Пошук по сайту


Уроку Тема, зміст

Уроку Тема, зміст

історії україни 8 клас

(52 години)

уроку

Тема, зміст

Дата, примітка

1.

Вступ до нової доби історії українських земель
Тема І. Українські землі в ХVІ ст.

2.

Соціальна структура українського суспільства та економічне життя
3.

Люблінська унія та її вплив на розвиток українських земель
4.

Церковне життя другої половини XVI ст.
5.

Берестейська унія 1596 р.
6.

Виникнення українського козацтва та перших січей
7.

Військо Запорозьке
8.

Перші козацькі повстання
9.

Освіта, книговидання й літописання
10.

Архітектура, образотворче та декоративно­ужиткове мистецтво
11.

Урок узагальнення
Тема ІІ. Українські землі у першій половині ХVІІ ст.

12.

Соціально­економічний розвиток
13.

Церковне життя
14.

Боротьба українського козацтва з чужоземними загарбниками.
15.

Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний. Хотинська війна
16.

Козацькі рухи 20—30-х рр. XVII ст.
17.

Освіта, література, книговидання
18.

Театр, музика, архітектура та образотворче мистецтво
19.

Урок узагальненняТема III. Початок Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст. Відродження Української держави

20.

Причини і початок Національно­визвольної війни
21.

Розгортання національно­визвольної боротьби в 1648—1649 рр.
22.

Заснування Української козацької держави — Війська Запорозького
23.

Воєнно­політичні події 1650—1651 рр.
24.

Воєнно­політичні події 1652—1653 рр.
25.

Українська гетьманська держава в системі міжнародних відносин
26.

Переяславська рада. «Березневі статті»
27.

Воєнно­політичні події 1654—1657 рр.
28.

Урок узагальнення
Тема IV. Українські землі в 60-80-ті рр. ХVІІ ст.

29.

Гетьманство І. Виговського. Конотопська битва
30.

Розкол козацької України. Андрусівське перемир’я
31.

Правобережна та Лівобережна Гетьманщини в 60—80-х рр. ХVІІ ст.
32.

Правобережна та Лівобережна Гетьманщини в 60—80-х рр. ХVІІ ст. (продовження)
33.

Запорозька Січ у другій половині ХVІІ ст. Кошовий отаман Іван Сірко
34.

Господарське життя та політичний устрій Лівобережної Гетьманщини
35.

Господарське життя та політичний устрій Слобідської України
36.

Урок узагальнення
Тема V. Українські землі наприкінці ХVІІ - у першій половині ХVІІІ ст.

37.

Гетьманщина наприкінці ХVІІ — на початку ХVІІІ ст. І. Мазепа

38.

Правобережна Україна наприкінці ХVІІ — на початку ХVІІІ ст.
39.

Україна в подіях Північної війни
40.

Посилення колоніальної політики Російської імперії. Ліквідація гетьманату
41.

Культура наприкінці ХVІІ — у першій половині ХVІІІ ст.
42.

Культура наприкінці ХVІІ — у першій половині ХVІІІ ст. (продовження)
43.

Урок узагальнення
Тема VІ. Українські землі у другій половині ХVІІІ ст.

44.

Лівобережна та Слобідська Україна. Ліквідація Гетьманщини
45.

Правобережжя і західноукраїнські землі в другій половині ХVІІІ ст.
46.

Національно­визвольна боротьба українського народу в другій половині ХVІІІ ст.
47.

Південна Україна. Ліквідація Запорозької Січі і Криського ханства
48.

Культура України в другій половині ХVІІІ ст.
49.

Урок узагальнення
50-52.

Резервний час


© О.В.Гісем, О.О.Мартинюк. Календарний план. Історія України. 8 клас.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Уроку Тема І зміст уроку
Вступ. Історія як наука І навчальний предмет. Історія України –складова всесвітньої історії

Уроку Тема, зміст
Суспільний, політичний устрій та господарське життя Київської Русі наприкінці X — у першій половині XI ст

Тема уроку, зміст
Періодичний закон І період система хімічних елементів Д.І. Менделєєва у світлі уявлень про будову атома

Уроку Тема уроку
Розділ І. Художня культура україни від найдавніших часів до кінця ХVІ ст. (3 год.)Тема І. Образотворче мистецтво (1 год.)

Тема уроку
Мета уроку. Розкрити особливості процесу десталінізації в Україні та його суть

Уроку в темі Тема уроку
Вступ. Предмет вивчення “Географії материків І океанів”. Тематичні карти І робота з ними

Уроку в темі Тема уроку
Вступ. Предмет вивчення “Географії материків І океанів”. Тематичні карти І робота з ними

Уроку Тема уроку
Йде осінь по землі царівна. Вступ до розділу «Цікава книга природи». «Перший подих осені» (за Алевтиною Волковою)

Уроку: навчальна
Тема уроку: Джерела українських фразеологізмів. Прислів'я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів

Тема уроку : цікава географія україни мета уроку
Мета уроку: поглибити знання учнів з фізичної географії України; розвивати навички роботи з фізичною картою, розширити науковий світогляд,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка