Пошук по сайту


Уроку Тема уроку

Уроку Тема уроку

УКРАЇНСЬКА ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА

10 клас


(17,5 год. (0,5 год. на тиждень), 1,5 год. - резервний час)


уроку

Тема уроку

Орієнтовні практичні завдання

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

ДатаРозділ І. ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА УКРАЇНИ ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО КІНЦЯ ХVІ СТ. (3 год.)Тема І. Образотворче мистецтво (1 год.)

Зразки образотворчого мистецтва Трипільської та скіфської культури. Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор’я. Художня культура Київської Русі: архітектурні споруди, монументальний живопис (мозаїки та фрески). Ікони Київської Русі за межами України. Мистецтво книжкової мініатюри. Художня культура польсько-литовської доби.

Орієнтовні практичні завдання:

Виготовлення фрагментів діорами Київ - духовний центр України-Русі” (робота в групах).


Учень (учениця) називає основні періоди розвитку художньої культури України;

розпізнає твори видатних діячів вітчизняної культури (в межах програми);

спостерігає за розвитком української художньої культури минулого і сучасності;

описує факти і явища художньої культури України;

характеризує національну специфіку українського мистецтва;

пояснює роль вітчизняної художньої культури в становленні і розвитку української держави;

наводить приклади історико-культурних пам’яток України;

формулює власні враження, отримані під час спілкування з шедеврами українського мистецтва;

порівнює українську художню культуру минулого і сучасності;

класифікує складові української художньої культури;

аналізує та інтерпретує художній зміст творів українського мистецтва;

оцінює значущість українського мистецтва в розвитку національної культури;

обґрунтовує оцінні судження щодо творів українського мистецтва минулого;

аргументує судження щодо значущості української культури у власному житті;

використовує спеціальну термінологію, набуті знання у процесі художньо-творчої самореалізації;

показує на карті місцезнаходження культурно-історичних пам’яток України;

уміє вести дискусію з питань української художньої культури, самостійно знаходити джерела для збагачення знань з української культури.


Тема 2. Музична культура (1год.)

Первісні музичні інструменти. Музична культура східних слов’ян, античних міст Північного Причорномор’я. Музична культура Київської держави: народна, придворно-світська, церковна. Давньоруські музиканти, музичні інструменти. Народна творчість: епос, календарно-обрядові та родинно-обрядові пісні.

Орієнтовні практичні завдання:

Виконання українських народних пісень, порівняння за жанрами.Тема 3. Театральна культура (1год.)Обрядовий пратеатр (стародавні народні ігри, свята, ритуали). Княжий театр. Мистецтво скоморохів.

Орієнтовні практичні завдання:

Виконання народних ігор та обрядів (за вибором).РОЗДІЛ 2. ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА ХVІІ – ХVІІІ ст. (3 год.) Тема 1. Образотворче мистецтво (1год. )

Художня культура козацької доби. Стиль бароко в українському мистецтві. Будівництво в Києві (Андріївська церква, Маріїнський палац), Львові (собор св. Юра), на Тернопільщині (Почаївська лавра), Чернігівщині, Полтавщині. Іконопис (козацькі “Покрови” та ін.). Портретний живопис. Народна картина «Козак Мамай». Мистецтво гравюри.

Орієнтовні практичні завдання:

Замальовки архітектурних споруд - зразків українського бароко.

Порівняння різних репродукцій народної картини “Козак Мамай”.

Створення альбому „Пам’ятки “України” (колективна робота).Тема 2. Музична культура (1год.)

Думи та історичні пісні. Мистецтво кобзарів і лірників. Церковний спів. Партесний концерт. Хоровий концерт та його творці (М.Березовський, А.Ведель, Д.Бортнянський). Збірка «Сад божественних пісень» Г.Сковороди.

Орієнтовні практичні завдання:

Фонозапис “Хоровий літопис століть” (староукраїнська музика).

Виконання живописних чи графічних композицій за мотивами текстів відомих кантів Г.Сковороди


Тема 3. Театральна культура (1 год.)

Шкільний театр, зв’язок із викладанням поетики та риторики (репертуар, тематика інтермедій). Народний ляльковий театр вертеп. Театр на Запорозькій Січі.

Орієнтовні практичні завдання:

Створення комічної або сатиричної інтермедії у стилі “шкільного театру”.

Написання сценарію для вистави “живого вертепу”.
ТематичнаРОЗДІЛ 3. УКРАЇНСЬКА ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА ХІХ СТ. (4 год. )

Тема 1. Образотворче мистецтво (2 год.)

Архітектура та скульптура (І.Матрос, Л.Позен, В.Городецький). Палацово-паркові комплекси. Живопис (Тарас Шевченко, М.Пимоненко, О.Мурашко та ін.).Орієнтовні практичні завдання:

Виконання декоративної композиції в українському стилі (техніка за вибором).


Учень (учениця) називає найвидатніших представників української художньої культури - народної і професійної;

розпізнає твори видатних діячів вітчизняної культури (в межах програми);

спостерігає за особливостями розвитку української художньої культури в різні історичні періоди на прикладі конкретних мистецьких явищ;

описує діяльність представників класичної української культури, митців української діаспори;

характеризує національну специфіку українського мистецтва;

пояснює тенденції розвитку української художньої культури минулого і сучасності;

наводить приклади художніх музеїв і театрів, провідних мистецьких колективів України;

формулює власне ставлення до української культури;

порівнює зразки творів різних видів мистецтва, факти та явища української художньої культури;

класифікує види і жанри українського мистецтва;

аналізує та інтерпретує зміст та художньо-мовні особливості творів українського мистецтва;

оцінює роль українського народного і професійного мистецтва в розвитку національної культури;

обґрунтовує оцінні судження щодо зразків українського мистецтва;

аргументує судження щодо значущості української художньої спадщини в житті суспільства, у власній життєдіяльності;

використовує спеціальну термінологію, знання з української художньої культури у процесі самоосвіти;

показує на карті центри українських народних ремесел міста, які стали центрами української культури в діаспорі;

уміє виконувати українські народні пісні та авторські твори, брати участь у народних обрядах, вести дискусію з питань національних пріоритетів у галузі художньої культури, самостійно знаходити джерела та застосовувати художню інформацію для самоосвіти;

пропагує національну культурно-мистецьку спадщину;

відстоює національно-культурні пріоритети у суспільному житті.


Тиражна графіка. Декоративно-прикладне мистецтво та народні художні промисли.


Тема 2. Музична культура (1 год.)

Народна музика: соціально- та родинно-побутові пісні. Значення творчості С.Гулака-Артемовського та М.Колачевського. М.Вербицький: історія створення твору «Ще не вмерла Україна». М.Лисенко основоположник національної композиторської школи в Україні. Музичне виконавство та освіта.

Орієнтовні практичні завдання:

“Видатні діячі української музичної культури”: добірка матеріалів - фотографій, репродукцій, календарів, марок - за темою (робота в групах).Тема 3. Театральна культура (1 год. )

Значення драматургії для розвитку українського театру. Творчість М.Щепкіна. Театр у Галичині та на Буковині. Театр корифеїв. Перший український стаціонарний театр у Києві. Творчий шлях М.Заньковецької.

Орієнтовні практичні завдання:

Створення фотоальбому “Театр корифеїв”.РОЗДІЛ 4. УКРАЇНСЬКА ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА ХХ СТ. (6 год.)

Тема 1. Образотворче мистецтво (2 год.)

Архітектура і скульптура. Міста-заповідники. Монументальна скульптура. Живопис. Український авангард. Графіка. Народне мистецтво та основні центри художніх промислів. Петриківський розпис.

Орієнтовні практичні завдання:

Живописна абстрактна творча робота в стилі сучасного мистецтва за українськими мотивами.

Розробка дизайну сучасного інтер’єру шкільного приміщення з використанням українських традицій.Тема 2. Музична культура (1 год.)

Хорова, вокально-симфонічна і симфонічна музика (Л.Ревуцький, Б.Лятошинський. С.Людкевич, М.Скорик, Є.Станкович та ін.). Камерні жанри вокальної та інструментальної музики (В.Косенко, В.Барвінський та ін.). Напрями популярної музики. Музичне виконавство та освіта.

Орієнтовні практичні завдання:

Підготовка позакласного заходу “Пісенний вернісаж” з творів сучасних українських композиторів.Тема 3. Театральна культура (1 год.)

Провідні актори та режисери українського театру. Лесь Курбас та ін. Сучасний драматичний, музичний та ляльковий театр.

Орієнтовні практичні завдання:

Підготовка міні-вистави (фрагмент твору українського письменника), декорацій і костюмів, музичного оформлення (колективна робота).


Тема 4. Кіномистецтво (1год.)

Ігровий кінематограф. Світове значення творчості О.Довженка. “Поетичне кіно”. Творчі портрети І. Миколайчука, Л.Бикова. Фольклор – основне джерело розвитку української анімації. Комедійний “козацький” серіал В.Дахна. Документальний та науково-популярний кінематограф.


Орієнтовні практичні завдання:

Упорядкування відеокартотеки ”Українське кіномистецтво” (робота в групах за інтересами).

Організація дискусії щодо перегляду українського кінофільму.Тема 5. Художня культура української діаспори (1год.)

Архітектура і скульптура. О.Архипенко – піонер авангардизму в скульптурі. Живопис і графіка. Іконопис. Використання українського фольклору, звернення до тем, пов’язаних з Україною у творчості композиторів. Виконавство (хорові колективи, співаки, бандуристи), освіта.

Орієнтовні практичні завдання:

Створення альбому “Імена славетних українців у світовому мистецтві” (колективна робота).

ТематичнаУзагальнення
Узагальнення

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тема уроку
Мета уроку. Розкрити особливості процесу десталінізації в Україні та його суть

Уроку в темі Тема уроку
Вступ. Предмет вивчення “Географії материків І океанів”. Тематичні карти І робота з ними

Уроку в темі Тема уроку
Вступ. Предмет вивчення “Географії материків І океанів”. Тематичні карти І робота з ними

Уроку Тема уроку
Йде осінь по землі царівна. Вступ до розділу «Цікава книга природи». «Перший подих осені» (за Алевтиною Волковою)

Уроку: навчальна
Тема уроку: Джерела українських фразеологізмів. Прислів'я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів

Уроку Тема І зміст уроку
Вступ. Історія як наука І навчальний предмет. Історія України –складова всесвітньої історії

Тема уроку : цікава географія україни мета уроку
Мета уроку: поглибити знання учнів з фізичної географії України; розвивати навички роботи з фізичною картою, розширити науковий світогляд,...

Уроку №14 Тема уроку : Синтез фольклорних І літературних елементів у творчості О. Пушкіна
Літературна казка авторський художній твір, в основі якого лежить захоплива вигадана історія, що об’єднує елементи дійсності І фантастики....

Тема уроку. Ідея єдності, згуртованості нашого народу на сторінках...
...

Уроку Тема, зміст
Тема III. Початок Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст. Відродження Української державиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка