.

Текст-міркування «Книга – твій друг, без неї як без рук»

Таблиця № 22
10.

Складання казки «Краплинки сестрички»

Таблиця № 16
11.

Творчі види робіт над текстами. Деформовані тексти

Таблиця № 26
12.

Творчі види робіт над текстами. Складання текстів

Таблиця № 31
13.

Детальний переказ тексту «Сонце допомогло»


Таблиця № 18
14

Стислий переказ тексту «Де зимує коник -стрибунець»

Таблиця № 19
15.

Вибірковий переказ тексту «У нетрях Темнолісу»


Таблиця № 20
16.

Творчі види робіт над текстами. Редагування тексту «У цирку»

Таблиця № 29
17.

Творчі види робіт над текстами. Добір рими

Таблиця № 30

Урок 1

Тема: Складання діалогу

Мета: вчити будувати діалог формувати культуру мовлення, розвивати зв’язне мовлення, вміти будувати діалоги, виховувати шанобливе ставлення до мови, до співрозмовника.

Обладнання: таблиця № 3, картки для індивідуальної роботи, епіграф.

Хід уроку

І. Організація класу.

Всі сідайте тихо, діти,

домовляймось не шуміти,

на уроці не дрімати,

а старанно працювати.

ІІ. Оголошення теми уроку.

Сьогодні ми будемо вчитися розпитувати, дізнаватися, спілкуватися, тобто будувати діалоги. Прочитайте вислів Ф. Стендаля.

Уміння вести розмову – це талант.

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

З’ясувати значення слова «діалог».

Як ви розумієте ці слова. (Обмін думками між двома або кількома особами чи сторонами; частина літературного твору, в якій відбувається розмова двох осіб.)

Ознайомити із пам’яткою «Так звертайся!»

Які слова використовують під час спілкування, діалогу?

Друже сестричко добродію

Подругою братику шановна

Тату Сергійку пані

Мама Маріє юначе

Бабусю Олено Василівно

Дідусю Богдане Петровичу

Складання речень з окремими звертаннями (на вибір).

Діти, складіть речення з одним із звертань.

Як відокремлюємо на письмі звертання? А в усному мовленні?

ІV. Доповнення діалогу.

Робота з таблицею № 3.

Телефонна розмова

Добрий день, Маріє Петрівно! Це говорить Надійка Приходько.

Доброго дня, Надійко.

Покличте, будь ласка, до телефону Юру.

Юри немає вдома. Він пішов в бібліотеку.

Прочитайте діалог.

Назвіть учасників діалогу.

Прочитайте репліки кожного співрозмовника.

Визначте звертання та «чарівні » слова.

Доповніть діалог.

Інсценізація діалогу.

Фізкультхвилинка

Встаньте, діти, посміхніться

Землі нашій уклоніться

За щасливий день вчорашній.

Всі до сонця потягніться,

Вліво, вправо нахиліться,

Веретенцем покрутіться.

Раз присядьте, два присядьте

І за парти тихо сядьте.

V. Робота в парах.

1. Складання діалогу за уявною ситуацією та опорними словами. (Упав, боляче, давай допоможу, спасибі).

2. Презентація складених діалогів.

3. Аналіз допущених помилок.

- Які помилки були допущені?

4. Запис діалогу.

VІ. Робота з прислів’ями.

Складіть прислів’я

говорити, Як, то, краще, дурниці, помовчати.

Поясніть значення даного прислів’я.

VІІ. Підсумок уроку.

Чого навчились на цьому уроці?

Як потрібно поводитись під час розмови?

Чого треба уникати?

Які «чарівні» слова ви використовуєте у мовленні?

Урок 2

Тема: Текст «Осінній сад»

Мета: повторити і закріпити знання учнів про текст, вчити учнів складати текст за планом і опорними словами, розвивати усне мовлення учнів, виховувати любов до природи.

Обладнання: таблиця № 6, робочі зошити, грамзапис П. І. Чайковського «Осінь», малюнки про осінь.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

Лунає дзвіночок, до праці мерщій.

Ти всі перешкоди здолати зумій!

Працюй наполегливо, швидко, старанно,

щоб кожна хвилина не втратилась марно!

ІІ. Оголошення теми уроку.

Сьогодні ми складатимемо, записуватимемо текст. А ось про що ви скажете, коли відгадаєте загадку.

Коли з дерев всі листочки злітають,

Коли вже на південь птахи відлітають,

Коли небо синє, холодний дощ ллється,

Ця пора року як зветься?

(Осінь)

Ще зовсім недавно ви купалися в річці, гралися на зеленій травичці. А сьогодні під ногами шурхотить опале листя, птахи співають свої прощальні пісні.

Вересень трусить груші в садочку.

Жовтень гаптує клену сорочку.

ІІІ. Прослухування грамзапису «Жовтень» («Пори року» П. І. Чайковського).

Які картини викликала в вашій уяві ця музика?

Що ви хотіли б зараз робити? (Слухати, як шурхотить листя під ногами, дивитись, як листя кружляє і падає, тощо).

Які почуття викликала у вас почута мелодія?

ІV. Актуалізація знань учнів.

Отже, на сьогоднішньому уроці ми будемо складати текст про осінь в саду.

Гра «Мікрофон».

Пригадайте все те, що ви знаєте про текст. (Відповіді учнів)

Розкажіть, які зміни відбулися в природі з приходом осені? (робота з малюнками)

Фізкультхвилинка

Ой ходили журавлі

То великі, то малі.

Сіли собі на ріллі

Та й співають тра-ла-лі.

V. Колективна підготовча робота.

1. Робота за таблицею № 6.

№п/п

План

Словник

1.

Яка пора року настала?

Осінь прилинула, завітала , прийшла
Якими стали дерева в саду?

Щедра, багата, чарівниця, художниця, красуня, різнокольорові, барвисті, голі, безлисті, строкаті

3.

Як змінилася трава?

Пожовкла, висохла пошерхла, примерзла, зів’яла

4.

Як поводяться птахи?

Замовкли, затихли, збираються в зграї

5.

Яку роботу принесла осінь в сад людям?

Веселу, клопітливу


Колективне складання твору (усно). 2-3 учні розповідають.

Робота над орфограмами.

Осінній, щедра, різнокольорові, прилинула, прийшла, пошерхла, зів’яла, збираються.

Самостійна робота.

Запис тексту.

(Як записуватимуть текст учні, колективно чи самостійно вирішує вчитель.)

VІ. Підсумок уроку.

Читання і редагування творів.

Що вам сподобалось у текстах однокласників?

Які поради ви можете дати авторам прослуханих творів?

Урок 3

Тема: Текст-опис (з елементами опису) «Калина під моїм вікном»

Мета: формувати вміння складати тексти-розповіді (з елементами опису) за планом і словником, закріплювати знання про будову тексту, розвивати зв’язне мовлення, вміти аналізувати, виховувати спостережливість, прищеплювати любов до природи.

Обладнання: таблиця № 11, робочі зошити, картки для індивідуальної роботи.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

Давайте усмішки усім дарувати:

і друзям, і сестричці, і мамі, і тату.

Хай радість злітає у небо, як птах,

і добрі слова у нас всіх на устах.

ІІ. Оголошення теми уроку.

Загадка

У вінку зеленолистім ,

У червоному намисті,

Видивляється у воду

На свою хорошу вроду.

Отже, сьогодні ми будемо складати текст-опис «Калина під моїм вікном».
ІІІ. Актуалізація опорних знань, життєвого досвіду.

Розгляд схеми побудови тексту-опису.

Опис

Частина в якій передається загальне враження про предмет.

Частина в якій розкриваються ознаки предмета.

Висновок. (Його може й не бути).


Розгляд малюнка з кущем калини, розповідь учнів про калину.

ІV. Робота за таблицею № 11 «Калина під моїм вікном».

План.

Де росте калина?

Яка калина на вигляд?

Кого приваблює кущ калини повесні, восени?

Яку користь приносить калина людям?

Як народ величає калину?

Словник: тонке, гнучке гілля; темно-зелені листки, смарагдові шати; білий запашний, духмяний цвіт; важкі кетяги, червоні, соковиті ягоди; палахкотять мов ліхтарики; лікувальна рослина, символ України.

Ознайомлення з планом та опорними словами.

Складання учнями усної розповіді за планом та опорними словами, її аналіз. (Учитель звертає увагу учнів на можливі помилки у побудові тексту, вживанні слів, конструюванні речень).

Орфографічна підготовка.

Гілля, темно-зелені, смарагдові, духмяний, важкі, Україна.

Фізкультхвилинка

Навколо дерев весело підемо.

Різні листочки дружно підберемо.

Відразу вгору піднімемо,

А потім їх підкинемо,

Нехай собі летять.

V. Самостійна робота.

Диференційована допомога.

Слабким учням можна запропонувати картки з деформованими реченнями:

Невисокий, калина, але, кущ, пишний.

Не, любить, рости, у, місцях, вологих.

Зацвітає, вона, цвітом, повесні, білим, запашним.

Червоніють, восени, важкі, грона, калини.

Шанують, здавна,і, красу, її лікувальні, властивості, за, люди.

Учням з середнім рівнем досягнень можна запропонувати картки з початком речень.

Калина – це…

Росте…

Навесні…

Восени…

Калину здавна…

Сильні учні пишуть за планом і робочим матеріалом (табл. № 11).

VІ. Підсумок уроку.

Перевірка складених творів. Редагування.


Урок 4

  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Календарний план уроків 3 української літератури для 9 класу (70...
Вступ. Роль І місце літератури в житті нації. Розвиток літератури. Творча індивідуальність митця. Ху­дожній твір — нова естетична...

Словникова робота на уроках української мови в початкових класах
Оволодіння словниковим складом літературної мови стає необхідною умовою вивчення учнями української мови: її орфоепії, орфографії,...

Програма співбесіди з української мови та літератури на основі повної...
Поняття про спілкування І мовлення. Основні вимоги до мовлення. Поняття про стилі мовлення

Уроки. Мета: навчальна
Тема: Семінар «Боротьба українського народу 1917-1921 рр.: здобутки, втрати, уроки»

Конкурс творчих робіт школярів та вчителів «уроки війни та голокосту уроки толерантності»
Проведення конкурсу стало можливим завдяки сприянню та фінансовій підтримці організацій

Рідна мова плани-конспекти уроків 10 клас
ЗМ. Мовлення І спілкування. Види мовленнєвої діяльності. (аудіювання, читання, говоріння, письмо). Сприймання чужого мовлення. Різновиди...

Конкурс творчих робіт школярів, студентів та вчителів «уроки війн...
Проведення конкурсу стало можливим завдяки сприянню та фінансовій підтримці організацій

На уроки позакласного читання
Загальна характеристика розвитку культури та лі­тератури XIX ст. Реалізм як напрям у світовій літературі

Уроки світової літератури
Усі художні твори зі світової літератури (хрестоматія). 6 клас : cd-rom : [Текст] / укл. В. В. Паращич. — Х. Вид група «Основа»,...

Есе як вид роботи з розвитку писемного мовлення школярів
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка