Пошук по сайту


Уроку: навчальна

Уроку: навчальна

Урок № 5

Тема уроку: Джерела українських фразеологізмів. Прислів'я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів.

Мета уроку:

 • навчальна: з’ясувати джерела українських фразеологізмів;поглибити знання учнів про фразеологізми; ознайомити із прислів'ями, приказками, крилатими виразами, афоризмами як джерелами українських фразеологізмів;

 • розвиваюча: формувати та вдосконалювати навички доречно вживати прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми в усному та писемному мовленні; збагачувати лексичний запас учнів, розвивати образне мовлення, формувати мовленнєву, соціокультурну компетентності;

 • виховна: виховувати в учнів любов до рідної мови, національну свідомость, ціннісне ставлення до Батьківщини.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Очікувані результати:

 • знати різницю між прислів’ями, приказками, крилатими виразами та афоризмами;

 • доречно використовувати у мовленні фразеологізми та їхні різновиди;

 • знаходити у тексті, правильно визначати їхнє значення, походження.

Обладнання: підручник, презентація «Джерела українських фразеологізмів».

Методи роботи: робота з підручником, бесіда, тренувальні вправи, спостереження й аналізу мовних явищ.

Внутрішньопредметні зв’язки: синтаксис, лексикологія ,орфоепія.

Міжпредметні зв’язки: українська література, зарубіжна література, історія України, всесвітня історія.

Технології: традиційні, тестові, особистісно зорієнтовані, ІКТ, ігрові.


Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

Бесіда:

- Що таке фразеологія?

- Як ви вважаєте, яка роль фразеологізмів у художніх текстах, у мовленні?

ІІІ. Підготовка до сприйняття навчального матеріалу. Визначення теми і завдань уроку.

IV. Мотивація навчальної діяльності. Робота з поезією Д. Білоуса:

Гриць катався на льоду,

Не спитавши мами,

Та й потрапив у біду:

Шурхнув з ковзанами.

Мамин гнів хлоп’я мале

Пам’ятає й досі:

«Бить не битиму, але

Зарубай на носі!»

Дивно це було сприймать

Хлопцеві малому:

«Як на носі зарубать

Ще й собі самому?»

Може, нині смішно вам

В теплім дружнім колі.

Гриць тепер сміється й сам, -

Гриць давно вже в школі.

У гурток він став ходить

І знайшов розгадку:

Ніс походить від носить

В даному випадку!

Бо носили в правіки

За собою всюди

Палички і дощечки

Неписьменні люди.

І як ми в записники

Все заносим з вами,

Так вони – на дощечки,

Звані в них носами.

Отже, вираз виник там,

А зберігся й досі.

Це, читачу, й ти затям,

Зарубай на носі!

Бесіда:

 • Про який фразеологізм йшлося у вірші? (зарубай на носі)

 • Яке значення вжитого у вірші фразеологізму? (запам’ятати)

 • Як пояснено його походження? (носили дощечки-записники)

 • Чи хотіли б дізнатись про походження інших фразеологізмів?

Отже, з'ясуємо джерела фразеологізмів, ознайомимось із поняттями «крилатий вислів», «афоризми».

V. Сприйняття й усвідомлення учнями нового матеріалу. 

Робота з презентацією (Додаток 1).

Завдання класу:

визначити джерела фразеологізмів;

записати приклади;

Що таке афоризми?

Записати приклади з презентації

Робота з підручником щодо ознайомлення з поняттям «крилатий вислів».

О. Заболотний, В. Заболотний. Українська мова 6 клас. Підручник для 6 класу загальноосвітньої школи з українською мовою навчання.-К.:Генеза, 2014.-С. 42,44-45.

Додаткова інформація про крилаті вислови латинського походження впр112
Фронтальна робота

Поясніть, як ви розумієте афоризм. Визначте автора: « Наша дума, наша пісня не вмре, не загине, от де, люди, наша слава, слава України» (Т. Г. Шевченко).

Поясніть, як ви розумієте крилатий вислів: «Борітеся – поборете», «І чужому навчайтесь, свого не цурайтесь!» (Т. Г. Шевченко).

VІ. Формування практичних умінь і навичок:

Тренувальні вправи.

1.Установіть відповідність між поняттям та його значенням. Із чим пов’язане виникнення фразеологічних зворотів?Ніде яблуку впасти
Вавилонське стовпотворіння


Авгієві стайні
Аршин проковтнутиВодити за ніс
Всипати по перше число

Метати бісер перед свинями
2.Фразеологічне дослідження. З'ясуйте, з назвами яких професій пов’язане виникнення фразеологічних зворотів?

Не святі горшки ліплять, міряти на свій аршин, намилити шию, під одну гребінку, видати на-гора, грати першу скрипку, підвищувати тон, вставляти палиці в колеса, як нитка за голкою, білими нитками шито, куй залізо, поки гаряче, влучити в ціль, залишити поле бою, брати на буксир, пливти за течією.

3.Робота в парах. Установіть відповідність між частинами прислів’я і приказки:

1. Від теплого слова…

2. Книга вчить…

3. Наука в ліс не веде…

4. В Хоролі…

5. Хто їде волами…

6. Рідко ступає…

7. На те коня кують…

8. Заїхав за Дунай…

9. Козак з бідою…

10. До булави…

3. а з лісу виводить

10. треба голови

4. всього доволі

2. як на світі жить

8. та й про дім не думай

1. лід розмерзає

5. теж до місця добереться

6. зате твердо

7. щоб не спотикався

9. як риба з водою

Творче завдання: складіть усну розповідь на тему «До булави треба голови» (на вибір).
4

3.Робота біля дошки та в зошитах. Записати речення. Визначити фразеологізми, які походять із усної народної творчості. Розкрити значення кожного, за потреби звернутися до електронного словника.

1. Мудрість народних пісень відразу поведе твою душу на тихі води і ясні зорі. 2. Що вже Ганна Антонівна мороки з хлопцем мала – ні в казці сказати, ні пером описати. 3. По краплині пив дідові слова, то – святі скарби, то – вода жива. 4. Це не казка про курочку рябу, це є правда, хоча й гірка.

VIІ. Підсумок уроку:

Гра «Фразеологічний аукціон»

 • Серед вільних сполучень «спіймати фразеологізм»:

    1. радісний день;

    2. майстер на всі руки;

    3. вродлива дівчина;

    4. щасливе дитинство

 • Заміни один фразеологізм іншим (синонімічним):

      1. В рот води набрати (прикусити язика);

      2. Ґаву упіймати (ловити вітер; лічити ворон);

      3. Ляси точити (теревені правити);

 • Розглянути предмети, пригадати фразеологізми, до яких входять назви свійських тварин. (Учням учитель демонструє іграшки: собаку, кота, козу, барана):

        1. Потрібний як собаці п’ята нога;

        2. У Сірка очей позичити;

        3. Купити кота в мішку;

        4. Як кіт наплакав;

ґ) На серці кішки скребуть;

        1. На козі не переїдеш;

        2. Лупити як Сидорову козу;

        3. Чи прийде коза до воза;

        4. Дивитися як баран на нові ворота.

 • Дати відповіді на запитання, утворені від частини фразеологізмів:

  1. Коли правда схожа на голку? (Коли очі коле)

  2. Які ноги доведеться втратити, щоб міцно заснути? (Задні)

  3. Яка істота може свиснути так, що ніхто й ніколи її не

почує? (Рак)

 • Дати відповіді – фразеологізми на запитання:

 1. Як ви навчаєтесь? (Так-сяк);

 2. Чи зрозуміли ви теорему? (Дивлюсь, як баран на нові ворота);

 3. Чи багато у вас сьогодні вільного часу? (Як кіт наплакав);

VІIІ. Домашнє завдання.

- 4-6 б.: опрацювати § 13, ст. 43, вправа 102, пояснити лексичне значення фразеологізмів;

- 7-9 б.: опрацювати §13, відновити фразеологізми голкою … ткнути (нікуди), покласти зуби … (на полицю), вилами по воді … (писано), заварити … (кашу), прикусити … (язика), пояснити їх значення, скласти з ними речення.

- 10-12 б.: скласти зв’язну розповідь, розкриваючи значення виразу «Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь». (Т.Шевченко).
Робота біля дошки


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Вступ. Навчальна програма з географії розроблена на основі положень Державного стандарту базової (основної) середньої освіти, згідно...

Тема уроку
Мета уроку. Розкрити особливості процесу десталінізації в Україні та його суть

Уроку в темі Тема уроку
Вступ. Предмет вивчення “Географії материків І океанів”. Тематичні карти І робота з ними

Уроку в темі Тема уроку
Вступ. Предмет вивчення “Географії материків І океанів”. Тематичні карти І робота з ними

Уроку Тема уроку
Йде осінь по землі царівна. Вступ до розділу «Цікава книга природи». «Перший подих осені» (за Алевтиною Волковою)

Робоча навчальна програма філософія освіти для напряму професійної...
Філософія освіти: Робоча навчальна програма для магістрів / Укладач Огнев'юк В. О. – К.: Видавництво "Університет" Київського університету...

Тема уроку : цікава географія україни мета уроку
Мета уроку: поглибити знання учнів з фізичної географії України; розвивати навички роботи з фізичною картою, розширити науковий світогляд,...

Уроку Тема І зміст уроку
Вступ. Історія як наука І навчальний предмет. Історія України –складова всесвітньої історії

«Довідкова література» 2013 Мета уроку
Мета уроку: ознайомити дітей з довідковою літературою, розкрити її значення в житті людини, навчити користуватися енциклопедіями,...

Уроку: Ідейно-художній аналіз роману І. Багряного “Тигролови”
Мета уроку: розкрити сюжетно-композиційні та жанрові особливості твору, навчити мотивувати вчинки героїв. Закріпити вивчене про сюжетні...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка